Paul Offit a „prvotný hriech“ autizmu

08.02.2011 22:07

Age of Autism - 31.I.2011 - Jonathan Bradford Handley

 

       Pôvodný článok "Paul Offit and the “Original Sin” of Autism"
       z angličtiny preložila PhDr. Denisa Droppanová a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Dobre teda, poviem to jasne a otvorene: Dr. Paul Offit je vystatovačný klamár, vakcinačný zbohatlík a obhajca očkovacích látok, a zakaždým, keď otvorí ústa, zneváži môjho syna. Keď bude konečne napísaná posledná kapitola tejto človekom vytvorenej epidémie autizmu, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby sa Offit zapísal do histórie ako jedna z najhorších, najnečestnejších a najskorumpovanejších rozprávajúcich hláv, aké farmaceutický priemysel kedy vytvoril, a ako človek, ktorého úsilie viedlo u tak veľkého množstva detí k ochoreniu na autismus, čomu sa inak mohli vyhnúť.

       V jednom z najabsurdnejších podvodov, ktoré kedy boli zverejnené v médiách, je Dr. Paul Offit, lekár, ktorý nikdy nevidel pacienta s autizmom, nikdy neliečil autizmus a nikdy nezverejnil žiadnu štúdiu o autizme, nejakým záhadným spôsobom považovaný za odborníka na autizmus. Keď zoberieme do úvahy, že je držiteľom multimiliónového patentu na očkovaciu látku a väčšia časť jeho kariéry bola podporovaná firmou Merck (americký výrobca (nielen) očkovacích látok, u nás známy ako MSD (Merck, Sharp & Dohme) – pozn. red.), nie je to len absurdné, je to priam lúpežné prepadnutie za bieleho dňa. Aj napriek tomu však médiá na ňom tvrdošijne lipnú a len zriedkakedy sa zmienia o Offitovej obrovskej kope konfliktov záujmov.

       Ako posledný príklad Offitovej nečestnosti, firma AOL (America OnLine; významný poskytovateľ pripojenia k internetu i internetového obsahu v USA – pozn. red.) nedávno uverejnila rozhovor medzi Offitom a Geri Dawson, hlavnou vedeckou pracovníčkou organizácie Autism Speaks (= Autizmus hovorí).

       V tomto rozhovore Dr. Offit priznáva to, čo ja považujem za „prvotný hriech“ autizmu a čo by mala posúdiť každá organizácia v krajine, ktorá sa zaoberá autizmom, vrátane Autism Speaks. Citujem Paula Offita:

„Nejde o skutočnú epidémiu. V polovici 90. rokov bola definícia autizmu rozšírená na poruchy autistického spektra, do ktorých boli zaradené aj oveľa miernejšie príznaky – problémy s rečou a sociálnou interakciou (zaradením sa do spoločnosti). Autizmus sa nám dostal viac do povedomia, takže si ho častejšie všímame. A z finančného hľadiska je zaujímavé zahrnúť deti do širšej definície autizmu, aby ich liečba bola preplatená poisťovňou. Ľudia vravia, že keby sme vzali súčasné kritériá a vrátili sa späť o 50 rokov, videli by sme toľko isto autistických detí, koľko vidíme teraz.“

       Vari tento chlapík načisto zošalel? Popieranie jestvovania epidémie autizmu je skutočne prvotným hriechom. Podľa Offita tu NIE JE VÔBEC ŽIADNY PROBLÉM. Veci sú tak, ako vždy bývali, len im teraz viac rozumieme. Samozrejme, všetci vieme, že ak niet epidémie, niet ani spúšťača epidémie, ktorý by pochádzal zo životného prostredia, pretože načo by nám bol nejaký spúšťač, keď sa v skutočnosti nič nespustilo? Povedané inými slovami:

       Poprieť epidémiu autizmu znamená poprieť utrpenie miliónov detí a ich rodín, a znamená to tiež zastaviť pátranie po skutočnej príčine epidémie, ktoré by túto epidémiu mohlo ukončiť.

       To je skutočne ohavné. A určite nie som jediný, kto nesúhlasí s Offitovým absurdným postojom k počtu výskytov ochorení na autizmus. Pozrite si, čo v tom istom rozhovore hovorí Geraldine Dawson, ktorá vôbec nie je priateľkou Age of Autism:

„Vieme, že rozšírenie diagnostických kritérií, väčšia obozretnosť a dostupnosť služieb sú príčinou istého vzostupu, ale tieto veličiny nie sú zodpovedné za celkový vzostup. Počas posledných 20 rokov vzrástol celkový počet ochorení na autizmus o vyše 600%. Medzi rokmi 2004 až 2006 sme pozorovali 57% nárast. Veľké percento ostáva nevysvetlené a preto sa sústredíme na stanovenie faktorov pochádzajúcich zo životného prostredia.“

       Mrk, mrk. Klop, klop. Haló? Je niekto doma?

       Myslíte si, že moderátor rozhovoru premýšľal pri prepise týchto dvoch odpovedí o tom, že tam niečo nesedí? Na najzákladnejšiu, ale zároveň aj najdôležitejšiu otázku, dostal dve úplne odlišné odpovede. Ak si myslíte, že ja a Geraldine Dawson sme jediné dve ľudské bytosti, ktoré veria, že došlo ku SKUTOČNÉMU nárastu prípadov autizmu u detí, tak zvážte tieto citáty:

 
  „Nekonečne ma hnevá, že sa ešte stále hádame o tom, či vzrástla incidencia, teda počet nových ochorení na autizmus. Myslím, že je dostatok dôkazov o náraste incidencie. Úplne to podporuje fakt, že v životnom prostredí sú látky, ktoré prispievajú k nárastu incidencie. Ale ľudia sa aj tak o tom hádajú.“

Michael Merzenich, Ph.D., vedec v oblasti neurológie, University of California, San Francisco

 

„Je čas, aby sme začali pátrať po príčinách v životnom prostredí, ktoré sú zodpovedné za mimoriadny nárast incidencie autizmu v Kalifornii.“

Dr. Irva Hertz-Picciotto

 

„Nemáme žiadny dôkaz o tom, že poľavenie v diagnostických kritériách prispelo k nárastu počtu klientov s autizmom... došli sme k záveru, že nejaký (ak nie všetok) pozorovaný nárast predstavuje skutočný nárast prípadov autizmu v Kalifornii... teória výlučne genetického pôvodu autizmu nevysvetľuje jeho stúpajúcu prevalenciu. Iné teórie, ktoré sa pokúšajú lepšie vysvetliť pozorovaný stúpajúci počet prípadov autizmu zahŕňajú aj pôsobenie látok zo životného prostredia ako sú ortuť, vírusy, autoimúnne poruchy a očkovanie v detstve.“

UC Davis MIND Institute (University of California, Davis,
Medical Investigation of Neurodevelopmental Disorders –
  Lekársky výskumný ústav porúch vývoja nervového systému)

 

       Hmmm,.... komu veriť, komu veriť? Neviem, novinári, čo si myslíte? Za dverami č. 1 stojí tvorca očkovacej látky, štedro podporovaný počas celej svojej kariéry farmaceutickým priemyslom. A za dverami č. 2? Celý svet vedcov, ktorí sa špecializujú na autizmus. A ide to len k horšiemu. Počas čítania väčšej časti tohto rozhovoru som musel prižmúriť oči, pretože to bolo také bolestivé, ale myslím, že na záver vás nechám s Offitovým výrokom, ktorý skutočne odhalí, s kým máme dočinenia, citujem:

 

AOL Health: "Myslíte si, že jestvuje liečba autizmu?"

Offit: "Nie. Stav detí, ktoré majú známky autizmu, sa v období medzi 2 až 5 rokom života niekedy zlepší, ale to pravdepodobne nemá nič do činenia s biomedicínskou liečbou, jednoducho sa časom zdokonalia."

 

* *

 

       Postúpme všetci ďalej, nie je tu nič zaujímavé, povedal prorok Offit. Zaujímavé, že v otázke vôbec nebola spomenutá biomedicínska liečba, ale Offit pred ňou aj tak zatvoril dvere. Nie, nejestvuje žiadna šanca na zotavenie. Ach, áno, mimochodom, všetko, čo mohlo byť objavené, už objavené je, a všetky novinky v medicíne, ktoré pomáhajú ľuďom cítiť sa lepšie, už máme.

       Je vôbec tento chlapík lekárom? Snáď doktorom večného zatratenia, ale určite nie lekárom pre deti. Pridajte sa ku mne v odsúdení tohto nebezpečného šialenca.

 

Jonathan Bradford Handley
je otcom autistického dieťaťa,
spoluzakladateľom Generation Rescue
  a svojimi článkami prispieva do internetového denníka Age of Autism (Éra autizmu).