Otázky a odpovede o nás a o stránke slobodaVockovani.sk

 

Obsah

 1. Rada/rád by som vám vo vašom úsilí pomohla/-ol. Ako?
 2. Ako sú financované besedy o očkovaní?
 3. Z čoho žije hlavný komentátor, hosť besied a správca stránky www.slobodaVockovani.sk - Ing. Marián FILLO - a jeho rodina?
 4. Kto platí našu reklamnú kampaň?
 5. Kto zaplatil naše osvetové letáky o očkovaní?
 6. Kto platí tvorbu a prevádzku stránky www.slobodaVockovani.sk a právnickú/zdravotnú poradňu?

 


 

1. Rada/rád by som vám vo vašom úsilí pomohla/-ol. Ako?

       Možností je mnoho a odpoveď na túto otázku je tým pádom pomerne obšírna.

       Nájdete ju v samostatnom článku "Ako sa pripojiť?"

 

2. Ako sú financované besedy o očkovaní?

       Besedy o očkovaní sú financované rôznym spôsobom:

 1. usporiadateľ preplatí hosťovi náklady spojené s besedou a nijaké vstupné sa nevyberá (tzn. usporiadateľ je vyslovene generálnym sponzorom besedy)
 2. usporiadateľ vyberá pevné vstupné, ktoré si celé ponechá na svoje náklady (kúrenie, elektrina, nájom, propagácia...),
  účastníci môžu (a nemusia) prispieť hosťovi na náklady ľubovoľnou čiastkou podľa vlastného uváženia
 3. usporiadateľ vyberá pevné vstupné, z ktorého si časť ponechá na svoje náklady a časť dá hosťovi,
  účastníci môžu (a nemusia) prispieť hosťovi na náklady ľubovoľnou čiastkou podľa vlastného uváženia
 4. účastníci môžu (a nemusia) prispieť na náklady ľubovoľnou čiastkou podľa vlastného uváženia.
  Vyzbieraný obnos si potom rozdelia usporiadateľ a hosť.
 5. usporiadateľ nechce nič na svoje náklady, ale obetuje ich pre dobro veci;
  účastníci môžu (a nemusia) prispieť hosťovi na náklady ľubovoľnou čiastkou podľa vlastného uváženia
 6. podujatie sa uskutoční v priestoroch kaviarne/čajovne/reštaurácie/pizzérie apod., ktorej stačí, že si každý účastník objedná niečo na pitie, prípadne aj pod zub;
  účastníci môžu (a nemusia) prispieť hosťovi na náklady ľubovoľnou čiastkou podľa vlastného uváženia
   

       Z vyzbieraného vstupného sa zvyčajne podarí uhradiť všetky náklady spojené s besedou (cestovné, prípadný nájom miestnosti, materiál atď.). Prípadný nocľah pre hosťa besedy je spravidla v réžii usporiadateľa, či už uňho doma, alebo u jeho priateľov/známych/príbuzných, alebo v ubytovacom zariadení, zabezpečenom usporiadateľom. Alternatívne (ak to je schodné) hosť besedy prespí u svojich známych/priateľov v blízkosti miesta konania besedy.

       Keď niečo z vyzbieraného vstupného zvýši, je to odmenou hosťovi za čas, námahu a nepriame náklady, vložené do besied. Ak sa niečo zvýši (spravidla áno, ale nie vždy), zvyčajne to je niekoľko €, v lepšom prípade niekoľko desiatok € za týždeň (3 až 6 besied spolu).

       Počítačovú premietačku (projektor) pre účely premietania (prezentácií) na besedách nám venovala darkyňa, ktorá nechcela byť menovaná.

       Náklady na opravy a obstaranie ďalšieho technického vybavenia a spotrebného materiálu sú hradené z účtu "Za slobodnú voľbu v očkovaní" (viď "Podporte nás"), na ktorý niekoľko desiatok ľudí (fyzických osôb) jednorazovo prispelo prevažne menšími sumami (typicky 5 až 10 €, zväčša do 30 €, len výnimočne viac).

 

3. Z čoho žije hlavný prekladateľ, komentátor, správca stránky www.slobodaVockovani.sk a hosť besied o očkovaní - Ing. Marián FILLO - a jeho rodina?

 1. z prevádzky internetového obchodu www.dary-zivota.sk (za mesiac január 2013 okolo 200 €)
 2. z rozdielu medzi vyzbieraným dobrovoľným vstupným na besedách a nákladmi na besedy (v priemere niekoľko €, prípadne niekoľko málo desiatok € mesačne - len v sezóne: október, november, druhá polovica januára, február, marec, apríl)
 3. z dobrovoľných príspevkov pravidelných darcov, ktorí sa rozhodli každý mesiac pevnou čiastkou podporovať jeho činnosť (za mesiac január 2013 to bolo 142,79 €)
 4. z mimoriadnych príspevkov nepravidelných/jednorazových darcov (premenlivé - za mesiac jún 2012 to bolo 30,55 €)
 5. z dobrovoľnej odmeny za zastupovanie na jednaní na RÚVZ (po odpočítaní nákladov na cestu bolo doterajšie minimum 0 €, doterajšie maximum približne 80 € za jedno zastupovanie). V priemere ide o mesačne menej než jedno zastupovanie na RÚVZ.
 6. z prídavkov na 3 deti. Rodičovský príspevok skončil manželke začiatkom roku 2013.
 7. 2x majiteľ firmy Vogus s.r.o. požiadal Ing. Mariána Filla o osobné konzultácie v oblasti očkovania, preplatil mu cestovné a výdavok nechcel.
   

       Na strane nákladov je:

 1. 113,85 € zálohová platba za vodné, stočné, teplú vodu, kúrenie, fond opráv za byt
 2. 36,- € zálohová platba za elektrinu a plyn
 3. 21,95 € za pripojenie na internet a telefón - pevnú linku
 4. do 15,- € za mobilný telefón a mobilný internet
 5. 130,27 € mesačne na povinné nemocenské a dôchodkové poistenie SZČO
 6. 55,02 € mesačne na povinné zdravotné poistenie, z ktorého nie je absolútne nijaký úžitok.
 7. strava a ostatné životné potreby pre 2 dospelých a 3 deti (2-, 4- a 8-ročné)
   

       Ako ste si mohli všimnúť, v príjmoch nefiguruje nijaký sponzoring od akejkoľvek firmy či "anti-vakcinačnej lobby". Ak poznáte akúkoľvek anti-vakcinačnú lobby, fond či nadáciu, ktorá by bola ochotná Ing. Mariána Filla platiť bez toho, že by ho akokoľvek obmedzovala či "usmerňovala" v jeho osvetovej činnosti, a nepožadovala od neho nič iné než pokračovanie v tejto činnosti, rozhodne jej dajte naňho kontakt - sloboda.v.ockovani@gmail.com resp. 0904 827 031.

       Z uvedených príjmov pri uvedených nákladoch je totiž veľkým problémom vôbec nejak vyžiť a o nejakom sporení či dovolenke nemôže byť vôbec reč.

 

4. Kto platí našu reklamnú kampaň?

       V niekoľkých novinách a časopisoch bola uverejnená Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní a neskôr upútavka na stránku www.slobodaVockovani.sk ako platený inzerát.

       Všetka táto inzercia bola zaplatená dovozcom výživových doplnkov zn. Barny's - firmou Vogus, s.r.o., ktorej majiteľ je presvedčeným zástancom slobodnej voľby v očkovaní.

 

5. Kto zaplatil naše osvetové letáky o očkovaní?

       Vydanie letákov bolo zaplatené z účtu "Za slobodnú voľbu v očkovaní" (viď "Podporte nás"), na ktorý niekoľko desiatok ľudí (fyzických osôb) jednorazovo prispelo prevažne menšími sumami (typicky 5 až 10 €, zväčša do 30 €, len výnimočne viac).

       Grafický design, zostavenie a korektúra textu osvetového letáku o očkovaní boli urobené bezplatne.

       Leták bol vytlačený v počte 30.000 výtlačkov (1 A5 obojstranne plnofarebne) prakticky za výrobné náklady (350,- €).

 

6. Kto platí tvorbu a prevádzku stránky www.slobodaVockovani.sk a právnickú/zdravotnú poradňu?

       Poplatky za prevádzku webovej stránky www.slobodaVockovani.sk (dve domény + web-hosting) sú hradené z účtu "Za slobodnú voľbu v očkovaní" (viď "Podporte nás").

       Všetky preklady článkov z cudzích jazykov boli urobené z dobrého srdca, tzn. úplne bezplatne. Prekladatelia boli odmenení len hrejivým pocitom na duši, že pomohli dobrej veci.

       Všetka práca spojená s webovou stránkou (grafika, uverejňovanie článkov, korektúry textu...) sú robené taktiež bezplatne, tzn. nikto za ne nepoberá zmluvný plat - ani HPP, ani VPP, ani na dohodu, ani na faktúru.

       Všetky otázky občanov, či už položené telefonicky alebo e-mailom, boli zodpovedané taktiež bezplatne. Len veľmi výnimočne sa stáva, že niekto z nich daruje určitý finančný príspevok na osobné/rodinné potreby poradcu.

 


Ak Vám tu chýba odpoveď na nejakú otázku, napíšte ju na sloboda.v.ockovani@gmail.com