Kde sú aké očkovania povinné — 14x AKTUALIZOVANÉ

06.04.2017 12:09

↓↓↓ Zobraziť ↓↓↓

       Aktualizácie:

 

ilustračný obrázok: paragraf, zložený z dvoch skrútených injekčných striekačiek       Niektorí propagátori očkovania (ako napr. prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc.) s obľubou tvrdia že všade (možno s výnimkou Nemecka) je očkovanie povinné. Ako to je v skutočnosti, na to sa pozrel petičný výbor Petice za svobodnou volbu v očkování v Českej republike. Pôvodnú tabuľku, vypracovanú týmto petičným výborom sme následne niekoľkokrát doplnili a aktualizovali:

Krajina Počet Povinné očkovania
Slovensko 10/1/1 všetci: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR, pneumokoky
domovy sociálnej starostlivosti: chrípka
niektoré profesie: HepA
Austrália 0 žiadne
Belgicko 1/1 všetci: detská obrna
zdravotníci: HepB
Bulharsko 11 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR, pneumokoky
Cyprus 0 žiadne
Česko 9/3 všetci: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR
rizikové skupiny: TBC, HepA, pneumokoky
Dánsko 0 žiadne
Estónsko 0 žiadne
Fínsko 0 žiadne
Francúzsko 11/1 všetci: záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR, pneumokoky, MenC
zdravotníci: TBC
Grécko 0[4] záškrt, tetanus, detská obrna, HepB
nejestvuje nijaká pokuta či iný postih pre odmietačov povinného očkovania
Holandsko 0 žiadne
Chorvátsko 10 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR
Írsko 0 žiadne
Island 0 žiadne
Japonsko 0 žiadne
Kanada 0 žiadne
Litva 0 žiadne
Lotyšsko 14 TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR, ovčie kiahne, pneumokoky, rotavírusy, HPV
Luxemburg 0 žiadne
Maďarsko 12/1 všetci: TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR, pneumokoky, od 1.I.2019 aj ovčie kiahne
rizikové skupiny: HepA
Malta 3 záškrt, tetanus, detská obrna
Nemecko 0 žiadne
Nový Zéland 0 žiadne
Nórsko 0 žiadne
Poľsko 10/1 všetci: TBC, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR
rizikové skupiny: pneumokoky
Portugalsko 0/2 všetci: žiadne
rizikové skupiny: záškrt, tetanus
Rakúsko 0 žiadne
Rumunsko 0 žiadne
Rusko 0 žiadne
Slovinsko 9 záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR
Španielsko 0 žiadne
Švajčiarsko 0 žiadne
Švédsko 0 žiadne
Taliansko 10 záškrt, tetanus, čierny kašeľ, detská obrna, HepB, Hib, MMR, ovčie kiahne
Turecko 0 žiadne
USA 0–16 závisí štát od štátu, pričom drvivá väčšina štátov USA umožňuje výhradu svedomia z náboženských dôvodov (s výnimkou Kalifornie, Západnej Virgínie a Mississippi), možno teda povedať, že očkovanie v nich nie je povinné, i keď je vyžadované pre vstup do štátnych škôl
Veľká Británia 0 žiadne

TBC = tuberkulóza; HepA = nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu A; HepB = nákazlivá žltačka (infekčná hepatitída) typu B; Hib = Haemophilus influenzae typu b; MMR = osýpky (morbili), príušnice (mumps, parotitída) a ružienka (rubeola); HPV = Human Papilloma Virus = ľudský papilómový vírus, údajne spôsobujúci rakovinu (okrem iných aj) krčka maternice; MenC = meningokoky typu C

 

    Ako je vidieť z tabuľky, až na USA (kde povinné očkovanie závisí štát od štátu a sú možné náboženské výnimky v 47 z 50 štátov USA) je len v štátoch východného bloku povinné očkovanie proti až 10 chorobám (v Česku od 1.XI.2010 len proti 9). Vo väčšine štátov Západnej Európy (či skôr európskych štátov bývalého "západného bloku", keďže Grécko (zemepisne vzaté) rozhodne do Západnej Európy nepatrí) je očkovanie úplne dobrovoľné a vo zvyšných je povinné len jedno očkovanie (Belgicko), 10 (Taliansko) či 11 (Francúzsko) očkovaní. V Taliansku navyše sú rozdiely medzi jednotlivými regiónmi.

    V prípade, že sa Vám podarí nájsť internetové zdroje, ktoré dokladujú povinné očkovanie (prípadne úplnú dobrovoľnosť očkovania) v tej-ktorej krajine, dajte nám, prosím, vedieť, aby sme mohli jednak doplniť tabuľku (ak ide o krajiny tu neuvedené), jednak podložiť ju zdrojmi (najlepšie z oficiálnych štátnych stránok), prípadne opraviť chyby v tejto tabuľke.

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.