Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní

Naposledy aktualizované: 23.IV.2011 o 22:06

       Touto petíciou chceme dosiahnuť:

  • zmenu povinného očkovania na dobrovolné, naďalej bezplatné a dostupné všetkým, čo oň prejavia záujem.
  • dodržiavanie Dohovoru o ľudských právach a biomedicíne, ratifikovaného SR s platnosťou od 1.XII.1999, zaručujúceho právo na ochranu zdravia, ale nie povinnosť podrobiť sa akémukoľvek zdravotníckemu zákroku.
  • dodržiavanie čl. 24 Ústavy SR o slobode myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery, ktorý považujeme za porušený neinformovaním občanov o zložení vakcín, v ktorých sú okrem iného nervové jedy, ťažké kovy, rakovinotvorné látky, geneticky manipulované organizmy ako aj bunkové tkanivá pochádzajúce z tiel umelo potratených detí.

 

Znenie Petície + podpisový hárok:

       V prípade, že neviete, ako Petíciu predstaviť svojim priateľom, známym alebo príbuzným, môžete sa inšpirovať tu: Príbalový e-mail k Petícii za slobodnú voľbu v očkovaní.

 

Prečo je dôležitá a potrebná slobodná voľba v očkovaní?

       To sa dočítate v trojdielnom seriáli článkov: 1. časť, 2. časť, 3. časť.

 

Ako a kde sa dá Petícia podpísať?

       V tejto chvíli možno podpísať Petíciu už len ručne (perom na papier - podpisový hárok). Do 24.V.2010 bolo možné podpísať Petíciu aj nezaručeným elektronickým podpisom na stránke changenet.sk, avšak nešťastná novela Zákona o petičnom práve urobila všetky tieto podpisy neplatnými. Prosíme preto aj všetkých "elektronických" signatárov, aby podpísali petíciu na papierový podpisový hárok. Ako?

  1. V prvom rade treba využiť možnosť podpísať petíciu na verejných podpisových miestach. Pre tých, ktorí majú vo svojom okolí jedno z verejných podpisových miest, bude jednoduchšie petíciu podpísať tam. O zasielanie petície do "zberne" podpisov sa potom nemusia vôbec starať a nič ich to nestojí.
  2. Môžete sa stať Vy sama/sám zberateľkou/-om podpisov, ktorá/-ý ich odošle do "zberne" podpisov, prípadne môžete zriadiť (alebo pomôcť zriadiť) nové verejné podpisové miesto vo svojom okolí. Viac k tomu na stránke "Ako sa pripojiť?".
  3. Petíciu si môžete vytlačiť a podpísať aj ako jediná osoba na danom podpisovom hárku, následne zaslať poštou na adresu uvedenú v pätičke podpisového hárku. V prepočte na jeden podpis sú potom náklady na poštovné dosť vysoké, ale aj toto je legitímny spôsob.

 
       Pri podpisovaní Petície treba dbať na to, aby:

  1. prinajmenšom meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu boli napísané ČITATEĽNE, najlepšie paličkovým písmom. Ak to tak nebude, orgán verejnej správy, ktorému Petíciu doručíme, nemusí (a asi ani nebude) podpisy s nečitateľným menom, priezviskom a adresou považovať za platné.
  2. adresa bola plnou adresou, t.j. bola tam uvedená aspoň ulica s orientačným číslom (v menších obciach popisné číslo bez ulice, keď v nich ulice pomenované nie sú, napr. "č.p. 77") a plný názov mesta/obce (bez skratiek, tzn. nie BA, ale Bratislava, nie B:Bystrica, ale Banská Bystrica, nie Kys.N.M., ale Kysucké Nové Mesto). Je dobré uviesť aj PSČ, obzvlášť ak názov obce nie je v rámci Slovenska jedinečný.