Štúdia: Nárast autizmu koreluje so zavedením DNA z umelo potratených detí do vakcín

24.06.2010 05:43

Philadelphia, USA (LifeSiteNews.com) - 3.VI.2010 - James Tilman

 

       Pôvodný článok "Study: Rise in Autism and introduction of Aborted Fetal DNA in Vaccines Correlate"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Dr. Theresa Deisher, zakladateľka pro-life orientovaného Sound Choice Pharmaceutical Institute (SCPI), predstavila na Medzinárodnom stretnutí pre výskum autizmu v máji 2010 štúdiu odhaľujúcu spojitosť medzi autizmom a DNA z umelo potratených ľudských plodov, ktorá sa nachádza vo vakcínach.

       "Časová spojitosť medzi zavedením očkovacích látok s DNA z umelo potratených detí a nárastom autizmu bola zistená pre obdobie niekoľkých desaťročí a v rôznych svetadieloch." povedala Dr. Deisher denníku LifeSiteNews. "Táto časová spojitosť je preukázateľnejšia než akákoľvek spojitosť s ortuťou," o ktorej sa vyjadrila, že nemá časovú súvislosť s nárastom výskytu autizmu.

       Ako naznačuje abstrakt štúdie, výskyt autizmu v USA a Veľkej Británii začal rásť približne v tom istom čase, ako očkovacia látka proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR = angl. Measles, Mumps, Rubeola - pozn. prekl.) začala byť vyrábaná na ľudských bunkách pochádzajúcich z umelo potratených detí namiesto pôvodných zvieracích buniek.

       Použitie "potratových" buniek znamená, že vakcína môže obsahovať reziduálne fragmenty ľudskej DNA. Dr. Deisher povedala LifeSiteNews, že "krátke fragmenty rezíduí ľudskej DNA vo vakcínach predstavujú dva dobre zdokumentované fyziologické nebezpečenstvá" a "možnosť autoimúnnych reakcií". Zatiaľčo imunitný systém rozpoznáva DNA ako cudziu, jej podobnosť s DNA vlastného organizmu môže spôsobiť, že imunitný systém zaútočí na časti vlastného tela.

       Ďalšia hrozba pramení z dĺžky fragmentov DNA. Ukázalo sa, že kratšie fragmenty pozostávajúce z menej než 250 bázových párov (bp) s vyššou pravdepodobnosťou preniknú do bunkového jadra ľudských buniek. Akonáhle sa do bunkového jadra dostanú, sú schopné integrovať sa do genómu danej bunky. Podľa abstraktu štúdie je pravdepodobnosť integrácie 1.000.000.000x vyššia u fragmentov DNA z rovnakého živočíšneho druhu než u fragmentov z iného živočíšneho druhu.

       Štúdia objasnila, že fragmenty ľudskej DNA vo vakcíne proti ružienke, ktorých priemerná dĺžka je 220 bp, s obzvlášť vysokou pravdepodobnosťou preniknú do bunkového jadra. Navyše, 25 z "ohniskových bodov rekombinácií", v ktorých sa fragment DNA môže napojiť, sa nachádza v niektorých z génov spojených s autizmom. Takáto rekombinácia preto môže byť jednou z príčin autizmu.

       Podľa SCPI bol predtým, než deťom bolo podávané množstvo vakcín, a predtým, než sa začali používať vakcíny s obsahom DNA z umelo potratených ľudských plodov, iba jednému dieťaťu z 10.000 diagnostikovaný autizmus, zatiaľčo teraz je to jedno dieťa zo 150. SCPI pracuje na ďalších dôkazoch príčinnej súvislosti medzi autizmom a reziduálnou ľudskou DNA. "Aby sa definitívne dokázala táto spojitosť, treba ukázať, že po nahradení všetkých týchto vakcín výskyt autizmu okamžite klesne." povedala LifeSiteNews Dr. Deisher.

       SCPI plánuje hľadať v historických databázach ďalšie dôkazy korelácie, vyhodnocovať myšací model autizmu použitím fragmentov myšacej DNA a pokúsi sa zistiť presné miesto, v ktorom fragmenty ľudskej DNA vstupujú do ľudského genómu.

       Pro-life organizácia Children of God for Life (Božie deti za život) pochválila SCPI a jej pridruženú organizáciu Ave Maria Biotechnology za ich veľmi dôležitý výskum.

       "Až do príchodu Ave Maria Biotechnology a jej neziskového krídla SCPI sme mali len malú nádej, že niekto investuje čas a peniaze do takýchto štúdií" povedala Debi Vinnedge, zakladateľka Children of God for Life. "Práca Dr. Deisher je požehnaním pre státisíce (ak nie milióny) rodín po celom svete," pokračovala Debi Vinnedge. "Je priamou odpoveďou na naše modlitby za biotechnologickú spoločnosť, ktorá by bola zameraná výlučne na morálny výskum a eticky vyrábané vakcíny a terapie."

 

Súvisiace odkazy: