Očkovanie proti žltačke typu B je spojené s úmrtiami dojčiat, roztrúsenou sklerózou a autoimúnnymi chorobami

13.06.2011 08:44

NaturalNews.com - 2.VI.2011 - Anthony Gucciardi

 

       Pôvodný článok "The hepatitis B vaccine is linked to infant death, multiple sclerosis and autoimmune disorders"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Očkovanie proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B už v deň narodenia bolo schválené pre všetky deti v USA. Je však skutočne bezpečné? Keď zvážime, že ide o "preventívne" očkovanie, množstvo komplikácií spojených s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B je poriadne šokujúce. V skutočnosti zistilo množstvo peer-reviewed štúdií (tzn. takých, ktoré sú pred zverejnením zhodnotené inými odborníkmi z oboru - pozn. prekl.) spojitosť medzi očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B (ktoré je súčasťou na Slovensku povinnej vakcíny Infanrix Hexa proti šiestim chorobám - pozn. prekl.) a úmrtiami dojčiat, a to ako v USA, tak aj v Európe. Niektorí lekári hovoria o nebezpečenstvách očkovania proti nákazlivej žltačke typu B poukazujúc na spojitosť tohto očkovania so syndrómom náhleho úmrtia dojčaťa (= SIDS = Sudden Infant Death Syndrome), roztrúsenou sklerózou a početnými chronickými autoimúnnymi ochoreniami.

       Debata o nebezpečenstvách očkovania proti nákazlivej žltačke typu B by sa už v podstate mohla skončiť. V súdnom spore, o ktorom informovala stránka Child Health Safety (bezpečnosť zdravotníctva pre deti), súd rozhodol v prospech žalobkyne, u ktorej sa rozvinul systémový erytematózny lupus (SLE) ako dôsledok očkovania proti nákazlivej žltačke typu B. Vláda USA bola donútená pripustiť, že očkovanie spôsobilo vznik tejto choroby. Aj keď bola žalobkyňa v čase vyrieknutia verdiktu už mŕtva, ide o prelomový prípad v boji za odhalenie pravdy ohľadne očkovania proti nákazlivej žltačke typu B. Dokument Federálneho súdu USA (U.S. Court of Federal Claims) vysvetľuje:

"Tambra Harris ... podala žiadosť o odškodnenie tvrdiac, že utrpela určité poškodenia zdravia čoby dôsledok očkovania. Okrem iného ako dôsledok očkovania proti nákazlivej žltačke typu B uviedla systémový erytematózny lupus (SLE) ... Celkovo bude v podobe šeku vyplatená suma 475.000,- US$ správkyni pozostalosti po Tambre Harris."

       Dr. Jane Orient zo Zväzu amerických všeobecných lekárov a chirurgov (= Association of American Physicians and Surgeons = AAPS) svedčila pred Kongresom (= dolná komora parlamentu USA - pozn. prekl.) ohľadne vážnych ohrození zdravia, spojených s očkovaním proti nákazlivej žltačke typu B:

"Pre väčšinu detí môže byť riziko vážnej reakcie na očkovanie 100x vyššie než riziko samotnej nákazlivej žltačky typu B."

       Keď sa trochu pozrieme na spôsob prenosu nákazlivej žltačky typu B, môže sa nám vládou nanucované očkovanie dojčiat proti tejto chorobe javiť ako ešte viac zbytočne riskantné. Nákazlivá žltačka typu B je vírusové ochorenie, ktoré najviac napáda pečeň a šíri sa skrz priamy kontakt telesnými tekutinami - obzvlášť krvou a semenom. Nákazlivá žltačka typu B sa šíri najviac kvôli nezodpovedným životným rozhodnutiam ako napr. nechránený sex alebo vnútrožilové podávanie drog nesterilnými ihlami, ktoré zdieľajú viacerí narkomani. Toto nie sú okolnosti, ktoré by sa vzťahovali na novorodencov alebo snáď na väčšinu ľudí. Kvôli podivnému rozhodnutiu očkovať novorodencov proti nákazlivej žltačke typu B a množstvu ďalších faktorov je bezpečnosť a účinnosť očkovania proti nákazlivej žltačke typu B už dlhé roky spochybňovaná. NVIC (= National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) oznámilo v 90. rokoch 20. storočia, keď vláda začala propagovať očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B:

"Rastúci počet rodičov po celých USA sa obracia na NVIC s vyjadrením odporu proti smerniciam, ktoré uviedli do platnosti štátni úradníci z ministerstva zdravotníctva, podľa ktorých sa požaduje očkovanie detí tromi dávkami očkovacej látky proti nákazlivej žltačke typu B pred prijatím do jaslí, materskej, základnej, strednej či vysokej školy.

       Zároveň s tým, ako školy a zamestnávatelia ohýbajú chrbát pod tlakom vládnych zdravotníckych úradníkov a požadujú od jednotlivcov dôkaz, že sú zaočkovaní proti nákazlivej žltačke typu B skôr, než budú títo prijatí do školy alebo do práce, množia sa hlásenia vážnych zdravotných problémov po očkovaní proti nákazlivej žltačke typu B u detí i dospelých."

       Na to, že ide o "preventívne" opatrenie, prináša očkovanie proti nákazlivej žltačke typu B množstvo extrémnych rizík. Keďže imunitný systém dojčiat ešte nie je plne vyvinutý, sú novorodenci obzvlášť náchylní na poškodenia zdravia jedovatými látkami obsiahnutými vo vakcíne, čo robí už beztak nebezpečnú vakcínu proti nákazlivej žltačke typu B ešte väčšou hrozbou. Preštudujte si výskumy, prečítajte si články mnohých lekárov a vzdelávajte sa pred tým, ako dáte očkovať seba či svoje deti!

 

Zdroje: