Očkovanie proti meningokokom je snáď jedným z úplne najzbytočnejších

01.08.2011 21:00

Mercola.com - 14.VII.2011 - Dr. Joseph Mercola a Barbara Loe Fisher

 

       Pôvodný článok "Perhaps One of the Most Unnecessary Vaccines Ever"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Barbara Loe Fisher je priekopníčkou v osvete o očkovaní a bezpečnosti očkovacích látok, a tiež spoluzakladateľkou a predsedníčkou NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.). Za posledných 25 rokov bola členkou niekoľkých federálnych poradných výborov pre očkovanie sťaby zástupkyňa spotrebiteľov, a to vďaka jej poprednej úlohe v oblasti obhajoby práv spotrebiteľov.

       V tomto rozhovore varuje pred možnosťou pridania ešte viac dávok ďalšej vakcíny do štandardného očkovacieho kalendára pre dojčatá v USA: vakcíny proti meningokokovej meningitíde. Pozrime sa na to, prečo by toto nemusel byť práve najšťastnejší krok.

       Niektorí rodičia už k tomu vypovedali na nedávnom fóre o očkovaní. Niektorí vypovedali za, iní proti. Denník The Seattle Times k tomu píše:

"Čo predstavuje väčšie riziko: očkovanie alebo choroby, pred ktorými by malo chrániť? Mali by všetky deti podstúpiť očkovanie — so všetkými jeho rizikami — aby sa zabránilo pomerne vzácnej, ale potenciálne nebezpečnej chorobe? ... Po celý deň vyše 100 ľudí zápasilo s otázkami bezpečnosti, ceny a účinnosti očkovania proti meningokokovej meningitíde, jednému z niekoľkých typov chorôb, ktoré môžu spôsobiť zápal blán pokrývajúcich mozog a miechu."

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Mercolu:

       V súčasnosti sa v USA vážne uvažuje o ďalšej vakcíne, či bude zaradená do očkovacieho kalendára pre deti: o vakcíne proti meningokokovej meningitíde. Barbara Loe Fisher nedávno navštívila jednanie záujmových strán v oblasti očkovania, ktoré usporiadalo CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. red.), kde sa táto otázka preberala. Bola jedným z mála zástupcov spotrebiteľov na tomto stretnutí.

 

Čo je to meningitída?

       Meningitída je zápalom mozgových blán, v zásade teda zápalom mozgu. Môže byť spôsobená niekoľkými rôznymi druhmi organizmov, vrátane baktérií Neisseria meningitidis — proti ktorým je namierená vakcína proti meningokokom, — pneumokokov (baktérií Streptococcus pneumoniae) a baktérií Haemophilus influenzae typu B. Okrem toho môžu v určitých prípadoch spôsobiť meningitídu aj vakcíny proti pravým kiahňam, besnote, čiernemu kašľu, MMR (proti osýpkam, príušniciam a ružienke) i proti nákazlivej žltačke typu B.

       Známky a príznaky meningitídy sú:

 • vážne bolesti hlavy,
 • vysoká horúčka,
 • u bábätiek vysoko posadený krik a prehýbania chrbáta do oblúka,
 • stuhnutá hlava a šija a extrémna bolesť, keď sa pokúsite priložiť si bradu na hruď,
 • zvracanie,
 • hnačka,
 • kŕče,
 • zmätenosť.
   

       Meningokokové ochorenie je vážnou chorobou, ktorá môže spôsobiť stratu končatín, poškodenie mozgu a smrť. Nástup a postup choroby môže byť rýchly a vyžaduje si naliehavú lekársku pozornosť. Takže ak zaznamenáte vyššie uvedené príznaky, mali by ste čo najskôr navštíviť lekára.

       Našťastie, meningitídu možno účinne liečiť vnútrožilovým podaním antibiotík, ak sa zachytí včas, avšak tu je práve kameň úrazu. Barbara Loe Fisher hovorí:

"Častokrát je postup choroby tak rýchly, že ak tomu nevenujete pozornosť a nejdete s tým do nemocnice — a toto samozrejme bolo argumentom za očkovanie — môže sa to skončiť poškodením mozgu alebo úmrtím.

       Mali by sme sa však pozrieť na výškyt choroby. V tejto chvíli 20% z nás nosí baktérie Neisseria meningitidis v zadnej časti hrtana a nejavíme známky choroby. Čo teda ľuďom spôsobuje invazívne meningokokové ochorenia? Na toto by sa mal po správnosti sústrediť výskum. Aké sú rizikové faktory?

       Ďalšia vec je, že väčšina z nás v čase dospievania už má prirodzené protilátky proti baktériám Neisseria meningitidis... Čo sa však stane, keď už nebudeme mať prirodzené protilátky — keď budú deti očkované v 2., 4., 6. a 12. mesiaci života a budú mať očkovaním podnietené protilátky, čo nie je jedno a to isté? Očkovaním podnietené protilátky nie sú rovnaké ako prirodzené protilátky. Možno budeme musieť zmeniť všetko."

       A toto je veľmi dôležitý postreh, pretože drvivá väčšina ľudí nechápe, že je rozdiel medzi očkovaním podnietenou imunitou, ktorá sa v prvom rade meria množstvom protilátok v krvi (humorálnou imunitou), a tou imunitou, ktorá vzniká po nákaze a zotavení sa z choroby a ktorá je kvalitatívne oveľa lepšia, pretože je ako bunková, tak aj humorálna.

 

Ako sa šíri meningokokové ochorenie?

       Vzdelávanie rodičov a detí o tom, ako sa meningokokové ochorenie šíri a kedy môže viesť k vážnym komplikáciám, je možno oveľa dôležitejšie než zavedenie plošného očkovania všetkých bábätiek proti meningokokom.

       Po prvé: porozumejte tomu, ako sa šíri. Napr. baktériou Neisseria meningitidis sa nemôžete nakaziť jednoducho tým, že stojíte v blízkosti niekoho, kto ju má. Na nákazu a šírenie tejto baktérie je potrebná intímna výmena slín, ako napr. pri bozkávaní, pri používaní tej istej zubnej kefky viacerými osobami alebo pri pití viacerých osôb z toho istého pohára. Nemožno sa nakaziť od niekoho, kto kašle vo výťahu. Barbara Loe Fisher hovorí:

"Ľudia jednoducho nemajú základné informácie potrebné pre informované rozhodnutia. Dúfam, že ľudia sa budú vážne venovať tejto otázke a dajú CDC spätnú väzbu. Opakujem: dostupnosť tejto vakcíny je jedna vec, avšak odporúčanie tohto očkovania plošne všetkým, z čoho neskôr vyvstane povinné očkovanie, je niečo iné."

 

Teraz sa uvažuje o vakcíne proti meningokokom pre bábätká...

       Očkovanie proti meningokokom je už teraz v USA odporúčané mladým dospievajúcim (11-12 rokov) a opäť v 16 rokoch alebo po nástupe na vysokú školu. Teraz chcú pridať tri až štyri ďalšie dávky v 2, 4, 6 a 12 mesiacoch života dieťaťa. Barbara Loe Fisher hovorí:

"Situácia okolo tejto vakcíny je takáto: Neisseria meningitidis je spájaná len s 1.400 až 3.000 prípadmi meningitídy ročne v celých USA, ktoré majú 308 miliónov obyvateľov. Je 5 kmeňov (sérotypov) meningokokov: A, B, C, Y a W135. Tretina až polovica prípadov meningokokových ochorení je spôsobená kmeňom B, a ten NIE JE obsiahnutý vo vakcíne."

       U detí do 5 rokov je kmeň B zodpovedný za 66% až 70% prípadov meningitídy. Dojčatá v prvom roku života sú teraz novou cieľovou skupinou, ktorej je odporúčané toto očkovanie, a to navzdory faktu, že:

 • kmeň tejto baktérie, ktorý je zodpovedný za drvivú väčšinu prípadov NIE JE zahrnutý vo vakcíne a
 • za posledných 9 rokov bolo v USA priemerne 16 úmrtí ročne na meningokokové ochorenia u detí v prvom roku života.
   

       Navrhovaná stratégia je zaočkovať KAŽDÉ dieťa v 2, 4, 6 a 12 mesiacoch, a potom opäť v 11/12 rokoch a v 16 rokoch života. To znamená 6 dávok vakcíny proti meningokokom, ktorá nepokrýva 30% až 70% prípadov, čo v skutočnosti nastanú - v závislosti od vekovej skupiny! Barbara Loe Fisher hovorí:

"Skutočne sa treba pozrieť na analýzu nákladovej efektívnosti."

       Mali by ste sa tiež pozrieť na pridanie ďalšej vakcíny do očkovacieho kalendára, ktorý už teraz obsahuje 8 vakcín (na Slovensku 7 - pozn. prekl.), ktoré majú byť opakovane podávané vo veku 2, 4 a 6 mesiacov. Kde sú dôkazy, že je bezpečné zaočkovať dojča všetkými týmito vakcínami počas prvých 6 mesiacov života? Kde sú štúdie, ktoré by potvrdili, že je bezpečné pridať deviatu vakcínu?

       Nijaké také nejestvujú!

 

Zapamätajte si: prirodzená imunita je oveľa lepšia než očkovaním podnietená imunita

       Mnoho ľudí sa domnieva, že očkovanie podnecuje vytvorenie toho istého typu imunity, ktorý získame pri prirodzenom prekonaní nákazy. To však jednoducho nie je pravda. Je to veľmi dobre zdokumentované a myslím si, že žiadny uznávaný vedec, ktorý má poňatia o základoch imunológie, by neoponoval. Prirodzené prekonanie choroby s oveľa väčšou pravdepodobnosťou povedie k doživotnej imunite, zatiaľčo očkovaním sa podnieti vytvorenie dočasnej a zvyčajne oveľa slabšej imunity, ak vôbec k vytvoreniu nejakej imunity dôjde. To je dôvod, prečo jedna dávka vakcíny nestačí a prečo sú potrebné "posilňovacie" ("booster") dávky na predĺženie očkovaním vyvolanej imunity. Barbara Loe Fisher varuje:

"Ani tomuto sa nevenuje príslušná pozornosť: Staneme sa závislými na očkovaní? Dožijeme sa mutácií baktérie Neisseria meningitidis, ktoré budú nebezpečnejšie a rozšírenejšie?"

       Hlavným dôvodom, prečo vznikajú epidémie meningitídy medzi vysokoškolskými študentmi, je, že mnohí novopečení vysokoškoláci — súc prvý krát ďaleko od domova, — nemajú zdravý životný štýl. Zvyčajne dochádza k zanedbaniu zdravej výživy, čo v spojení so stresom z nového prostredia a narušenými zvykmi ohľadne spánku má dramatický škodlivý dopad na zdravé fungovanie ich imunitného systému. Zbedačený imunitný systém potom bude oveľa menej odolný voči nákazám.

 

Majú ďalšie 4 dávky vakcíny počas prvého roku života zmysel?

       Navrhovaná očkovacia stratégia je: 6 dávok očkovacej látky proti meningokokom pre každé dieťa v USA, z toho 4 dávky v prvom roku života proti chorobe, čo za posledných 9 rokov zabila v USA priemere 16 dojčiat ročne. Vari tieto štatistiky úmrtnosti opodstatňujú vynaloženie mnohých miliónov nedostatkových zdravotníckych dolárov na nákup 4 dávok vakcíny proti meningokokom pre každé jedno dojča v USA?

       Medzitým najmenej 106.000 ľudí zomrie každý jeden deň na následky správne predpísaných liekov na predpis. Prečo sa nerobí niečo ohľadne používania liekov na predpis, ak majú zodpovedné osoby skutočne na srdci záchranu aj tých niekoľko málo životov?

       Musím povedať, že táto očkovacia stratégia nevyzerá rozumne — ak teda jej prvoradým ospravedlnením nie je zisk výrobcov vakcín.

       Barbara Loe Fisher hovorí (a ja s ňou v tomto bode súhlasím):

"Myslím si, že vakcína by mala byť k dispozícii pre každého, kto ju chce. Problém, ktorý mám s odporúčaním CDC plošne očkovať všetky dojčatá proti meningokokom, je ten, že kedykoľvek v posledných 25 rokoch vydalo CDC odporúčanie plošne očkovať všetky deti nejakou vakcínou, vždy sa to nakoniec stalo povinným očkovaním. To znamená, že nemáte na výber.

       Toto je skutočne dlhodobý problém, z ktorého majú obavy mnohí rodičia... Nejde o to, že je toto očkovanie odporúčané, ale o to, že sa stane povinným. Že vám ho budú vnucovať. Keď sa ktokoľvek pokúsi o slobodné informované rozhodnutie, vyhodia ho z ordinácie, je obťažovaný, je zastrašovaný."

       A to je situácia, ktorá sa môže stať výbušnou.

 

Robil vôbec niekto analýzu nákladovej efektivity?

       Barbara Loe Fisher hovorí:

"Ak sa objektívne pozrieme na toto potenciálne odporúčanie CDC plošne očkovať proti meningokokom, narazíme na niekoľko problémov: Po prvé, je tu problém nákladov... Náklady závisia od toho, či očkovanie prebehne vo verejnej klinike alebo súkromnej ambulancii detského lekára, ale môže ísť o zhruba 60 až 100 dolárov na jednu dávku."

       To činí až 500-600 dolárov na dieťa len za túto jedinú vakcínu. Nakoniec to tak-či-tak zaplatíme, pretože buď to platia priamo rodičia, alebo vláda, ktorá peniaze na očkovanie zoberie z vyzbieranej dane z príjmu. Opäť sa pýtam: sú (pri pohľade na štatistiky tejto choroby a na súčasné výdavky na zdravotnú starostlivosť v USA) ďalšie štyri dávky tejto vakcíny pre každé jedno dojča v USA skutočne opodstatnené?

 

Povinné očkovanie porušuje slobodu v zdravotníctve

       Druhým problémom je možnosť, že sa toto odporúčanie zmení na povinné očkovanie. V Texase nedávno zaviedli povinné očkovanie proti meningokokom pri nástupe na vysokú školu. Našťastie, Texas umožňuje výnimku z očkovania na základe rozporu so svedomím, za čo možno poďakovať Dawnovi Richardsonovi, ktorý je právnym odborníkom NVIC a tiež zakladateľom texaskej neziskovej organizácie Rodičia žiadajúci otvorené vzdelávanie o očkovaní (Parents Requesting Open Vaccine Education = PROVE).

       Barbara Loe Fisher hovorí:

"Celé je to o ochrane nášho práva na výber. To znamená, že ak matka chce dať zaočkovať svoje dieťa proti meningokokom (napr. ak boli nejaké meningokokové ochorenia v rodine a táto matka sa domnieva, že jej dieťa má vysoké riziko meningokokového ochorenia), určite by malal mať právo na prístup k vakcíne. Nemali by sme však byť nútení do očkovania, o ktorom sa nedomnievame, že je bezpečné, účinné a potrebné pre naše deti. Potrebujeme mať toto právo.

       Z navrhovanej stratégie mám veľké obavy. ...

       Pretože opakujem: jedna vec je dostupnosť vakcíny, niečo výrazne iné je odporúčať toto očkovanie každému dieťaťu a následne z neho urobiť očkovanie povinné."

       Je dôležité zobrať do úvahy, že je veľmi dobre možné, že očkovanie proti meningokokom sa s najväčšou pravdepodobnosťou stane povinným, pretože ACIP (Advisory Committee for Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. prekl.) je časťou CDC. Takže ak CDC odporučí plošné očkovanie proti meningokokom, tak toto odporúčanie federálnej vlády sa veľmi ľahko môže premeniť na povinné očkovanie v jednotlivých štátoch USA.

       A to znamená, že (ak nežijete v štáte, ktorý umožňuje výnimky z očkovania z náboženských dôvodov, z filosofických dôvodov alebo kvôli výhrade svedomia, alebo ak neviete nájsť lekára, ktorý by vám dal výnimku z očkovania zo zdravotných dôvodov) vaše dieťa bude musieť byť očkované štyrmi až šiestimi dávkami očkovacej látky proti meningokokom. Ak nechodíte do verejného zdravotníckeho zariadenia, očkovanie proti meningokokom vás môže vyjsť až na 500-600 dolárov navyše k desiatkam dávok iných vakcín, ktoré už sú v jednotlivých štátoch USA podmienkou pre nástup do štátnej školy, ako aj do mnohých súkromných škôl.

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.