Výskumný ústav lekársky v USA (Institute of Medicine) pripúšťa, že očkovanie spôsobuje osýpky, kŕče, anafylaxiu a ďalšie zdravotné problémy

03.09.2011 10:10

NaturalNews.com - 28.VIII.2011 - Mike Adams

 

       Pôvodný článok "Institute of Medicine adverse reactions report admits MMR vaccines cause measles, seizures, anaphylaxis and other health problems"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Výskumný ústav lekársky v USA (Institute of Medicine = IoM), ktorý dlho fungoval ako predvoj farmaceutického priemyslu, a ktorý dostáva desiatky miliónov dolárov ročne od výrobcov lekov a globalistických elitárov (ako sú Bill Gates, Ted Turner atď.), vydal správu, ktorá tvrdí, že MMR vakcína (proti osýpkam, príušniciam a ružienke; na Slovensku povinná - pozn. prekl.) nemá spojitosť s autizmom. To sa teraz zo široka prepiera v bežných (ovládaných) médiách, ktoré Vám nepovedia skutočný príbeh skrývajúci sa za touto správou.

       Aký je ten skutočný príbeh? Táto správa IoM, aj keď stále ospravedlňuje vakcíny a zaháňa obavy o ich bepečnosť, stále otvorene pripúšťa, že očkovanie spôsobuje osýpky, febrilné kŕče, anafylaktický šok a iné potenciálne smrteľné nežiaduce účinky. Taktiež pripúšťa, že iné vakcíny sú spojené s celým radom podivných nežiaducich účinkov, vrátane poranení pokožky, tažkostí s dýchaním a nákaz živými vírusmi, viď úplný zoznam nižšie.

       Navyše záver, že "očkovanie nespôsobuje autizmus", je chybný, pretože IoM sa nerozprával ani s jedným jediným rodičom autistického dieťaťa a nevykonal žiadnu lekársku prehliadku akéhokoľvek autistického dieťaťa. Namiesto toho IoM tvrdí, že zhodnotil tisíce článkov o očkovaní zverejnených v bežných lekárskych časopisoch - áno, presne v tých, ktoré sú prakticky ovládané záujmami farmaceutického priemyslu a boli prichytené pri zverejňovaní "vedeckých" článkov, ktoré boli podvodne napísané niekým od výrobcu liekov, a nie v článku uvedenými autormi. (viď článok "Odhalenie: Wyeth (dnes Pfizer) použil fiktívnych pisateľov na umiestnenie 40 "vedeckých" článkov do lekárskych časopisov")

       Laicky povedané, toto je niečo, čo sa označuje ako "úlet vedeckých kruhov", kedy jedna skupina podplatených vedcov cituje inú skupinu podplatených vedcov ako "autority", aj keď všetci len papagájujú tie isté lekárske šarlatánstva svojich pánov - farmaceutických spoločností.

 

Staré dinosaurie médiá - podľa predpokladu - prekrútili túto správu na úplné klamstvo

       Bez ohľadu na skutočnosť, že správa IoM obsahuje dlhý zoznam nežiaducich účinkov, ktoré majú "presvedčivú" spojitosť s očkovaním (čo je pozoruhodné pri pro-očkovacích sklonoch IoM, viď nižšie), hlavno-prúdové (mainstreamové) médiá úplne prekrútili túto správu a prehlásili očkovanie za dokonale bezpečné!

       Časopis Forbes Magazine, ktorý už dlho je hlásnou trúbou záujmov farmaceutického biznisu, prišiel s titulkom "Štúdia zistila málo nežiaducich účinkov očkovania", čo nie je pravda, lebo v skutočnosti zistila alarmujúci počet nežiaducich účinkov očkovania.

       Denník Sydney Morning Herald, pro-farmaceutický šarlatánsky austrálsky zdrap, vyhlásil: "Očkovanie dostalo opäť čistý účet ohľadne zdravia, nikto však nepočúva". To je absolútne a zámerné klamstvo novín, ktoré pravidelne zlovoľne klamú svojich čitateľov v Austrálii.

       NPR, verejnoprávny rozhlas v USA, od ktorého už vôbec nikto neočakáva poctivú správu o čomkoľvek, prehlásil: "Štúdia: Očkovanie je bezpečné, rizík je málo a prakticky bezvýznamných."

       Voice of America (Hlas Ameriky) papagájoval: "Štúdia v USA: očkovanie je bezpečné". Opäť úplný výmysel. Čítali vôbec správu IoM?

       Problém samozrejme je, že všetky tieto titulky sú v skutočnosti skôr tituLŽI (v pôvodine: "headlines" vs. "headLIES", čo je ťažko preložiteľná slovná hračka - pozn. prekl.). Vôbec nepodávajú správu o tom, čo IoM v skutočnosti zverejnil vo svojich vlastných záveroch, a čo navyše ešte je pokrivenou verziou pravdy o tom, aké nebezpečné očkovanie v skutočnosti je. Nikoho však neprekvapuje, že bežné médiá - presstitútky (ďalšia slovná hračka: press = tlač, namiesto prostitútky, teda predajnej ženy, tu ide o press-titútky - predajných novinárov - pozn. prekl.) - zakrývajú zločiny smrtiaceho očkovacieho priemyslu. V tomto sú samozrejme všetci zajedno. Sú to farmaceutické firmy, kto si kupuje významný podiel reklamne plochy, čo udržiava tieto plátky pri živote. Keby noviny a časopisy napísali pravdu o rizikách liekov a očkovania, farmaceutické firmy by stiahli svoje reklamy a mnohé z týchto médií by jednoducho finančne skolabovali. To si vlastne zaslúžia, keď uvážime, že slúžia len svojím korporátnym pánom a ničím neprispievajú k dobru občanov a celej spoločnosti.

       Takže naďalej papagájujú lži farmaceutických molochov a prekrútenia z dielne IoM, ktorý je, ako čoskoro uvidíte, úplne nedôveryhodnou organizáciou, ktorá sa v minulosti zapojila do ilegálnych lekárskych pokusov a zločinov proti ľudskosti, vrátane toho, že zamestnanci IoM zohrali úlohu pri ilegálnych lekárskych pokusoch ohľadne syfilisu na guatemalských väzňoch.

 

Stručné dejiny IoM

       IoM je tá istá skupina, na ktorú si možno spomínate, že nedávno vydala úplne nepravdivú a zavádzajúcu správu o vitamíne D, v ktorej sa tvrdí, že by ľudia nemali užívať viac než 600 IU vitamínu D za deň, čím prispeli k pretrvávajúcemu nedostatku vitamínu D, ktorý je dnes jednou z hlavných príčin rakoviny v USA, viď https://www.naturalnews.com/030598_vitamin_D_Institute_of_Medicine.html.

       V skutočnoti väčšina ľudí potrebuje 10.000 IU vitamínu D denne na udržanie si zdravej hladiny vitamínu D.

       To bolo súčasťou správy z roku 2010 nazvanej "Referenčné výživové hodnoty pre príjem vápnika a vitamínu D", v ktorej IoM vôbec nedokázal nájsť akýkoľvek vzťah medzi vitamínom D a rakovinou (huh?), a potom neochotne pripustil, že vitamín D môže mať niečo do činenia so zdravím kostí, ale nič viac. To je klasický príklad pseudovedeckého šarlatánstva, ktoré je vypustené do sveta na to, aby vyvolalo vitamínovú podvýživu, vďaka čomu zhrabne farmaceutický priemysel ešte väčšie zisky. K tomu viď https://www.anh-usa.org/action-alert-is-the-institute-of-medicine-in-bed-with-big-pharma/.

       Pamätajte: farmaceutické molochy sú obrovskými finančnými podporovateľmi IoM. Všetky podrobnosti o finančných väzbách IoM nájdete v článku, ktorý čoskoro zverejníme, v ktorom sa dozviete, že jednotlivci ako Margaret Hamburg - šéfka zločineckého FDA (= U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) - osobne darovala IoM vyše 100.000 dolárov. Tak urobili aj Bill Gates, Ted Turner a ďalší.

       IoM je tiež tou istou skupinou, ktorá prehlásila, že Agent Orange je bezpečný pre veteránov z USA, ktorí bojovali vo Vietname. V takmer každej správe, ktorú IoM za tie roky vydal, pretláčal IoM plány farmaceutického priemyslu, zatiaľčo popieral nebezpečnosť chemikálií. Napriek tomu je IoM zo široka citovaný starými médiami (dinosaurími médiami, presstitútkami) ako keby to bola "vedecká" ustanovizeň s "vedeckými" závermi, nezávislými na vplyve priemyslu.

       Skontrolovala nejaká presstitútka, kto financuje IoM? Samozrejme nie. Vek, v ktorom novinári zo starých médií skutočne kládli inteligentné otázky, už dávno pominul. Teraz len jednoducho vygrcajú akúkoľvek dezinformáciu, ktorou boli nakŕmení mocipánmi, a spoliehajú sa na dôverčivosť svojich fluoridovaných čitateľov so strnulou mysľou, že si kúpia akúkoľvek propagandu, ktorú títo novinári vygrcajú.

 

Úloha IoM v zločineckých, vládou prevádzkovaných lekárskych pokusoch

       IoM bol, mimochodom, priamo zapojený do zločineckých lekárskych pokusov na väzňoch v Guatemale, čo je "temná kapitola" dejín konvenčnej (školskej, "modernej", alopatickej) medicíny, ktorá bola odhalená ku koncu roku 2010, viď https://www.naturalnews.com/029924_medical_experiments_Guatemala.html.

       Keď sa pravda o týchto pokusoch stala známou (hups! Niekto ju odhalil!), prezident USA Barrack Obama bol donútený vydať verejné ospravedlnenie a usporiadať vyšetrovanie. Vyšetrovaním poveril IoM - "prestížnu" ustanovizeň, ak tomu dokážete veriť.

       IoM to však odmietol, lebo pripustil, že niektorí z jeho vlastných zamestnancov boli práve ľuďmi, čo vykonávali tieto ilegálne lekárske pokusy počas práce pre NIH (National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravia v USA - pozn. prekl.). Guatemalské lekárske pokusy, ako vidno, boli operáciou zaplatenou vládou USA a vykonávanou NIH, pričom IoM má silné finančné väzby na vládu, od ktorej dostáva až 64,9% svojich zdrojov (podrobnosti v článku, ktorý zanedlho zverejníme).

       To všetko bolo pripustené vo zverejnenom článku nazvanom "USA prehodnotia ochranu účastníkov skúšok na ľuďoch" ("U.S. reviews human trial participant protections."; The Lancet, roč. 376, č. 9757, str. 1975-1976, 11.XII.2010).

       Tento článok tvrdí: "Na znak toho, ako dôkladne zamotaná bola Guatemalská štúdia v schvaľovaní lekárskymi mocipánmi, IoM musel poprieť svoju účasť s odvolávkou na "časovo prekrývajúce sa schôdzky" v 40. rokoch 20. storočia medzi jednotlivcami v podvýbore IoM a sekciou NIH pre štúdium syfilisu. Úloha zistiť fakty bola teraz prenesená na bioetický výbor." (viď https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)62247-7/fulltext)

       To bolo oznámené aj vo Výstrahe ohľadne verejného zdravia (Public Health Alert) Jerryho Leonarda, v špeciálnom článku o pokusoch CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) v Tuskegee a pokračujúcom výskume biologických zbraní, ktoré v utajení vykonáva vláda USA a jej rôzne "lekárske" ustanovizne (NIH, IoM, CDC atď.)

       Prečítajte si celú správu Jerryho Leondarda: https://www.publichealthalert.org/Articles/miscellaneous/tuskeegee%202.pdf

        Takže majte tieto fakty o dejinách IoM na vedomí, keď čítate správu IoM o očkovaní. Hovoríme o ustanovizni, ktorá propaguje vitamínovú podvýživu, ktorá úplne ignoruje solídnu vedu o prevencii chorôb správnou výživou a ktorá bola tak hlboko zapojená do ilegálnych vládnych lekárskych pokusov na väzňoch v Guatemale, že sa musela stiahnuť z bioetického vyšetrovacieho výboru povereného vyšetrovaním tejto veci. Slovo "etika" po správnosti ani nepatrí do toho istého odstavca, ako slovné spojenie "Institute of Medicine" (IoM).

       IoM je do tak veľkem miery financovaný ako vládnymi vojenskými záujmami (vrátane zdrojov z Ministerstva obrany USA, o ktorých si povieme neskôr), farmaceutickými záujmami (berie peniaze od všetkých popredných farmaceutických molochov) a popredných globalistických elitárov ako napr. Bill Gates, ktorí otvorenie vyzývajú k použitiu vakcín na "zredukovanie obyvateľstva zemegule o 10% až 15%." (viď článok "Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov")

       Dnes táto ustanovizeň, ktorá je prostitútkou farmaceutickému priemyslu a ktorá klame ohľadne vitamínu D, vydala správu "Nežiaduce účinky očkovania: dôkazy a príčinná súvislosť".

       Pozrime sa na to, čo táto správa hovorí:

 

Čo odhaľuje správa IoM o smrtiacom očkovaní?

       Na začiatok si môžete stiahnuť a prečítať celú správu: https://naturalnews.com/files/Adverse-Effects-of-Vaccines-Evidence-Causality.pdf

       Tu je niekoľko dôležitých vecí, ktoré treba o tejto správe vedieť a ktoré sa Vám žiadna z mainstreamových presstitútiek neunúvala povedať:

 

1. Správa IoM o očkovaní bola zhodnotená Nadáciou Billa a Melindy Gatesovcov, ako aj výrobcom zbraní

       Na strane 8 tejto správy sa dočítate, že ju zhodnotil Chris Wilson z Nadácie Billa a Melindy Gatesovcov (Bill & Melinda Gates Foundation), čo je pro-očkovacia skupina, otvorene presadzujúca redukciu počtu obyvateľov sveta skrz očkovanie a technológie spôsobujúce neplodnosť, viď článok "Očkovanie ako prostriedok na zníženie počtu obyvateľov".

       Po druhé, túto správu IoM zhodnotil Sam Shekar od armádneho dodávateľa Northrop Grumman, výrobcu zbraní a výskumníka vojenskej technológie, ktorý dostal grant 5 miliárd dolárov od CDC na prevádzku programu očkovacej informačnej technológia (ktorý pravdepodobne bude použitý na vystopovanie príjemcov vakcín veľmi podobným spôsobom, ako technológia, ktorú firma IBM predala nacistickému režimu počas druhej svetovej vojny na sledovanie židovských väzňov pred odvozom do koncentračných táborov. K tomu viď https://www.ibmandtheholocaust.com/home.php.

 

2. IoM nevypracovala pre potreby tejto správy ani jednu novú štúdiu

       Namiesto toho je to len zlátanina 12.000 už hotových štúdií o očkovaní, ktoré boli zverejnené vo všetkých tých skorumpovaných mainstreamových lekárskych časopisoch, ktoré sú pro-očkovacími propagandistickými zdrapmi, čo sa opakovane podieľajú na úplatkárstve, korupcii, podvodnej vede a uvádzaní uvádzaní falošných autorov podvodných "vedeckých článkov", ktoré v skutočnosti boli napísané propagandistami od farmaceutického molocha (viď článok "Odhalenie: Wyeth (dnes Pfizer) použil fiktívnych pisateľov na umiestnenie 40 "vedeckých" článkov do lekárskych časopisov").

       Konkrétne napr. britský lekársky časopis British Medical Journal sa obrovsky zdiskreditoval fiktívnymi a preukázateľne krivými obvineniami Dr. Andrewa Wakefielda (viď https://www.naturalnews.com/031116_Dr_Andrew_Wakefield_British_Medical_Journal.html a tiež články v tomto prehľade).

       IoM však považuje všetky tieto časopisy za čestné a dôveryhodné zdroje! ... aj keď vieme, že bežné lekárske časopisy sú typickými predstaviteľmi moderného farmaceutického šaratánstva, ktoré sa vydáva za vedu. Keď IoM použije lekárske časopisy ako "zdroje" pre akúkoľvek štúdiu, je to podobné, ako keby polícia zamestnala usvedčených zločincov ako detektívov.

       My všetci veľmi dobre vieme, že spoliehať sa na vlastné štúdie farmaceutického priemyslu ako na zdroj informácií o nebezbečnosti jeho vlastných výrobkov je nebetyčnou hlúposťou. Ak chcete poctivo zhodnotiť nebezpečenstvá očkovania, nepoužijete predsa na zisk zameraný očkovací priemysel ako svoj zdroj informácií! Lekárske časopisy, ako všetci vieme, sú úplne skorumpované a ovládané výrobcami liekov, ktorí v prvom rade tieto očkovacie látky vyrábajú a predávajú. Takmer všetky bežné lekárske časopisy sú prešpikované reklamami výrobcov liekov, ktoré poskytujú časopisom dôležitý balík peňazí.

       Takže nijak nezáleží na tom, keď IoM tvrdí, že zhodnotil "12.000 štúdií". Drvivá väčšina týchto 12.000 štúdií je len pokrivená propaganda, keďže sú financované očkovacím priemyslom a zverejnené niečím, čo možno nazvať "pro-očkovacími časopismi", ktoré obhajujú záujmy očkovacieho priemyslu. IoM mohol rovnako dobre tvrdiť, že zhodnotil kvadrilión štúdií!

       Ak naozaj chcete zistiť, čo očkovanie spôsobuje deťom, mali by ste sa porozprávať s rodičmi autistických detí. To je niečo, čo urobil Dr. Andrew Wakefield, na veľkú hrôzu lekárskych mocipánov, ktorí sa potom podujali úplne zhanobiť a očierniť Dr. Wakefielda za to, že si dovolil označiť vakcíny za zdroj škodlivých účinkov na tráviacu sústavu. Dr. Wakefield, mimochodom, netvrdil, že očkovanie spôsobuje autizmus. Toto tvrdenie je čistým výmyslom lekárskych mocipánov a presstitútiek zo starých médií.

       IoM, mimochodom, v rámci svojej štúdie nehovoril ani s jedným dieťaťom či rodičom (viď nižšie). A niet žiadneho dôvodu domnievať sa, že by IoM mal vôbec nejaký úmysel niekedy sa porozprávať s ľubovoľným rodičom autistického dieťaťa a získať spoľahlivé informácie od ľudí priamo zasiahnutých touto neurologickou porucho, čo ktorá nastala u mnohých detí krátko po očkovaní.

 

3. Štúdia IoM otvorene priznáva, že vôbec neposudzovala "prínosy" očkovania

       Staré médiá zo široka hlásia, že správa IoM dokazuje "bezpečnosť" a "účinnosť" očkovania, pritom však IoM otvorene konštatuje, že jeho správa vôbec nehodnotila prínosy očkovania. Ellen Wright Clayton z výboru, povereného zhodnotením nežiaducich účinkov očkovania, povedala:

"Neboli sme poverení zhodnotením prínosov očkovania, zvážením prínosov a nákladov, či rozhodovaním, ako, kedy a kto by mal byť zaočkovaný. Výbor nebol poverený vypracovaním očkovacej politiky."

       Samotná správa hovorí:

"Očkovacia látka proti prasacej chrípke je zahrnutá do programu na kompenzáciu poškodení zdravia spôsobených protiopatreniami (Countermeasures Injury Compensation Program) a údaje o jej bezpečnosti neboli do tejto správy zahrnuté."

       Áno, nerobím si srandu, pretože údaje o (ne)bezpečnosti tejto vakcíny sú tak otrasné, že otvorenie tejto "plechovky s červíkmi" by zničilo celý ich argument, že očkovanie má málo nežiaducich účinkov.

       Očkovacie látky proti chrípke sú celkovo tie najnebezpečnejšie a bolo dokázané, že v skutočnosti spôsobujú chrípku a oslabujú imunitnú odpoveď na budúce nákazy (viď https://www.naturalnews.com/029641_vaccines_junk_science.html alebo v nie práve podarenom českom preklade: https://www.osud.cz/dukazy-podlozene-ockovani-vedecky-pohled-na-chybejici-vedu-za-vakcinami-proti-sezonni-chripce). Preto každú zimu drvivá väčšina tých, čo dostanú chrípku sú presne tí, čo boli proti nej zaočkovaní!

       Väčšina úmrtí na chrípku nastáva u ľudí, ktorí boli proti chrípke zaočkovaní. To je ďalší malý fakt, ktorý v starých dinosaurích médiách nebude nikdy - nikdy! - uverejnený.

 

4. IoM pripúšťa, že nemá presné údaje

       V úvode správy IoM otvorene pripúšťa, že jednoducho nemá dostatok údajov na presné zhodnotenie úhrnu nežiaducich účinkov očkovania:

"... naučili sme sa pár vecí, ktoré by sme mohli využiť v budúcich úsilí o zhodnotenie bezpečnosti očkovania. Jednou takou vecou je, že niektoré problémy jednoducho nemožno vyriešiť s momentálne dostupnými epidemiologickými údajmi..."

       V ďalšom kúsku pokrútenej logiky IoM v skutočnosti priznáva, že mnohé nežiaduce účinky očkovania sú jednoducho zvalené na "prirodzenú nákazu". Prečítajte si nasledujúce konštatovanie IoM a všimnite si, ako vôbec nedáva zmysel a predsa sa nejak snaží zbaviť očkovanie viny:

"Niektoré nežiaduce účinky spôsobené očkovaním sú tiež spôsobované prirodzenou nákazou. Tieto účinky častokrát nemožno zistiť epidemiologickými metódami, ktoré zvyčajne nerozlišujú medzi nežiaducimi účinkami spôsobenými samotným očkovaním a poklesom nežiaducich účinkov kvôli nižšiemu výskytu prirodzených nákaz."

 

5. IoM otvorene pripúšťa, že zahodil všetky údaje o dlhodobých nežiaducich účinkoch

       Všetky závery IoM sú založené len na krátkodobých nežiaducich účinkoch samostatných vakcín. Správa IoM nijak neposudzovala dlhodobé nežiaduce účinky alebo synergické efekty viacerých vakcín podaných naraz, ktoré oslabili imunitný systém či nervovú sústavu.

       V skutočnosti IoM vo svojej správa pripúšťa, že "Popisy prípadov, ktoré nemali tri vyššie popísané základné prvky, neboli posudzované v mechanistickom zhodnotení váhy údajov". Jedným z týchto troch prvkov bol "uvedený a rozumný časový interval (tzn. dočasnosť alebo latencia) medzi očkovaním a príznakmi." Avšak IoM neuvádza, čo rozumie pod "dočasnosťou":

"Čo znamená rozumná latencia (časové oneskorenie), sa odlišuje podľa typu vakcíny a typu nežiaduceho účinku."

       To znamená, že IoM mohol jednoducho zahodiť akékoľvek údaje, čo sa mu nepáčili, na základe tvrdenia, že latencia medzi očkovaním a nežiaducim účinkom bola pridlhá. Ak sa autizmus dostaví napr. 15 dní po očkovaní, IoM ho mohol jednoducho zamietnuť. Ak dieťa utrpelo neurologické poškodenie po očkovaní, ale lekár ohlasujúci nežiaduci účinok zabudol napísať, koľko hodín uplynulo medzi očkovaním a nástupom neurologických príznakov, bol tento prípad taktiež vyradený zo skúmaných údajov.

       Týmto spôsobom moderná lekárska "veda" - ktorá v skutočnosti je len ziskuchtivým šarlatánstvom - vždy navrhne štúdiu tak, aby dávala požadované výsledky. Jednoducho zahodí všetky údaje, ktoré nepasujú do vopred stanovených záverov! Alebo v prípade výskumníkov pracujúcich pre Merck (MSD) a Pfizer, jednoducho si vymyslia ľubovoľné údaje a potom ich zverejnia v mainstreamových lekárskych časopisoch (viď https://www.naturalnews.com/028194_Scott_Reuben_research_fraud.html).

 

6. Štúdia IoM predsa len prípúšťa, že očkovanie spôsobuje prenosné ochorenia!

       Toto je vskutku čarovné na celom tomto prípade: Staré dinosaurie médiá (presstitútky ovládané globalistami) oznamujú, že štúdia IoM dokázala bezpečnosť očkovania. Pritom si však ani len neprečítali túto štúdiu, pretože na strane 574 sa priamo tvrdí, že MMR vakcína spôsobuje osýpky! Popisuje údaje ako "presvedčivo potvrdzujúce" a hovorí, že mechanistické hodnotenie je "silné."

 

Skutočné závery IoM o nežiaducich účinkoch očkovania

       Tu sú niektoré zo záverov správy IoM, ktoré Vám staré dinosaurie médiá rozhodne odmietajú povedať, pretože sú všetky ovládané farmaceutickými záujmami:

 • MMR vakcína je "presvedčivo" spojená so spôsobením osýpok (presne ako Vám hovoríme, očkovanie je to, čo spôsobuje choroby).
 • MMR vakcína je "presvedčivo" spojená so spôsobením febrilných kŕčov, čo sme už tiež v minulosti hovorili.
 • MMR vakcína je "presvedčivo" spojená so spôsobením anafylaxie, život ohrozujúcej alergickej reakcie, ktorá môže spôsobiť úmrtie za niekoľko minút. Toto zabíja mnohé malé deti, ktorým pichnú MMR vakcínu.
 • MMR vakcína pravdepodobne spôsobuje prechodnú artralgiu u žien a detí.
 • Vakcína proti ovčím kiahňam je "presvedčivo" spojená so spôsobením diseminovaného pásového oparu typu Oka, čo je vírusové ochorenie spôsobujúce poškodenia pokožky a napádajúce aj pľúca a mozog. V skutočnosti to, že očkovanie spôsobuje túto nákazu, je dôkazom, že obsahuje funkčné vírusy!
 • Vakcína proti ovčím kiahňam je "presvedčivo" spojená so spôsobením reaktivácie vakcinačného kmeňa vírusu, čo znamená, že obsahuje funkčné vírusy, ktoré sú v tele očkovanej osoby reaktivované, množia sa a spôsobia rozsiahlu nákazu.
 • Vakcína proti ovčím kiahňam je "presvedčivo" spojená so spôsobením anafylaxie, život ohrozujúcej alergickej reakcie zmienenej vyššie.
 • Vakcína proti chrípke je "presvedčivo" spojená so spôsobením anafylaxie, čo je dôvod, prečo očkovanie proti chrípke zabilo tak veľa detí (viď https://www.naturalnews.com/029586_Australia_vaccines.html
 • Vakcína proti chrípke pravdepodobne spôsobuje okulo-respiračný (očno-dýchací) syndróm (Oculorespiratory Syndrome = ORS), čo je nežiaduci účinok očkovania spôsobujúci "obojstranný zápal očných spojiviek, opuchliny na tvári a ochorenie hornej časti dýchacej sústavy." Opäť jeden dôkaz, že samotná očkovacia látka je pre ľudí nebezpečná.
 • Vakcína proti nákazlivej žltačke typu B (infekčnej hepatitíde B) je "presvedčivo" spojená so spôsobením anafylaxie.
 • Vakcína proti HPV (proti rakvine krčka maternice) je pravdepodobne spôsobuje anafylaxiu.
 • Vakcína proti tetanu (tetanový toxoid) tiež pravdepodobne spôsobuje anafylaxiu.
 • Vakcína proti meningokokom je "presvedčivo" spojená so spôsobením anafylaxie.
 • Vakcíny všetkých druhov sú "presvedčivo" spojené so spôsobením deltoidnej burzitídy (vážnej bolesti a opuchu v mieste vpichu; zápal kĺbového puzdra) a synkopy (omdletia, straty vedomia). Tieto reakcie sú nepochybne spôsobené jedovatými chemickými adjuvantmi, ktoré sa do vakcín pridávajú na posilnenie imunitnej odpovede. Tieto adjuvanty sú známymi nervovými jedmi (viď https://www.naturalnews.com/026717_vaccine_flu_swine.html).
   

       Nijak neprekvapuje, že táto správa IoM úplne zamietla akúkoľvek spojitosť medzi očkovaním a:

 • Guillain-Barrého syndrómom
 • roztrúsenou sklerózou
 • chronickou zápalovou diseminovanou polyneuropatiou
 • astmou
 • autizmom
 • lupusom
 • cukrovkou 1. typu
 • reumatoidnou artritídou
 • autoimúnnym zápalom pečene
 • chronickým únavovým syndrómom
 • fibromyalgiou
 • meningitídou
 • infarktom myokardu
 • kŕčmi u detí
 • optickou neuritídou (zápalom očného nervu)
 • Bellovou obrnou
 • artropatiou
 • encefalopatiou
 • transverznou myelitídou
 • syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa
   

       Tieto boli vylúčené na základe "chýbajúcich dostatočných dôkazov," hovorí IoM. Ale pamätajte: jediným zdrojom údajov pre túto štúdiu boli skorumpované šarlatánske lekárske časopisy! Spoľahnúť sa na lekárske časopisy, že budú presne hlásiť nežiaduce účinky očkovania, je niečo ako spoľahnúť sa na Národnú banku USA (Federal Reserve), že bude presne hlásiť, čo robí so všetkými tými peniazmi, čo stále dáva tlačiť. Všetko je to jedna veľká orgia utajovania a korupcie vytvorenej na jediný účel - presadzovanie plánov na globalistickú svetovládu.

       Ktokoľvek s čo len náznakom ľudskej inteligencie vie, že lekársky priemysel nie je dobrým zdrojom informácií na určenie nebezpečnosti výrobkov vyrábaných a predávaných týmto lekárskym priemyslom! Iba blázon - alebo novinár z mainstreamového média - by mohol vôbec uveriť niečomu takému.

 

Kedy budeme mať skutočne nezávislé zhodnotenie očkovania?

       Ak chceme seriózne preskúmať bezpečnosť očkovania, potrebujeme nezávislé zhodnotenie dostupných údajov, čo znamená, že hodnotitelia nezapojení do tohto systému sa pozrú na všetky údaje, čo zahŕňa aj rozhovory s rodičmi autistických detí, a samozrejme porovnanie zdravia očkovaných detí so zdravím detí neočkovaných.

       To je niečo, čo očkovací priemysel absolútne odmieta urobiť. Niet sa čomu diviť. Každé poctivé porovnanie by totiž okamžite odhalilo, že očkovanie je škodlivé, ba dokonca smrteľné. Navyše, jednoducho nefunguje. Väčšina epidémií prenosných ochorení nastáva medzi očkovanými deťmi.

       A to nie je žiadna náhoda. Ako sa ukazuje, vakcíny takmer vždy obsahujú funkčné vírusy, ktoré širia chorobu. Očkovacie látky skutočne sú podvodom verejného zdravotníctva, skrz ktorý je prenosné ochorenie zavlečené do obyvateľstva, aby bolo viac ľudí chorých, čomu niektorí podľahnú (plány Billa Gatesa na redukciu obyvateľstva) a ostatní sa dostavia na liečbu do nemocnice (čo uspokojí túžbu korporácií po zisku).

       IoM si vydaním tejto správy o nežiaducich účinkoch očkovania len upevnil svoje miesto v dejinách lekárstva ako zjavný farmaceutický poskok s úplne nulovou dôveryhodnosťou.

 

Prečo sú vedci presadzujúci očkovanie zločincami, čo ohrozujú ľudský život?

       Ak veríte IoM, mali by ste prestať užívať vitamín D a dávať sa viac očkovať. Zaujímavé je, že mnoho skvelých "vedcov" a propagátorov mainstreamovej medicíny tomu doslova verí a húfne zomiera. Mŕtvi lekári neklamú a čím viac títo lekári užívajú "lieky", čo propagujú, tým rýchlejšie sa odoberú na onen svet.

       To je dobre v zmysle toho, čo sa píše v knihe "Štruktúra vedeckých revolúcií" ("The Structure of Scientific Revolutions"). Vysvetľuje, že veda kráča vpred len tak rýchlo, ako rýchlo dogmatickí obhajcovia status quo chcípnu a zgegnú. Je skutočným faktom, že čím rýchlejšie dnešní lekári, presadzujúci očkovanie, zomrú, tým rýchlejšie sa môžeme dostať k poctivej vede a skutočne pokročilému lekárstvu, ktoré rešpektuje ľudský imunitný systém a neútočí naň jedovatými chemikáliami a cudzou RNA/DNA - nehovoriac o jedovatom hliníku, thimerosale a polysorbáte, ktoré sa tiež do očkovacích látok pridávajú.

       Vakcíny predávajúci lekári sami seba zabíjajú užívaním "liekov" od farmaceutických molochov, zatiaľčo sa vyhýbajú superpotravinám (superfoods) a liečbe zmenou stravy. Preto si zaslúžia osud, ktorý si vytvárajú - bolestivé utrpenie a včasnú smrť, čím sa odstránia ich nečestné intelektuálne zmätky z poľa lekárskej mytológie na prospech celej ľudskej spoločnosti.

       Niekedy je vskutku najprínosnejšou vecou, ktorú dezinformačný "vedec" môže urobiť pre budúcnosť života na planéte Zem, urobiť veľmi krátky skok z veľmi vysokej budovy. Gravitácia a príroda urobia zvyšok, čo je veľmi príznačné, lebo to dokazuje, že títo šialení redukcionistickí toxikomani nemôžu vôbec uniknúť zákonom prírody.

       Čo sa týka IoM, odhalíme celé dejiny tohto predvoja farmaceutických molochov, vrátane zdrojov financovania IoM a globalistických plánov na zničenie ľudského života presadzovaním choroby a poškodení zdravia. Očakávajte ďalšie články na tejto stránke.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi vyše 5,5 hodiny čistého času.