Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

5 otázok a odpovedí pre TV Markíza k právnej stránke očkovania

08.12.2012 20:54

Novela očkovacieho Zákona č. 355/2007 Z.z. vychytáva viaceré nedostatky, na ktoré už dlho upozorňujeme

08.12.2012 07:20

Pôvodné otázky časopisu Mamina k právnej stránke očkovania + odpovede na ne

24.10.2012 12:13

Celosvetové vyhlásenie odporu voči povinnému očkovaniu

24.10.2012 07:30

Musí dostať včeličku? Povinné očkovanie porušuje podľa ústavného právnika naše základné právo na súkromie

21.10.2012 02:46

Užitočné alebo škodlivé? Spor ohľadne očkovania rozdeľuje sudcov a pediatrov

18.09.2012 01:52

Úrad na ochranu osobných údajov nechráni osobné údaje ale záujmy vakci-biznisu

15.09.2012 16:24

Očkovanie detí - právo alebo povinnosť? (Justičná revue 4/2012)

13.09.2012 05:42

Namiesto v Boha veríme v očkovanie? (Ad: Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania)

31.08.2012 06:55

Dr. Paul Offit o alternatívnych očkovacích kalendároch a výnimkách z očkovania

30.08.2012 13:50

Ak Váš lekár trvá na tom, že očkovanie je bezpečné, dajte mu podpísať tento formulár

18.08.2012 08:37

Ako sa RÚVZ Levice nevysporiadal s námietkami odmietačov povinného očkovania a napriek tomu udelil pokutu

09.08.2012 07:07

24 rokov v kóme kvôli pochybeniu lekárov — Rekordné odškodnenie vo výške 1,8 mil. €

08.08.2012 05:00

Austrália: Poznajte svoje práva!

23.07.2012 12:18

Maďarsko: Obťažovanie terénnou zdravotnou sestrou

26.06.2012 04:41

Trestné oznámenie ohľadne šírenia poplašnej správy MUDr. Petrom Liptákom a jeho (ne)riešenie

04.06.2012 10:44

Súd v Rimini (Taliansko) rozhodol, že autizmus u dieťaťa bol spôsobený očkovaním. Ministerstvo má zaplatiť odškodné

17.05.2012 14:00

Rozhodnutie RÚVZ Spišská Nová Ves o pokute neočkujúcej matke + jej odvolanie sa proti pokute

15.05.2012 09:17

Anotace k článkům z analýzy Ligy lidských práv „Vliv farmaceutických společností, očkování, reklama“

15.05.2012 03:00

Záväzné stanovisko ÚOOÚ k bonzovaniu neočkujúcich rodičov

02.05.2012 08:30

Odškodňovanie nežiaducich účinkov očkovania - prehľad a zhodnotenie programov rôznych krajín

21.04.2012 02:33

Argumenty proti povinnému očkovaniu, adresované RÚVZ Trnava - 3. rozšírená verzia

16.04.2012 20:00

Poučenie z krízového vývoja na RÚVZ Komárno a RÚVZ Trnava

14.03.2012 14:37

Opýtali sme sa: Aký máte názor na povinné očkovanie v našich krajinách?

05.03.2012 16:01

Odvolanie sa voči Rozhodnutiu RÚVZ Trnava (Ad: On-line brainstorming)

04.03.2012 06:16
Záznamy: 101 - 125 zo 177
<< 3 | 4 | 5 | 6 | 7 >>