Príbalový e-mail

 

Milí priatelia, známi i neznámi,
   
   
rád by som Vám (ako zástupca petičného výboru) predstavil Petíciu za
slobodnú voľbu v očkovaní. 

Možno tiež patríte medzi ľudí, ktorí sa úmyselne nedali zaočkovať 
proti prasacej chrípke alebo proti iným ochoreniam, a to už z tých,
či oných dôvodov. 

My, ako petičný výbor, sme presvedčení, že každý občan Slovenskej
republiky má nespochybniteľné a nescudziteľné PRÁVO rozhodovať
o svojom fyzickom tele (resp. o svojich deťoch, ktorých je právnym 
zástupcom) len a len sám (resp. matka spolu s otcom a opačne) -
slobodne, vedome a zodpovedne. Medzi tieto rozhodnutia nepochybne
patrí aj rozhodnutie o (ne)zaočkovaní seba samého či svojho dieťaťa
proti ľubovoľnej chorobe.

Sme presvedčení, že občania Slovenskej republiky majú morálne právo na
slobodnú voľbu v očkovaní, avšak slovenské právne normy (Zákon č.
355/2007 Z.z. a Vyhláška MZ SR č. 585/2008 Z.z.) sú s týmto právom
v ostrom konflikte, keď zaviedli tzv. "povinné očkovanie" (predovšetkým
detí) podľa každý rok vyhlasovaného očkovacieho kalendára.

Tento neblahý právny stav chceme čo najskôr zmeniť pre prospech
všetkých občanov Slovenskej republiky - Vás nevynímajúc.

Viac sa dočítate v plnom znení našej Petície, ktoré nájdete v prílohe
tohto mailu spolu so vzorom vyplneného podpisového hárku.
Ďalšie informácie k petícii sa dozviete na stránke:
https://slobodavockovani.sk/peticia 

O možných rizikách očkovania a súvisiacich témach sa viac dočítate na
stránkach (abecedne usporiadané podľa jazyka a následne adresy stránky):

[CZ] - po česky
https://prasecichripka.blog.cz/ 
https://petice.webnode.cz/ 
https://rozalio.cz/ 

[DE/CH/AT] - po nemecky
https://aegis.at/ 
https://aegis.ch/ 
https://drkummer.de/ 
https://individuelle-impfentscheide.de/
https://www.impf-report.de/ 
https://www.impfkritik.de/ 

[EN/UK/CA/US] - po anglicky
https://jabs.org.uk/ 
https://nvic.org/ 
https://vran.org/ 
https://www.ageofautism.com/ 

[SK] - po slovensky 
https://badatel.sk/ 
https://rizikaockovania.sk/ 
https://simonka.webnode.sk/ 
https://slobodavockovani.sk/ 
https://www.ockovanie.org/ 


Za prípadnú pomoc pri zbieraní podpisov pod našu Petíciu
ako aj za prípadné preposlanie našej Petície ďalším možným záujemcom
Vám vopred srdečne ďakuje a všetko Dobré Vám zo srdca praje
    
Ing. Marián FILLO
člen petičného výboru "Petície za slobodnú voľbu v očkovaní"
* * * * * * * * * * * *
poštová adresa: Jaseňová 26, 01007 ŽILINA
tel./SMS/MMS: 0904 827 031 (prenesené do O2)
* * * * * * * * * * * *
sloboda.v.ockovani@gmail.com 
https://slobodavockovani.sk/peticia