Odmietnite očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B, ak nechcete vystaviť mozog Vášho bábätka vážnemu nebezpečenstvu

17.11.2010 00:12

Mercola.com - 3.XI.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Refuse This Routine Procedure - Or Expose Your Baby's Brain to Severe Danger..."
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B bolo odporučené federálnymi predstaviteľmi verejného zdravotníctva v roku 1991 pre všetky batoľatá a deti (v USA, na Slovensku v roku 1998 - pozn. prekl.). V 47 z 50 štátov USA sa teraz povinne vyžaduje toto očkovanie pred nástupom do škôlky či školy, napriek silným dôkazom, že zdravotné riziká očkovania ďaleko presahujú jeho možný prínos pre dieťa.

       Tri dávky očkovania proti nákazlivej žltačke typu B sú súčasťou štandardného vládou odporúčaného očkovacieho kalendára, pričom prvá dávka je podaná 12 hodín po narodení na novorodeneckom oddelení väčšiny nemocníc (v USA. Na Slovensku namiesto toho novorodenecké oddelenia očkujú proti tuberkulóze na 4. deň po narodení. Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B je súčasťou očkovania tzv. hexavakcínou Infanrix Hexa v 3., 5. a 11. mesiaci života dieťaťa - pozn. prekl.).

       Nákazlivá žltačka typu B je však predovšetkým krvou prenášaná choroba spojená s riskantným životným štýlom ako je napr. nechránený sex s viacerými partnermi či vnútrožilové podávanie drog za opakovaného použitia tej istej ihly rôznymi ľuďmi. NEJDE v prvom rade o "detskú chorobu".

       Ako Dr. Jane Orient zo Zväzu amerických praktických lekárov a chirurgov (Association of American Physicians and Surgeons = AAPS) výstižne povedala pred Kongresom (parlament USA - pozn. prekl.):

"Čo sa týka očkovania proti nákazlivej žltačke typu B, pre povinné očkovanie s pár výnimkami je oveľa menej dobrých dôvodov než bolo pre povinné očkovanie proti pravým kiahňam či detskej obrne, ktoré chránilo pred vysoko smrteľnou chorobou resp. chorobou spôsobujúcou ťažké zdravotné postihnutia, ktorá bola bežná a ľahko prenosná...

       Pre väčšinu detí je riziko vážneho nežiadúceho účinku očkovania 100x vyššie než riziko nákazlivej žltačky typu B."

       V USA je viac hlásení vážnych nežiadúcich účinkov očkovania u detí než prípadov nákazy detí nákazlivou žltačkou typu B a - napriek tomu, čo môžete počuť z médií - reakcie na očkovanie môžu byť veľmi vážne.

       V apríli 2010 denník China Daily oznámil, že 44 detí ochorelo a skončilo v nemocnici po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B vakcínami zo "zlej výrobnej dávky". Po preskúmaní nežiadúcich účinkov tohto očkovania by Vás mohlo zaujímať, či každá výrobná dávka nie je "zlou výrobnou dávkou".

       V roku 2008 francúzske úrady spustili kriminálne vyšetrovanie manažérov dvoch výrobcov očkovacích látok (GlaxoSmithKline a Sanofi Pasteur) za to, že nezverejnili nežiadúce účinky ich očkovacích látok proti nákazlivej žltačke typu B.

       Ak dieťa po tomto očkovaní zomrie, takmer vždy sa jeho smrť automaticky pripíše SIDS (Sudden Infant Death Syndrome = syndróm náhleho úmrtia dieťaťa) bez vyšetrovania, či tento syndróm nebol spôsobený očkovaním. Ak sa za príčinu úmrtia dieťaťa označí SIDS, len veľmi zriedkavo sa ktokoľvek pýta na očkovanie daného dieťaťa, aby zistil, či dieťa pred smrťou vykazovalo príznaky reakcie na očkovanie.

       Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B ako príčinu "náhleho úmrtia dieťaťa" nemožno automaticky vylúčiť, keď dieťa zomrie po tomto očkovaní, obzvlášť, ak dieťa pred smrťou vykazovalo príznaky možnej reakcie na očkovanie, ako sú:

 • dlhotrvajúci krik vysokej výšky alebo plač niekoľko hodín či dní
 • kolaps/šok (bledá pokožka, modré pery, neschopnosť reagovať na podnety zvonku)
 • nadmerná spavosť (neschopnosť dieťa nakŕmiť či ľahko zobudiť)
 • horúčka, hnačka alebo zvracanie
 • žihľavka, vyrážky alebo opuchnutie tela
 • kŕče (šklbanie prstami, rukami, ramenami, nohami)
 • iné vážne zmeny v mentálnom, emočnom alebo fyzickom správaní sa

 

Je Vaše bábätko naozaj ohrozené nákazlivou žltačkou typu B?

       Sú dva základné spôsoby nákazy bábätka vírusom nákazlivej žltačky typu B, a oba sú v USA veľmi zriedkavé (podobne na Slovensku - pozn. prekl.):

 1. Ak ste tehotná a ste nositeľom vírusu nákazlivej žltačky typu B, Vaše bábätko by sa mohlo nakaziť počas pôrodu. Je však možné ľahko zistiť, či ste nositeľom tohto vírusu, testom počas tehotenstva
 2. Vaše bábätko môže byť ohrozené nákazou nákazlivou žltačkou typu B pri podaní krvnej transfúzie s nakazenou krvou. V USA sa však od všetkých krvných výrobkov požaduje pred ich použitím príslušné testovanie na vírus nákazlivej žltačky typu B a iné patogény (choroboplodné zárodky). Nie je však možné pri krvných transfúziách dosiahnuť 100% bezpečnosť.
   

       Plošné očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B by mohlo byť dobrým nápadom, AK by očkovanie poskytlo celoživotnú imunitu a bolo veľmi bezpečné, ale nie je to tak.

 

Nákazlivá žltačka typu B v kocke

       Nákazlivá žltačka typu B je vírusová nákaza, ktorá napáda pečeň a šíri sa priamym kontaktom s telesnými tekutinami (hlavne krvou a semenom) nakazenej osoby. Príznaky sú podobné chrípke - slabosť, bolesť svalov a kĺbov, strata chuti do jedla, nevoľnosť a zvracanie, nízka horúčka, hnačka a v niektorých prípadoch napuchnutá pečeň a zažltnutie pokožky a očí.

       V mnohých prípadoch nositelia vírusu nákazlivej žltačky typu B vykazujú len málo príznakov, prípadne nijaké príznaky. Väčšina nakazených ľudí si nevyžaduje nemocničnú starostlivosť a zotaví sa bez komplikácií, čo zanechá prirodzenú celoživotnú imunitu.

       Ak sa však choroba stane chronickou, môže byť vážnou hrozbou. 20% chronických prípadov vyústi do poškodenia pečene a možno až do rakoviny, čo si vyžiada v USA ročne okolo 4.500 úmrtí.

       Vedú sa diskusie o výskyte nákazlivej žltačky typu B u dospelých v USA. V roku 2005 bolo v USA hlásených 5.119 prípadov tejto choroby, avšak úrady v USA odhadujú, že vyše milióna občanov USA trpí chronickým ochorením na nákazlivú žltačku typu B. Iné úrady hovoria, že skutočným nositeľom vírusu je menej než 1 promile (tisícina) obyvateľstva Severnej Ameriky, Európy a Austrálie, čo znamená okolo 300.000 ľudí v USA. Skutočný rozsah nositeľov tohto vírusu sa zdá byť niekde medzi 300.000 a 1.250.000 ľuďmi v USA.

 

Nežiadúce účinky očkovania silne prekračujú počet nákaz nákazlivou žltačkou typu B

       Podľa Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA), ktorý prevádzkujú spoločne FDA (= Food and Drug Administration = úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) a CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.), bolo v rokoch 1992 až 2005 nahlásených 36.788 nežiadúcich účinkov očkovania proti nákazlivej žltačke typu B. Z toho 14.800 bolo tak vážnych, že si vyžiadali hospitalizáciu, ohrozovali život alebo spôsobili trvalé zdravotné postihnutie. A 781 po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B (podľa týchto hlásení) ZOMRELO.

       Nežiadúce účinky očkovania sú hlásené len v malom percente prípadov, prinajlepšom v 10%, aj keď Federálny zákon z roku 1986 o poškodení zdravia očkovaním v detstve požaduje, aby všetci lekári a iní poskytovatelia očkovania hlásili vážne zdravotné problémy, vrátane hospitalizácií, poškodení zdravia a úmrtia po očkovaní. Zákon z roku 1986 však nestanovuje sankcie za nehlásenie do VAERS a tak väčšina poskytovateľov očkovania nežiadúce účinky nehlási. Zdravotníci dokonca mnoho reakcií na očkovanie ani nepovažujú za spojené s očkovaním.

       Historicky vzaté, nákazlivá žltačka typu B len veľmi zriedkavo nakazila deti v USA. Len 1% všetkých hlásených prípadov nákazlivej žltačky typu B v USA je u detí do 15 rokov. Koľko bolo pred začiatkom povinného očkovania v USA hlásených prípadov nákazlivej žltačky typu B u detí v porovnaní s počtom zdravotných problémov spôsobených očkovaním proti nej?

       Pozrime sa na čísla z roku 1996 obsiahnuté v špeciálnom hlásení a tlačovej správe zverejnenej v roku 1999 NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa objektívne informovať o očkovaní - pozn. prekl.):

 • v roku 1996 bolo hlásených 872 nežiadúcich účinkov u detí do 14 rokov krátko po zaočkovaní proti nákazlivej žltačke typu B alebo kombinovanou očkovacou látkou obsahujúcou aj toto očkovanie.
 • 48 detí po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B zomrelo
 • v roku 1996 bolo hlásených iba 279 prípadov nákazlivej žltačky typu B u detí do 14 rokov
   

       Vytvára politika verejného zdravotníctva, vnucujúca deťom tri dávky očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu B, viac problémov, než rieši?

 

Zoznam nežiadúcich účinkov očkovania proti nákazlivej žltačke typu B je znepokojivo dlhý

       Aké reakcie majú ľudia na toto očkovanie?

       Bežné reakcie zahŕňajú: únavu, svalovú slabosť, horúčku, bolesti hlavy, nervozitu a bolesť kĺbov. Boli však hlásené aj neurologické a imunologické poruchy, ktoré vznikli tiež po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B. Mnohé z týchto tragických prípadov sú predstavené v peer-reviewed lekárskych časopisoch (tzn. takých, v ktorých sú články pred zverejnením zhodnotené inými odborníkmi z daného oboru - pozn. prekl.) z posledných 20 rokov. Pre odkazy na vedecké práce choďte na túto stránku.

       Paleta vážnych zdravotných problémov, ktoré ľudia zakúsili po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B je dosť šokujúca:

 • roztrúsená skleróza
 • Guillain-Barrého syndróm
 • Bellova obrna
 • cukrovka
 • reumatoidná artritída
 • lupus (tuberkulóza kože)
 • idiopatická trombocytopenická purpura
 • kŕče a poruchy mozgu ako napr. encefalitída (opuch mozgu) a mozgová demyelinácia
 • poruchy imunity
 • poruchy zraku a sluchu, vrátane optickej neuritídy
 • pankreatitída
   

       Podľa štúdie z Veľkej Británie môže očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B zvýšiť riziko roztrúsenej sklerózy až trojnásobne. Výskumníci zistili 3-násobný nárast výskytu roztrúsenej sklerózy počas troch rokov po očkovaní. Nedokázali však zistiť, či je očkovanie spúšťačom choroby u tých, ktorí už na ňu sú náchylní, alebo či urýchľuje nástup choroby.

       Navyše k roztrúsenej skleróze ukazujú štúdie spojitosť medzi očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B a vznikom cukrovky 1. typu (závislej na inzulíne). Na Novom Zélande vzrástol po plošnom očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B výskyt cukrovky 1. typu u detí o 60%.

       Dr. John Barthelow Classen, výskumník vyšetrujúci očkovanie a cukrovku, odhaduje, že v USA je 10.000 nových prípadov cukrovky každý rok, čo stojí 1 milión dolárov na strate produktivity a výdavkoch na liečenie, ako priamy výsledok očkovania proti nákazlivej žltačke typu B.

       Podľa Dr. Burtona A. Waisbrena, bunkového biológa a odborníka na prenosné ochorenia, "niektoré bábätká, u ktorých je nákaza nákazlivou žltačkou typu B krajne nepravdepodobná, trpia zbytočnými poškodeniami nervového systému" po očkovaní proti tejto chorobe.

       Štúdia vydaná v septembri 2009 v časopise Annals of Epidemiology zistila, že očkovanie malých chlapcov proti nákazlivej žltačke typu B viac než strojnásobilo riziko vzniku poruchy autistického spektra. Toto je dvojnásob znepokojujúce, lebo staršia štúdia tej istej skupiny výskumníkov, ktorá použila inú databázu, dospela k rovnakým výsledkom.

       Ďalšia štúdia, vydaná v časopise Neurology v roku 2009, odhalila, že deti, ktoré boli zaočkované určitou očkovacou látkou proti nákazlivej žltačke typu B, boli náchylnejšie na vznik "zápalovej demyelinácie centrálnej nervovej sústavy" než deti, ktoré ňou zaočkované neboli.

       Keď zvážime všetky tieto vážne riziká, prečo predstavitelia verejného zdravotníctva odporúčajú, aby každé dieťa bolo očkované v prvom rade proti nákazlivej žltačke typu B?

       A prečo zákonodarcovia v jednotlivých štátoch USA schvaľujú zákony, ktoré povinne požadujú toto očkovanie u detí?

 

Vaše bábätko je ľahkým cieľom!

       Deti a bábätká len veľmi zriedkavo dostanú nákazlivú žltačku typu B, prečo by teda mali byť proti nej očkované niekoľko hodín po narodení?

       Zdôvodnenie tejto federálnej očkovacej politiky v USA má zásadné nedostatky.

       Táto politika bola čiastočne založená na skutočnosti, že dospelí z vysoko rizikových skupín (menovite užívatelia vnútrožilovo podávaných drog, ľudia majúci nechránený sex s viacerými partnermi alebo prostitútky) sú ťažko dosažiteľní a nedajú sa zaočkovať. Bábätká a deti sú ľahšie ovládateľnou a ľahšie dosažiteľnou časťou obyvateľstva.

       Pôvodne sa myslelo, že nákazlivej žltačke typu B možno v USA predísť plošným očkovaním všetkých bábätiek a detí proti tejto chorobe, aby boli chránené od narodenia či raného detstva. Avšak politika, ktorá sa pokúša predísť prenosnému ochoreniu u dospievajúcich a dospelých očkovaním bábätiek a detí, predpokladá, že očkovanie poskytuje dlhotrvajúcu ochranu. Veda však dokázala, že toto jednoducho nie je prípad očkovania proti nákazlivej žltačke typu B.

       Samozrejme, podobne ako zlatá baňa, očkovacia látka proti nákazlivej žltačke typu B sa rýchlo stala vysoko ziskovým výrobkom farmaceutických firiem, keďže mala zabezpečený stály, predpovedateľný trh. Povinné očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B v takmer každom štáte USA odvtedy udržalo ziskovosť tohto trhu.

       Funguje však vôbec toto očkovanie tak, ako sa predpokladá, že by fungovať malo?

 

Ochrana proti nákazlivej žltačke typu B pominie už po pár rokoch

       Očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B vyžaduje tri dávky na dosiahnutie "séroprotekcie" (dostatočnej hladiny očkovaním vytvorených protilátok meraných v krvi). Avšak všetky očkovacie látky poskytujú len dočasnú, čiastočnú imunitu a dĺžka trvania ochranného účinku pred nákazlivou žltačkou typu B po očkovaní sa čoraz viac skracuje a štúdie odhalili, že úroveň protilátok klesá oveľa rýchlejšie, než výrobcovia očkovacích látok a tvorcovia očkovacej politiky predpokladali.

       Zvážte toto:

 • Štúdia na zubároch, zverejnená v časopise New England Journal of Medicine, dokázala, že už po 5 rokoch od očkovania úroveň protilátok prudko klesla, alebo neboli nájdené žiadne, u 42% očkovaných.
 • Štúdia, zverejnená v časopise American Journal of Public Health, zistila výrazný pokles protilátok u 36% zdravotníckych pracovníkov už 3 roky po očkovaní.
 • Ďalšie štúdie zistili, že vyše 60% očkovaných nie je chránených proti nákazlivej žltačke typu B po 5 rokoch, a jedna zistila, že POLOVICA očkovaných nie je chránená po 4 rokoch!
   

       Takže ak séroprotekcia pominie za menej než 5 rokov, Vaše bábätko podstupuje VŠETKY riziká očkovania, pričom nezíska ŽIADNE zo sľubovaných prínosov. Protilátky zmiznú oveľa skôr, než bude Vaše dieťa dosť staré na to, aby sa možno rozhodlo pre taký životný štýl, ktorý by ho vystavil vyššiemu riziku nákazy nákazlivou žltačkou typu B.

 

Vaše bábätko NEREAGUJE na očkovanie tak ako Vy

       Novorodenci dostanú svoje prvé očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B 12 hodín po narodení. Dokonca aj predčasne narodené bábätká sú zaočkované ešte počas pobytu na novorodeneckej jednotke intenzívnej starostlivosti!

       Čo to robí s nezrelým, vyvíjajúcim sa mozgom a imunitným systémom Vášho bábätka?

       Dr. Russel L. Blaylock, atestovaný neurochirurg a odborník na očkovanie, napísal siahodlhý článok o nebezpečenstve nadmerného očkovania počas vývoja mozgu. Vysvetľuje, že imunitný systém bábätka je veľmi zložitý a pri narodení nie je úplne dotvorený. Štúdie na ľuďoch i zvieratách ukázali, že imunitné odpovede na očkovanie sa líšia podľa veku - takže ak Vaše bábätko bude na tú istú očkovaciu látku reagovať úplne inak než Vy.

       To sa ukázalo aj v prípade očkovania proti nákazlivej žltačke typu B.

 

Ako očkovanie poškodzuje vyvíjajúci sa mozog a imunitný systém Vášho bábätka

       Štúdia z roku 2004 skúmala až do prvých narodenín imunitnú odpoveď novorodencov očkovaných proti nákazlivej žltačke typu B, aby zistila, či sa ich imunitná odpoveď odlišovala od dospelých očkovaných tou istou očkovacou látkou. Zistilo sa, že bábätká, aj vyše rok staré, reagovali odlišne. Úroveň protilátok bola výrazne vyššia (3x) než u dospelých a zostávala vyššia počas celej štúdie.

       V zásade sa zistilo, že bábätká odpovedali na očkovanie intenzívnou, trvalou a úplne nenormálnou imunitnou odpoveďou. Aby sme to zjednodušili: táto abnormálna imunitná odpoveď dieťaťa na očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B môže nakoniec vyústiť do trvalej mozgovej a imunitnej dysfunkcie. Podľa Dr. Blaylocka:

"Ľudská bytosť má nezvyčajný vývoj mozgu v tom zmysle, že v rokoch po pôrode má predĺžené obdobie dozrievania a vývoja neuroanatomických ciest.

       Najrýchlejší vývoj mozgu nastáva v poslednom trimestri vnútromaternicového života a dva roky po pôrode - nazýva sa to prudký nárast mozgu. Ako posledné sa vyvíjajú oblasti ovládajúce vyššie činnosti mozgu, ako napr. city, ovládanie citov, myslenie, zložitá pamäť a reč.

       To znamená, že počas prvých dvoch rokov života prechádza vývoj mozgu Vášho dieťaťa rýchlym a veľmi dôležitým vývojom, a najpokročilejšie poznávacie časti mozgu pokračujú vo vývoji ešte dlho - veľmi dlho."

       Pridajte k tomu potenciálne škodlivé účinky zložiek očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu B (napr. hliníkového adjuvantu, bielkovín z droždia, formaldehydu a ďalších chemikálií), a máte jedovatý koktejl, ktorý môže spôsobiť trvalé poškodenie zdravia a vývoja Vášho dieťaťa.

       Syndróm, ktorý bol nedávno spojený s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B a proti tetanu, sa nazýva "makrofágová myofascitída". Je to reakcia na hliníkový adjuvant (prídavná látka pridávaná za účelom zosilnenia imunitnej odpovede - pozn. prekl.) v očkovacích látkach. Obete tohto syndrómu trpia vážnymi bolesťami a slabosťou svalov a kĺbov.

       Je známe, že hliník sa hromadí v mozgu a vedie k degenerácii nervov, ktorá spôsobuje napr. Alzheimerovu a Parkinsonovu chorobu. Ale hliník tiež aktivuje mikroglie (bunky zúčastňujúce sa na imunitnej obrane centrálnej nervovej sústavy -  pozn. prekl.), čo môže spôsobiť zápal mozgu. Podľa Dr. Blaylocka môžu tieto neurologicky škodlivé procesy tiež významne prispieť k dnešnému prudkému nárastu výskytu autizmu.

 

Vládny prístup typu "Najprv očkuj, potom sa pýtaj"

       Pred tým, ako v USA začali očkovať novorodencov 12 hodín po pôrode, mali USA jeden z najnižších výskytov nákazlivej žltačky typu B vo svete (na rozdiel od Ázie a Afriky). Menej než pol percenta rodiacich matiek bolo pozitívnych na nákazlivú žltačku typu B.

       Súčasná politika USA, požadujúca očkovanie všetkých detí a bábätiek proti nákazlivej žltačke typu B, je založená na zveličovaní výskytu tejto choroby ako pred, tak i po odporúčaní tohto očkovania pre všetky deti v roku 1991.

       "Bezpečnostné štúdie" vykonané pred schválením očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu B boli žalostne nedostatočné, skúmali len pár tisíc bábätiek narodených nakazeným ženám, ktoré boli zaočkované a sledované menej než týždeň.

       "Dlhodobé" štúdie očkovacích látok v USA sa zvrtli na celoštátny nekontrolovaný pokus vykonávaný na nevinných bábätkách, ktoré sú bombardované jedným očkovaním za druhým po celé detstvo, počnúc očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B krátko po pôrode.

       Rozhodne to nie je prvý krát, čo sú deti a dospelí v USA použitý lekármi a vedcami ako pokusní králici!

       Takže čo je v pozadí očkovania proti nákazlivej žltačke typu B?

       Vaše novorodeniatko je chladnokrvne vystavované život ohrozujúcemu zdravotnému riziku očkovania, ktoré ho teoreticky ochráni pred nákazou vírusom, ktorým má takmer NULOVÚ možnosť nakaziť sa v detstve!

       Táto zlá politika je založená na zlej vede, a je čas urobiť nejaké zmeny skôr, než bude poškodenie zdravia budúcich generácií nevratné.

 

Čo môžete urobiť?

       Všetky tieto informácie by nemali zmysel, keby ste nemohli podniknúť určité kroky, ktoré posunú Vás, Vašu rodinu a Vaše spoločenstvo smerom k lepšiemu zdraviu. Takže tu je zoznam toho, čo ako spotrebiteľ môžete urobiť:

 1. Vzdelávať seba samého, svoju rodinu a svoje spoločenstvo preposlaním odkazu na tento článok (a ďalšie podobné články) svojim priateľom, susedom, lekárom, právnikom, učiteľom, riaditeľom škôl, zdravotným sestrám, miestnym novinám, TV a rozhlasovým staniciam. Pošlite odkaz na tento článok s osobnou poznámkou svojim voleným zástupcom.
 2. NVIC poskytuje spotrebiteľom informácie o očkovacích látkach a chorobách, a pracuje na ochrane slobodnej voľby v očkovaní. Registrujte sa dnes na poradenskom portále NVIC, internetovej interaktívnej databáze a komunikačnom systéme, ktorý Vám pomôže ochrániť výnimky z očkovania vo VAŠOM štáte (týka sa štátov v USA a má to teda zmysel hlavne pre obyvateľov USA - pozn. prekl.).
 3. Hláste nežiadúce účinky očkovania do VAERS a do Registra nežiadúcich účinkov očkovania na stránke NVIC. Toto hlásenie je EXTRÉMNE dôležité a potrebné, ak chceme urýchliť potrebné zmeny. (Týka sa opäť USA. Na Slovensku treba hlásiť nežiadúce účinky Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv a budeme radi, ak sa so svojimi skúsenosťami podelíte aj s nami a dovolíte nám ich zverejniť ako článok, aby o možných komplikáciách boli informovaní aj ďalší rodičia - pozn. prekl.)
 4. Ak ste tehotná, dajte sa otestovať na nákazlivú žltačku typu B. Ak ste nakazená, Vaše bábätko je kandidátom na očkovanie a mala by ste preskúmať všetky stránky tohto problému s Vaším lekárom.
 5. Využite svoje právo na informovaný (ne)súhlas. Ak odmietate očkovanie svojho bábätka proti nákazlivej žltačke typu B krátko po pôrode, môžete doplniť formulár "súhlas s lekárskou starostlivosťou", ktorý podpisujete pri vstupe do nemocnice pred pôrodom, dodatkom, že nedávate súhlas na očkovanie Vášho bábätka proti nákazlivej žltačke typu B na novorodeneckom oddelení.
 6. Výnimky z očkovania: Aj keď očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B môže byť "povinné" pre vstup dieťaťa do školy, každý štát USA ponúka iné zákonné výnimky (zdravotné, náboženské, filosofické). Preskúmajte konkrétne požiadavky Vášho štátu na povinné očkovania a zistite, aký druh výnimky z očkovania si môžete uplatniť vo Vašom štáte (týka sa štátov USA. Na zdravotnícko-totalitnom Slovensku žiadne legálne výnimky nejestvujú - pozn. prekl.)
   

 

Vyzývam Vás

       Neuhýbajte tejto výzve! Musíme podniknúť potrebné kroky TERAZ.

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Jedným z najdôležitejších cieľov NVIC je zachovanie Vašej slobodnej voľby v očkovaní. Táto nezisková dobročinná organizácia bojuje za Vaše práva na informovaný SLOBODNÝ (ne)súhlas s očkovaním od roku 1982.

       Mercola.com a NVIC venovali prvý novembrový týždeň uvedomeniu si rizík očkovania. V spoločnom úsilí o zvýšenie verejného povedomia o dôležitých problémoch s očkovaním zverejňujú NVIC a Dr. Joseph Mercola sériu článkov a rozhovorov o očkovaní na stránkach Mercola.com a NVIC. Článok, ktorý ste práve dočítali, je jedným z nich.

       Počas Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spúšťa NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

       Vaše finančné príspevky pomôžu NVIC s financovaním úsilia o zvýšenie povedomia o očkovaní, vrátane nasledujúcich výborných zdrojov o očkovaní:

       Pre informácie o legálnom vyhnutí sa očkovaniu v Kanade navštívte, prosím, stránku Canadian Vaccination Liberation.

       Čítajte naďalej tieto stránky a sledujte NVIC na Facebooku. Spolu DOKÁŽEME urobiť zmenu!