Pár vecí, ktoré ako lekárka viem o očkovaní

21.04.2011 02:25

International Medical Council on Vaccination - 6.II.2011 - Dr. Suzanne Humphries

 

       Pôvodný článok "A Few Things I Know"
       z angličtiny preložila Mgr. Viera Maťašovská a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

       Som lekárka s atestáciou v internom lekárstve a nefrológii (obličky). Mám bakalársky titul z teoretickej fyziky udelený na Rutgers University v roku 1987. Vysokoškolský titul som spomenula pre prípad, že by nejakí čitatelia spochybnili moje intelektuálne schopnosti. Niekto možno bude menej pochybovať o mojich duševných schopnostiach, ak si najprv uvedomí, že viem vyriešiť náročné úlohy. Viem celé hodiny alebo dni skúmať niečo do hĺbky, kým pochopím vnútorné princípy v danej veci skryté. To ma naučila vysoká škola. Namáhavé psychické cvičenia, ktoré boli súčasťou štúdia fyziky, mi v skutočnosti štúdium medicíny uľahčili. V porovnaní so štúdiom fyziky považujem štúdium ľudského tela, chémiu a biológiu za pomerne plytké, jednoduché a ľahko pochopiteľné.

       Taktiež som dva roky pracovala v biochemickom laboratóriu ako vedúca odbornička. Tam som sa naučila mnoho vecí, o ktorých som si v tom čase nemyslela, že by sa mi niekedy v mojom živote zišli. V skutočnosti však - keďže naše osudy sú často predurčené - sa mi skúsenosti z laboratória naozaj hodili. V ostatných dňoch - pri debate o očkovaní, o nutnosti vedeckého dokazovania a dôkazoch o poškodení zdravia - som zistila, že je veľmi užitočné chápať poznatky o technických aspektoch výskumu zvierat a bunkových kultúr.

       Ako docentka som počas svojej odbornej prípravy v univerzitnej nemocnici štyri roky učila internú medicínu a nefrológiu študentov medicíny, doktorandov a odborných asistentov. Čítanie a kritika desiatok článkov v odborných časopisoch boli počas tohto obdobia súčasťou môjho každodenného života. Stručne povedané, vďaka týmto skúsenostiam mám dobré predpoklady na to, aby som sa pozrela na problémy s očkovaním a dospela k istým záverom. Podobne ako väčšina lekárov som celé roky slepo verila tomu, že očkovacie látky sú potrebné, bezpečné a účinné. Podobne ako väčšina lekárov som za ten čas ani raz prstom nepohla, aby som pre seba hľadala akúkoľvek inú pravdu. Ale na rozdiel od väčšiny lekárov nemám žiadny hmotný záujem na udržiavaní falošných presvedčení a vláde už nedlhujem žiadne státisíce dolárov. Na rozdiel od väčšiny lekárov sa uživím na základe lekárskeho oprávnenia (licencie) i bez neho, keďže som (pre prípad, že dôjde k najhoršiemu) získala aj iné vzdelanie. Nebojím sa povedať čistú pravdu, keďže leží na stránkach, čo mám pred sebou. Tisíce strán a stovky hodín ma priviedli k pochopeniu hrôzostrašnej pravdy o tom, čo sa vykonáva na ľuďoch a zvieratách po celom svete pod falošnou zámienkou "pre zdravie".

       Som duševne zdravá, neberiem žiadne farmaceutické lieky, nemám žiadnu lekársku diagnózu a na svojich 47 rokov som nezvyčajne vo forme. Som spokojná, a necítim žiadnu nevraživosť voči ktorejkoľvek konkrétnej osobe. Ešte pred dvomi rokmi som bola spokojná so svojou prácou lekárky starajúcej sa o vážne chorých ľudí so zlyhávajúcimi obličkami. Pred dvomi rokmi sa to všetko zmenilo. Po viacerých prípadoch nesporného poškodenia obličiek, spôsobeného očkovaním u predtým zdravých ľudí, som začala hlbšie skúmať informácie, ktoré som predtým považovala za fakty, o ktorých nemá zmysel diskutovať. Začala som študovať vakcíny, ich zloženie a výskum, ktorý stojí za vyhláseniami o ich bezpečnosti a účinnosti. Vtedy sa na mňa zosypala lavína pravdy o očkovaní, ktorá ma zmenila na celý zvyšok môjho života. V skutočnosti nič, na čo sa teraz pozriem, už nevidím tak ako predtým. Chronické degeneratívne ochorenia, zlyhania obličiek, autoimúnne ochorenia a moc zdravotníckych úradov mi už nikdy nebudú pripadať rovnako ako predtým. Bez akejkoľvek neistoty môžem teraz vyhlásiť, že:

  • Vakcíny nikdy nezachránili ľudstvo a nikdy ho ani nezachránia.
  • Ozajstná bezpečnosť očkovacích látok nebola nikdy skutočne dokázaná - snáď s výnimkou prípadov okamžitej smrti alebo niektorých zvláštnych nežiaducich účinkov, ktoré nastali do 4 týždňov od očkovania.
  • Pravé kiahne neboli vyhubené očkovaním, čo dnes mnohí lekári pohotovo tvrdia. Tvrdia to skôr na základe svojich očakávaní, než na základe porozumenia dejinám alebo vede.
  • Vírus detskej obrny nebol zodpovedný za ochrnutia v prvej polovici 20. storočia. Výskum, vývoj, skúšanie a distribúcia vakcín proti detskej obrne spáchali mnoho zverstiev na opiciach i ľuďoch.
  • Bill Gates nie je ľudomil (filantrop).
  • Vakcíny sú nebezpečné a nemali by byť do nikoho pichané, nech už je dôvodom čokoľvek. Nie sú tou správnou odpoveďou na prenosné ochorenia. Jestvujú mnohé iné riešena, ktoré sú dlhodobejšie a blahodarnejšie než vakcíny.
  • Zdravotnícke úrady by nemali mať posledné slovo v rozhodovaní o tom, ako lekári liečia jednotlivých pacientov v súkromí svojich vlastných ambulancií, a nemali by mať právomoc prikázať podanie injekcie pacientom v našich súkromných nemocniciach.
     

       Zoznam pokračuje ďalej, ale týmto úvodom vyzývam zdravotníkov, aby sa na tému očkovania pozreli s otvorenou mysľou a samostatne. Úpenlivo ich prosím, aby si prečítali knihy a alternatívnu odbornú literatúru. Prosím ich, aby pochopili, že proces recenzovania (peer review) odborných lekárskych článkov zakázal inteligentné pochybnosti o bezpečnosti očkovania a zaháňa ich do alternatívnej tlače. Prosím všetkých zdravotníkov, aby odložili svoje ego a pripravili sa na to, čo sa stane, keď odhalia pravdu. Možno sa nebudete chcieť vrátiť do práce. Možno nebudete môcť dodržať odporúčania, ktoré sú vám čoraz prísnejšie ukladané. Prosím Vás o to pre Dobro ľudstva. Každú chvíľu sa čoraz viac peňazí a moci presúva do "verejného zdravotníctva", a konečným výsledkom je záplava vakcín od prvých hodín života   každého novorodenca narodeného bežným spôsobom. Počet očkovaní rastie, následkom čoho vzniká každý rok čoraz viac nových chorôb. Takáto úroveň chorobnosti by sa v tak vyspelej spoločnosti nemala považovať za normálnu alebo spôsobenú výlučne životným prostredím. Prosím rodičov i zdravotníkov, aby prevzali zodpovednosť a poriadne sa nad tým zamysleli. Závisia na tom duše i telá budúcich pokolení.