Vakcíny, vyrobené pomocou génového inžinierstva (Zem & vek 8/2013)

13.09.2013 16:30

Ing. Marián FILLO

 

       Možno si myslíte, že Slovensko je ešte stále takmer GMO free, čiže nepoznačené génovým inžinierstvom. Síce dnes na Slovensku bežne dostať kŕmne zmesy pre zvieratá s obsahom GMO, ale GM potraviny pre ľudí sa u nás prakticky nepredávajú. Takže sa zdá, že ľudia na Slovensku priamo s GM výrobkami nemajú do činenia.

       Omyl, priatelia!

       Už pekných pár rokov (lekári a iné rizikové skupiny od roku 1985, plošne od roku 1998) sa u nás očkuje proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B vakcínou, vyrobenou geneticky modifikovanými (GM) kvasinkami Saccharomyces cerevisiae resp. Hansenula polymorpha. Tie sú pozmenené tak, aby vytvárali tzv. HBsAg — zlúčeninu, vyskytujúcu sa na povrchu HBV (vírusu žltačky typu B). Podľa rôznych dokumentov môžu výsledné vakcíny obsahovať 1% až 5% bielkovín z týchto geneticky modifikovaných kvasiniek. GM vakcíny proti žltačke typu B sú pritom súčasťou napr. hexavakcíny Infanrix Hexa od firmy GlaxoSmithKline, ktorá sa štandardne podáva našim bábätkám 3x v prvom roku života, ale i súčasťou žhavej novinky — konkurenčnej hexavakcíny Hexyon/Hexacima od firmy Sanofi Pasteur.

logo RotaTeq       Jedna z dvoch rotavírusových vakcín (Rotateq od firmy Merck/MSD) obsahuje tzv. ľudsko-hovädzie reasortanty 5 kmeňov rotavírusov. Reasortant je niečo, čo vzniklo pomiešaním génov dvoch rôznych druhov/kmeňov. Prirodzene takto vznikajú nové kmene chrípkových vírusov, ale reasortáciu možno robiť aj umelo, čo je aj prípad Rotatequ, a vtedy ide de facto o génovú manipuláciu.

logo Gardasil       Ďalšou GM vakcínou je vakcína Cervarix (od GlaxoSmithKline) proti ľudskému papilómovému vírusu (human papilloma virus = HPV), ktorej antigény (účinné látky), tzv. častice podobné vírusu (virus-like particles = VLP) vyrábajú GM bunky z hmyzu (mory) Trichoplusia ni. Konkurenčná vakcína proti HPV Gardasil (u nás známa skôr pod menom Silgard) od firmy Merck je taktiež vyrobená podobným spôsobom pomocou vyššie spomínaných GM kvasiniek Saccharomyces cerevisiae. V Gardasile dokonca pláva geneticky manipulovaná DNA vírusu HPV.

       Medzi GM vakcíny patrí aj zbrusu nová vakcína proti meningokokom skupiny BBexsero od firmy Novartis. Antigény pre túto vakcínu vyrába GM baktéria Escherichia coli (E. coli), ktorej kmeň, vysoko odolný voči antibiotikám, sa preslávil v roku 2011 epidémiou smrteľnej choroby v Nemecku. Ide o jednu z najlepšie preskúmaných baktérií, ktorá patrí medzi bežné osídlenie čriev (nielen) u ľudí, pričom však niektoré jej kmene môžu byť zdraviu nebezpečné, väčšina je ale neškodná, či dokonca priaznivá vďaka výrobe vitamínu K.

       Na záver: nedávno bola na Slovensku podaná žiadosť o povolenie testovania vakcíny proti rakovine prostaty Prostvac. Sú dve verzie: Prostvac-V s GM vírusom kravských kiahní a Prostvac-F s GM vírusom vtáčích kiahní. Na rozdiel od všetkých predchádzajúcich obsahuje táto vakcína plne funkčné vírusy, je to teda tzv. živá vakcína.

       Hoci dopady konzumácie GM potravín — ako naznačujú niektoré štúdie — môžu byť katastrofálne a úplný obrázok o nich si utvoríme možno tak o 2–3 pokolenia, je až s podivom, ako bezhlavo sme sa vrhli do používania injekčných GM vakcín, ktoré obchádzajú všetky imunitné mechanizmy v tráviacej sústave i na slizniciach a pôsobia priamo na naše vnútornosti. Možno to v budúcnosti označíme za kolosálnu chybu, čomu nasvedčuje aj prudký nárast autoimunitných ochorení (ako napr. lupus, detská cukrovka či roztrúsená skleróza) vo Francúzsku po očkovacej kampani proti žltačke typu B.

 


Napísanie a zverejnenie tohto článku zabralo autorovi cca 2 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.