GlaxoSmithKline použil předčasně narozené děti jako pokusné králíky ve zmanipulovaných testech vakcín

25.01.2012 12:10

VacTruth.com - 23.I.2012 - Christina England

 

       Pôvodný článok "Premature Babies Used As Lab Rats In Manipulated Vaccine Trials"
       z angličtiny preložila a komentár napísala MUDr. Ludmila Eleková
       a preklad jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

Ruka dospelého a ruka predčasne narodeného dieťaťa - ilustračný obrázok Farmaceutické společnosti zacházejí při testování vakcín s předčasně narozenými dětmi jako s pokusnými králíky.

       Když jsem četla výsledky testování vakcín na předčasně narozených dětech, kterou financovala firma GlaxoSmithKline, všimla jsem si, že něco není v pořádku.

       Studie, která sama o sobě je nechutná, testovala rotavirovou vakcínu na skupině 988 dětí, předčasně narozených ve 27. až 36. týdnu těhotenství. (Ty nejmenší děti mohly vážit jen kolem 600-800 g - pozn. překl.)

       Článek o této studii od Dr. Felixe Omenaca, PhD. a kol. byl publikován na stránce Pediatric SuperSite pod názvem „Lidská rotavirová vakcína je imunogenní a dobře tolerována u předčasně narozených dětí“ („Human rotavirus immunogenic, well-tolerated for preterm infants“) a dočteme se v něm:

„Vědci rozdělili děti podle gestačního věku (týdne těhotenství, ve kterém se narodili - pozn. red.) do dvou skupin — děti narozené v gestačním týdnu 27 až 30 a děti narozené v gestačním týdnu 30 až 36. Aplikovali rotavirovou vakcínu (RIX4414, GlaxoSmithKline) ve dvou dávkách 658 dětem a 330 dětí dostalo placebo společně s rutinním očkováním včetně vakcíny proti záškrtu, tetanu, hepatitidě B, černému kašli, bakterii Haemophilus influenzae typu B a viru dětské obrny (hexavakcína = Infanrix Hexa - pozn. red.). Děti z Francie a Španělska současně dostaly vakcínu proti pneumokokům, děti z Portugalska a Španělska také dostaly vakcínu proti meningokoku.

       Vědci pak požádali rodiče a opatrovníky o hlášení nežádoucích účinků (NÚ) a nezjistili žádný statisticky významný rozdíl v hlášení nežádoucích účinků mezi očkovanou a placebo skupinou (5,1% resp. 6,2%). Neočekávané NÚ, které zahrnovaly horečku vyšší 39,5·°C, šest nebo více průjmových stolic denně, tři nebo více epizod zvracení denně, ztráta chuti a podrážděnost, byly hlášeny u 29,3% předčasně narozených dětí v očkované skupině a u 40,7% v placebo skupině.

       Vidím v tom tyto problémy:

  1. Všechny děti dostaly najednou více vakcín, proto studie neměla žádnou skutečnou kontrolní skupinu.
  2. Z množství 988 dětí cca 2/3 dostaly rotavirovou vakcínu a 1/3 dostala placebo a vědci výsledky hodnotili jako rovnocenné. Což nelze, protože jedna skupina byla výrazně větší než druhá.
  3. Protože všechny děti dostaly více vakcín, je nemožné určit, která vakcína způsobila NÚ.
     

       Rozhodla jsem se podrobněji prozkoumat přesná čísla.

       Celkové množství dětí, které dostali všechny vakcíny včetně rotavirové, bylo 658, což je 66,6% celkového počtu dětí ve studii.

       Celkové množství dětí, které dostaly všechny vakcíny kromě rotavirové bylo 330, tj. 33,4% celkového počtu dětí ve studii.

 

Závažné reakce

       Ve skupině, která dostala rotavirovou vakcínu, mělo 5,1% dětí těžkou reakci, tj. celkem 33 dětí.

       Ve skupině, která dostala placebo, mělo 6,2% dětí těžkou reakci, tj. celkem 20 dětí.

 

Méně závažné reakce

       Podívejme se nyní na to, co vědci označují za „neočekávané NÚ“.

       Uvádějí, že tyto NÚ zahrnují horečku vyšší 39,5 °C, šest nebo víc průjmových stolic denně, více než tři epizody zvracení denně, ztrátu chuti do jedla a podrážděnost.

       Ve skupině, která dostala rotavirovou vakcínu, mělo 29,3% dětí NÚ, které byly neočekávané, celkem šlo o 192 dětí.

       Ve skupině, která dostala placebo, mělo 40,7% dětí neočekávané NÚ, tj. celkem 134 dětí.

       Za předpokladu, že děti s těžkými reakcemi byly jiné, než děti s méně závažnými reakcemi, znamená to, že celkem 225 dětí z 688, které dostaly všechny vakcíny, měly nežádoucí reakci.

       To znamená obrovské množství nedonošených dětí, které trpí NÚ, ale navzdory tomu autoři uvádějí:

protože předčasně narozené děti jsou vysoce ohroženy infekcí rotavirem, studie podporuje použití této vakcíny u dětí starších 27 týdnů gestačního věku, které jsou „ve stabilním zdravotním stavu nebo po propuštění z neonatologického oddělení“.

       Tak toto jsou zkoušky vakcín, na které veřejnost spoléhá, takto se testují vakcíny před plošným užitím. Podívá se někdy vůbec někdo z WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícta organizácia OSN - pozn. red.), FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. red.) nebo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. red.) podrobně na tyto studie, nebo si jen přečtou závěrečný odstavec?

       Tato studie byla špatná od samotného začátku z důvodu příliš mnoha proměnných, které ovlivňovaly testované skupiny. Vědci uvedli věk dětí a další vakcíny, které mohly ovlivnit výsledky, ale neuvedli žádné další problematické proměnné. Mohlo by to být kulturní, sociální a ekonomické pozadí, váha a anamnéza včetně všech léků, které děti dostávaly.

       Komukoli s pouhou špetkou zdravého rozumu stačí studii jednou přečíst a jasně vidí, že byla navržena a zmanipulována směrem k žádoucímu výsledku.

       To bylo testování vakcín na nedonošených dětech, propánakrále!

       Použít tyto maličké, zranitelné děti jako pokusné králíky je samo o sobě dost špatné, ale pak zfalšovat výsledky, aby vakcíny vypadaly dobře a mohly být aplikovány všem nedonošeným dětem, je jednoznačným zločinem.

       Nejen to! Tohle byla studie výrobku firmy GlaxoSmithKline, financovaná firmou GlaxoSmithKline a většina výzkumníků, zkoumajících tento výrobek, má ve skutečnosti finanční vazby na firmu GlaxoSmithKline. Neuvěřitelné!!!

       Oznámení o konfliktu zájmů na konci článku uvádí:

„Mnoho autorů uvádí finanční vazby k firmě GlaxoSmithKline Biologicals, která studii financovala.“

       Před pár dny jsem napsala článek o úmrtí předčasně narozeného dítěte z Belgie, které zemřelo po aplikaci několika vakcín včetně rotavirové. Divíte se, že to dítě umřelo, když se rodiče spolehli na studii, jako je tato?

 

Komentář překladatelky MUDr. Ludmily Elekové

       Něco tak odporného jsem už dlouho nečetla. Nedělám si iluze o etice farmaceutických firem, ale něco takového jsem opravdu nečekala. Nečekala jsem, že by se našli lékaři v EU, schopni se účastnit na takové studii. Co napovídali těm matkám? Dr. Mengele a jeho kámoši by jim asi rozuměli, já ne. Hippokratés se musí obracet v hrobě.

       Je jasné, odkud naši vakcinologové berou své nápady očkovat nedonošené děti (mluvili o tom na svém loňském kongresu) - spolu s penězi je dostanou od této firmy, která je téměř monopolním dodavatelem dětských vakcín v Česku i na Slovensku.

       Nejsem s to pochopit myšlení lidí, kteří jsou schopni napíchat takové sračky (pardon, ale přijatelnější výraz neexistuje) do dítěte narozeného v 27. týdnu těhotenství, pravděpodobně na infúzích, nekojeného, bojujícího o život, dostávajícího kortikoidy (!!!!) na dozrávání plic i jiné léky včetně antibiotik, odloučeného od matky a nutně zažívajícího nepředstavitelný stres. Dovedete si představit, jakou paseku nadělá horečka 39,5 °C v tělíčku takového dítěte, jak ho zatíží opakované zvracení a průjem? Dovedete si představit, jak byste se cítili vy?

       Nechutenství, zvracení a průjem není žádná banalita, ty děti bojují o každý gram váhy, bojují o život, jsou v inkubátorech! Je to úplný výsměch etice, morálce, zdravému rozumu, dávat nedonošeným dětem vakcínu, která jim v takové frekvenci způsobí zvracení a průjem! Rotavirové infekce se u nedonošených dětí zaručeně nevyskytují tak často, jako NÚ této vakcíny. Kdyby mělo nějaké novorozenecké oddělení třetinu dětí nemocných na rotaviry, bylo by dávno zavřené a viděli byste to v televizi! Při adekvátní hygieně a péči by k tomu nemělo vůbec dojít. Vyrábí se nové strašidlo, aby se prodávala vakcína.

       A velmi zajímavá je otázka, co bylo použito jako placebo? Placebo skupina měla vyšší výskyt NÚ než vakcína. Vsaďte se o cokoli, že to nebyl fyziologický roztok, ale možná roztok pomocných látek. Ne že by v takové studii skutečné placebo něco zmohlo, když byly současně podané další vakcíny.

       Všimněte si formulace v článku, že děti dostaly tuto vakcínu spolu s „rutinním očkováním“ hexavakcínou a dalšími vakcínami. Takže pro některé „lékaře“ je normální, „rutinně“ očkovat novorozence. Kam to vede, vidíte sami.

       A co úmrtí? Nějaká musela být, to je jisté. Protože je neuvádějí, je možné, že děti, které zemřely, byly ze studie vyřazeny a nebyly započítány, protože studii „nedokončily“. Dělá se to tak u studií s léčbou rakoviny, proč by se to nemohlo použít u studií s vakcínami, když to tak hezky vylepší čísla?
Celá ta studie je necitelný výsměch vědě i prosté lidskosti. Je to kriminální čin, nic jiného!

 


Korektúra prekladu a zverejnenie tohto článku zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 1,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 

Diskusia: Předčasně narozené děti použity jako pokusní králíci ve zmanipulovaných testech vakcín

pitomost

mm | 16.08.2014

ale to je přece nesmysl. Nikdo nečkoval pětset gramů vážícáho tvorečka, krerý se včera narodil!

Re:pitomost

Ing. Marián FILLO | 27.01.2015

Samozrejme, však sa očkuje až od 9. týždňa.

Nesedia mi prepočty

Maja | 11.03.2012

Neviem, čo si mám o tom myslieť, ale mne to vychádza tak, že deti, ktoré dostali aj rotavíry, mali v prepočte menej nú ako tie, čo rotavíry nedostali. Čím to je?

Re:Nesedia mi prepočty

Ing. Marián Fillo | 15.03.2012

Je to skutočne divné. Akoby podaním Rotarixu klesla nebezpečnosť Hexy a Synflorixu, čo je zjavný nezmysel.

Osobne sa domnievam, že tu išlo o vedecký podvod, zvaný "selection bias", tzn. do skupiny bez Rotarixu vybrali rizikovejších jedincov.

Re:Re:Nesedia mi prepočty

Maja | 15.03.2012

Ďakujem. Škoda, že sa do tých štúdií nezaznamenávajú aj iné okolnosti, zdravotný stav a pod.

Iba vysledky

Katarina Mikova | 04.02.2012

Jasne ze si kazdy precita iba vysledky, vyslo to asi V nejakom odbornom caspopise ktory ma zabezpecit urcity stupem kvality, a bieme ze toto by nepreslo ani u diplomky (aspon v mojej komisii)

hrôza

m | 28.01.2012

Je mi z toho zle.
Som matkou predčasne narodeného dieťaťa, nemalo ani kilo, keď sa narodilo a tie dva mesiace, čo sme strávili v nemocnici, boli ako zlý sen...ďakujem Bohu, že vďaka tomuto dieťatku sa zmenil od základov celý život našej rodiny, že som vďaka nej prišla k informáciám, ku ktorým by som sa pri normálne narodenom dieťati nikdy nedostala - vrátane očkovania...
Inak - len pre zaujímavosť- naša neurologička nám neodporúčala žiadne očkovanie min. do jedného roku veku dieťaťa, hoci iní neurológovia pri deťoch- predčasniatkach našich známych, o tom ani neuvažovali- veď to nie je predsa žiadna kontraindikácia...
Pri prepúšťaní z nemocky nám primárka povedala, že do 1.5 roka nám nevedia GARANTOVAŤ nič a čokoľvek sa môže zvrtnúť... koľký to paradox...

Hlášení nežádoucích účinků

Katka | 27.01.2012

K těm nežádoucím účinkům po očkování a v podstatě u každého léku...lékaři, zdravotničtí pracovníci mají ze zákona POVINNOST hlásit výskyt nežádoucích účinků. Ty ale mohou nahlásit i pacienti sami, což veřejnost vlastně ani neví....doporučuji odkaz na SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance) https://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Důvod, proč naši lékaři NÚ nehlásí je jednoduše ten, že s tím mají spoooustu papírování a komplikací.

Hyenizmus

Tatiana | 27.01.2012

Pri citani mi naozaj prislo zle, bolo mi do placu, vynorila sa mi predstava, ze tam lezi moje dieta, ktore bojuje a oni na nom testuju vakciny. fuj, je mi vazne spatne. ako to moze clovek urobit? aj keby mi nukali neviem ake peniaze za taky vyskum, tak by mi svedomie a presvedcenie nedovolili nieco take urobit a zucastnit sa na takom vyskume. vcera som bola sa sestrou v nemocnici, je tesne pred porodom a akurat ked sme boli na chodbe, viezli babatko v inkubatore, narodene v 32.tyzdni, upln bezmocne, len taka kostricka.....malinke stvorenie, ktore chce len prezit, nic viac. a ako teda moze niekto takemu stvoreniu pichnut take svinstvo? tiez verim, ze tie matky konali v dobrom duchu a zrejme ich oblbovali, ze im to len a len pomoze. a verim aj to, ze na kazdeho raz pride, kazdy ma svoj cas.....

Poznámka k príspevku

J.N. | 26.01.2012

Citujem: Když GSK dělala studie v Brazílii, nebo kde jim te´d umřely ty děti, tak dávali negramotným matkám podepsat 28 stránkové informované souhlasy. Jak je to právně platné, je každému jasné. koniec cit.

Ak niekde na tých 28 stránkach je napísané, že komplet text bol matke prečítaný (a ona síce je negramotná, ale nie je hluchá) a prípadne je tam podpis napr. 2 svedkov navyše (napr. zdravotné sestry), že prečítané a počuté bolo identické so znením podpísaného textu v listine, tak je to právne platné.
Moja rada znie, nikdy nepodpisovať niečo čo sme nečítali, čomu nerozumieme, a nikdy nepodpisovať všeobecné a nekonkrétne formulky. Ak podpisujeme, uviesť presne dátum a najlepšie i hodinu (spätne sa dá zistiť, či sme neboli náhodou už pod vplyvom narkotík napr. tesne pred zákrokom).

Vakcíny

Marta | 25.01.2012

Chce se mi zvracet i bez těch vakcín! Hnus a zvrácenost!

Čo sa týka etiky

Kat | 25.01.2012

Neeticky koná každý, kto týchto ľudí akýmkoľvek spôsobom (áno, aj očkovaním, aj kupovaním ich liekov) podporuje. Nekúpiť od nich už ani zubnú pastu!!!

vysmech a zvratenost...

alena | 25.01.2012

je to vysmech! ako im TOTO mohlo vobec prejst?...
...hmmm a kolko ich to asi tak stalo??...

Informovaný souhlas

Katka | 25.01.2012

Jen bych ráda podotkla, že rodiče těchto dětí, jakožto zákonní zástupci museli podepsat informovaný souhlas se zařazením dětí do této studie...Proč to tedy nevadilo jim????

Re:Informovaný souhlas

Romana | 25.01.2012

Víš co je nejhorší, že já mám obavu, že možná ani nic nepodepsali ,protože o tom ani nevěděli. Já už po několika článcích, kdy se podávali různé věci lidem, bez jejich souhlasu, věřím, že jsou schopní to do těch dětí píchat ,aniž by to rodiče věděli.

Re:Re:Informovaný souhlas

MUDr.Ludmila Eleková | 26.01.2012

Určitě něco podepsali, otázkou jak moc byli informovaní. Dovedete si představit, že máte nedonošené dítě v inkubátoru, bojíte se, strachy nespíte, jste ve stresu, po porodu a doktoři do vás hudou, jak je dítě ohrožené infekcí a jak máte jedinečnou šanci mu pomoci vakcínou bla bla. Mnoho lidí je naivních a myslí si, že když se účastní studie, že mají něco lepšího, co ty ostatní nemají. Když GSK dělala studie v Brazílii, nebo kde jim te´d umřely ty děti, tak dávali negramotným matkám podepsat 28 stránkové informované souhlasy. Jak je to právně platné, je každému jasné.

Re:Re:Re:Informovaný souhlas

Alena | 26.01.2012

Ja si tiez myslim, ze im to prezentovali ako nieco, co ich dieta "ochrani", lebo je velmi ohrozene ako nedonosene a este to dostanu aj "zadarmo" - co je pre nich obrovska vyhoda atd.atd. Vystrasene maminky jednoducho podlahli...Teraz nedavno jedna pediatricka nahovarala tiez jednu moju znamu, aby svojmu predcasne nar. dietatu,ktore ma rozne zdravotne problemy zakupila vakcinu proti rotavirusom, ja som jej to vyhovarala a nakoniec sa nastastie nasli aj dalsi 2 lekari, ktorí povedali,ze by to nedali, tak nastastie nedala, ale ked neskusenej mamicke pediater, ktoremu mamicka doveruje povie, ze ake je to potrebne,lebo dieta je ohrozene,tak vtedy to vacsina mamiciek "odsuhlasi",lebo nemaju informacie z inych zdrojov...Je to jednoducho tak, ze mamicky su schopne 2 mesiace brusit po internete,aby nasli ten najlepsi a najvhodnejsi kocik, ale o ockovani ich vobec ani nenapadne si nieco nastudovat-jednoducho tuto oblast sme nauceni nechat vysostne na lekarov-toto sa ale musi zmenit a nastastie sa to uz zacina menit...
BTW tato ista pediatricka,ked jej mamicka povedala,ze dieta po hexavakcine malo horucku, velmi vela a dlho plakalo, cca 3 dni po ockovani bolo uplne placlive-zmenene, nekludne a robilo "mostiky" - tak pediatricka jej hned jednoznacne povedala, ze to nie je z ockovania a samozrejme nic ZASA hlasene nebolo-takze potom take su u nas statistiky-nic sa jednoducho nenahlasi...

Re:Re:Re:Re:Informovaný souhlas

Romana | 26.01.2012

Je fakt, že v rodině, jsme měli případ, kdy nedonošenému dítěti, chtěl normálně napíchat ve dvou měsících Hexu s Rotavirem, bez ohledu na jeho malou váhu, vývoj, nedonošenost. No teď se to bohužel začíná všechno projevovat, byl naočkován stejně o něco déle podle očko plánua už i jiný Mudr. se vyjádřil, že v tomto případě postupoval naprosto špatně, bez ohledu na jeho nedonošenost a nevyzrálost a nám nezbývá, než jen doufat , že se všechno srovná.A u syna mi na 40tky teploty třetí den po očkování sdělil, že to od očkování být nemůže, že to by je měl maximálně do dvou dnů a samozřejmě to nebylo nikde zaznamenané, tak pak jsou statistiky perfektní. A asi máte pravdu obě, že když jsou ve stresu mámy , jestli vůbec jejich dítě předčasně narozené přežije a oni jim dají něco podepsat s tím, že mu podají něco co pomůže, tak pak to ta máma podepíše, protože si myslí, že mu chtějí pomoci, bohužel pravda pak je jinde. A když čtu ,kolik dětí mělo problémy po očku a přitom to nebylo zapsáno, nikde nahlášeno, takže zamlčeno, pak musí být těch dětí co mají problém po očku strašně moc, jen se to ututlává.

Re:Informovaný souhlas

Rajka | 26.01.2012

Ked je niekto prijaty do nemocnice, podpisuje ze suhlasi s liecebnymi a diagnostickymi postupmi. Tam nieje presne definovane o ake sa jedna, ani sa to neda. Predcasne narodene dieta byva dlhsiu dobu v nemocnici a za tu dobu mu mozu podat co chcu. Za deti, nesvojpravnych a ludi s poruchou vedomia to podpisuje zakonny zastupca alebo najblizsi pribuzny.

Re:Re:Informovaný souhlas

MUDr.Ludmila Eleková | 26.01.2012

A když jdete rodit, tak při příjmu podepíšete všeobecný souhlas, že víte, že jdete rodit, že můžete umřít, že se může stát to a to a že souhlasíte se vším. nepodepisujete extra souhlas za dítě, když se narodí, nespíš počítají s tím, že když v nemocnici porodíte, automaticky souhlasíte se vším, co se dítětem bude dít. Ale v případě studií jsou jiná pravidla, tam musí být extra souhlas, ale vystresovaná matka po porodu není v podstatě svéprávná a neví, co činí.

Zrůdnost

Romana | 25.01.2012

Hnus, je mi z toho na zvracení, do breku. Jako představa, že mám předčasně narozené dítě, které bojuje samo o sobě o přežití a nějaká zrůda tohle do něj napíchá, jako šílenost, zvrhlost. Ti doktoři co se na tom podíleli, nejsou doktoři , nemají svědomí, jen prachy v jejich životěa už by nikdy neměli mít s léčením co do činění, moc dobře museli vědět co jim podávají a jaké následky to bude mít. Je to normální genocida, na výzkumy v koncentrákách koukáme z opovržením, jak někdo takový mohl být a přitom se děje tohle stejné i v dnešní době. Prostě zrůdnost, hnus, šílenost.

Záznamy: 1 - 21 zo 21

Pridať nový príspevok