Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

Poznámky a námietky k Odvolaniu sa ÚVZ SR z 18.IV.2016 voči priaznivému rozhodnutiu KS PO z 29.II.2016 v žalobe od mamičky neurologicky poškodeného dieťaťa kvôli pokute od RÚVZ PP za neočkovanie

22.11.2017 23:18

Uznesenie Krajského súdu Žilina o návrhu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. na nariadenie neodkladného opatrenia v konaní o odvolaní odporcu Ing. Mariána Filla proti uzneseniu Okresného súdu Žilina z 6.VI.2017

26.10.2017 18:47

Ako čo najlepšie odmietnuť konkrétne vakcíny z povinného očkovania detí na Slovensku — AKTUALIZOVANÉ

19.10.2017 22:29

Vyjadrenie žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. k Vyjadreniu žalovaného Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu k Odvolaniu žalovaného voči predbežnému opatreniu

18.10.2017 13:20

Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. z utorka 8.VIII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z utorka 4.VII.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina

18.10.2017 08:48

Vyjadrenie sa žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. k Odvolaniu sa žalovaného Ing. Mariána Filla voči Uzneseniu Okresného súdu Žilina o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

17.10.2017 17:11

Vyjadrenie sa Ing. Mariána Filla k Vyjadreniu žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. zo stredy 12.VII.2017 k Odvolaniu žalovaného Ing. Mariána Filla z piatka 23.VI.2017 voči Nariadeniu neodkladného opatrenia Okresným súdom Žilina

30.07.2017 16:33

Vyjadrenie sa žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. k Odvolaniu sa žalovaného Ing. Mariána Filla voči Uzneseniu Okresného súdu Žilina o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

30.07.2017 07:03

Uznesenie Okresného súdu Žilina o poplatku za Odvolanie sa žalovaného Ing. Mariána Filla proti Nariadeniu neodkladného opatrenia na podnet žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD.

29.07.2017 15:53

Odvolanie sa voči Nariadeniu neodkladného opatrenia v spore MUDr. Štefan ZELNÍK PhD. vs. Ing. Marián FILLO

29.07.2017 13:29

Uznesenie Okresného súdu Žilina o poplatku za Odvolanie sa žalovaného Ing. Mariána Filla proti Nariadeniu neodkladného opatrenia na podnet žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc.

29.07.2017 13:10

Uznesenie Okresného súdu Žilina v spore žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

29.07.2017 10:07

Odvolanie sa voči Nariadeniu neodkladného opatrenia v spore prof. MUDr. Vladimír OLEÁR CSc. vs. Ing. Marián FILLO

06.07.2017 21:57

Fašisticko-nacistická väčšina v NR SR odmietla čo i len debatovať o zdobrovoľnení doteraz povinného očkovania — UPRAVENÉ z dôvodu nariadenia Okresného súdu Žilina

23.06.2017 08:44

Uznesenie Okresného súdu Žilina v spore žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. proti žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi o návrhu na nariadenie neodkladného opatrenia

23.06.2017 04:34

Kde sú aké očkovania povinné — 14x AKTUALIZOVANÉ

06.04.2017 12:09

Povinné očkovanie za Slovenského štátu — pod hrozbou pokuty až väzenia!

01.02.2017 16:02

Dočkáme sa odškodnenia?

11.07.2016 12:00

Rodičov nútia podpísať obviňujúce formuláre o odmietnutí očkovania, v ktorých títo majú pripustiť, že neočkovanie ohrozuje zdravie ich dieťaťa

09.07.2016 11:42

Turecké súdy skoncovali s povinnými očkovaniami

14.06.2016 05:11

Nemocniční pacienti očkovaní proti svojej vôli! Zdravotná sestra informuje o zločineckom nútenom očkovaní nevinných pacientov

13.06.2016 05:29

Kanadská provincia Ontario navrhuje, aby rodičia neočkovaných detí museli podstúpiť preškoľovacie tábory, plné vládnej očkovacej propagandy

26.05.2016 10:01

ÚVZ SR a RÚVZ PP zvysoka kašlú na základné ľudské práva a slobody a ignorujú platné právne predpisy Slovenskej republiky (Poznámky a námietky k Vyjadreniu ÚVZ SR k žalobe mamičky neurologicky poškodeného dieťaťa kvôli protiprávne naparenej pokute)

17.05.2016 17:21

Petícia za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovaná Európskemu parlamentu — DOPLNENÉ

22.04.2016 23:12

Ústavný súd Kolumbie nariadil úradné vyšetrovanie epidémie poškodení zdravia po očkovaní proti HPV

19.03.2016 23:06
Záznamy: 26 - 50 zo 177
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>