Petícia za slobodnú voľbu v očkovaní po troch mesiacoch

17.05.2010 21:48

       Milí priatelia,

 

       za zhruba deň a pol od chvíle, kedy píšem tieto riadky, uplynú tri mesiace od spustenia Petície za slobodnú voľbu v očkovaní. Keďže v Knihe návštev som istej Kataríne sľúbil bilanciu po troch mesiacoch, plním teraz svoj sľub (s miernym predstihom).

       Do dnešného dňa (t.j. do pondelka 17.V.2010 večera) sa k dvom zo štyroch členov petičného výboru dostalo na 85 podpisových hárkoch spolu 1253 papierových podpisov, na changenet.sk máme práve 792 elektronických podpisov. Navyše k tomu máme niekoľko desiatok (ale pravdepodobne skôr stoviek) podpisových hárkov v obehu u zberateľov podpisov a na verejných podpisových miestach.

       Žiaľ, NR SR spolu s prezidentom SR schválili (podľa mňa) veľmi nepodarenú novelu Zákona o petičnom práve, ktorá súčasné podpisy na changenet.sk zneplatní, ak bude petícia podaná po 30.VI.2010. Keďže rozhodne nemienime so zbieraním podpisov prestať tak skoro, prosíme všetkých "elektronických" signatárov Petície za slobodnú voľbu v očkovaní, aby ju podpísali aj ručne perom na papier, vďaka čomu ich podpis nevyjde navnivoč.

       Z ďalších aktivít, ktoré sme popri Petícii rozvinuli, by som rád spomenul besedy o (ne)očkovaní, ktoré boli doposiaľ usporiadané v piatich mestách Slovenska (Banská Bystrica, Zvolen, Bratislava, Prešov, Trenčín) a naplánované v ďalších troch (Prievidza, Košice, Žilina), bezplatné právne poradenstvo, ktoré doposiaľ využilo už viac než 10 ľudí (nerátajúc do toho účastníkov besied) i osvetový leták o (ne)očkovaní, ktorý by sme radi vydali v priebehu niekoľkých týždňov. Uvažujeme aj o propagačnom tričku "Za slobodnú voľbu v očkovaní".

       Keď už sme pri tričku, bol som sa dnes informovať, koľko stojí tričko s profesionálnou potlačou na zákazku. Ak by šlo o čínske tričko, výsledná cena (s nejakým percentom na podporu osvetovej činnosti "Za slobodnú voľbu v očkovaní") by bola do 10,- € (ľubovoľná dostupná veľkosť), slovenské tričko (vyrába firma Slovenka) by bolo za zhruba 13,- € (ľubovoľná dostupná veľkosť). Uvedené ceny sú za jednotlivé kusy, nevyžaduje sa masová objednávka desiatok či stoviek kusov. Čo sa týka prevedenia potlače, je to otázka do pléna. Môžeme vymyslieť viac návrhov, z ktorých si prípadní záujemcovia vyberú podľa svojho gusta. Mali by ste o takéto tričko záujem?

       No a to (snáď) najlepšie na koniec: naša webová stránka sa takmer každým dňom utešene rozrastá o nové články, rastie počet materiálov autorsky napísaných pre náš web sloboda-v-ockovani.sk, rovnako tak počet slovenských prekladov zaujímavých článkov z češtiny, nemčiny a angličtiny, ktorých slovenské verzie sme zverejnili ako prví. Týmto chcem srdečne poďakovať všetkým pisateľom, prekladateľom, komentátorom i korektorom. Všetci to totiž robia ako dobrovoľníci vo svojom čase a robia to zadarmo, za čo im patrí moja (a dúfam, že i Vaša) vďaka. Kiež sa nám podarí i naďalej Vám prinášať zaujímavé informácie z domova i zo zahraničia, komentáre, úvahy a vôbec akýkoľvek zaujímavý obsah, ktorý zatiaľ inde na slovensky píšucom internete nenájdete. Uvítame Vaše podnety na vylepšenie nášho webu a všetky príspevky v súvislosti s očkovaním, či už ide o Váš príbeh (Vaše skúsenosti), komentár k správe v tlači, príspevok do Zdravotnej poradne či neotrelú právnickú argumentáciu... Vopred ďakujeme za všetko, čo môže urobiť náš web zaujímavejším a príťažlivejším pre Vás i pre ďalších občanov SR, ktorí so súčasným stavom v oblasti prevencie nákazlivých ochorení na Slovensku nie sú spokojní, nech už je to z tých, či oných dôvodov.

       Rád by som nám všetkým poprial veľa zdravia (a to nielen zdravia fyzického), dostatok sebavedomia pri uplatňovaní svojich ľudských práv a základných slobôd, neochvejnosť v snahe o (nielen telesné) blaho našich detí, odvahu pri jednaní s orgánmi štátnej správy, pokoj v duši, bystrú myseľ a srdce naplnené Láskou (nielen) k našim ratolestiam.

 

Za Vašu priazeň a podporu Vám srdečne ďakuje
v mene všetkých členov petičného výboru
i v mene všetkých tvorcov webu sloboda-v-ockovani.sk

Ing. Marián FILLO