Vyhlásenie rodičov autistických detí, o ktoré sa starali Wakefield, Walker-Smith a Murch

29.05.2010 01:22

Age of Autism - 26.V.2010 - CryShame - združenie rodičov detí, o ktoré sa starali Wakefield, Walker-Smith a Simon Murch

 

       Pôvodný článok "A Statement from Parents of Autistic Children Treated by Wakefield, Walker-Smith and Murch"
       z angličtiny preložil Ing. Marián FILLO.
       K tomu viď článok: "Lekár, ktorý spojil autizmus s očkovaním, nesmie vykonávať prax".

 

 

       GMC (= General Medical Council = všeobecná lekárska rada – pozn. prekl.) dnes (t.j. v pondelok 24.V.2010 – pozn. prekl.) podľa očakávania hanebne odobrala licenciu na vykonávanie lekárskej praxe Dr. Wakefieldovi a profesorovi Walker-Smithovi, dvom dobrým a starostlivým lekárom, čím bezcitne odoprela deťom s autizmom a črevnými chorobami vzácnu (nevšednú) liečbu. My však zdieľame s prof. Murchom a jeho rodinou obrovskú úľavu, že môže pracovať ďalej nepoškvrnený obvineniami GMC proti týmto trom lekárom.

       Dnes rodičia a lekári predstavili GMC tri petície od rodín a lekárov po celom svete, podporujúce týchto troch lekárov.

 

Liečba (toho, čo ich trápi)

       GMC založila prevažnú väčšinu svojich obvinení na štúdii z roku 1998, vypracovanej týmito tromi lekármi a zverejnenej v časopise Lancet, tvrdiac, že nemala etické oprávnenie a že deti v tejto štúdii boli podrobované invazívnym zásahom, ktoré nie sú klinicky ospravedlniteľné.

       Žiadny rodič sa však GMC nikdy na týchto troch lekárov nesťažoval.

       Novinár bez lekárskej kvalifikácie, ktorý robil reportáž z vypočúvania pre Sunday Times, urobil len jeden jediný návrh v snahe zlízať smotanu lekárskej vedy a naopak – zamietnuť potreby detí a rodičov.

       Ani jednému z 12 detí, ktoré vystupujú v spomínanej štúdii, alebo jeho rodičom nebol daný právny prostriedok umožňujúci reprezentovať ich záujmy počas tohto vypočúvania, zatiaľčo obžaloba sa výdatne spoliehala na lekárske záznamy získané v rozpore so zákonom na ochranu osobných údajov.

       Rodičia ôsmych z týchto 12 detí napísali GMC vyhlásenia o profesionálnosti a súcitnom prístupe spomínaných troch lekárov, tieto však boli na vypočúvaní zamietnuté.

 

Prekrútenie (aby sa hodilo do obvinenia)

       Kauza GMC je nesprávne založená na Etickom oprávnení 172-96 udelenom Royal Free Hospital (= kráľovská slobodná (prípadne bezplatná) nemocnica – pozn. prekl), ktoré sa zameriava na špecifické patologické procesy spojené s poruchou vstrebávania vitamínu B12. Naproti tomu, diskusia týchto troch lekárov v časopise Lancet sa zameriava na všeobecné hypotézy o tom, ako môže byť črevná choroba zapletená do autizmu.

       GMC založila svoju nespravodlivú kauzu proti týmto lekárom na nesprávnom etickom oprávnení, ktoré bolo vystavené po a nie pred tým, ako začala práca na štúdii zverejnenej v časopise Lancet. Títo traja lekári tvrdia, že príslušné etické oprávnenie bolo udelené v roku 1995, nie 1996, a majú písomný dôkaz. Kvôli tejto hrubej nespravodlivosti títo lekári stratili právo vykonávať lekársku prax, pritom však neublížili doposiaľ ani jednému jedinému pacientovi. V skutočnosti sa deťom, ktoré boli v ich starostlivosti, výrazne polepšilo.

 

Prekážka

       GMC sa rozhodla umlčať týchto lekárov a zabezpečiť, aby už nikdy nemohli vykonávať lekársku prax a lekársky výskum a aby boli vážne potrestaní za zverejnenie štúdií, ktoré podľa tvrdenia GMC vyzývali k otvorenej a verejnej kritike očkovacích stratégií.

       GMC sa snažila oklamať verejnosť vyhlásením, že má na srdci len dobro týchto chorých detí a ich rodičov. Toto je tá istá omylná GMC, ktorá nepotrestala Harolda Shipmana1, Bristol babies2 ani Alder Hey Children Hospital v Liverpoole3.

       GMC pokračuje v zlyhávaní – v neplnení si povinnosti chrániť verejnosť – tým, že nevyškrtáva z registra „lekárov-zabijakov“.

 

Zástierka

       Škandálny „ukážkový“ proces bol použitý ako na zamaskovanie skutočného znepokojenia rodičov, ktorých deti upadli do autizmu po očkovaní MMR vakcínou (očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam a ružienke – pozn. prekl.). Skutočným úmyslom GMC je zdiskreditovať výskum, ktorý (ak mu bude dovolené pokračovať) môže dokázať súvis MMR vakcíny s povážlivým rastom počtu autistických detí.

       Požiadavky rodičov, že tento výskum by mal pokračovať, boli hádzaním hrachu o stenu. Odkedy bola v roku 1988 zavedená MMR vakcína, počty autistických detí vzrástli 30-násobne, zatiaľčo rodičia neprestajne prosili o výskum, ktorý by mal vysvetliť, prečo sú ich deti zdravotne postihnuté. Akú úlohu hralo očkovanie pri úmrtiach detí (v niektorých prípadoch), mŕtviciach, regresívnom autizme, črevných chorobách, každodennej bolesti a invalidite, by sa malo vyšetrovať.

 

Studený obklad

       Vypočúvanie pred GMC varuje lekárov pred vyjadrovaním podobných znepokojení nad „one-size-fits-all“4 politikou očkovania a zabezpečuje, aby vedci nemohli vykonávať nezávislý výskum bezpečnosti vakcín. Vo výsledku sa tým zabezpečia zmluvy vlády s veľkými výrobcami liekov a klauzuly, donucújuce vládu pokryť prepad príjmov, ak predaj MMR drasticky poklesne, nebude nutné aktivovať. Komerčné záujmy výrobcov liekov tak dostali prednosť pred skúmaním, prečo sa početnosť prípadov autizmu tak dramaticky zvýšila.

       Úmyslom bolo zdiskreditovať lekárov a zaistiť, že v médiách ich nikto nebude obhajovať. Tlač bola donútená hovoriť o „zdiskreditovanej“ práci lekárov. Výskumníci po celom svete však zopakovali ich zistenia a podporili ich prácu. Výskum týchto lekárov zostáva originálny a dôležitý.

       Nezávislý výskum dramatického nárastu počtu autistických detí musí byť financovaný bez mocných výrobcov liekov, ktorí ovplyvňujú výskum tak, aby udržali vysoké ceny akcií a ochránili svoje výrobky.

 
 

CryShame (= Krič „Hanba!“)

je skupinou rodičov, ktorí zaznamenali nástup autizmu u svojich detí po podaní MMR vakcíny. CryShame z celého srdca podporuje týchto troch lekárov – Dr. Andrewa Wakefielda, prof. Simona Murcha a prof. Johna Walker-Smitha, ktorí sú odborníkmi na pediatrickú gastroenterológiu, pričom prof. Walker-Smith je odborníkom svetovej triedy.

 


 

1 Harold Shipman bol anglickým sériovým vrahom, povolaním lekár. Pripisuje sa mu 215 vrážd, i keď skutočné číslo bude pravdepodobne vyššie. Zdroj:  https://en.wikipedia.org/wiki/Harold_Shipman – pozn. prekl.

2 = bristolské bábätká. Ide o škandál na detskej kardiochirurgii v Bristole, kde úplne zbytočne prišlo o život niekoľko malých detí neschopnosťou chirurgov.
Zdroj: https://news.bbc.co.uk/2/hi/in_depth/health/2001/the_bristol_babies_inquiry/default.stm – pozn. prekl.

3 Alder Hey Children Hospital (spolu s ďalšími detskými nemocnicami) bez povolenia a bez vedomia rodičov odoberal z tiel malých detí orgány a uschovával ich. Rovnako tak uschovával množstvo tiel potratených detí, taktiež bez vedomia rodičov.
Zdroj: https://en.wikipedia.org/wiki/Alder_Hey_organs_scandal – pozn. prekl.

4 „jedna veľkosť dobre padne všetkým“ - označenie tovaru, ktorý je stavaný tak, aby dobre padol každému zákazníkovi – bez ohľadu na jeho telesnú veľkosť. – pozn. prekl.