Spochybňovanie očkovania nie je poháňané ignoranciou

13.09.2010 12:30

DrTenpenny.com - 16.VII.2007 - Dr. Sherri Tenpenny

 

       Pôvodný článok "Questioning Vaccines is Not Fueled by Ignorance"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Debata o očkovaní sa vyostruje. Pred nejakým časom uverejnili New York Times recenziu knihy "VACCINE: The Controversial Story of Medicine’s Greatest Lifesaver" ("Vakcína: Kontroverzný príbeh najväčšieho medicínskeho záchrancu životov") od Arthura Allena. Tu je časť recenzie1 Davida Oshinského:

"Allen sympatizuje so strachom rodičov ohľadne nebezpečnosti rôznych očkovacích látok, aj keď zostáva skeptickým k domnienke, že vedecké štúdie týchto nebezpečenstiev (akokoľvek dôsledné) mnohým otvoria oči. V tomto bode píše, že mnoho z proti-očkovacích vedúcich osobností sú proti-kultúrne typy, ktoré sa pozerajú na svet skrz konšpiračné teórie: vláda klame, výrobcovia liekov sú stelesnením zla, lekári sú skorumpovaní, namiesto toho dôverujte Internetu... Vo veľkej miere, hovorí Allen, je proti-očkovacie hnutie poháňané ignoranciou minulosti. Očkovanie si splnilo svoju úlohu tak dobre, že drvivá väčšina rodičov dnes vôbec netuší, čo sú zač choroby, proti ktorým je ich dieťa očkované.

       Konečným výsledkom je kultúra, ktorá sa stala alergická na riziká očkovania, lebo ľudia majú vážny problém pochopiť prínosy očkovania. Problém, zdá sa, rastie. Keďže viac detí v USA nie je očkovaných, vzrástol výskyt prenosných chorôb. Medzitým vyrába očkovacie látky menej farmaceutických firiem, a to kvôli vysokým nákladom na testovanie, zmenšujúci sa trh a strach zo súdnych žalôb. Pre Allena, zvrátenie týchto trendov si vyžaduje niečo, čo tu už dávno bolo treba: otvorenú celoštátnu diskusiu o rizikách a prínosoch očkovania. Jeho skvelá kniha je rozumným začiatkom."

       Allenova kniha je jednou z radu kníh, ktorý vzdáva poctu "očkovaciemu zázraku." Autor i recenzent prejavujú svoj pro-očkovací postoj znevažovaním inteligentných dospelých a horlivých praktických lekárov, ktorí skúmali problémy spojené s očkovaním a považujú plošné očkovanie za pohromu spôsobujúce lákadlo farmaceutického priemyslu. Výrobcovia liekov napočítajú len málo poškodení zdravia očkovaním, prinajmenšom pomerne málo, lebo bezpečnosť očkovania sa vyvodzuje z veľkých epidemiologických štúdií. Čím väčší je menovateľ zlomku, tým ľahšie je znížiť veľkosť čitateľa zlomku. Napr. 231 poškodení zdravia v štúdii 679.900 ľudí sa javí byť percentuálne málo.2

       Ale poškodenia zdravia očkovaním sú časté navzdory tvrdeniam, že ich výskyt je zriedkavý. Strach zo vzniku autizmu bol zamietnutý hlavno-prúdovou medicínou, podľa ktorej je zvýšený výskyt autizmu (v čase písania článku 1 zo 150 detí v USA) spôsobený "lepšou diagnostikou."3 Thimerosal (ortuť) pritiahol veľkú pozornosť medzi rodičmi autistických detí. Nepochybne, mnoho detí bolo poškodených ortuťou v očkovacích látkach. Uzdravenie nastalo po použití chelačnej terapie zameranej na ťažké kovy ako príčinu. Avšak výskyt autizmu naďalej stúpal navzdory odstráneniu ortute z väčšiny očkovacích látok.4 Desiatky prídavných látok v očkovacích látkach treba preskúmať s rovnakou intenzitou ako ortuť. Odpovede ohľadne možnej jedovatosti týchto látok stále nemáme.

       Inou oblasťou výskumu je vyšetriť spojitosť medzi dedičnosťou a poruchami autistického spektra.5 Nájdenie "pokazeného" génu umožní ukazovať prstom na chybných rodičov ako na zdroj autizmu u ich dieťaťa. Lepším využitím prostriedkov na výskum by bolo zistiť, ktoré spôsoby liečby sú u týchto chorých detí najúčinnejšie, a nie pokúšať sa obviňovať ich gény.

       Počet detí s chorobami ako sú alergie, astma, cukrovka, ADHD a rakovina zaznamenal za posledných 10 rokov raketový nárast. Namiesto podozrievania vyše 100 očkovacích antigénov, ktoré dieťa dostane skôr, než vstúpi do škôlky, bolo rozšírené schválenie psychofarmák, určených pôvodne pre dospelých, aj na liečbu detí.

       Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti sa naďalej pozerajú na očkovanie spôsobom opísaným v pútavom názve Allenovej knihy: "Najväčší medicínsky záchranca životov". Toto vyznamenanie je za obmedzenie detských nákazlivých chorôb ako sú ovčie kiahne, príušnice či osýpky. Možno však skutočne dokázať opak? Konvenčná medicína predpokladá, že všetky deti budú vystavené vírusom a baktériám a keď sa tak stane, všetky neočkované deti ochorejú. Tento predpoklad je mylný.

       Ak očkované dieťa nedostane ovčie kiahne, je to kvôli ochrane očkovaním? Alebo to je preto, lebo dieťa nikdy neprišlo do styku s týmto vírusom? Čo ak neočkované dieťa príde do styku s vírusom a predsa neochorie? Je to dokladom zdravia imunitného systému tohto dieťaťa? Nie každé dieťa v triede, ktoré príde do styku s chrípkou na chrípku aj ochorie.

       Štúdie porovnávajúce zdravie očkovaných a neočkovaných detí sú veľmi potrebné. V roku 2005 investigatívny novinár Dan Olmsted objavil, že výskyt autizmu v komunitách Amishov je takmer nulový. Neskôr objavil inú veľkú neočkovanú skupinu - tisíce detí, o ktoré sa starala zdravotnícka služba Homefirst v Chicagu. Podľa lekárov z Homefirstu, nijaké z týchto detí nie je autistické.6

       Preskúmanie zdravotných záznamov týchto detí by mohlo byť dobrým cvičením. Zistenie, že neočkované deti nechytili "očkovaním preventabilné choroby" by zasadilo vážnu ranu štátnemu očkovaciemu programu. Ešte provokatívnejšou štúdiou by bolo preskúmať, aké zdravotné problémy (ak vôbec nejaké) majú neočkované deti.

       V júni 2007 vydala nezisková organizácia Generation Rescue prvú veľkú štúdiu ukazujúcu rozdiely v zdraví medzi očkovanými a neočkovanými chlapcami. Rozhovory úspešne dokončilo 11.817 domácností, z ktorých boli zozbierané údaje o 17.674 deťoch. Zo štúdie vyplynulo, že očkovaní chlapci mali o 155% väčšiu pravdepodobnosť neurologickej poruchy ako je ADHD alebo autizmus než neočkovaní chlapci. Za menej než 200.000 dolárov bola malá nezisková organizácia schopná vypracovať štúdiu,7 ktorú CDC s rozpočtom 8 miliárd dolárov ročne nie je schopné alebo ochotné vypracovať.

       Ak by bolo očkovanie bezpečné, výrobcovia by nepotrebovali federálne zákony na ochranu pred zodpovednosťou za spôsobené škody. Ak by očkovanie bolo účinné, nikto by sa nepýtal, či sú hodné použitia. Ak by bolo pre nás očkovanie dobré, nebolo by potrebné štátom nariadené povinné očkovanie. Čoraz väčší počet dospelých skúma očkovacie látky a zisťuje ich obsah. Očkovacie látky sú pestované na opičích obličkách, kuracích embryách, a obsahujú kravské sérum. Očkovacie látky obsahujú časti vírusov, baktérií a merateľné množstvo hliníka, želatíny, polysorbátu 80, glutamanu sodného a iných chemikálií. Zodpovedný dospelý, ktorý pochopí, že táto kombinácia patogénov a chemikálií môže byť zdraviu škodlivá, nie je "proti-kultúrnym typom, ktorý sa na svet pozerá skrz konšpiračné teórie," ako hovorí Oshinsky o Allenovej knihe. Pochopiť, že autoimúnne reakcie môžu byť dôsledkom vpichnutia zvieracích buniek a telu cudzích chemikálií do tela, si nevyžaduje doktorát z medicíny ani PhD.

       Zdravotné riziká očkovania sú dobre zdokumentované, ale len zriedka sa o nich hovorí. Namiesto prezývok si rodičia a praktickí lekári, ktorí čelia umelo živenej dogme, zaslúžia pochvalu.

 


 

1. Oshinsky, David: recenzia knihy "VACCINE: The Controversial Story of Medicine’s Greatest Lifesave", The New York Times, 4.II.2007

2. Barlow, WE a kol.: "The risk of seizures after receipt of whole-cell pertussis or measles, mumps, and rubella vaccine", N Engl J Med, 30.VIII.2001, 345(9):656-61, PMID: 11547719 

3. Dan Olmsted: "Age of Autism: What Newsweek Missed", 20.I.2006.

4. "M.I.N.D. Institute Study Confirms Autism Increase", 17.X.2002

5. "Genetic cause of autism", The Medical News, 18.I.2006.

6. Dan Olmsted: "The Age of Autism: A pretty big secret", 7.XII.2005.

7. prieskum Generation Rescue