Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou: „Očkovanie — Rodičia by mali klásť otázky a trvať na odpovediach“ (Dieťa 3/2013)

04.08.2013 10:06

Dieťa3/2013 — pýta sa Ing. Renáta Krausová, odpovedá MUDr. Ludmila Eleková

 

Tento rozhovor bol zverejnený v časopise Dieťa 3/2013 s odpoveďami Dr. Elekovej, preloženými do slovenčiny. Tu uvádzame jej pôvodné odpovede v češtine, jednak pre lepšiu zrozumiteľnosť u našich českých čitateľov, jednak pre vyhnutie sa prípadným chybám prekladu. Uverejnenie tohto článku vyvolalo búrlivé reakcie medzi obhajcami očkovania, ktoré si môžete prečítať na stránke časopisu Dieťa.

 

Vo februárovom čísle časopisu sme priniesli reakciu čitateľky a jej názor na očkovanie. Martina nám v úvode svojej reakcie napísala: „Patrili sme k tým rodičom, ktorí očkovanie svojho dieťaťa brali ako hotovú vec, o ktorej netreba premýšľať. Ani neviem, kedy sme vlastne zbystrili zmysly a začali vnímať aj čoraz silnejšie hlasy spochybňujúce ortodoxný názor o prospešnosti očkovania, pretože sme sa takýmto diskusiám cielene vyhýbali. Hoci si dnes nie sme celkom istí, kde je pravda, naša viera v nespochybniteľnú správnosť očkovania je nenávratne otrasená.“ Téma očkovania rozdeľuje našu spoločnosť. Dnes necháme zaznieť hlas „z druhého brehu“, v rozhovore s doktorkou Ludmilou Elekovou, praktickou lekárkou pre dospelých, ktorá sa od roku 2007 venuje len alternatívnej liečbe. Dôvodom tohto rozhodnutia bolo najmä presvedčenie, že konvenčná medicína pacientov neuzdravuje, len príznaky ochorení potláča a tak konzervuje ich primárnu patológiu, ktorá sa naďalej prehlbuje a zhoršuje. Doktorka Eleková je nielen v Čechách, ale i na Slovensku známa svojím negatívnym postojom k očkovaniu.

 

Pani doktorka, boli ste vždy odporkyňou očkovania alebo nastala vo vašom živote (osobnom či profesionálnom) situácia či udalosti, vďaka ktorým ste prehodnotili váš postoj k tejto problematike?

fotografia - MUDr. Ludmila Eleková       Po vystudování medicíny jsem jako všichni ostatní lékaři věřila, že díky očkování nemáme epidemie infekčních nemocí, že výhody očkování převažují rizika, že nežádoucí účinky jsou vzácné a nezávažné. Nevěděla jsem, že může dojít k chronickému poškození zdraví. Začátkem mého obratu byla patologická reakce mého mladšího syna, který měl po prvním očkování reakci postihující nervový systém s dlouhodobými potížemi. Přestal mi dobře spát, stále plakal, byl neklidný, později se přidala hyperaktivita a agresivita. Byl velmi obtížně zvladatelný. Až po několika letech mi díky studiu homeopatie a přednášce dr. Tinuse Smitse z Holandska došlo, že jeho potíže souvisejí s očkováním, dr. Smits prezentoval velmi podobné případy. Postupně jsem se setkávala i s dětskými homeopatickými pacienty, jejichž rodiče říkali stále totéž: měli jsme zdravé dítě, bylo očkováno a od té doby se něco děje. Začala jsem vidět vzorec a uvědomila jsem si, že se děje něco nedobrého, co běžní lékaři nevidí. I když se zabývám homeopatií, moje námitky proti očkování vycházejí výhradně z poznatků konvenční vědy.

 

Na webových stránkach Úradu verejného zdravotníctva SR (UVZSR) sa píše: „Problematika očkovania je v rukách odborníkov. Tak, ako si laik neurčuje iné zdravotnícke postupy alebo výkony a zverí sa do rúk odborníkom, aj očkovanie je v rukách odborných zdravotníckych pracovníkov — pediatrov, epidemiológov, imunológov a ďalších zainteresovaných odborníkov. Preto rodič dieťaťa, ktoré má byť očkované by nemal rozhodovať o tom, či očkovanie má alebo nemá byť povinné.“ Aký je váš pohľad na takéto konštatovania? Je skutočne rodič absolútne nekompetentný rozhodnúť, najmä, ak existuje aj dobrovoľné očkovanie, kde už kompetentný rozhodnúť je?

       Je skutečně zvláštní, že rodič je považován za kompetentního při rozhodování o dobrovolném očkování, přestože jde někdy o závažné nemoci, např. meningokokové infekce nebo klíšťová encefalitis. Když tato očkování odmítne, nesetká se s tím, že by se do něj pediatr pustil, že je nezodpovědný rodič, že své dítě ohrožuje apod. Ale když dojde na tzv. povinné očkování, najednou rodič není považován za dost informovaného, aby rozhodl o svém dítěti. Pediatr je schopen strašit rodiče zarděnkami a příušnicemi, což jsou banální nemoci, které ještě moje generace běžně bez problémů překonávala a pediatři matky tehdy rozhodně nestrašili. Najednou jsou tyto nemoci považovány div ne za dýmějový mor. Povinně se očkuje proti nemocem, které se u nás prakticky nevyskytují nebo jsou snadno léčitelné, což mnoho rodičů ví a proto váhají s očkováním. Zejména když mají zkušenost s tím, co očkování dokáže s dítětem udělat. Kojenec má prakticky nulovou šanci nakazit se tetanem, záškrt je nemoc, která je zásadně závislá na socioekonomickém standardu a výživě, dětská obrna se u nás desítky let nevyskytuje, hemofilové infekce jsou ve své banální podobě běžné a pediatr je má v ordinaci možná denně, ale neví o tom, protože jsou tak lehké, že nemá důvod pacienta nějak zvlášť vyšetřovat. Invazivní hemofilová onemocnění jsou vzácná, postihují ročně do 10 lidí v ČR. Hepatitis B nemá kojenec také jak chytit, jediné riziko je infekce přenesená od infekční matky, což se v těhotenství testuje a tyto děti jsou očkovány hned po narození. Pro ostatní děti je toto očkování zbytečné. Pediatři ovšem straší jehlami na pískovišti. Na to mám jedinou odpověď. Mají-li takové obavy o zdraví dítěte, nechť matky poučí, jak mají své děti chránit i proti dalším nemocem, které mohou dostat z infikované jehly, např. hepatitidou C a AIDS. Obě jsou závažnější než hepatitis B a céčková hepatitis se dokonce vyskytuje častěji. Proč pediatři matky nestraší těmito nemocemi? Odpověď je bohužel jednoduchá: nelze proti nim očkovat.

       Platí prakticky bez výjimky, že s očkováním váhají rodiče vzdělaní, informovaní a velmi zodpovědní. Nedávný průzkum v USA zjistil, že se stoupajícím vzděláním matky klesá ochota očkovat. Nad tím by se měli tvůrci očkovací politiky zamyslet. Proč se ty matky bojí. Seznámit se jejich důvody a poskytnout adekvátní odpovědi. Dokud to neudělají, nebudou mít důvěru. Vím přesně, co se pediatři učí o očkování a bohužel je to zcela nedostatečné a často zavádějící. Když měl můj syn tu reakci, netušila jsem, že je patologická, že podléhá hlášení a že znamená kontraindikaci dalšího očkování. Nevěděla to ani moje zkušená a jinak velmi dobrá pediatrička. Bohužel, synovi je již 17 let, ale povědomí pediatrů se podle mých zkušeností nezlepšilo. Stále tento typ reakce — encefalitický pláč — považují za normální, dítě prý bolí místo vpichu. Ale je to jde o symptom postižení nervového systému, znamená velký stres dítěte s může znamenat předzvěst budoucích problémů. Matky, které se snaží svému pediatrovi vysvětlit, co se s dítětem děje a požadují správný postup, se bohužel málokdy setkají s adekvátní reakcí.

 

Význam očkovania z historického pohľadu je nepopierateľný. V čom je dnes situácia iná a prečo sa podľa odporcov očkovania stáva už nepotrebným?

       Význam očkování je z historického pohledu velmi popiratelný. To je právě to, co se ukazuje, očkování nemělo na vymizení některých nemocí prakticky žádný vliv. Málokdo si položí otázku: jak vymizely nemoci, proti kterým se nikdy neočkovalo? Vezměme si jednu nemoc — spálu. Během 19.století zabila cca 3x víc dětí než např. záškrt, měla nejvyšší smrtnost z tehdejších nemocí, rodiče se jí báli víc než pravých neštovic. A kde je teď? Občas malé epidemie, sporadické případy, týden antibiotik a hotovo. Ovšem největší pokles výskytu a úmrtnosti na spálu nastal před zavedením antibiotik. Ale abychom se nedrželi jen historie. Současná situace je jednoznačná: zaveďte do chudé oblasti hygienu, stačí mýdlo, voda a instrukce co s ním, a dojde ke snížení výskytu zápalů plic a průjmů u dětí o nejméně 50%. Pro zvědavé viz Soap Study of Karachi. Začněte v Africe mezi chudými očkovat a zvýšíte úmrtnost cca 2x. Opakuji: očkování v rozvojových zemích zvyšuje úmrtnost očkovaných dětí, zavedení hygieny ji snižuje. Prověřte si, kam jdou vaše peníze na charitu.

       Co je ale hlavním objevem posledních let, je skutečný účinek vakcín na celkovou imunitu. Dlouhé roky jsme slyšeli jen to, že vakcíny údajně stimulují imunitu tím, že tělo donutí tvořit protilátky proti antigenům nemocí, které jsou ve vakcíně. Ale nikdo vám nikdy neřekl, jaký mají vakcíny vliv na ostatní části imunity, např. na buněčnou imunitu, jak vaše imunitní buňky poznají v místě vpichu vakcíny, proti čemu mají tvořit protilátky apod. Studie z posledních let ukazují, že vakcíny zvyšují riziko alergií a autoimunitních nemocí a oslabují protiinfekční imunitu. To se ale lékaři neučí a pacienti nedozvědí. Přestože je to vědecky prokázáno a zdokumentováno na molekulární i buněčné úrovni, na studiích na zvířatech a projevuje se to ve výsledcích epidemiologických studií porovnávajících celkové zdraví očkovaných a neočkovaných dětí. Právě tomuto typu studií se farmaceutické firmy a zastánci očkování vyhýbají jako čert kříži. Vakcíny se porovnávají jedna s druhou (stejně špatnou) nebo s roztokem adjuvans, nikdy se neporovnávají se skutečným placebem, tj. Biologicky neúčinnou látkou. Sleduje se jen hladina protilátek, ale ne ostatní funkce imunity.

 

Nesúvisí vymiznutie niektorých chorôb skôr so životnou úrovňou a oveľa lepšími hygienickými podmienkami než s očkovaním?

       Ano, to je to jediné, co vymýtilo nemoci. Hygiena osobní a komunální, kvalitnější potraviny, ledničky, kanalizace apod. Kdyby tomu tak nebylo, měly by nás logicky sužovat epidemie nemocí, proti kterým se nikdy neočkovalo, ale tak tomu není.

 

Keby na Slovensku nebolo očkovanie povinné, ale len odporúčané, podľa čoho by sa rodičia mali rozhodovať, proti ktorému ochoreniu dať dieťa zaočkovať? Ktoré očkovania by sa mohli absolútne vynechať v útlom veku?

       Moje odpověď se asi mnohým nebude líbit. Ale já na základě prostudovaných vědeckých pramenů nemohu doporučit vůbec žádné očkování, žádnému dítěti ani dospělému. Ani zvířeti. Protože skutečný účinek očkování na imunitu a nervový systém je škodlivý. Očkování imunitu oslabuje, očkovaný jedinec je náchylnější k infekcím a děti jsou ohrožené poruchami nervového vývoje. Již poznám na první pohled očkované dítě od neočkovaného a říkají mi to i maminky neočkovaných dětí. Jasnější pohled, zdravější vzhled, lepší motorika, rychlejší vývoj, lepší řeč, nepřítomnost poruch chování, děti jsou zdravější, netrpí věčnými rýmami, kašlem, otitidami, nemají alergie.

 

Predstavuje nezaočkovaný jedinec riziko pre zaočkovanú populáciu? Prečo, ak je chránená očkovaním?

       Neočkovaný jedinec nepředstavuje o nic větší riziko než očkovaný. Neexistuje jediná zdokumentovaná epidemie, kde by byl pacient nula identifikován jako neočkovaný. Když onemocní neočkovaný, bude mít jasné příznaky a zůstane doma v posteli. Očkovaní mohou přenášet nemoci úplně stejně jako neočkovaní, žádné očkování totiž nebrání přenašečství. Očkovaní mohou nemoci dokonce přenášet s vyšší pravděpodobností než neočkovaní, protože mohou mít bezpříznakový průběh, ale být infekční nebo mohou mít jen nevýrazné příznaky, které neumožní správnou diagnózu a nemocného nedonutí zůstat v posteli.

       Tento argument kulhá: kdyby očkování skutečně chránilo, neměli by se očkovaní čeho bát. Ale když nechrání a může dokonce velmi ublížit, neměl by být nikdo nucen. Viděla jsem totiž opakovaně pacienty, kteří byli poškozeni očkováním a neměli protilátky.

 

Zástancovia očkovania vravia, že vďaka nášmu očkovaciemu programu máme vysokú zaočkovanosť a preto sa u nás prakticky infekčné choroby nevyskytujú. Upozorňujú na význam tejto kolektívnej imunity. Vraj ak poklesne percento zaočkovanosti, opäť sa tu objavia vážne infekčné ochorenia ako osýpky, mumps, ružienka, čierny kašeľ. Ako je to v krajinách, kde je očkovanie dobrovoľné? Zaznamenávajú tam vysoký výskyt infekčných ochorení v dôsledku nižšej zaočkovanosti?

       V zemích, kde je dobrovolné očkování, je podobná proočkovanost jako u nás. Jsou tam lokality nebo komunity, kde lidé tolik neočkují, ale převážná většina je proočkovaná. Ovšem neexistuje korelace mezi proočkovaností a výskytem nemocí. Např. hned po rozpadu SSSR v něm vypukla epidemie záškrtu, bylo to hned na počátku 90.let. Nelze to svádět na pokles proočkovanosti, když k tomu došlo ihned. Kromě toho, ani při zaběhnutém systému očkování se neočkoval nikdo starší pěti let, přesto nepropukaly epidemie mezi dospělými, kteří dávno protilátky neměli. V Rusku šlo převážně o bezdomovce, běžence a alkoholiky, lidi v obtížné sociální situaci. Tito lidé nebyli očkováni celá léta, přesto u nich nemoc propukla až při výrazném zhoršení životních podmínek a stresu. Jiným příkladem je tuberkulóza, jejíž výskyt klesal v USA i Kanadě naprosto stejně, přestože v jedné zemi se očkovalo a v druhé ne.

 

Existuje nejaká alternatíva k súčasnému očkovaciemu kalendáru? Mohli by sa rodičia dožadovať očkovania monovakcínami?

       Je třeba pochopit, že všechny současné vakcíny mají prakticky totožné složení a stejný mechanismus účinku. Je rozdíl v míře výskytu nežádoucích účinků, tam platí jednoduché pravidlo: čím víc antigenů nebo vakcín najednou, tím hůř. Nedávno prozrazené důvěrné materiály firmy Pfizer např. ukazují, že současné podání jejich Prevenaru 13 a hexavakcíny, což je běžně doporučovaný postup, údajně ke snížení zátěže dítěte, vede k čtyřikrát častějšímu výskytu neurologických reakcí než jejich samostatná aplikace. Firma ovšem nevidí důvod pro změnu marketingové politiky. Další faktorem ovlivňujícím účinek vakcíny je přítomnost a množství hliníku. Čím víc, tím hůř. Nejhorší je bez konkurence hexavakcína, podaná v kombinaci se Synflorixem dokonce překračuje povolené množství hliníku pro jednorázovou aplikaci ve vakcíně. Povolené množství samo o sobě vysoce překračuje jiné normy.

       Monovalentní vakcíny sice sníží antigenní zátěž, ale je třeba se podívat na pomocné látky. Nezvýší-li rozdělení vakcíny množství hliníku, lze ho doporučit. Ovšem je třeba aplikaci roztáhnout v čase, očkovat dítě např. po dvou týdnech je prakticky totéž, jako mu to píchnout najednou. Rozptyl dávek by měl být nejméně dva měsíce, naočkovat jednu kombinaci nebo vakcínu, pak nejméně půl roku nebo i déle počkat a očkovat další.

 

Predstavuje očkovanie rovnaké riziko pre každé dieťa?

       Vakcíny dělají v těle každého očkovaného totéž. Ovšem míra s jakou se to projeví, záleží na individuálních okolnostech. Děti mají různé geny, různou detoxikační kapacitu, jinou odolnost nebo náchylnost k alergiím, autoimunitě, jsou jinak živeny, jejich matky, které je kojí, jsou jinak živeny apod. Je třeba si uvědomit, že prakticky každý novorozenec se dnes rodí s toxickou zátěží. Studie zkoumající pupečníkovou krev na přítomnost těžkých kovů, agrochemikálií a jiných toxických látek, našly v pupečníkové krvi dětí z rozvinutých zemí desítky až stovky různých chemikálií, mnoho z nich v hraničních nebo nebezpečných množstvích. Logicky dítě, které se již narodí zatížené, má vyšší šanci, že ho očkování poškodí. Dalšími rizikovými dětmi jsou děti matek trpících nějakou poruchou imunity, alergií, poruchou střevní mikroflóry (antibiotika), děti, které nejsou kojené nebo se narodily předčasně, císařským řezem apod. Jakýkoli faktor, který snižuje kvalitu výživy, narušuje imunitu a zvyšuje toxickou zátěž dítěte, přispěje ke zvýšení rizika očkování.

 

Podľa prívržencov očkovania by nezaočkované dieťa nemalo byť prijaté do kolektívu. Rodičia nezaočkovaných detí zasa tvrdia, že ich deti sú menej choré ako ich zaočkovaní rovesníci. Aká je vaša skúsenosť? Existujú dlhodobejšie štúdie, kde by sme sa mohli dozvedieť, ako je to s chorobnosťou nezaočkovaných detí v porovnaní so zaočkovanými?

       Takové studie existují a jednoznačně ukazují, že neočkované děti jsou zdravější, trpí méně právě i těmi běžnými nemocemi — rýmami, bronchitidami, otitidami apod. Nepřijetí neočkovaných dětí do kolektivu je pouze diskriminační a buzerační opatření, protože děti neočkované ze zdravotních důvodů do kolektivu mohou. Jak může být nebezpečné dítě neočkované z jednoho důvodu a dítě neočkované z jiného důvodu nebezpečné být nemůže? Ještě absurdnější je paragraf českého zákona, který neočkovaným dětem zakazuje účast na školách v přírodě. Neočkovaný Honzík může sedět vedle očkovaného Kuby ve třídě v lavici a tam nebezpečný není, ale stává se veřejnou hrozbou, když vedle něj bude sedět ve stejné lavici na škole v přírodě. Jediná logika tohoto opatření je znepříjemnit život rodinám s neočkovanými dětmi, nelze to obhájit argumenty o ochraně veřejného zdraví.

 

Majú podľa vás vakcíny takú účinnosť, aká sa im pripisuje? Odporcovia očkovania neraz spomínajú, že deťom sa vytvorilo len málo, prípadne žiadne protilátky...

       Žádná vakcína nemá dokonalou účinnost, u některých je velmi nízká. Vždy je nejméně 10–20% lidí, kterým se po očkování nevytvoří protilátky. Ovšem nikdo se neobtěžuje to zjišťovat. Matky jsou strašeny, že když své dítě nenechají očkovat, bude „nechráněné“, dostane nějakou strašnou nemoc a umře, ale když ho naočkují a ono onemocní, matky se najednou dozvědí, že očkování nechrání tak docela všechny. Problém je také to, že nedávné výzkumy ukazují, že protilátky z očkování tak docela nechrání.

 

Pred očkovaním rodič podpisuje informovaný súhlas s očkovaním. Ako sú podľa vašej skúsenosti v praxi rodičia informovaní pred očkovaním dieťaťa?

       Nejsou informovaní. Kdyby byli skutečně adekvátně informovaní o tom, co vše se může stát, popadli by dítě a prchli. Žádný z rodičů, jejichž dítě bylo poškozeno, neměl ani tušení, že takový typ nežádoucích účinků může nastat. Pediatr řekne, že dítě může mít teplotu, být mrzuté a mít oteklé místo vpichu. Už rodiče neinformuje o patologických reakcích, neřekne ani: kdyby se dělo cokoliv dalšího, není to normální, zavolejte mi.

       Nevím o pediatrovi, který by matky předem poučil o encefalitickém křiku, o možnosti alergie, porušení spánku a jiného chování, narušení vývoje apod. Nepoučí, protože to sám neví. Cokoliv, co se po očkování stane, je automaticky odmítnuto jako náhoda, přestože jde o symptom uvedený v příbalovém letáku vakcíny nebo v seznamu reakcí podléhajících hlášení. Moc by mě zajímalo, na jakém vědeckém základě pediatři odmítají možnou souvislost s očkováním.

 

V dokumente o očkovaní Obchod so strachom hovorí zakladateľ imunológie na Slovensku prof. MUDr. Ján Štefanovič, DrSc.: „Očkovanie sa stalo hromadnou záležitosťou a začala tam chýbať individualizácia, kontrola pacienta atď., takže vznikli aj určité komplikácie. Samozrejme, že keď sú nejaké následky, tak lekár, ktorý očkuje, mal by aspoň orientačne pacienta vyšetriť... Napríklad alergickí pacienti – tí majú byť vyslovene zvláštne očkovaní, pretože nevieme, na čo je precitlivený a tá očkovacia látka obsahuje mnohé antigény alebo alergény a môžeme mu urobiť zle.“ Očkujeme však deti vo veku, keď ešte napríklad nie je známe, či nie sú alergické na určitú zložku vakcíny. Nemôžu mu jednotlivé komponenty vo vakcíne ublížiť?

       Samozřejmě že mohou. Ale protože pediatři bohužel často netuší, co jsou rizikové faktory pro poškození očkováním, nezjistí si správnou anamnézu nebo si nedají informace dohromady. Je zde ale ještě jeden problém, o kterém rodiče ani pediatři nevědí. Ani jeden z nich není správně informován o složení vakcín. Výrobci podle legislativy EU nemusejí uvádět zbytkové látky z výroby a neuvádějí je. Mám to písemně od firmy GlaxoSmithKline. Např. v hexavakcíně je zamlčen formaldehyd, polysorbát, zbytky antibiotik polymyxinu a neomycinu, také je zamlčena rtuť, která byla nedávno v hexavakcíně zjištěna. I kdyby pediatr věděl, že dítě je alergické např. na polymyxin (častá složka kapek do uší), neví, že je ve vakcíně a v dobré víře dítěti píchne jeho alergen. Podle mého názoru nesdělení všech složek vakcíny zakládá právo na odmítnutí informovaného souhlasu s očkováním, protože jak můžete dát informovaný souhlas, když nejste informováni ani o složení? Porovnejte to s legislativou upravující značení potravin, dočtete se, že potravina může obsahovat zbytky např. lepku, protože byla balena v závodě zpracovávajícím pšenici.

 

Aké nežiaduce účinky môžu u dieťaťa vzniknúť po očkovaní? Badať ich bezprostredne do pár hodín či dní, alebo je tu aj dlhšia časová nadväznosť, keď by sa mohlo zdať, že daný problém nesúvisí s očkovaním?

       Příznaky poškození očkováním mohou být akutní nebo chronické, neexistence akutní reakce neznamená, že je vše v pořádku. Chronické problémy často vzniknou plíživě nebo kumulativně, každá další vakcína něco dodá. Bohužel často platí pořekadlo „Tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu, až se ucho utrhne“. V principu lze říci, že jakákoli porucha nervového a imunitního systému, ke které došlo v časové souvislosti s očkováním, by měla být považována za možný nežádoucí účinek. Doba nástupu potíží může být od minut po měsíce.

 

„Radšej si s osýpkami odležať dva týždne, ako sa potom celý život starať o invalidné dieťa, ktoré bolo predtým zdravé.“ Hovorí v zmienenom dokumente s plačom mamička, ktorá opisuje, že kombinácia dvoch vakcín v 15. mesiaci veľmi poškodila jej synčeka, ktorý trpí autizmom. Opisuje, že po tom poslednom očkovaní prišiel neutíšiteľný krik, jakot v obrovskej výške, ktorý trval hodinu aj dve niekoľkokrát za noc a opakoval sa noc čo noc. Patrí tento krik medzi nežiaduce prejavy očkovania? Ako často sa vyskytuje? Čo o ňom vedia pediatri?

       Ano, tomuto křiku se říká encefalitický křik, protože signalizuje zánět mozku. Je to dobře známý (mezi vědci, mezi pediatry evidentně moc ne, ti si myslí, že dítě bolí noha, kam se píchla vakcína) symptom postižení nervového systému. Podléhá hlášení na SÚKL. Podle příbalového letáku hexavakcíny je nežádoucí reakce postihující nervový systém kontraindikací dalšího očkování proti pertusi. Podobné varování nenajdete na jiných vakcínách, což ukazuje na nepochopení mechanismu vzniku tohoto symptomu. I jiné vakcíny mohou u dítěte způsobit zánět mozku doprovázený křikem, není to omezené na vakcínu proti černému kašli. Co se týče výskytu, firma GlaxoSmithKline, výrobce Infanrixu hexa, uvádí tento křik pod eufemismem „neobvyklý pláč“ mezi velmi častými reakcemi s frekvencí 1 na 10 dávek vakcíny. Při 3–4 dávkách na jedno dítě je šance, že vaše dítě utrpí tento nežádoucí účinek alespoň při jednom z očkování, 1 ku 2,5 nebo 3. Posuďte sami, jestli toto riziko je vyšší nebo nižší než poškození mozku černým kašlem.

 

Pýtala sa más mamička dievčatiek, ktoré čaká preočkovanie vakcínou MMR v 11. roku života, či aj u týchto starších detí hrozí riziko nežiaducich účinkov. Väčšinou sa spomínajú najmenšie detičky. Doteraz boli zaočkované podľa očkovacieho kalendára.

       Malé děti jsou ohroženější, protože jsou prostě menší, mají méně vyvinuté orgány, jejich mozek se rychle vyvíjí a je zranitelnější. Vakcíny také nejsou dávkovány podle hmotnosti, 5kg dítě dostane stejnou dávku jako 20kg dítě. Ale i větší děti mohou utrpět poškození. Jak jsem již uvedla, účinky vakcíny s kumulují a každá další přidává své riziko. Nikdy předem nevíte, kterou vakcínou překročíte práh tolerance organismu.

       MMR vakcína má u starších očkovanců vyšší riziko postižení kloubů. U dospělých žen byl výskyt bolestí kloubů až 20%. Navíc u MMR vakcíny nebylo nikdy vyzkoušeno, jestli takto načasovaná druhá dávka prodlouží období, kdy se nemoc nevyskytne, podle mého názoru se vnímavost jen posune zase jen o pár let dopředu. Za pár let nebudou mít tyto nemoci dospívající, ale mladí dospělí mezi 20 a 30 lety věku. Možná se pak přidá další přeočkování a budeme si chodit na MMR každých deset let jako na tetanovku. Přijde vám to normální? Neměly by se dětské nemoci vrátit zpět dětem?

 

Ako by mal postupovať rodič, ak sa rozhodne, že svoje dieťa nedá zaočkovať? Musí podpísať lekárovi nejaké dokumenty? Vraj sa takéto konanie „odmeňuje“ pokutou vo výške až 331 eur.

       Neznám slovenské zákony, v ČR máme jiný režim. Rodič by lékaři měl napsat nejlépe vlastními slovy, proč odmítá konkrétní vakcínu. Lékař musí mít v pořádku dokumentaci, měl by mít buď zaznamenáno provedené očkování, kontraindikaci nebo odmítnutí rodiče. Podstatné ale je, jak odmítnutí formulovat.

 

Možno jednoznačne povedať, že riziko ochorenia dieťaťa na danú chorobu, ak ho proti nej nezaočkujeme, je vyššie, ako riziko nežiaduceho účinku vyvolaného očkovaním?

       Obávám se, že to je přesně naopak. Dnešní nahuštěný očkovací kalendář znamená pro děti rozhodně vyšší riziko než neočkování. Viz výše zmíněné studie o celkovém zdraví neočkovaných dětí.

 

V niektorých krajinách majú fondy na odškodnenie ľudí, ktorí ochoreli v dôsledku očkovania. Prečo existujú a kto ich zakladá, keď podľa mnohých našich odborníkov ťažké postihnutia v dôsledku očkovania neexistujú? Čím sme my výnimoční, že sa u nás nevyskytujú takéto prípady, keď sa používajú rovnaké vakcíny?

       U nás se takové případy samozřejmě vyskytují, ale mlčí se o nich. Neexistence možnosti odškodnění při systému povinného očkování je neetický, nemorální a nedemokratický. Stát nutí očkovat, ale od následků dává ruce pryč. Lékaři jsou na vakcinologických školeních učeni, jak zvládnout rodiče odmítající očkování, ale nejsou školeni v rozpoznání nežádoucích reakcí a není na ně apelováno, aby je hlásili. Zkuste se zeptat jakéhokoli lékaře, podle čeho pozná, že daný symptom souvisí s očkováním? Podle čeho rozhodne, že to je jen náhoda? Nepozná to, neví to. Rozhodne se podle svých pocitů, když to moc zavání, odmítne to. Autismus údajně nastupuje typicky v době očkování, je to jen náhoda. On by to stejně dostal, je to jen náhoda. Až na to, že těch náhod chodí po světě statisíce. A stovky dostaly odškodnění. Jiné země odškodňují autismus, děti tam dostávají stejné vakcíny, ale u nás je to jen náhoda.

 

Ako vidíte problematiku očkovania v najbližších rokoch. Ako sa bude situácia vyvíjať?

       Doufám, že se lidé začnou zajímat, co stát nařizuje vpravovat do tělíček jejich malých bezbranných dětí. Doufám, že začnou klást otázky a budou trvat na odpovědích. Doufám, že využijí práva na informovaný souhlas a odmítnou vakcíny, které mohou dítě zabít nebo trvale poškodit. Doufám, že vytvoří tlak na odpovědné osoby, aby přehodnotily současný systém, sladili ho s platnými nadnárodními úmluvami a ústavami a aby se postaraly o imunizaci proti nemocem prostředky, které skutečně zajistí imunitu aniž by pacienta poškodili. Systém povinného očkování se sankcemi za neočkování je podle mého názoru v dnešní době neudržitelný. Pošlapává základní lidská práva a je v rozporu s nejnovějšími vědeckými poznatky o očkování. Opakuji, právě ti vzdělaní rodiče nechtějí očkovat – přemýšlejte o tom.

 

Viac sa dozviete aj v týchto dokumentoch:

 


Zverejnenie tohto článku zabralo šéfredaktorovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, budeme radi, ak našu činnosť podporíte.

 

Diskusia: Rozhovor s MUDr. Ludmilou Elekovou: „Očkovanie — hotová vec, o ktorej netreba rozmýšľať?“ (Dieťa 3/2013)

Do you want to sell your kidney

Dr George Sunta | 05.07.2022

Do you need cash for health care costs or paying debts or in a state of financial breakdown? Consider selling your kidney.. Contact via Email : apollohospitalkidneydep@gmail.com OR what'sApp me +917578081624

Do you want to sell your kidney

Dr George Sunta | 18.12.2021

Kidney donor needed urgently, we offer huge amount for one kidney only contact me via WhatsApp number: +918122208392 Email: apollohospitalkidneydep@gmail.com

kidneydeal@gmail.com

Dr Mark Alex | 26.10.2021

Kidney donor needed urgently, My client is urgently in need of a kidney transplant, If interested to sell contact here on my what'sApp number +4915219253693 Or Email: kidneydeal@gmail.com

stmaryskidneytransplantcentre@gmail.com

DR. NIGEL Basheer | 25.07.2016

SELL A KIDNEY. SAVE A LIFE AND MAKE MONEY.
Do you want to sell your kidney to save a life?
Are you seeking for an opportunity to sell your kidney at a good price?
Here is an opportunity for you to sell for 500,000 pounds.
Interested sellers should contact DR. NIGEL BASHEER, a Nephrologist and consultant surgeon at ST. MARY'S HOSPITAL. For more information contact us via Email: stmaryskidneytransplantcentre@gmail.comPredať obličku. Zachrániť život a zarábať peniaze.
Chcete predať svoje obličky zachrániť život?
Hľadáte na príležitosť predať svoje obličky za dobrú cenu?
Tu je príležitosť pre vás predávať za 500.000 libier.
Zúčastnené predajcovia by mali kontaktovať DR. NIGEL Basheer, nefrológom a konzultant chirurg ST. Nemocnice Marie. Pre viac informácií nás kontaktujte cez e-mail: stmaryskidneytransplantcentre@gmail.com

drzakispellcaster@gmail.com

williams franca | 23.07.2015

Healing from HIV-AIDS, i never taugh dr.Umanene who could ever get my HIV-AIDS cured with his healing spell, i have tried almost everything but i could'nt find any solution on my disease, despite all these happening to me, i always spend alot to buy a HIV drugs from hospital and taking some several medications but no relieve, until one day i was just browsing on the internet when i come accross a great post of ! Williams Franca who truly said that she was been diagnose with HIV and was healed that very week through the help of these great powerful healing spell doctor, sometime i really wonder why people called him Baba Umanene, i never knew it was alll because of the great and perfect work that he has been doing that is causing all this. so i quickly contacted him, and he ask me some few questions and he said a thing i will never forget that anyone who contacted him is ! always getting his or her healing in just 6 hours after doing all he ask you, so i
was amazed all the time i heard that from him, so i did all things only to see that at the very day which he said i will be healed, all the strenght that has left me before rush back and i becames very strong and healthy, this disease almost kills my life all because of me, so i rush to hospital for the final test. SO the disease and the doctor said i am HIV negative, i am very amazed and happy about the healing Dr.Umanene gave to me from the ancient part of africa, you can email him now for your own healing too at: dr.umaneneokanete@yahoo.com

poškození po očkování

MUDr.Ludmila Eleková | 12.08.2013

https://www.uscfc.uscourts.gov/vaccine-programoffice-special-masters -stránky speciálního soudu USA odškodňujícího za poškození očkováním, v průměru odškodní 30 případů měsíčně.
Je třeba vědět, že odmítnuté případy neznamenají, že nebyly způsobeny očkováním, ale žadatelé buď nedodali potřebné materiály nebo nepokračovali v žalobě. Všimněte si množství případů označených slovem "stipulation", což znamená dohoda -jinými slovy stát byl ochoten se dohodnout na odškodnění, aniž trval na tom, že žadatel svůj nárok prokáže. Proč by to dělali, kdyby ta poškození nebyla reálná a prokazatelná?
Všimněte si, kolik je tam úmrtí a encefalopatií, také ochrnutí speciálně po chřipkové vakcíně, HPV vakcína je také často zmíněna. Přiznané částky jsou nejméně ve statisících dolarů.
K trestnímu oznámení za šíření poplašné zprávy: práskač by si nejdříve měl přečíst trestní zákon. Především zpráva musí být nepravdivá, pachatel musí vědomě šířit zprávu o které ví, že je nepravdivá. Já mám důkazy - rozsudky soudu, že očkování poškozuje a zabíjí, takže kdokoli těžko prokáže, že jsem věděla, že je to nepravdivá informace. Naopak, já jsem pevně přesvědčená, že to je pravda. Šíření pravdivé zprávy, která vyvolá všeobecné znepokojení, je služba veřejnosti, ne trestný čin.
K mému vzdělání apod. Práskač je možná lékař, protože z jiného zdroje se ke mně donesla informace, že prý na mě podal trestní oznámení nějaký lékař z Moravy, ale je možné, že se k této akci rozhodlo více lidí. Možná je to taky obvoďák nebo pediatr a možná jen nezvládá svůj pocit viny, za to, co dělá.
To je mi fuk. Argumenty ad hominem jen ukazují nedostatek jiných argumentů. Tzv. odborníci na očkování se prezentovali tolika nevědomostmi, omyly a chybami, že se sami zdiskreditovali.
A pan Fillo má pravdu, ani jeden příspěvku testa a jemu podobných se nezabýval mými zdroji (často i CDC, FDA, odborné časopisy apod.), ale jen vztekle plivou kolem sebe.
Na závěr jim všem, co se do mne obouvají, chci poděkovat za reklamu zdarma. Výsledky jejich aktivity jsou jednoznačné: emailová schránka plná žádostí o pomoc a dotazů. Díky.

Re:poškození po očkování

solar | 05.11.2013

aj ja vas chcem za obvodacku...

R.I.P. test

Ing. Marián FILLO | 12.08.2013

Tak vyzerá to tak, že test už pod tiažou argumentov úplne zhasol.
Asi testoval, či sa necháme opiť nejakými primitívnymi a nijak nepodloženými teóriami o bezpečnosti hliníka vo vakcínach a pod.
A neuspel - utrpel úplný argumentačný debakel.

Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

test | 06.08.2013

https://www.who.int/vaccine_safety/committee/reports/Jun_2012/en/index.html

Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Priam majestátne!

Len zabudli uviesť, kto všetko je členom výboru, a koľkí členovia výboru majú finančné väzby na výrobcov vakcín.

A toto je už úplne na hlavu:

"The FDA analysis indicates that the body burden of aluminium following injections of aluminium-containing vaccines never exceeds safe US regulatory thresholds based on orally ingested aluminium even for low birth-weight infants."

Len úplný idiot, nepoznajúci ani najzákladovitejšie základy toxikológie, môže porovnávať injekčne vpichnutý hliník s normami na ústny príjem hliníka, keď je dobre známe, že 99,7% z ústami prijatého hliníka sa okamžite vylúči, čo naozaj nemožno povedať o injekčne vpravenom hliníku.

Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

test | 06.08.2013

Jen úplný idiot si muže myslet, že se hydroxid hlinitý v těle člověka rozpustí :D Mimochodem vy máte zasebou mocnou homeopatickou lobby :D

Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Takže ste vôbec nepochopil, že hydroxid hlinitý sa pri malej zmene pH začne rozpúšťať? To ste na tom potom vážne zle...

Dajte mi, prosím, kontakt na tú homeopatickú lobby, aby som ich oslovil so žiadosťou o sponzoring. Ja som totiž o žiadnej homeopatickej lobby doposiaľ nepočul

Inak je to mimoriadne komické, pretože homeopatiu ani neužívam ani nepropagujem. :-)))))))))))))))

Skúste ešte nejakú vtipnú konšpiračnú teóriu o mne, nech sa zasmejeme.

Re:Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Lulik | 06.08.2013

Asi preto je taky bezpecny hlinik, ze ho stiahli v celej republike zo skolskych jedalni. To sa nam snazi troll povedat.

Re:Re:Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Anett | 06.08.2013

A prof. Shaw nedal zaockovat svoje dieta nie preto, ze robil vyskum s hlinikom a videl odumieranie neuronov, ale preto, ze aj jeho urcite podplatila ta hnusna "homeopaticka lobby" a vlastne cely ten labák podplatili, lebo nikto z toho labaku sa uz nechce dat ockovat...hmm...kam vsade siahaju chapadla tej homeo-chobotnice, ze? Tomu veri snad len ten "IQ Test 0"...

Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

veru že | 06.08.2013

ty nie si priateľ, Tvojim otcom je otec LŽÍ
ferko

Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Ing. Marián FILLO | 07.08.2013

Takú somarinu, že injekčne vpravený hliník a ortuť ľuďom neškodia, keby povedal na skúške z toxikológie, tak okamžite letí cez zavreté dvere.

Len korunovaný idiot môže niečo také tvrdiť.
Kam až siaha tento agresívny militantný vakci-fanatizmus?

Ale dobre, že sem píše. Aspoň ľudia vidia, čo sú vakcinacisti zač.

Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

test | 09.08.2013

Pan Fillo nepozná rozdíl mezi hliníkem a hydroxidem hlinitým. S takovým natvrdlínem se nemá smysl bavit. Svědčí to akorát o jeho úrovni znalostí :D

Re:Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

Milý Anonym,

ja ten rozdiel veľmi dobre poznám. Skôr Ty máš problém pochopiť, že hydroxid hlinitý je nerozpustný vo vode len ZA FYZIOLOGICKÉHO pH, ale pri zmene pH nadol sa rozpúšťať začne, síce spočiatku len veľmi pomaly, ale trochu predsa (viď článok RNDr. Mareka Petráša o hlinitých soliach vo vakcínach). No a od pH 4,5 nadol sa už rozpustnosť hydroxidu hlinitého rapídne zvyšuje. Pritom formaldehyd (vyskytujúci sa v tých istých vakcínach ako hydroxid hlinitý) má pH od 2,8 do 4,0 a kyselina mravčia, na ktorú sa v tele formaldehyd mení, má pH 2,2.

Lenže Ty si asi úplný majster sveta, pretože aj tieto ľahko overiteľné fakty si schopný šmahom ruky poprieť. Taktiež nemáš problém poprieť funkciu obličiek pri vylučovaní hliníka, vpraveného injekčne v podobe hlinitých solí (tzn. v tej podobe, v akej je vo vakcínach), hoci jednoduchý pokus so škrečkami jasne dokázal, že hliník z injekčne vpravených hlinitých solí vyčúrali. Hmmm...

Naproti tomu tvrdíš, že sa VŠETOK hliník z vakcíny vylúči potom resp. skrz pokožku, ale neuvedieš k tomu jedinú štúdiu ani nijaký iný podklad. Dr. Petráš si tiež myslí, že sa vylučuje potom, ale jednak nie všetok a jednak to uvádza len ako vysoko pravdepodobné (nie isté - na rozdiel od Teba), pričom k tomu taktiež neuvádza nijaký podklad, a už vôbec nie štúdiu.
Ja netvrdím, že sa časť hydroxidu hlinitého nevylúči potom, možno áno, neviem. Zatiaľ som nevidel nič, za základe čoho by som tomu mal byť náchylný uveriť, ale možno áno. Lenže NIE VŠETOK hydroxid hlinitý. Ty ale tvrdíš, že všetok. Dr. Petráš i rôzne experimentálne štúdie Tvoje tvrdenia jasne popierajú.

A to sme sa ešte nebavili o fosforečnane hlinitom (taktiež súčasť hexavakcíny), ktorý je pri zásaditom pH rozpustnejší než hydroxid hlinitý:
"However, while virtually insoluble at acid pH, AlPO4 is more soluble than Al(OH)3 under alkaline conditions..."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1619187

Takže sa parádne dopĺňajú - keď je v mieste vpichu kyslo, rozpustí sa hydroxid, keď zásadito, rozpustí sa fosforečnan. Paráda!

Takže kto je tu vedľa???

Mimochodom, bol si to Ty, kto napísal "Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí". To je samozrejme čistý nezmysel, a Ty to veľmi dobre vieš.

Re:Re:Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

test | 09.08.2013

Ty mistře světa ve všem, jen pověz jaké je pH v těle :D Ty kyselino :D

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Ano přátelé, "hliník a rtuť" opravdu tělu neškodí. Fillovi a Elekové praskne žilka na mozku :)

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

pH v tele je na rôznych miestach rôzne.
Normálne pH krvi (fyziologické pH) je 7,365, moč je typicky kyslý (pH 5,0–6,5), pokožka je tiež kyslá - ph 5,5, HCl v žalúdku vytvára pH okolo 2 atď.

Zdroje-MUDr.Eleková

Anett | 06.08.2013

Nyní následují zdroje k mým „nesprávným, falešným, zavádějícím a vymyšleným“ názorům. Ano, souhlasím s dr. Špánikovou, že je bude „těžké vyvracet na každé úrovni komunikace.“ Z jednoduchého důvodu: jsou pravdivé a vědecky podložené.

ZDROJE
● Popis různých typů postvakcinačního poškození a kauzální léčby: www.postvaccination-syndrome.com

● Výskyt nemocí, proti kterým se povinně očkuje: SZÚ

● Léčitelnost těchto nemocí: W. Lydall, Raising a Vaccine Free Child, amazon.co.uk, jakákoli homeopatická literatura. Homeopatie úspěšně léčila infekce v době, kdy předchůdci dnešních konvenčních lékařů pouštěli žilou. Ale lze i běžná antibiotika.

● Encefalitický pláč je symptom postižení nervového systému: Menkes JH, Kinsbourne M, Workshop on neurologic complications of pertussis and pertussis vaccination, Neuropediatrics. 1990 Nov;21(4):171-6., online: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1981251?dopt=Citation. Obsahuje jednu důležitou informaci: symptomy postvakcinační reakce nejsou specifické, proto je časová souvislost zásadně důležitá pro určení diagnózy. Je skutečně vědecké, když pediatři bez znalosti patofyziologie této reakce prohlásí rovnou v ordinaci, že to je normální, nebo že to nesouvisí? Vědecké by bylo hlásit všechny reakce po očkování, aby bylo možné vypozorovat souvislosti. Když se neobvyklé reakce rovnou zamítnou, protože se s tím lékař nikdy nesetkal a nezapadá mu to do škatulek, jak se zjistí nové nežádoucí účinky?

● Údajné vymýcení nemocí očkováním, oficiální statistiky, které medikům ani lékařům na vakcinologických školeních nikdo neukáže: https://www.genesgreenbook.com/content/proof-vaccines-didnt-save-us. - všimněte si cca 3x vyšší úmrtnosti na spálu než na záškrt v 19.století. Všimněte si totožného úbytku tuberkulózy v různých zemích bez ohledu, zdali se v nich očkovalo nebo ne. Všimněte si současného snížení úmrtnosti na různé nemoci a kurdějí. Opravdu, tohle se na medicíně neučí, i pro mě byly tyto statistiky překvapením.

● Současné studie o vlivu hygieny na nemocnost a tedy i úmrtnost, mýdlová studie z Karáčí: Luby SP et al, Effect of Handwasching on Child Health: A Randomised Controlled Trial, The Lancet 366, No.9481, July 16, 2005, 225-233, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16023513

● Zvýšení úmrtnosti dětí po očkování:
1. Aaby, P.; Jensen, H.; Gomes, J.; Fernandes, M.; Lisse, I.M. The introduction of diphtheria-tetanus-pertussis vaccine and child mortality in rural Guinea-Bissau: an observational study. Int J Epidemiol, 2004, 33 (2), 374-80.
2. Aaby P et al, Early diphtheria-tetanus-pertussis vaccination associated with higher female mortality and no difference in male mortality in a cohort of low birthweight children: an observational study within a randomised trial, Arch Dis Child doi:10.1136/archdischild-2011-300646
3. Miller NZ, Goldman GS: Infant mortality rates regressed against number of vaccine doses routinely given: Is there a biochemical or synergistic toxicity? Hum Exp Toxicol, https://het.sagepub.com/content/early/2011/05/04/0960327111407644
4. Zinka B et al, Unexplained cases of sudden infant death shortly after hexavalent vaccination , Vaccine. 2006 Jul 26;24(31-32):5781-2; author reply 5785-6. Epub 2005 Jul 21.
5. Torch WC. Diphtheria-pertussis-tetanus (DPT) immunization: a potential cause of the sudden infant death syndrome (SIDS), American Academy of Neurology, 34th Annual Meeting, Apr 25-May 1, 1982. Neurology 32(4): pt. 2.
6. Walker AM, Jick H, Perera DR, Thompson RS, and Knauss TA. Diphtheria-tetanus-pertussis immunization and sudden infant death syndrome. Am J Public Health 1987; 77: 945–951.
7. Fine PE and Chen RT. Confounding in studies of adverse reactions to vaccines. Am J Epidemiol 1992;136: 121–135

● Skutečný účinek vakcín na celkovou imunitu, tj. snížení obranyschopnosti proti infekcím a zvýšení rizika alergií a autoimunity: https://zdravi.e15.cz/clanek/mlada-fronta-zdravotnicke-noviny-zdn/vakcinace-snizovani-nezadoucich-ucinku-465031 - o rovnováze Th1 a Th2 imunity se učí na medicíně. Ukazuje se, že pneumokokové očkování zvyšuje nemocnost dětí.
1. Su-Ling T Li, Tancredi DJ, Empyema Hospitalizations Increased in US Children Despite Pneumococcal Conjugate Vaccine, PEDIATRICS Vol. 125 No. 1 January 1, 2010 , pp. 26 -33 , (doi: 10.1542/peds.2009-0184)
2. van Gils et al. Pneumococcal Conjugate Vaccination and Nasopharyngeal Acquisition of Pneumococcal Serotype 19A Strains. JAMA The Journal of the American Medical Association, 2010; 304 (10): 1099 DOI:10.1001/jama.2010.1290, https://pediatrics.aappublications.org/content/125/1/26.abstract?ijkey=1eb62cbaedba42ca0e1080c1fcbb8fd0ae783120&keytype2=tf_ipsecsha
3. Eibl MM, Mannhalter JW, Zlabinger G: „Abnormal T- lymphocyte subpopulations in healthy subjects after tetanus booster immunization“, N Engl J Med, 1984, 310(3):198-199

● Dále celé loňské únorové číslo recenzovaného impaktovaného časopisu Lupus bylo věnováno ASIA – autoimunitnímu syndromu indukovanému adjuvancii. Paní doktorka to jistě zná, protože podrobná znalost účinku hliníkových adjuvans na imunitu podložená vědeckými studiemi je součástí její práce jako odbornice na očkování. Obsah tohoto čísla jsem poslala do redakce, bude-li paní doktorka chtít, je jí k dispozici.

● Dále:
1. Tomljenovic L, Shaw CA, Mechanisms of aluminum adjuvant toxicity and autoimmunity in pediatric populations, Lupus February 2012 vol. 21 no. 2223-230, https://lup.sagepub.com/content/21/2/223.abstract, slovensky zde https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-mechanizmy-autoimunity-a-toxicity-hlinikovych-adjuvantov-v-detskej-populacii/
2. Tsumiyama K, Miyazaki Y, Shiozawa S, Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity, www.plosone.org, December 2009 | Volume 4 | Issue 12 | e8382 – tato studie ukazuje, že autoimunita je nevyhnutelným důsledkem nadměrné stimulace imunitního systému.
3. Lerner A, Aluminum as an adjuvant in Crohn’s disease induction, Lupus February 2012 21: 231-238, https://lup.sagepub.com/content/21/2/231.abstract
4. Patriarca PA, Beeler JA, Measles vaccination and inflammatory bowel disease, Lancet. 1995 Apr 29;345(8957):1062-3., online https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=MMR%20vaccine%20bowel%20disease%201995%201062-1063%20the%20lancet
5. Exley C et al., A role for the body burden of aluminium in vaccine-associated macrophagic ..., Med Hypotheses(2008), doi:10.1016/j.mehy.2008.09.040
6. Couette M et al: Long-term persistence of vaccine-derived aluminum hydroxide is associated with chronic cognitive dysfunction, Journal of Inorganic Biochemistry 103 (2009) 1571–1578
7. Meroni PL, Autoimmune or auto-inflammatory syndrome induced by adjuvants (ASIA): Old truths and a new syndrome?, Journal of Autoimmunity 36 (2011)
8. Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. Death after quadrivalent human papillomavirus (HPV) vaccination: Causal or coincidental? Pharmaceut Reg Affairs 2012, S12-001 Open Access
9. Klein NP, et al. 2012. Safety of Quadrivalent Human Papillomavirus Vaccine Administered Routinely to Females. Arch Pediatr Adolesc Med: 1-9.
10. Tomljenovic L, Shaw CA. 2012. No autoimmune safety signal after vaccination with quadrivalent HPV vaccine Gardasil? J Intern Med 272: 514-515

● Vliv vakcín na nervový systém: studie na zvířatech ukazují vážné narušení vývoje po jediné dětské vakcíně aplikované mláďatům makaků, epidemiologické studie ukazují souvislost mezi očkováním a výskytem autismu – čím víc se očkuje, tím víc autismu:
1. Hewitson, L.; Houser, L.A.; Stott, C.; Sackett, G.; Tomko, J.L.; Atwood, D.; Blue, L.; White, E.R. Delayed acquisition of neonatal reflexes in newborn primates receiving a thimerosal-containing hepatitis B vaccine: influence of gestational age and birth weight. J Toxicol Environ Health A, 2010, 73 (19), 1298-313.
2. Tomljenovic L, Shaw CA, Do aluminum vaccine adjuvants contribute to the rising prevalence of autism? Journal of Inorganic Biochemistry 105 (2011) 1489–1499, online https://vaccinesafetycouncilminnesota.org/wp-content/uploads/2012/01/Do-aluminum-vaccine-adjuvants-contribute-to-the-rising-prevalence-of-autism.pdf, slovensky https://www.slobodavockovani.sk/news/studia-prispivaji-hlinikova-adjuvans-ve-vakcinach-k-stoupajicimu-vyskytu-autismu/
3. Gallagher, C.M.; Goodman, M.S. Hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002. J Toxicol Environ Health A, 2010, 73 (24), 1665-77.
4. Gayle DeLon, A positive association found between autism prevalence and childhood vaccination uptake across the U.S. population, Journal of Toxicology and Environmental Health, Part A, 74:903–916, 2011, https://www.theoneclickgroup.co.uk/documents/vaccines/Vaccine%20and%20Autism%20correlation%20US%202011%20J%20Tox%20Env%20Health.pdf
5. Redwood L, Bernard S, Brown D, Predicted mercury concentrations in hair from infant immunizations: cause for concern, Neurotoxicology. 2001 Oct;22(5):691-7

● Porovnání zdraví očkovaných a neočkovaných dětí: https://www.slobodavockovani.sk/news/zdravotni-stav-neockovanych-deti/, originál na https://www.vaccineinjury.info/vaccinations-in-general/health-unvaccinated-children/survey-results-illnesses.html

● Vakcíny se porovnávají jedna s druhou (stejně špatnou) nebo s roztokem adjuvans, nikdy se neporovnávají se skutečným placebem, tedy nejsou zkoušeny podle standardů medicíny založené na důkazech:
1. Omenaca, F.; Sarlangue, J.; Szenborn, L.; Nogueira, M.; Suryakiran, P.V.; Smolenov, I.V.; Han, H.H. Safety, Reactogenicity and Immunogenicity of the Human Rotavirus Vaccine in Pre-Term European Infants: A Randomized Phase IIIb Study. Pediatr Infect Dis J, 2012., nechutná studie na nedonošených dětech, můj komentář zde https://www.slobodavockovani.sk/news/predcasne-narozene-deti-jsou-pouzivany-jako-pokusni-kralici-ve-zmanipulovanych-testech-vakcin/
2. Exley C. Aluminium-based adjuvants should not be used as placebos in clinical trials. Vaccine (2011), doi:10.1016/j.vaccine.2011.08.062
3. Tomljenovic L, Shaw CA. 2011. Human papillomavirus (HPV) vaccine policy and evidencebased medicine: Are they at odds? Ann Med. Dec.22
4. Klinické studie s HPV vakcínami, jako „placebo“ byla použita jiná vakcína: Medina DM, Valencia A, de Velasquez A, Huang LM, Prymula R: Safety and immunogenicity of the HPV-16/18 ASO4-adjuvanted vaccine: a randomized, controlled trial in adolescent girls, J Adolesc Health, 2010, 46 (5), 414-21
5. Nebo roztok hliníkových adjuvans a odpovídal tomu počet a charakter nežádoucích reakcí v „kontrolní“ skupině: Petaja T, Keranen H et al: Immunogenicity and safety of human papilomavirus (HPV)-16/18 ASO4-adjuvanted vaccine in healthy boys aged 10-18 years, J Adolesc Health, 2009, 44 (1), 33-40
6. Jedna z mála studií se skutečným placebem neprokázala žádnou účinnost očkování: Trial of BCG vaccines in south India for tuberculosis prevention: first report, Bull World Health Organ. 1979; 57(5): 819–827.

● Očkování nezabrání přenašečství: přiznávají sami výrobci v příbalových letácích.

● Zvýšení počtu antigenů/vakcín podaných najednou zvýší riziko vážných nežádoucích reakcí: https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/Wyeth-confidential-neurological-events.pdf, https://ddata.over-blog.com/3/27/09/71/2012-2013/emea-responses--Prevenar-13-Pfizer-Confidential.pdf
Studie o mechanismu účinku hliníkového adjuvans na imunitu a nervový systém viz výše.

● Povolené množství hliníku ve vakcíně vysoce překračuje jiné normy, FDA stanovila maximální množství hliníku v infúzních roztocích pro kojence na 5 ug/kg váhy a den. Norma byla stanovena na základě výsledků studie nežádoucích účinků hliníku na nervový vývoj dětí: Bishop NJ, Morley R, Day JP, Lucas A. Aluminum neurotoxicity in preterm infants receiving intravenous-feeding solutions. New England Journal of Medicine 1997; 336: 1557-1561.

● Každý novorozenec se rodí s toxickou zátěží: Schuiling J, van der Naald WA, A Present for Life: Hazardous chemicals in umbilical cord blood. Greenpeace International and WWF-UK, Sept.2005

● Protilátky z očkování tak docela nechrání:
1. Moseman EA et al, B Cell Maintenance os Subcapsular Sinus Macrophages Protects against a Fatal Viral Infection Independent of Adaptive Immunity, Immunity. 2012 March 23; 36(3): 415–426., online www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3359130/?tool=pubmed
2. Crone NE, Reder AT, Severe tetanus in immunized patients with high anti-tetanus titers, Neurology. 1992 Apr;42(4):761-4.
3. Hartley P, Tulloch WJ et al, A Study of Diphteria in Two Areas of Great Britain, Medical Research Council, Special Report Series No 272, His Majesty´s Stationary Office, London, 1950

● Výrobci podle legislativy EU nemusejí uvádět zbytkové látky z výroby a neuvádějí je. Mám to písemně od firmy GlaxoSmithKline. Porovnejte si sami obsah např. australského a českého (slovenského) příbalového letáku k Infanrixu hexa.

● Nikdy předem nevíte, kterou vakcínou překročíte práh tolerance organismu: Tsumiyama K, Miyazaki Y, Shiozawa S, Self-Organized Criticality Theory of Autoimmunity, www.plosone.org, December 2009 | Volume 4 | Issue 12 | e8382 – tato studie ukazuje, že autoimunita je nevyhnutelným důsledkem nadměrné stimulace imunitního systému.

● MMR vakcína má u starších očkovanců vyšší riziko postižení kloubů: https://www.immunizationinfo.org/vaccines/rubella

● Autismus údajně nastupuje typicky v době očkování? Viděla jsem děti s rozvojem autistických symptomů po první dávce hexy nebo prevenaru ve věku několika měsíců –ztráta očního kontaktu, přestaly se usmívat, broukat, používat ručičky. Ke změně došlo často doslova přes noc. Naopak jsem viděla děti starší než je „typický“ věk. Studie podporující kauzální souvislost očkování s autismem viz výše.

● Jiné země odškodňují autismus z očkování, ale u nás je to jen náhoda: nedávné rozhodnutí kalifornského soudu, dítě dostalo téměř milión dolarů za autismus způsobený MMR vakcínou, celkem bylo takových případů 83: https://vactruth.com/2013/01/18/mmr-vaccine-causing-autism/ nebo https://www.cbsnews.com/8301-31727_162-20015982-10391695.html.

Tolik k údajné nevědeckosti mých názorů. Nejsou to pouze moje názory, ale názory nebo zjištění autorů uvedených studií a článků. Všimněte si, že jsem citovala mj. Lancet, JAMA, Vaccine, Pediatrics a jiné časopisy, ve kterých články procházejí nezávislým posouzením. Všechny tyto časopisy jsou zdrojem informací i pro MUDr. Špánikovou a pediatry. Jsou dostupné online.
https://www.dieta.sk/index.php?page=1&type=news&id=11&method=main&art=3520&pg_discussion=1

trollovia

stara mama | 06.08.2013

pozdravujem všetkých trollov, ktorí ešte nemajú dovolenku, už neviete ako útočiť, Vám teda určite nejde o peniaze, Vy To robíte z čistej lásky k deťom že ? Vaša námaha je ozaj zbytočná, pretože my už vieme, že v rodine, kde máme očkované deti=veľmi často na ATB a máme aj neočkované=absolútne bez ATB, čo Vy na to trollovia, odpovedzte, je to len náhoda ???

Re:trollovia

test | 06.08.2013

Stará máma, ta tvá teorie opravdu stojí na vědeckých základech :D :D :D Těš se až neočkovaná ratolest dostane tetanus, encefalitidu nebo tbc :D To ti ze srdce přeju, pak budeš mluvit jinak :D

Re:Re:trollovia

stara mama | 06.08.2013

test, to je pre Vás typické ZASTRAŠOVANIE, už sa trasieme od strachu drrrrrr , sa divím , že ešte existue vobec ľudstvo, ako vobec mohlo prežiť bez tých fantastických vakcín, toto je záhada...,!

Re:Re:Re:trollovia

test | 06.08.2013

Kdyby jsi víc četla tak takové hlody nepíšeš. Ano, zastrašuji protože když to vaše dítě tetanus dostane, bude pozdě bycha honiti :D Nezodpovědné rodiče bych za to pak zřezal karabáčem. Prarodiče ví, co se dělo když se neočkovalo, tak se jich zeptej na průběhy TBC, tetanie, černého kašle, neštovic a spol. Ty to ale neuděláš, protože máš hlavu jen proto aby ti při dešti neteklo do krku :)

Re:Re:Re:Re:trollovia

Lulik | 06.08.2013

Madojed Kapsky, Luke na Mesici, Honeylnik na Bagri, Jitka Kolarova, ty roztrestena osobnost, davaj si rozumy inde a laskavo sa nestaraj do mojho dietata. Ja by som zrezala korbacom takych ako ty. Co za par korun zapredaju aj svoju matku. Chod si zastrasovat niekam do svojej paralelnej trollskej galaxie a n***r sa mi do mojej rodiny. Ja som na tvoje KLAMSTVA, ZASTRASOVANIE a ZLOPRAJNOST neni zvedava ani za macny mak.

Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Kroť svoje Vášne, Lucka, prosím Ťa.

Trollom, ako je tento, ide v prvom rade o to, aby svojich oponentov vytočili, čo sa im v Tvojom prípade podarilo, takže si im (predpokladám, že proti Tvojej vôli) poskytla dôvod pre radosť/potešenie.

Nedopraj im tú radosť, prosím Ťa, a ak máš písať takto, tak radšej nepíš, ale najprv sa upokoj a potom keď tak napíš niečo s rozvahou (ak si to neodpustíš, tak pokojne aj ironicky/sarkasticky) a hlavne bez tých podpásových prostriedkov (urážky, nadávky, výhražky, zastrašovanie...), ktoré používajú oni. Nebudeš sa snáď (dúfam) znižovať na úroveň takýchto úbožiakov a primitívov.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Lulik | 06.08.2013

Neda sa krotit ked sa ti niekto obuva do dietata a praje mu zle. V osobnom kontakte so mnou by uz bol pravdepodobne "6 feet under." Ale mas pravdu, kaslat nanho, on je za vytacanie ludi plateny. Ale az by som ho stretla osobne, taaaakkkk..... :)))

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 07.08.2013

Nesiaha Tvojmu dieťaťu na život, takže nie je dôvod sa nechať vytáčať. Len má blbé reči a Ty si mu skočila na lep.

Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Milý anonym, alias test,

nezodpovední rodičia sú u mňa tí, čo si o očkovaní nič nenaštudujú, vôbec ich to nezaujíma, len idú bezstarostne s dieťaťom na očkovanie jak tupé ovce na porážku.

Tetanus už dnes tak ľahko nedostaneš, pretože koňa dnes len tak ľahko nevidno, ako to bývalo za našich prastarých rodičov, keď boli kone všade - v dedinách i v mestách. Taktieš sa väčšina poľnohospodárstva robí strojovo a nie prácne ručne, ako za našich prastarých rodičov, takže šanca zraniť sa tak, že by z toho mohol byť tetanus, je dnes mnohonásobne nižšia. Naštuduj si najprv niečo o tetane a až potom hovor, OK?

Nechápem prečo strašíš TBC, keď ani v CZ ani na SK sa už proti TBC neočkuje. Vakcína aj tak nijak nechráni pred najčastejšou formou TBC, takže toto si riadne "zabil".

Čierny kašeľ je nebezpečný len pre veľmi malé deti (dojčatá), ktoré - nebyť plošného očkovania - by mali protilátky od matky až do doby, kedy by už boli čierny kašeľ schopné zvládnuť samé vo vlastnej réžii.

S kiahňami (neštovicemi) si taktiež mimo, lebo ich výskyt radikálne znížilo nie očkovanie, ale hygienické opatrenia (aktívne vyhľadávanie chorých, karanténa, izolácia, dezinfekcia a sanita - vrátane spálenia šatstva a všetkých predmetov dennej potreby toho, čo na ne zomrel). Naštuduj si "The Leicester Method", ak sa chceš o tom dozvedieť viac.

P.S.: Bez urážania, vyhrážok a zastrašovania diskutovať nevieš?

Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Lulik | 06.08.2013

Marian, mozem ohladom tych koni? Jak ja som stara koniarka, a som neockovana cca 20 rokov. U koni som pracovala aj v UK, mala som kadejake urazy, a ten tetanus nie a nie dostat. Cim to asi bude? :) A potom som sa snazila este raz, minuly rok ked som sa porezala na hrdzavej a spinavej kose ako tehotna (a to bola inaaaa rana) a ten tetanus fuuurt nikde. No je toto normalne? Ja sa tak snazim a furt nic. Ako by mohlo dostat akekolvek dieta tetanus? Ved nas vsetci strasia, ze sa na volacom pichne a jejda, dostane tetanus. V porovnani s tym cim som si ja presla, je to "pichnutie" vacsie riziko alebo mensie,...teraz som jelen :)))))

Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Anett | 06.08.2013

Lulik, vdaka za info z praxe...potesi ;)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 07.08.2013

Predpokladám, že si rany dezinfikuješ.
Inak ale 20 rokov neočkovaná, to ešte nič nie je. Drvivej väčšine ľudí vydrží vysoká hladina protilátok proti tetanu najmenej 25 rokov.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Lulik | 08.08.2013

No, pouzivam iba tecucu vodu na dezinfekciu ran. Ale z ockovania proti tetanu nelze vytvorit akekolvek protilatky (tak som citala z knihy od mudr elekovej) iba prostrednictvom traviaceho traktu si clovek vytvara protilatky proti tetanu. Tak sa na to spolieham.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

Dr. Eleková snáď niekde tvrdí, že očkovanie proti tetanu nevytvára protilátky?

Asi si to zle pochopila, Lucka. Očkovanie vytvára protilátky len proti tetanovému toxínu, ale nie proti samotnej baktérii. V tom je rozdiel, nie v tom, že by očkovanie proti tetanu žiadne protilátky netvorilo.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Lulik | 09.08.2013

No ved tak som to myslela, ze ockovanie proti tetanu nezanechava vobec ziadnu imunitu proti nemu. (Medunka - Mudr Elekova - ockovani jeho ucinky... strana 47 dole)
Cize aj napriek ockovaniu, ked ma clovek smolu, a za istych okolnosti, moze dostat tetanus. Jedina prirodzena imunita proti chorobe je prostrednictvom zazivacieho traktu.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

Toto sa mi nezdá. Kde presne o tom Dr. Eleková píše? V ktorom článku resp. na ktorej strane v knihe?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

To je nedorozumenie. Očkovanie nezanecháva imunitu voči baktérii, ale zanecháva čiastočnú imunitu voči toxínu - v prípade, že sa toxín dostane do krvi. Ak si však toxín nájde cestu do nervov bez prechodu krvným obehom, tak nie je očkovanie nič platné. A preto môžu ochorieť na tetanus aj ľudia s vysokou hladinou protilátok - práve v tom prípade, že toxín vojde priamo do nervu, nie skrz krvný obeh. Pripúšťam, že si to Dr. Eleková neuvedomila, že v čom spočíva fígeľ.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Lulik | 09.08.2013

No, lebo o ceste do nervov som sa nic nedocitala. Ale aj tak je proste ockovanie proti tetanu prtku platne :-)
(No a v mojom pripade si myslim, ze stacila voda na dokonale vyplachnutie rany a dobre prekrvenie organizmu, ako zeby som ten tetanus z toho porezania, alebo pri urazoch pri konoch dostala a vdaka ockovaniu 20r dozadu som mala potlacene priznaky. )
Mam sto chuti zajst na kontrolu protilatok v krvi, take volaco tusim existuje.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 12.08.2013

Kľudne si daj zmerať protilátky. Podľa mňa ich ešte máš. Drvivá väčšina očkovaných má protilátky najmenej 25 rokov po poslednom očkovaní proti tetanu.

Re:Re:Re:Re:trollovia

stara mama | 06.08.2013

staraj sa hlavne o tú svoju hlavu, TEST o moju nemusís mať starosť, myslím, že si sa tu už predstavil dosť, čo si zač.... a na mňa Tvoje urážky neplatia hehe.Veľa šťastie niekde inde troll Test howk !

Re:Re:Re:Re:trollovia

ferko | 06.08.2013

Môj dedo sa liečil v 3o-tych rokoch minulého storočia na TBC pľúc ako 7-10 ročný chlapec, našťastie nebol očkovaný BCG vakcínou, pretože tá by mu bola zopsula prirodzenú vrodenú imunitu-nešpecifickú a špecifickú-všeobecnú bunkovú a bol by pod drnami, na žiadny strašný priebeh TBC si nesťažoval keď mi o tom rozprával, tento rok na jeseň sa v neočkovanom zdraví dožije 90 rokov, vďaka skvelým lekárom, ktorí ho vtedy liečili.

Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Anett | 06.08.2013

Staremu otcovi zelam este vela rokov pevneho zdravia - aspon tolko ako tento dnes uz 104 rocny mudry a statocny clovek s velkym srdcom sir Winton, ktory cely zivot odmietal ockovania, obcas drzal hladovku a bol flegmatik - je dokazom toho, ze clovek , ktory sa cielavedome vyhyba vakcinam cely zivot je vitalny, zdravy, hovori, ze mentalne je na tom tak, ako ked mal 20 rokov, a fyzicky - uz ho vraj bolia nohy :) :) ...ziaden Alzheimer ani starecka demencia, ani rakovina, ziadny zbytocny hlinik v mozgu...dobre fungujuci IS bez tychto umelych zasahov, ktore ako sam hovori- len IS zblbnu...niet co dodat...https://andreavadkerti.sk/tag/nicholas-winton/

Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Helena | 07.08.2013

Kiež by som ja cca pred 30-timi rokmi vedela, aký biznis je očkovanie. Z očkovania na chrípku som sa stala strašným alergikom, zobralo mi to pol života, brala som veľa liekov, večer o 9-tej zaspala, chodila ako opitá z liekov. Dnes vidím, že vďaka tomuto som spomalená, omnoho menej vládzem ako zdraví ľudia v mojom veku...Hoci sa "umelo" snažím - zdravo stravovať, cvičiť...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Anett | 07.08.2013

Pani Helenka, ako Vam pomohla ta biorezonancia co sa alergií tyka? Kolko sedeni mate za sebou? Ake badate zmeny? Dakujem za blizsie info...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Helena | 07.08.2013

Tá biorezonancia mi na alergiu veľmi pomohla. Neviem či Vy alebo iný bloger mi to na tomto webe doporučil. A ja "topiaca sa slamky" všetko skúšam. Beriem len pol tabletky Telfastu 120 ale mám pocit že už by som mohla byť aj na nula liekov. Teraz fakticky už nemám žiadne prejavy alergie (zázrak po toľkých rokoch). Absolvovala som veľa sedení, ten prístroj neskutočne ukázal aké mám problémy (zápal žalúd. steny, nedostatok D vitamínu, alergiu na lepok čo prejde kvasom...) postupne mi to odstraňujú, chodím tam 1 x do týždňa, už dosť veľakrát som tam bola. Aj v piatok idem - vďaka. Len teraz ledva existujem v tejto horúčave + musím sa starať o ležiacu skoro 100 ročnú matku. Takže robím od nevidím do nevidím a medzitým sa "hodím" sem pred počítač, píšem, Skypujem s pol zemeguľou...A tento "špinavý očkovací biznis" ide aj inde. Kamarátke (dôchodkyňi) na Novom Zélande snáď pred pol rokom obvodný lekár poslal list, že sa musí príjsť dať zaočkovať proti chrípke. No comment

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Anett | 07.08.2013

Ano, ja som Vam davala uz davnejsie tip, lebo som na to mala dobre referencie (inak aj Zdenka Predna sa z tazkych alergii dostala vdaka biorezonancii) a mala som to "v zalohe" ako riesenie pre mna, keby mi ta 2 rocna prirodna bylinna liecba nepomohla vyliecit alergiu, ale kedze zabrala, uz nemam ziadne problemy ako predtym a neberiem uz teraz vobec nic... A pocas tej prir.liecby som ziadne lieky nebrala. Tu liecbu som zacala niekedy koncom februara, pricom moje najhorsie obdobie bol vzdy maj-jun ( travy) a uz len 3. Mesiac co som to brala som nemala ziadne tazkosti okrem obcasneho svrbenia hltanu (ziaden astmaticky alergicky kasel a pod.) vtedy som Vam tiez dala aj link na to. No tak to som rada, ze Vam to pomohlo. Viem co je to zivot s alergiou aj bez nej. Chvalabohu, ze som sa zbavila tych nocnych astmatickych kaslov, kvoli ktorym som sa mnohokrat nevyspala- a budila som aj dalsich...Inak aj mne sa spustili tieto alergie po ockovani (DTP) a inak tiez mame rovnaku krvnu skupinu ;)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Helena | 07.08.2013

Ja som vtedy napísala email na ten web čo ste mi doporučili tie byliny, len mi neodpovedali.
Teraz už len "snívam" aby som trochu viac vládala.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Anett | 08.08.2013

Aha, tusim tam mal iny- stary mail na tej webke ako mam ja :

Dipl.psychotronik Ing. Ľudovít Matula
matula.ludovit@gmail.com
naturterapia.meu.zoznam.sk
Naturterapia Tel: 031/ 56-25-187 Mob: 0903 348 677

Tieto kontakty mam ja na neho...(keby nahodou ste sa neskor rozhodli este toto vyskusat...)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Helena | 08.08.2013

Ďakujem. Vytlačím a vložím so svojej "zložky" kde mám vytlačené články o alergii z mojich obľúbených webov.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Anett | 09.08.2013

Ok. Inak ma napadlo, Vy máte dobrý prehľad v tých angl. Článkoch - ak by sa Vam niekedy chcelo niečo obzvlášť zaujímavé preložiť a ze by to tu Marian potom zverejnil- bolo by fajn.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Helena | 10.08.2013

Čo sa týka prekladania - možno v budúcnosti. Momentálne vôbec nezvládam, čo je na mne (hlavne ležiacia matka). Veľakrát som už tak vyčerpaná, že mám pocit "že už odchádzam do nebíčka".

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Ing. Miroslav Sagan | 02.01.2014

Helenka,

Skúste sa pozrieť na internete na chlorellu a zelený jačmeň a pokojne mi napíšte na miroslav.sagan@yahoo.com môžem Vám napísať skúsenosti, ktoré mame my s manželkou

Veľa štastia


Miroslav

Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

ferko | 07.08.2013

Ďakujem Anettka, je to tak môj dedo sa vyhýbal nielen vakcínam, on sa vyhýbal celý život aj bielym plášťom, vždy sa liečil sám, keď bolo treba, s tou mentalitou je to fakt tak. :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:trollovia

Bzučula | 16.01.2014

Mám 51 a skúsenosti z pozorovania, najprv dedka ktorý sa narodil v rokoch 18xx, dožil sa z celého rodu najmenej - len 96 rokov v plnom zdraví bez jedinej horúčky až do veku 3 mesiace pred smrťou. 1.x v živote prežil - čo to znamená mať horúčku z virózy koncom zimy. Týždeň pred ochorením sme spolu vykonávali fyzicky náročnú prácu štiepali klinmi drevo na kúrenie, ja som mal 17 žiadne tiňtítko a nestačil som mu kontrovať.
On bol fyzicky omnoho zdatnejší ako ja. Niekoľko dní v nemocnici po ústupe horúčok bol tak zoslabnutý, že napokon zomrel podľa vyjadrenia patológa na zlyhanie obličiek. Predtým prežil 7 rokov vojenskej základnej služby, 3 vojny na bojisku, zajatie v centrálnej SIBÍRI iba niekoľko desiatok km od najchladnejšej oblasti Zeme a nezranili ho na tele, ale na duchu ho poznamenali na celý zvyšok života - pochádzal s rodiny kde cnosti boli na prvom mieste. Odrazu sa opakovane dostával do situácií na ktoré nebol pripravený... Najvyššou cnosťou mala byť lišiacky prefíkaná podlosť a hrdinstvom - zabíjať bodákom keď už to inak nieje možné - aby on a jeho druhovia prežily situáciu do ktorej sa dostali proti svojej vôli cudzím zavinením za vynucovaného stavu, aby na to boli maximálne hrdí. Ani prirodzená imunita ani lieky nezabrali dostatočne včas, ale až vtedy keď následky sa stali fatálnym. Treba podotknúť, že doma s horúčkou bol na tom dosť zle, ale o tri dni v nemocnici sa jeho stav v porovnaní ku tomu ako bol na tom doma neprimerane zhoršil. Chýbal mu 1 deň k 97 roku života. Pri poslednej návšteve celej veľkej rodiny sa snami rozlúčil zo slovami: "Hanbím sa za to, že z celého rodu umriem najmladší" Opýtal som sa ho: " Ako to vieš?" Odpovedal: "Dnes nadránom vo "sne" som stretol mojich prarodičov, rodičov a súrodencov, ukázali mi svet v ktorom teraz sú, budú ma zajtra nadránom čakať". Ďalej podrobne popisoval situáciu v časovom slede za sebou. Jeho vízia bola jasná a v popisovanom poradí sa udiala. Túto skutočnosť sme oznámili jeho lekárovi mysliac si, že lekár zvráti zvestovanú smrť. Od známej z personálu sme sa dozvedeli, že po informovaní o blížiacej sa situácií ktorá sa mala nadránom odohrať nočný lekár nemal ani potuchy, denný si to nechal pre seba. Dedkove slová sa naplnili. Viróza koncom februára dedka 1.x zastihla nepripraveného a na následky ochorenia, oslabenia a "liečby" nás opustil s vysvetlením, že ho čaká omnoho krajší život ako ten, ktorý mu pripravili jeho súpútnici tvoriaci jeho svet.
Prehlasujem, že vyššie popísané sa zakladá na pravdivých udalostiach.
Píšem to preto, že v súčasnosti stretnúť čestného cnostného človeka je sviatkom v duši !!! Keď rastlinná výroba a moria v dôsledku nadmerného používania jedov a nežiadúcich produktov chemickej výroby sa stávajú travičmi biosféry už v rozsahu celej planéty. Pozlátko bio v názve predmetu je len chabou útechou, že produkt neobsahuje nadmerné množstvo škodlivín. Hliník z potravinárstva bol stiahnutý preto, že mužom poškodzuje gén. Gén poškodený oxidmi hliníka je najčastejšou príčinou mentálnej retardovanosti. Ak niekomu vyhovuje, že je málo inteligentných a veľa dostatočne prihlúplych ... Bude len veľmi ťažké dosiahnuť zmenu k lepšiemu. Chce to kolektívny záujem cez občianske organizácie. Viď osud DDT, neonikotinoidov a neurotoxínov ... sú na to spôsoby v súčasnosti končievajú v HÁAGU. Sú to "zločiny proti spoločenstvu" páchané nadnárodnými spoločnosťami najčastejšie mimo domovskej krajiny presadzované dcérskymi spoločnosťami. Viď SMIT+KLAINE - AIDS v stredoafrických štátoch, infikované očkovacie látky v Líbii, rádioaktívne strelivo v Iraku, Yuhoslávii a všade tam, kde sa to svet nedozvedel. Guajana a Fr. guajana. Úmyselné šírenie chorôb v štátoch južnej ameriky terennymi zástupcami fafy. Takýchto pre senzácie chtivých novinárov extra veľkých súst sú stovky. Správy by mali obsahovať aj radostné časti nie iba samé zúfalstvo. Jednou so základných etických hodnôt je suma vedomostí každého z nás "ako si uchovať zdravie" Realita je však taká - chorobnosť, ktorú ešte spoločenský systém nepoloží napriek zadĺženosti. Napr. výskyt osteoporózy v Indii a Európe. Ak to porovnáme nemáme na čo byť pyšní - sústavné prekyselovanie organizmu je spoločným menovateľom vzniku mnohých chorôb nielen osteoporózy. Podieľa sa aj na imunitných poruchách. Početný výskyt osteoporózy plošne vyjadruje neadekvátnosť zloženia a spôsobu prípravy stravy so skutočnými potrebami ľudského organizmu.
Doporučujem si pozrieť niekoľko pdf súborov na témy NEUROTOXÍNY, História spôsobov liečby rakoviny v USA. (pdf., a vídeofilm na youtube. Onedlho konečne neonikotínoidy z agrosektora vypadnú. Budú nahradené ešte horšími jedmi? MONSANTO sa prezentovalo čo má v úmysle, čo realizuje. Myšlienka je krásna, aplikácia v praxi prináša škody v nevídaných rozmeroch "MOR" geneticky neodborne upravených organizmov. Šlachtiteľská práca v rastlinnej i živočíšnej výrobe má ten istý cieľ, ale bez škôd. Ovocinárstvo a vinárstvo s postrekmi - vyšlachtené odrody, ktoré postreky nepotrebujú. Vyšlachtená prirodzená odolnosť a vnútená odolnosť prostredníctvom cudzieho génu nieje to isté... Peľ GMO kukurice sa šíri ako MOR od Piešťan a Prešova celou Európou prostredníctvom víchric stovky a tisíce kilometrov. Povinná ochranná zóna je však len okolo 100 metrov. V Maďarsku po zistení účinkov GMO - rastlín na biosféru všetky porasty ešte pred dozretím spálily na nariadenie príslušných orgánov. V súčasnosti "MOR" GMO sa šíry v Európe zo Slovenska. Mnohé neurotoxíny majú podieľ na vzniku rakoviny prsníkov najmä žien, ale aj mužov a nenarodených detí... Nesprávne upravené GMO niesú strašiak ale realita pripravujúca ďaľšie krušné obdobie pre veľké percento predovšetkým žien - reagujú na ne citlivejšie ako muži - vyplýva to zo štúdií IKEM Praha. Autoimunitné poruchy, zápaly žíl, zlyhanie obehového systému s následkom smrti sa po "jogurte" - pudingu s napodobeninou jogurtu s prídavkom kukuričného GMO škrobu odhalili. V Čechách ani v Maďarsku umelé GMO nechcú. Príslušné ministerstvo na Slovensku ho privítalo udelilo povolenie a ako to býva pre cudzie fyrmy na 5 rokov daňové prázdniny a iné výhody za zamorenie peľom z GMO. Slovenskí funkcionári sa postavili aj proti zákazu neonikotinoidov (neonikotinoidy je len jedna skupina z mnohých nebezpečných neurotoxínov bežne veľkoplošne aplikovaných na plochách s volne žijúcou zverou - prepeličky, jaraby, zajace, mnohé druhy motýľov kde ešte nevyhynuli úplne) napriek tomu, že ročné škody nimi páchané sú v 100-ky mil. €. Čím ďalej, tým častejšie a viacerým sa stáva,že po požití určitej potraviny nastáva pocit ťažoby a rôznych nevolností, ktoré však nie sú až tak závažné, že by bolo nutné vyhľadať lekára. Sledujte d-test - nezávislá kontrola potravín (otravi) a zhrozenie...! Oleje, stužené tuky tzv. zdravé podieľajúce sa na trávení detí, keď to doma (na západe sa predať nedá) je z toho exportný artikel pre barbarov na východe to sú slová obchodnú politiku riadiacej osoby. Viď extra panenský olivový olej pre deti cca 2,5dl za 198 Kč. Za súčasného stavu, keď už mnohé novorodeniatka sa rodia priotrávené v dôsledku spontánnej výživy budúcej matky! ( dokazujú to výsledky vyšetrení pupočníkovej krvi novorodencov) vyvstáva otázka: " Moríme sa navzájom?" dokedy ešte? Etika ostane len teoretizovaním v školských laviciach, alebo sa niekedy aj premietne do profesionálneho života funkcionárov. Školy učia žiakov a študentov ZDRAVO ŽIŤ je to súčasť povinného predmetu VÝCHOVA K RODIČOVSTVU. Či to nie je tak, že kvalitný rodič je základom kvalitnej spoločnosti? Alebo je to daňový poplatník bez ohľadu na okolnosti. Ak vznikne dlh voči štátu čo len 6€ sú ztoho neadekvátne sankcie v 100-ky €. Ak Vám štát dlhuje mnoho mesiacov vydolovať prináležiace právo je často na hranici dosiahnuteľného. Na druhej strane však premárni milióny bez postihu vinníka!!! Vinník by do konca života ako pokutu mal odovzdávať časť príjmu nad životné minimum. Aby sa tak nestalo precíznosť a spoľahlivosť by sa stala najhodnotnejšou cnosťou. (Priama hmotná zodpovednosť vyplývajúca z výkonu funkcií do ktorej majú byť menovaní výhradne odborníci s potrebnou praxou a nie politický nominanti. Zastávať post adekvátny vzdelaniu a praxi - vláda odborníkov, nie vláda politicky presvedčených volených laikov - amaterizmus. Ako hlboko musí padnúť spoločnosť aby bolo jasné, že iba to ja správna cesta. Rozpočet nepustí v poctivom hospodárení nech máte bárs aj fialovú vestu hociktorej politickej strany. Máme tu odborníkov spoločenských i sociálnych humanitných i technických vied a ekonomiky a napriek tomu situácia je taká ako keď spoločnosť riadi záujmová skupina s nedostatočným vzdelaním vo vedúcich postoch, česť výnimkám. Kvalitatívne parametre osobnosti majú byť dôležitejšie ako funkčné obdobie 4-5 rokov vyplývajúce z politickej nominácie. Politická príslušnosť musí byť druhotná. Nou sa nedá vykompenzovať priemernosť a neschopnosť!!!
Toto je môj názor, že cnosti sú základom prosperity každej spoločnosti. Rím na násilí a cnostiach bol vybudovaný a nimi najmä nedostatku cností a prebytku násilia padol.
Bzučula

Re:Re:trollovia

stara mama | 06.08.2013

TROLL TEST- si sa ale dobre chytil na udicu, si sa ozval, heheh...,

Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Milý anonym, alias test,

zo srdca praješ deťom niekoho vysoko smrteľnú chorobu?
To je od Teba naozaj úbohé.
Ľudí ako Ty úprimne ľutujem. S takouto povahou to musíte mať v živote veľmi ťažké.

Re:Re:trollovia

HA :DD | 06.08.2013

najprv by si to srdce musel mať,,,ty ho nemáš ....ale neboj Božie mlyny melú, melú a temný zúúri, zúúri, klame a podvádza o to viac, misia temného končí, končí,... budíček

Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Základným problémom služobníkov Temna však je to, že nevedia, že sú služobníkmi Temna.

Re:Re:trollovia

yasmina | 15.08.2013

Ako mozes niekomu toto priat, len preto, ze ma na ockovanie iny nazor?...nechapem, preco ludia takto navzajom na seba utocia, ved by malo byt v zaujme nas vsetkych, aby pravda-nech je na jednej alebo na druhej strane -vysla najavo...nie?
Ja som nahodou natrafila na tieto informacie, pretoze som "guglila" reakcie po ockovani-mam malu dcerku, ktora ma prve ockovanie za sebou a teraz zacinam uvazovat nad tym, ze uz dalsie ockovanie nedovolim....

Re:Re:Re:trollovia

Ing. Marián FILLO | 01.09.2013

Súhlas, Jasmínka.

máme tu advokátov pravovernej vedy

Eva Juhárová | 06.08.2013

tak si ich preverme, ako obstoja v konfrontácii s týmto:

https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2473-studie-konspiracni-teoretici-jsou-zdravi-a-ti-vladou-zmanipulovani-jsou-potrhli-a-nepratelsti

Zvlášť výrečne charakterizuje to, čo sa tu s našimi advokátmi deje, tento citát:
"Psycholožka Laurie Manvwell z University of Guelph souhlasí, že CIA-zkonstruovaná nálepka „konspirační teorie“ brzdí kongitivní funkce. V článku vydaném v American Behavorial Scientist (2010) poukazuje, že proti-konspirační lidé nejsou schopni jasně uvažovat o takovýchto zjevných státních zločinech proti demokracii jako 11.9 kvůli své neschopnosti zpracovávat informace, které jsou v konfliktu s dosud existující vírou."

Marián Fillo a Eleková

test | 06.08.2013

... se zde ohánějí vylhanými studiemi, překrucují, lžou, manipulují a straší mámy s dětmi jen pro svůj osobní zisk, nic jiného za tím není. Ani jeden z nich nemá patřičné vzdělání v oboru, přesto se zde pasují do role největších odborníků na světě. Všechno ví, všechno zanají nejlépe. Obvoďačka vystudovaná na internetu je snad ještě horší než vychtralý inženýr. Elekovou by měli hnát svinským krokem z lékařské komory a ještě předtím by jí měli demonstrativně roztrhat diplom! Tihleti dva vyčůránci škodí vám i vašim dětem ale za svou blbost zaplatíte pouze vy sami.

Re:Marián Fillo a Eleková

Anett | 06.08.2013

Nam a nasim detom skodia PREDOVSETKYM takíto "vyčůránci" a potom este ich zastanci, ktori si vdaka nizkemu IQ toto svinstvo budu nadalej pichat a nutit to povinne pichat druhym staby "odbornici" alebo sa nechaju tymito "vyčůráncami" kupit...

Verstraeten T. Thimerosal, the Centers for Disease Control and Prevention, and GlaxoSmithKline. Pediatrics. 2004 Apr;113(4):932. )
Velkému skandálu v oblasti manipulace s výsledky výzkumu očkovacích látek odhalil americký lékař a poslanec kongresu Weldon. Výsledek jedné studie souvislostí mezi pomocnou složkou očkovacích látek thiomersalem a autismem (Verstraeten 2003), byl prokazatelně zfalšovaný na nátlak jejího výrobce a amerického ministerstva zdravotnictví. V dopise ministerstvu zdravotnictví cituje Weldon následující zdokumentované výroky z předběžných rozhovorů mezi autorem studie Verstraetenem, zástupci ministerstva zdravotnictví a farmaceutického průmyslu: „Našli jsme statisticky významnou souvislost mezi očkováním a následným onemocněním autismem ... Existuje zde vysoce signifikantní souvislost s opožděným vývojem řeči... Bylo by ovšem potřeba zacházet s touto informací jako s vysoce důvěrnou a neměla by se zveřejňovat ... Tyto údaje přece můžeme zamlčet, abychom získali žádoucí výsledky ... Kritéria výzkumu můžeme podle libovůle změnit a nějak důvěryhodně to vysvětlit, abychom dosáhli požadovaného výsledku studie... Můžeme z naší databáze odstranit záznamy dětí s nejnižším zatížením thiomersalem a případy s vysokým zatížením, protože ty případy s vysokým zatížením reprezentují neobvykle vysokou procentuální míru následných škod... Tato studie by vlastně nebyla ve skutečnosti zapotřebí, výsledky byly předvídatelné ..." Jeden z účastníků tohoto setkání zaznamenal: „Nedal bych svému vnukovi žádnou vakcínu s obsahem thiomersalu, pokud bych věděl, co tomu předcházelo." V první verzi studie byla ještě řeč o signifikantní souvislosti mezi autismem a thiomersalem, v pozměněné a následně zveřejněné verzi již byla tato možnost zamítnuta. Mluví se o tom ve Weldonově dopisu ředitelce úřadu CDC (amerického národního epidemiologického centra) : „První verze studie z února 2000 mluví o signifikantní souvislosti mezi očkováním vakcínou s obsahem thiomersalu (TCV) a autismem, případně neurologickým opožděním vývoje. V pozdější verzi studie z června 2000 byla provedena manipulace s daty, aby byla souvislost s autismem vyloučena ... Konečná verze studie došla k závěru, že „nebyla nalezena žádná souvislost mezi očkovacími látkami s obsahem thiomersalu a neurologickými poruchami vývoje"... Při našem vlastním průzkumu této vaší studie jsme našli výsledky, podle kterých by vykazovaly děti s vysokým zatížením neurotoxickou rtutí menší pravděpodobnost vývojových poruch. Toto je pro mě důkazem, jak absurdní můžou být výsledky excesivní manipulace s daty. Při takovémto závažném, ale nepřiznaném konfliktu zájmů, nelze od autorů studie očekávat jiný výsledek." Autor studie, Verstraeten, byl ještě před jejím zveřejněním dosazen na finančně vysoce lukrativní místo u světově největšího výrobce vakcín Glaxo Smith Kline, tato informace však nebyla v časopise Pediatrics vůbec zmíněna jako možný konflikt zájmů (Weldon 2003). S ohledem na podobně skandální výsledky studií je těžké alespoň částečně důvěřovat výsledkům výzkumů očkování. (zdroj Dr.Hirte: Ockovani za a proti)

Spominana riaditelka CDC nasledne dostala lukrativne miesto ako riaditelka divizie vakcin vo farmaceut.firme Merck...tento system tzv. "otacavych dverí" je v USA dobre znamy - najskor osoba "schvali" urcity liek/vakcinu a vzapati ide pracovat k vyrobcovi daneho lieku a podobne... A GSK ?? To je ta firma, co ma u nas monopol na vsetky povinne vakciny :-) (iba o pneumokokovu sa deli aj s Pfizerom..)
Rozhovor je zachyteny aj tu inak,kto sa chce dozvediet este viac a nechce uverit tomu, ako mohol doteraz tak slepo doverovat vyrobcom, predstavitelom statu, odbornikom a inym "autoritam"... https://www.slobodavockovani.sk/news/riziko-neurologickych-poruch-sposobenych-zlozkami-ockovacich-latok/

Re:Re:Marián Fillo a Eleková

test | 06.08.2013

Stačí si vybrat jen jednu pasáž o derivátu rtuti a je jasné, že je to zase vše vycucané z prstu :D Lež, lež, lež, žvást ...

Re:Re:Re:Marián Fillo a Eleková

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Heh, takže informácie, ktoré CDC sprístupní na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám, sú "vycucané z prstu".
Rozumiem tomu dobre, že Ty ani svojim vlastným (CDC) neveríš?

Re:Re:Re:Re:Marián Fillo a Eleková

Anett | 06.08.2013

No tak tymto vyrokom sa Test uplne odpalil...v teste IQ uplne pohorel, tak ho uz nechajme tak a potichu splnme prianie Billa G. A spol. , aby sa napr. Aj vdaka Polysorbatu 80, ktory u mysi sposobuje neplodnost, ci vdaka inemu spermicidu vo vakcinkach zabranilo mnozenie takychto individuí... To ake ucinky budu mat tieto latky u ludi sa prave testuje na detoch... Na vysledky si tak musime pockat 20-30 rokov... Hmm... Kolko generacii bude este trvat, kym sa dosiahne vysnivane cislo pol miliardy ludi? Ked nam nanutia aj tu ich novu GMO kukuricku s tym genom ludskych protilatok napadajucich spermie, ktory si patentovala fy Epicyte, s ktorou Monsanto spolu s DuPont vytvorili joint venture, uz to nebude ani tak dlho trvat...prva davka ale zrejme najskor pojde ako humanitarna pomoc 3.svetu...500.000 akcii Monsanta vlastni Gates a on vakcinam hovori "riesenie pre svet"...no sama som zvedava ako to s tou plodnostou bude vyzerat za 30 rokov, lebo uz teraz sme na zlej ceste...

Re:Marián Fillo a Eleková

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Milý anonym, alias test,

štúdie, na ktoré som Ti dal odkazy, sú vraj "vylhané", ale nebol si schopný uviesť ani jeden jediný (a už vôbec nie solídny) vecný protiargument proti nim.

Mimochodom, dokonale ilustruješ, akí agresívni sú anti-konšpirátori: https://www.ac24.cz/zpravy-ze-sveta/2473-studie-konspiracni-teoretici-jsou-zdravi-a-ti-vladou-zmanipulovani-jsou-potrhli-a-nepratelsti
a tiež to, že nemajú nijaké vecné argumenty, len samé urážky, nadávky, vyhrážky, ničím nepodložené (a už vôbec nie vedecky) zastrašovanie.

Si argumentačne úplne v koncoch (Ty si vlastne argumentovať dokonca ani len nezačal), takže Ťa to vytáča, a preto si agresívny a vulgárny. O očkovaní nevieš dokopy nič, o toxikológii hliníka už vôbec nie, len tu "robíš svaly" a hráš sa na chytrého, avšak svoju chytrosť si ničím nepreukázal.

Ak si myslíš, že takýmto žalostným prejavom presvedčíš niekoho na očkovanie, tak Ťa musím vyviesť z omylu. Presvedčíš tým ľudí nanajvýš o tom, že obhajcovia očkovania sú úplní kreténi, neschopní vecnej debaty, ktorí vedia len nadávať, urážať, vyhrážať sa a zastrašovať. Tým samozrejme robíš obhajcom očkovania medvediu službu a nahrávaš nám, čo chceme úplnú slobodu v očkovaní.

Takže len tak ďalej, priateľko, nadávaj, urážaj, vyhrážaj sa, zastrašuj do nemoty, nech je každému nad Slnko jasné, čo ste vy zač! Vďaka práve takým, ako si Ty, sa naše rady každým dňom rozširujú o nových a nových odmietačov povinného očkovania. Go! Go! Go!

Re:Re:Marián Fillo a Eleková

Lulik | 08.08.2013

Tak tak tak :)

VELKÉ DÍKY

Matka autíka | 05.08.2013

Pani Doktorce a panu Fillovi. V zahraničí se připouští vznik autismu po ockovani, existuji i terapie na vyléčení. V podstate jde o otravene děti těžkými kovy a dalšími chemikáliemi.

Žijeme v dobe postvakcinacního dětského diabetu, postvakcinacní epilepsie a postvakcinacního autismu, pak je zde radka novych neuro poruch, které odezni časem.

Naše dítě je ockovanim poškozeno. Přeji všem proočkujícím dobré zdravi a pro neockujici, aby nás proočkující nechali na pokoji, je to únavné. Vakcíny obsahuji NEUROTOXINY a to už nelze brát jako bezpečnou věc!!!

Kdo chce, zajímá se, kdo musí, je z toho vyčerpaný, protože musi odrážet výpady proockujicich a vysvětlovat na socialce a potýkat se s postvakcinačními následky.

Re:VELKÉ DÍKY

Rasto | 06.08.2013

zopar otazok:
1.ako ste zistili zee autizmus vaseho dietata sposobilo ockovanie?
2. ktore tazke kovy a chemikalie vo vakcine otravia deti
3.ktore neurotoxiny obsahuju vakciny?

Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Nebezpečné veci vo vakcínach:
1. ortuť (v thiomersale) - stále je v malom množstve napr. v Infanrixe Hexa
2. formaldehyd/formalín - v akejkoľvek vakcíne so zložkou proti tetanu
3. polysorbát 80 (Tween 80) - (nielen) v hexavakcíne
4. glutaman sodný (BCG, MMR i hexavakcína, u ktorej je šikovne skrytý do zmesi, zvanej Médium 199)
5. zlúčeniny hliníka (všetky neživé vakcíny okrem chrípky, z povinného očkovania 5 zo 6 vakcín)
6. fenol - prudký jed, ktorý nacisti používali ako smrtiacu injekciu
7. antibiotiká (5 či 6 rôznych) - snáď vo všetkých vakcínach sú aspoň stopové množstvá
8. oktoxynol 9 (Triton X100) - spermicíd
9. kontaminujúce vírusy (SV40, HIV/SIV a iné opičie vírusy - vo vakcínach proti detskej obrne; prasacie vírusy PCV-1 a PCV-2 vo vakcínach proti rotavírusom...)
10. skvalén

Stačí toľko?

Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

test | 06.08.2013

Fillo, Fillo, lžeš jak tiskne a víš to. Rtuť(thiomersal) ve vakcínách v EU a USA není a hydroxid hlinitý je v těle nerozpustný, tudíž NETOXICKÝ. Je nad Slunce jasné, že musíš s Elekovou strašit lidi abyste z toho měli dobrý kšeft.

Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Anett | 06.08.2013

Test, povedz nam este teoriu o tom, ako sa hlinik z tela vyluci, prosim Ta...

Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

test | 06.08.2013

Odpověď najdeš v bakalářských či magisterských pracích slovenských studentů, stačí jen umět hledat ...

Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Keď si taký dobrý hľadač, tak uveď odkaz aspoň na jednu.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Anett | 06.08.2013

Ja som sa Ta nepytala na nazor nejakych studentov, ale priamo Tvoj nazor! Tvoje vysvetlenie!! Ale je jasne preco sa vyhybas priamej odpovedi...
Nasla som Ti teda "odborny" oficialny nazor SÚKL, kedze rozhodne "umim hledat"...
Zhodnes sa s Vasim SUKL v tom, ze: "predpoklada se, ze stupen absorpce je velmi nizky diky nerozpustnosti hlinitych soli...zatizeni detskeho organizmu hlinikem z oboch zdroju predstavuje minimalni riziko take proto, ze 50-70% injekcne aplikovaneho hliniku je vylouceno moci behem 24 hodin. Dusledkem teto velmi rychle eliminace je vyborny bezpecnostni profil hliniku ve vakcinach sledovany vice nez 60 let." ??

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 07.08.2013

Už by to len chcelo upresniť, že akým spôsobom je ten hliník vylúčený, pokiaľ je nerozpustný. Lebo ako nerozpustný sa asi sotva môže vôbec dostať do obličiek, nehovoriac o vylúčení močom. A keď je nerozpustný, ako to, že koluje v krvi (viď tá štúdia so škrečkami).

Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Anetka,

podľa neho sa hydroxid hlinitý z tela nemôže vylúčiť, musí teda v tele zostať 100%. On totiž tvrdí, že je nerozpustný, ale keď je nerozpustný, tak ho (logicky) nemôžeš vycikať, keďže to je cesta, akou sa hliník dostáva z tela von.

Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Lulik | 06.08.2013

V tvojej galaxii nie je Hydroxid Hlinity toxicky ? No, lebo v nasej, je. A v tvojej galaxii thimerosal nedavaju do vakcin???? lebo v nasej davaju, len to nemusia uvadzat. Hold, nacase odstrelit sa nazad do svojho Matrixu ty LOLO

Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

:-))))))))))))

Anonym alias test,

čím viac píšeš, tým viac sa strápňuješ.

Hydroxid hlinitý sa používa na vyvolanie experimentálnej alergie u myší i u opíc:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23755788
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8939154

Ale Ty budeš tvrdiť, že je netoxický, lebo je vraj v tele nerozpustný. Odhliadnuc od toho, že Tvoje tvrdenie odporuje faktom a experimentálnej praxi, pozrime sa teda na tú (ne)rozpustnosť:
"At physiological pH, aluminum forms a barely soluble Al(OH)3 that can be easily dissolved by minor changes in the acidity of the media."
https://emedicine.medscape.com/article/165315-overview

Stačí teda malá zmena kyslosti a už máš z nerozpustného hliníka rozpustný. Ako na to? Jednak fyziologické pH je 7,365 (https://en.wikipedia.org/wiki/PH), ale to je pH krvi, pričom v mieste vpichu (svale) môže byť pH kyslejšie, jednak vakcíny s hliníkom obvykle obsahujú aj určité množstvo formaldehydu, ktorý sa po vpichnutí do tela mení na kyselinu mravčiu. A tým sa hydroxid hlinitý rozpúšťa.

Navyše človek s IQ aspoň na úrovni hojdacieho (houpacího) koníka, ktorý vie, že hliník sa vylučuje skrz obličky (ledviny) a moč, musí nutne dospieť k záveru, že buď sa hliník z vakcín z tela vôbec nevylučuje (čo ale iné štúdie zase popierajú), alebo JE rozpustný, inak by sa predsa nemohol vylúčiť močom. Ale dajme tomu, že je naozaj nerozpustný. V tom prípade by sme sa nemali spoliehať na jeho vylúčenie z tela, takže s hranicou toxicity by sme nemali porovnávať jednu dávku vakcíny, ale súčet všetkých dávok všetkých vakcín s hliníkom, ktoré si človek počas života nechá pichnúť. Potom je tiež otázka, čo sa s tým hliníkom v tele deje, keď sa vôbec nevylúči - kde skončí a s akými následkami?

Naproti tomu ale faktom je, že WHO a kol. počítajú pri výpočtoch toxicity príjem hliníka len z jednej vakcíny, nie kumulatívne zo všetkých dokopy, takže nutne predpokladajú, že sa hliník vylučuje. Ale ak sa vylučuje, tak musí byť rozpustný!

P.S.: Neviem sa dočkať Tvojej konšpiračnej teórie o tom, ako na neočkovaní ryžujem. Už by bolo načase upresniť detaily. :-)

Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

test | 06.08.2013

Fillo, Fillo iq šumící trávy a houpajícího koně máš ty! Hydroxid hlinitý je nerozpustný a rozpoušítí se pouze v silných zásadách či kyselinách. Doplň si vědomosti a pak něco piš.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

Fajn. Takže vlastne tvrdíš, že injekčne vpravený hydroxid hlinitý sa z tela vôbec nevylučuje, ale celý zostáva v tele.
Dobre teda. Keď si taký múdry, pouč nás, čo sa s nim deje, keď sa nevylúči?

No a tu je niečo k rozpustnosti hydroxidu hlinitého pre nedostatočne vzdelaných:
"Aluminum may negatively affect terrestrial and aquatic life in different ways. Regular aluminum concentrations in groundwater are about 0.4 ppm, because it is present in soils as water insoluble hydroxide. At pH values below 4.5 solubility rapidly increases, causing aluminum concentrations to rise above 5 ppm. This may also occur at very high pH values."
https://www.lenntech.com/periodic/water/aluminium/aluminum-and-water.htm

pH kyseliny mravčej je pritom cca 2,2:
https://chemportals.merck.de/slovakia/chemicals/kyselina-mrav%C4%8Dia-98-100-%25/MDA_CHEM-100264/p_enmb.s1LiE4AAAEW7.AfVhTl

Dokonca nepotrebuješ ten formaldehyd ani premeniť na kyselinu mravčiu. Sám formaldehyd má pH 2,8 až 4:
https://www.sigmaaldrich.com/etc/medialib/docs/Sigma/Product_Information_Sheet/f1635pis.Par.0001.File.tmp/f1635pis.pdf

Takže toľko k rozpustnosti injekčného hydroxidu hlinitého pre ľudí s IQ pod úrovňou hojdacieho koníka.

Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 06.08.2013

A aby som zabudol: Thimerosal JE v amerických chrípkových vakcínach a v menšom množstve je aj v Infanrixe Hexa ako zvyškové množstvo (používa sa totiž vo výrobnom procese).

Dokonca v roku 2010 si si mohol dať na Slovensku pichnúť vakcínu proti prasacej chrípke Panenza s obsahom thiomersalu.

Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

test | 06.08.2013

Bože bože, Fillo, ty jsi větší blbec než jsem myslel. Nejenže že se ve vakcínách v USA a EU derivát rtuti nevyskytují, ty ještě nevíš, že se hydroxid hlinitý vylučuje úplně jednoduchým způsobem. Se zbytkovým si poradí makrofágy. Ledviny s tím vylučováním nemají nic společného. :))))))))) Nyní jsi prokázal, že si na odborníka jenom hraješ. Kšeft je kšeft, no né? Za každou slepou ovci, kterou jsi zblbnul, by jsi měl minimálně odříkat otčenáš!!!

Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Lulik | 06.08.2013

Prave mi vyvalilo od smiechu bok. :)))))))) Makrofagy si poradia s hlinikom ? Toto si nemohol myslet vazne :)))))))) Ale akoze diky ze tu trollujes, nie vzdy sa snazis ludi nastvat do nepricetna, ale obcas vies aj pobavit :))) To bolo vazne cool :) Zapisujem do diara :)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

test | 07.08.2013

Nastuduj si pojem Histiocyt a pak se směj ty cool vole :D

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 07.08.2013

Histiocyt je spoločný názov pre makrofágy, dendritické bunky a Langerhansove bunky. Histiocyty sú odvodené od monocytov.

A čo si tým chcel povedať, "ty cool vole"?
:-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Lulik | 08.08.2013

Muhehehe joj dobreee davas dobreee :)))))

Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 07.08.2013

Smeješ sa na vlastnej hlúposti, testovací anonym:

"Do the 2012-2013 seasonal flu vaccines contain thimerosal?
The Food and Drug Administration (FDA) has approved several formulations of the seasonal flu vaccine, including multi-dose vials and single-dose units. (See Table of Approved Influenza Vaccines for the U.S. 2012–2013 Season.) Since seasonal influenza vaccine is produced in large quantities for annual immunization campaigns, some of the vaccine is produced in multi-dose vials, and contains thimerosal to safeguard against possible contamination of the vial once it is opened."
https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/thimerosal.htm

Ani u nás používaná prasaco-chrípková vakcína Panenza podľa Teba neobsahuje thiomersal? Vážne?
https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=142705
Vieš čítať?

A tu je ešte k hexavakcíne:
"Seven of the 8 vaccines contained no detectable levels of Hg (less than 1 ppb); however, 1 vaccine (Infanrix hexa) tested positive for Hg at 10 ppb."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108
Zdá sa, že máš značné medzery, chlapče!

Nemôžem si pomôcť, ale nijak si nepopísal, ako sa ten hydroxid hlinitý z vakcín "úplně jednoduše" vylúči. Keď to je "úplně jednoduchý způsob", tak by Ti snáď nemalo činiť žiadny problém ho popísať. A čo presne tie makrofágy so zvyškovým hliníkom urobia? Kde ten hliník, zožratý makrofágmi, nakoniec skončí? Akou cestou sa teda z tela vylúči, keď nie štandardne obličkami/močom, čo je známe trebárs z tejto štúdie (a určite aj ďalších):

"Hamsters were injected with titanium, aluminum, and vanadium salts either intraperitoneally or intramuscularly to study the transport, storage, and elimination of these metals. ... aluminum was found to be excreted in the urine, and to be transported by the blood in the experimental animals. A small amount accumulated in the liver and spleen"
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1447232

Ja sa na odborníka nehrám a ani o sebe netvrdím, že som odborník, ale snažím sa veci porozumieť, oboznamovať sa s faktami, logicky nad nimi rozmýšľať a hľadať súvislosti. Následne prípadne aj sprostredkovať iným, čo som sa dozvedel/pochopil, na čo som prišiel. Poznám však osobne niekoľko výborných odborníkov, trebárs aj na toxikológiu, takže keď treba, mám sa koho opýtať.

A naozaj nemajú obličky (ledviny) s vylučovaním hliníka nič spoločného? Si ma inšpiroval s tými bakalárskymi prácami, tak som si jednu našiel:
"Resorpcia hliníka v gastrointestinálnom trakte človeka sa za normálnych podmienok odhaduje na 0,1-0,3 % a takmer všetok vstrebaný hliník je zo zdravého organizmu vylučovaný močom"
https://is.muni.cz/th/101237/lf_b/Hlinik.doc

Takže ako sa podľa Teba vylučuje z tela injekčný hliník, akým presne spôsobom si so zvyškom makrofágy poradia, a ako je možné, že tí škrečkovia (křečci) vylučovali injekčne vpravený hliník (ako soli hliníku, tzn. v takej forme, ako sa dáva do vakcín) obličkami (ledvinami) resp. močom, keď tie/ten podľa Teba s vylučovaním hliníka nemajú/nemá nič spoločného? Pri Tvojej nebetyčnej kvalifikácii snáď nebudeš mať problém podrobne odpovedať na tieto otázky a poučiť nás nevzdelaných.

A aby som nezabudol: stále si mi ešte nedal kontakt na tú homeopatickú lobby, od ktorej si chcem pýtať peňažnú odmenu za každú jednu "ovečku", čo som "zblbol". Finančná injekcia by sa nám pri našich súčasných hlboko podpriemerných príjmoch naozaj hodila.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Anett | 07.08.2013

Presne toto aj mna zaujíma. Takze aj ja stále čakám na to vysvetlenie toho pseudoodbornika IQ Testu 0...zatiaľ neprichádza...ale prekvapuje to snad niekoho ?! ;)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

stara mama | 07.08.2013

tlieskam Vám p. Fillo, ste ho riadne zostrelil, mám hrôzu z toho, že TEST alebo jemu podobní fungujú s vysokou pravdepodobnosťou v zdravotníctve a to ma strašne desí a podľa toho to aj v tom našom zdravotníctve tak vyzerá :-(((

Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

si trápny test | 08.08.2013

už sme ťa dávno prekukli, ...inak otvoril si oči aj tým, ktorí ich mali ešte zalepené....a vieš čo???... ja neodriekavam otčenáš....ja sa s Ježišom rozprávam...ON JE ŽIVÝ!....ty vole Test chudáčik, budeš škrípať zubami...medikdoktor...Boh je Láska...a na tom ty chudáčik test nič nezmeníš, Lásku Boha Otca neprekrútiš naruby......za žiaden kšeft :-)

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

test | 09.08.2013

Fillo, Fillo, je rozdíl co a jakým způsobem se do těla látka dostane. Ty pořád neumíš rozlišit chování adjuvantu a hliníku přijatého z okolního prostředí. Opravdu začni studovat, děláš ze sebe velkého šaška :D

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ja | 09.08.2013

to nebol Fillo, to som bol Ja, ale ty to máš popletené s tým hliníkom prijatým ústne (keď papáme tuniaka) a pichnutého vakcínkou, ktorý sa dostane do krvného obehu, do celého tela vrátane kostí, kapito?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

Škrečkom boli vpichnuté soli hliníku (ktoré vo vakcínach slúžia ako adjuvanty) a ten hliník sa im objavil následne v moči.

Tak mi to vysvetli, šašku, ako je toto možné, keď podľa Teba obličky (ledviny) nemajú s vylučovaním injekčne vpraveného hydroxidu a fosforečnanu hlinitého (typických adjuvantov vo vakcínach) absolútne nič spoločné.

Vpichnutie hlinitej soli presne tým istým spôsobom, akým sa pichajú vakcíny, snáď nechceš považovať za príjem z okolitého prostredia???

P.S.: A môj dôkaz, že thiomersal JE v amerických chrípkových vakcínach a bol aj prasaco-chrípkovej vakcíne Panenza, používanej na Slovensku v roku 2010, si "taktne prehliadol", že?

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

tes | 09.08.2013

Fillo, Fillo, proč mažeš odkazy na weby co? Cenzura? :D Když se náhodou při vakcinací projedeš jehlou žílu, tak je možné, že se hydroxid hlinitý do krve dostat může. To nikdo nepopírá. Jediné co se z těla vylučuje, je jen a pouze nerozpustný neškodný hydroxid hlinitý. Ledviny vylučují i hliník přijatý z okolního prostředí, což je taky i doázané. Znovu sříkám, jestli umíš v tělních tekutinách mimo žaludeční kyselinu rozpustit hydroxid hlinitý, jsi génius a dostaneš za to nobelovku !! :) Thiomersal se ve vakcínách v EU a USA nevyskytuje a to díky pošukům alá Eleková a Fillo.

Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Ing. Marián FILLO | 09.08.2013

Anonym,

Ty nevieš čítať, alebo nevieš po anglicky?
Tak teda ešte raz, keď si to na prvýkrát nezvládol:

"Do the 2012-2013 seasonal flu vaccines contain thimerosal?
The Food and Drug Administration (FDA) has approved several formulations of the seasonal flu vaccine, including multi-dose vials and single-dose units. (See Table of Approved Influenza Vaccines for the U.S. 2012–2013 Season.) Since seasonal influenza vaccine is produced in large quantities for annual immunization campaigns, some of the vaccine is produced in multi-dose vials, and contains thimerosal to safeguard against possible contamination of the vial once it is opened."
https://www.cdc.gov/flu/protect/vaccine/thimerosal.htm

Ani u nás používaná prasaco-chrípková vakcína Panenza podľa Teba neobsahuje thiomersal? Vážne?
https://www.sukl.sk/buxus/generate_page.php?page_id=637&dok_id=142705
Vieš čítať?

A tu je ešte k hexavakcíne:
"Seven of the 8 vaccines contained no detectable levels of Hg (less than 1 ppb); however, 1 vaccine (Infanrix hexa) tested positive for Hg at 10 ppb."
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20391108
Zdá sa, že máš značné medzery, chlapče!

Môžeš, prosím Ťa, uviesť nejaký podklad (ideálne štúdiu) pre Tvoje tvrdenie, že "Jediné co se z těla vylučuje, je jen a pouze nerozpustný neškodný hydroxid hlinitý"?

Opakovanie Tvojich dogiem bez logického vysvetlenia a serióznych podkladov NIE JE ARGUMENTOM.

V tele sú rôzne kyseliny AJ MIMO ŽALÚDOK, ktoré môžu prispieť k rozpustnosti hydroxidu hlinitého. Tvrdí to dokonca aj vakcinacista Dr. Petráš, len Ty si lietadlo.

S fosforečnanom hlinitým si sa vôbec nevysporiadal.

A aby som sa len neopakoval, tu máš na str. 32 resp. 128 (PDF nezačína od prvej strany) krivky rozpustnosti hydroxidu hlinitého:
https://pbadupws.nrc.gov/docs/ML0904/ML090410381.pdf
Stručne zhrnuté: je to na míle vzdialené od toho, čo tu do zblbnutia opakuješ bez toho, že by si to akokoľvek doložil.

Dr. Petráš píše vo svojom článku o výskume na králikoch, ktorým bol vpichnutý hydroxid hlinitý s rádioaktívne značeným hliníkom 26Al, ktorý sa nevylúčil všetok pokožkou, ale dostal sa do krvi a odtiaľ do rôznych orgánov od kosti po mozog. Snáď nechceš tvrdiť, že tí králici mali ten rádioaktívny hliník len tak z prostredia (tzn. nie z vakcíny)?

Už by si si fakt mohol niečo o hydroxide hlinitom naštudovať a nie trepať tu bez akéhokoľvek podkladu očividné nezmysly. Samozrejme, Tvoja anonymita Ti poskytuje v tomto ohľade ochranu pred poškodením Tvojej povesti, kebyže sa náhodou fest sekneš, takže si tu (na rozdiel odo mňa) v pohode dovolíš tvrdiť niečo, čo absolútne nemáš overené, len preberáš tvrdenia nejakých diletantských fanatikov a moje protiargumenty (formaldehyd, rapídne narastajúca rozpustnosť pri pH pod 4,5 atď.) ignoruješ.

Mažem len spamy a veci nesúvisiace s témou diskusie, a tou je obsah vyššie uvedeného rozhovoru s Dr. Elekovou. Ak máš dojem, že niečo z toho odkazovaného článku predsa len súvisí, tak to sem skopíruj.

Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Rasto | 06.08.2013

p.Fillo na ktoru z mojiich 3 otazok ste sa snazili odpovedat? citanie s porozumenim je fakt velky problem

Re:Re:Re:Re:VELKÉ DÍKY

Eva Juhárová | 06.08.2013

Vidno

Záznamy: 1 - 100 zo 155
1 | 2 >>

Pridať nový príspevok