Desatoro Slobody v očkovaní

29.06.2016 23:13

www.svobodaVockovani.cz Česká verze www.svobodaVockovani.cz

Desatoro (v angličtine) s obrázkom Mojžiša, ako rozdelil vody Červeného mora    Za vyše 6 rokov (táto stránka vznikla 31.I.2010) aktívnej činnosti nášho neformálneho záujmového združenia Sloboda v očkovaní sa už objavilo (či skôr bolo vytvorené) nepreberné množstvo viac či menej uletených konšpiračných teórií o našej motivácii, hodnotách, postojoch, zásadách, spôsoboch, praktikách atď., a to navzdory jasnému stanoveniu si cieľov, hodnôt (viď O Slobode v očkovaní) a prostriedkov (viď Spolupracov níci sú vrelo vítaní!) už na samotnom začiatku našej činnosti.

    V záujme vyjasnenia (zrejme pre mnohých stále nejasných) záležitostí okolo Slobody v očkovaní som teda spísal toto „Desatoro“, ktoré môžeme tiež nazvať „Kódexom“, „Programovým vyhlásením“ (angl. „Mission statement“) či „Hodnotovým rámcom“ — vyberte si:
 

 1. Našou základnou hodnotou je sloboda (čo je jasné aj z názvu „Sloboda v očkovaní“). So slobodou je neodlučiteľne spätá zodpovednosť. Zodpovedné rozhodovanie si zase vyžaduje mať dostatok podstatných a pravdivých informácií, na základe ktorých je možné sa zodpovedne rozhodnúť.
       Keďže sloboda je naším cieľom č. 1, principiálne odmietame akékoľvek povinné očkovanie, či už plošne alebo selektívne pre ľubovoľnú skupinu obyvateľov.
       Vyznávajúc slobodu slova si však ochotne vypočujeme aj tých, ktorí sú za povinné očkovanie (nech už v akejkoľvek podobe či v akomkoľvek rozsahu).
   
 2. Z toho vyplýva, že nemáme problém uverejniť na našej stránke (www.slobodaVockovani.sk či www.svobodaVockovani.cz) aj čokoľvek, čo je svojou povahou za očkovanie, pokiaľ to nebude vyslovená PR správa (= reklama) výrobcu či distribútora vakcíny alebo očkovacieho strediska. Reklamy totiž neuverejňujeme — s výnimkou upútavok na podujatia, TV či rozhlasové relácie a nové publikácie či filmy o očkovaní a príbuzných témach (napr. autizmus).
      Zo strany zástancov očkovania je však takmer nulová ochota dávať nám nejaké články/komentáre/názory na zverejnenie, preto je ich na našich stránkach tak málo. Niečo sa však predsa len nájde, viď napr.:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/prof-mudr-svetozar-dluholucky-csc-k-clanku-dr-russella-l-blaylocka-vakciny-vyvoj-nervoveho-systemu-a-poruchy-autistickeho-spektra/
   
 3. Keďže naozaj slobodné a zodpovedné rozhodnutie nie je možné bez dostatočnej informovanosti, v záujme dosiahnutia slobody je ťažiskom našej činnosti zvyšovanie informovanosti. Pritom je kritériom č. 1 pravdivosť, a nie to, či sa nejaká správa hodí alebo nehodí do našej paradigmy, ideológie, stratégie, naladenia atď.
      Preto v rámci zvyšovania informovanosti (okrem iného) vyvraciame ako „provax hoaxy“, tak aj „antivax hoaxy“ (hoax = podvodný článok či e-mail, ktorý sa reťazovo hromadne šíri internetom; provax = za očkovanie; antivax = proti očkovaniu), viď napr.:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/ako-to-vyzera-s-ockovanim-v-rusku/
   
 4. Nemáme problém s tým, keď sa niekto slobodne rozhodne očkovať, máme však problém s tým, keď mu nie sú poskytnuté objektívne a pravdivo všetky podstatné informácie, potrebné pre zodpovedné rozhodnutie, A PRETO sa rozhodne očkovať (pričom keby mu poskytnuté boli, rozhodol by sa neočkovať), tzn. v skutočnosti sa nerozhodol informovane, a teda ani slobodne.
   
 5. Vítame akúkoľvek plodnú spoluprácu (trebárs verejné diskusie alebo publikačnú činnosť) s odporcami i priaznivcami očkovania, ako aj tými, čo nemajú vyhranený postoj, pokiaľ táto spolupráca povedie k zvýšeniu informovanosti, a tým aj zodpovednosti a slobody dotknutých jednotlivcov (resp. ich rodičov/opatrovateľov).
      Leštenie si svojho ega či „budovanie dobrého mena“ bez nejakej úžitkovej (spravidla informačnej) hodnoty pre verejnosť však považujeme za neúčelne zabitý čas a snažíme sa mu vyhýbať.
   
 6. Ide nám o vec — o pravdu, o zodpovednosť, o slobodu — a nie o image, ani o peniaze.
      Teda o image nám ide len v tom zmysle, aby nejaké formálne neprijateľné vystupovanie/vyjadrovanie (napr. používanie hrubých nadávok či neslušných slov) zbytočne neodradilo ľudí napr. od čítania článkov na našej stránke. Odmietame sa nechať obmedzovať špekuláciami typu "Ak napíšeme to a to či urobíme to a to, mohli by nás ten a tá onálepkovať tak a tak, čo by poškodilo náš image". Nálepky však od začiatku boli, sú a budú, pričom kto chce psa (antivaxera) biť, palicu (nálepku) si nájde, takže toto je pre nás slepá ulička uvažovania, tobôž riadenia našej činnosti.
       A o peniaze ide len v tom zmysle, aby sme nepomreli od hladu, a teda prežili a ďalej mohli vykonávať túto činnosť. Rozhodne nie je cieľom ryžovať či nabaliť sa na neočkovaní, aby sme si potom užívali nejaké luxusné dovolenky či kupovali drahé autá. Napr. ja (Marián Fillo) žiadne auto ani nevlastním a nikdy som nevlastnil. A dovolenky za ostatných 6 rokov som trávil výlučne v Česku a na Slovensku (+ raz na otočku na jeden deň do Viedne a obdobne raz do Budapešti), aj to prakticky vždy s prespaním u známych, priateľov či rodiny, teda úplne nízko-nákladovo (lacnejšie by to už šlo asi len auto-stopom). Na viac som aj tak nemal, keďže čitatelia www.slobodaVockovani.sk či poslucháči mojich relácii na Slobodnom vysielači sa pozbierali len na (aj to s odretými ušami) na aké-také holé prežitie mňa a mojej rodiny. Nesťažujem sa, len konštatujem, ako sa veci majú.
   
 7. Pravda, sloboda a zodpovednosť majú v zásade vždy prednosť pred imidžom.
      Takže ak by povedzme zverejnenie nejakej zásadnej informácie malo potenciál poškodiť našu dobrú povesť, napriek tomu ju zverejníme — a ak treba, aj s príslušným komentárom, ktorý uvedie veci na pravú mieru, pokiaľ daná informácia nie je pravdivá resp. je polopravdivá alebo manipulatívna, viď napr. tu:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/nieco-k-dezinformaciam-co-o-nas-siria-nasi-neprajnici/
   
 8. Vzhľadom k tomu, že notoricky (a plným právom) kritizujeme amorálne správanie sa očkovacej mašinérie, počnúc mnohými pediatrami či inými lekármi, cez regionálne úrady verejného zdravotníctva (RÚVZ) či Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (MZ SR) a ďalšie štátne orgány, a končiac obchodníkmi a vedením výrobcov očkovacích látok, je pre nás úplne zásadné, aby sme sa (prinajmenšom v činnosti pod hlavičkou „Sloboda v očkovaní“) správali pokiaľ možno vždy maximálne morálne a férovo. Ak je kvôli tomu nutné priznať si nejakú chybu (čo aj zásadnú), urobíme tak, viď napr.:
  https://www.slobodaVockovani.sk/news/par-seba-kritickych-poznamok-do-vlastnych-radov/
   
 9. Vyhýbame sa uvádzaniu neoverených údajov na verejnosti a pokiaľ tvrdíme niečo, o čom si nie sme úplne istí, priznáme túto skutočnosť, alebo uvedieme zdroj údajov, ktoré sa nám nepodarilo overiť. Rovnako tak sa vyhýbame logickým prehmatom/prešľapom/skratom (angl. logical fallacies/flaws), keďže tie sú spravidla známkou manipulácie (prianie je otcom myšlienky) a nie lásky k pravde.
      Upozornenia na nami uvedené nepravdivé údaje či manipulatívne argumenty vítame a snažíme sa tieto nedostatky v čo najkratšom čase odstrániť.
   
 10. Držíme sa zásady, že kritika má byť vecná, konkrétna, podložená, adresná a — pokiaľ je to len trochu možné, tak aj — konštruktívna. Neurážame sa za kritické poznámky na našu adresu, ale vo vecnej kritike vidíme príležitosť na zlepšenie seba samých.

 

za team Slobody v očkovaní
Ing. Marián FILLO,
šéfredaktor