O Slobode v očkovaní

    Sme uvedomelí a seba-vedomí občania Slovenskej republiky, ktorí sa dožadujú svojich základných ľudských práv a slobôd stanovených v Ústave SR, medzinárodnom Dohovore o ľudských právach a biomedicíne a jeho dodatkových protokoloch, medzinárodnom Dohovore o ochrane ľudských práv a základných slobôd a ďalších právnych normách.

    Na druhej strane chceme rozhodovať čo najzodpovednejšie v prospech zdravia a celkového blaha našich detí a našich rodín vôbec. Keďže však rodina je základnou bunkou spoločnosti, možno smelo povedať, že v dôsledku nám ide o blaho celej spoločnosti.

    Našim základným cieľom je teda uvedomelá sloboda a zodpovednosť.

 

    Chceme o našich osudoch rozhodovať sami - slobodne, svedomito a zodpovedne. Nenecháme si diktovať, ako sa máme rozhodovať, nenecháme sa ani zastrašovať, ani nedovolíme robiť zo seba zločincov - ani štátnym úradom, ani nadnárodným farmaceutickým spoločnostiam. Naše svedomie je v otázke zodpovednosti za výchovu našich detí čisté, sme však presvedčení o tom, že svedomie nejedného štátneho zdravotníckeho úradníka rozhodne čisté nie je. On však za prípadné zdravotné problémy našich detí po očkovaní nenesie nijakú zodpovednosť.

    Chceme teda odstrániť posledné závažné obmedzenie základných ľudských práv a slobôd v našej právnej sústave - neslávny to relikt totalitnej moci spred roku 1990 - tzv. "povinné" očkovanie. Presnejšie: chceme tzv. "povinné" očkovanie zdobrovoľniť - urobiť z neho očkovanie štátom odporúčané ale nie prikazované - tak, ako to je vo vyspelých slobodných, demokratických a právnych štátoch Západnej Európy.

 

    Sme záujmovým neformálnym združením bez právnej subjektivity. Nerobíme medzi sebou rozdiely na základe pohlavia, náboženstva, svetonázorového presvedčenia, spoločenského postavenia, povolania, školského vzdelania, ani na akomkoľvek inom základe. Snažíme sa jeden druhému pomáhať ako vieme, a to nielen v otázke (ne)očkovania.

    Noví priatelia a spolupracovníci budú vrelo vítaní. Nemajte nám však, prosím, za zlú našu počiatočnú opatrnosť. Považujeme totiž za viac než možné, že štátno-súkromná pro-očkovacia mašinéria bude chcieť akýmkoľvek spôsobom rozložiť naše snahy, vrátane prípadných zvedov vyslaných do našich radov.

 

    Styčnou osobou a správcom stránky www.slobodaVockovani.sk  je Ing. Marián FILLO.

    Spojenia na ďalších spolu-tvorcov tejto stránky sú správcovi www.slobodaVockovani.sk známe, nepovažuje však za dôležité a vhodné ich uvádzať, ak ho o to títo výslovne nepožiadajú.

    Na tvorbe stránky www.slobodaVockovani.sk i na ďalšej činnosti Slobody v očkovaní sa podieľa a podieľalo množstvo ľudí, či už menovaných alebo nemenovaných. Všetkým darcom a pomocníkom srdečne ďakujeme.

 

Pre koho je stránka www.slobodaVockovani.sk určená?

    Chceme pomôcť svedomitým rodičom, ktorí chcú slobodne, vedome a zodpovedne rozhodovať o (ne)očkovaní svojich detí, prípadne aj seba samých.

    Naša stránka im chce pomôcť doplniť si vedomosti o tie, ktoré sa od štátu a výrobcov očkovacích látok nedozvedia. Rovnako tak im chce dať cenné rady pre uplatnenie svojich základných ľudských práv a slobôd v jednaní so štátnymi úradmi. A nielen to...