Právnické okienko

       Na tejto stránke sa Vás pokúsime uviesť do právnej stránky očkovania v Slovenskej republike či inde vo svete. Okrem odkazov na samotné zákony a iné právne normy, ktoré sa viac-či-menej očkovania dotýkajú, Vám chceme prinášať aj správy z aktuálneho diania v tvorbe zákonov, ako i komentáre k zákonom, súvislosti, poukazy na porušovanie zákonov v tejto oblasti atď.

       Uvítame tiež Vaše otázky a námety na preskúmanie toho-či-onoho z právneho hľadiska. Budeme tiež vďační za všetky hlásenia o tom, ako tam-či-onam štátni úradníci (prípadne aj súkromníci) porušujú zákony, Ústavu SR, Dohovor o ľudských právach a biomedicíne, alebo aj nepísané základné mravné pravidlá.

       Upozornenie: Keďže právna úprava očkovania sa vyvíja v čase (novelizácie, nové zákony), treba články z tejto oblasti chápať ako možno už zastaralé, platné v čase vydania. Nie je v silách redakcie udržiavať vždy všetko v aktuálnom stave.

       Najdôležitejšie články:

 


 

Články z oblasti práva (od najnovšieho po najstarší)

Právnické okienko

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky odmieta zrušiť povinné očkovanie proti pneumokokom napriek tomu, že je podľa jeho vlastných údajov prudko kontraproduktívne

08.02.2015 21:27

V Austrálii založili falošnú cirkev, ktorej členovia sa chcú vyhnúť očkovaniu svojich detí

28.01.2015 19:38

Úrad na ochranu osobných údajov odmieta chrániť osobné údaje neočkujúcich rodičov a neočkovaných detí

23.01.2015 17:28

Tisková zpráva LLP a Rozalia: „Novela k povinnému očkování — navrhujeme zrušení sankcí a zavedení odpovědnosti státu za nežádoucí účinky“

22.01.2015 21:32

Jak přitvrdit s povinným očkováním? Likvidačními pokutami, navrhuje ministerstvo

31.12.2014 02:13

Úrad verejného zdravotníctva SR svojím rozhodnutím protiprávne upiera rodičom právo na informácie o očkovacích látkach, ako aj právo na výber alternatívnych vakcín

25.12.2014 00:55

Odvolanie sa voči pokute od RÚVZ PP, udelenej matke neočkovaného dieťaťa za to, že nesúhlasila s očkovaním, pokým nedostane dostatočné údaje o bezpečnosti použitých vakcín

19.12.2014 13:25

Ako vidí ÚVZ SR (ne)ochranu osobných údajov v otázke povinného očkovania

12.12.2014 10:48

Vakci-milionár Paul Offit chce zrušiť akékoľvek náboženské a filosofické výnimky z povinného očkovania v USA

06.11.2014 00:01

Povinné očkovanie verzus základné práva zaručené Ústavou Slovenskej republiky (Justičná revue 2/2014)

05.10.2014 11:27

Odvolanie sa voči rozhodnutiu RÚVZ Liptovský Mikuláš o udelení pokuty neočkujúcim rodičom

26.12.2013 17:36

Všeobecní lekári nie sú povinní hlásiť odmietnutie povinného očkovania. Porušili by tým zákon

22.08.2013 16:52

Návrh na prerušenie súdneho konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

09.07.2013 18:46

Ako ďalej s povinným očkovaním? (anketa)

05.07.2013 08:33

Návrh na prerušenie priestupkového konania, pokým o ústavnosti povinného očkovania nerozhodne Ústavný súd

23.06.2013 16:59

Žiadosť o informácie o očkovaní, adresovaná pediatrovi, ktorú adresát odmietol prijať - DOPLNENÉ

29.05.2013 11:33

E-mail poslancom Národnej rady Slovenskej republiky od matky očkovaním postihnutého syna - DOPLNENÉ

28.05.2013 02:22

E-mail RÚVZ TT pediatrom ohľadne ochrany osobných údajov pri udávaní rodičov, odmietajúcich povinné očkovanie svojich detí

25.04.2013 05:26

Zákony, vyhlášky a ďalšie právne normy v SR, týkajúce sa očkovania - 5x DOPLNENÉ

16.03.2013 19:51

Výzva na protest proti pripravovanej zmene legislatívy v oblasti očkovania

04.03.2013 06:40

Nanútené očkovanie, vláda a verejný záujem

20.01.2013 19:40

Hlavný hygienik o povinnom očkovaní a (ne)odškodňovaní obetí očkovania na Slovensku

30.12.2012 12:50

Otázka lekárom: Ako ďalej s povinným očkovaním?

20.12.2012 01:09

Petícia: Zákaz jedovatých zlúčenín hliníka vo všetkých oblastiach života

16.12.2012 09:15

Odpoveď ÚDZS na podanie Katky Tumpachovej ohľadne rakoviny z očkovania

11.12.2012 08:09
Záznamy: 76 - 100 zo 177
<< 2 | 3 | 4 | 5 | 6 >>