Petičný výbor Petície za slobodnú voľbu v očkovaní

  1. Ing. Marián FILLO, Žilina, mfillo@gmail.com, tel.: 0904 827 031
  2. Juraj BRODŇAN, Žilina
  3. Ing. Ladislav JUHÁR, Poproč (okr. Košice-okolie), ladislav.juhar@gmail.com

 


Ing. Marián FILLO

       Narodil som sa v roku 1977 v Brezne, kde som vyrastal do svojich 18 rokov. Následne som vyštudoval informatiku v Žiline, kde som po skončení univerzitného štúdia zostal pracovať. Kým som sa neoženil, strávil som štyri roky v Prahe (Česko) a niekoľko mesiacov v Nemecku a Rakúsku (pracovne). 

       Som šťastným otcom dvoch malých dcéreniek (4r. a 2r.).

       Pravda je pre mňa svätá - aj keby ma stála obete, ohováranie či potupu. V tomto som nekompromisný.
       A skutočná veda musí byť pravdivá, musí slúžiť ľudstvu, nie mu škodiť, musí mať morálny rozmer!
       Mám prakticky nulový rešpekt voči de iure autoritám, ktoré však nie sú autoritami krásou, silou a múdrosťou svojej osobnosti.
       Naopak - veľmi si vážim skutočné osobnosti, aj keby boli práve na samom spodku svetskej spoločenskej hierarchie.
       Súcitím s tými, ktorým niekto krivdí - s obeťami očkovania obzvlášť.

 


Juraj BRODŇAN

       Narodil som sa v Žiline.

       Mám 34 rokov a pracujem ako IT špecialista v medzinárodnej spoločnosti.

       Som šťastným otcom ročnej dcérky.

       Nadovšetko si cením slobodu, pravdu a hodnoty ako česť a úprimnosť.

 


Ing. Ladislav JUHÁR

       Narodil som sa v roku 1968 a od detstva žijem v obci Poproč (Košice-okolie).

       Vyštudoval som elektrotechniku na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline, pracoval som vo viacerých firmách v pozíciách ako projektant automatizovaných systémov v železničnej doprave, vedúci tímu pre servis telekomunikačných zariadení alebo projektový manažér pre zabezpečovacie systémy.

       Som ženatý a so svojou milovanou manželkou sa snažíme byť dobrými priateľmi a ochrancami našich troch detí vo veku 21r, 17r. a 12r.

       Svoju životnú úlohu vnímam v spájaní ľudí pre dobré veci, v nápomoci ľuďom bojujúcim za čisté ideály, v podporovaní a šírení myšlienok oslobodzujúcich myslenie, oživujúcich cítenie a v posile pri presadzovaní dobrej vôle. Motívom je pre mňa pravda a povzbudením láska. Za veľkú hrozbu ľudstva považujem ješitnosť a ľahostajnosť.