O údajnom "zmiznutí" detskej obrny

19.11.2011 00:27

International Medical Council on Vaccination - 17.XI.2011 - Dr. Suzanne Humphries

 

       Pôvodný článok "Smoke, Mirrors, and the “Disappearance” Of Polio"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

"Zámerom plošných očkovaní je urobiť z ľudí stádo. Ľudia však nie sú dobytkom ani ovcami. Nemali by byť stádom. Plošné očkovanie v sebe nesie pokušenie príliš zjednodušovať problém; zveličovať prínosy; bagatelizovať alebo úplne ignorovať hrozby; zastrašovať a umlčiavať učenú, uváženú a opatrnú opozíciu; vytvárať nevyhnutnosť tam, kde žiadna nie je; poháňať nadšenie občanov, ktoré je sprevádzané netrpezlivosťou, ak nie rovno intoleranciou; rozširovať koncept policanej moci štátu v karanténe ďaleko za jej primerané hranice; predpokladať jednoduchosť, keď v skutočnosti máme do činenia s veľkou zložitosťou; pokračovať v podpore očkovania ešte dlho po zdiskreditovaní príslušných vakcín;... zosmiešniť poctivý a informovaný súhlas."[1]

       V téme očkovania je mnoho zmätkov, najmä medzi lekármi s vymytými mozgami, ktorí veria svojim lekárskym fakultám. Následne dôverčivá verejnosť verí im, pretože "lekári to predsa musia najlepšie vedieť, že"? A lekári sú milí ľudia, ktorí chcú konať dobro. Veru. Kedysi som aj ja bola jedným z takých lekárov. Verila som v dobrodenie zdravotníctva a verila som, že všetko, čo som sa naučila, bolo tým najlepším, čo súčasná doba môže ponúknuť. Teraz je už však aj mne nad slnko jasnejšie, že veľká časť z toho, čo sa učí na lekárskej fakulte, je silne obmedzená. Teraz vidím, že väčšina lekárov je len o máličko viac než otrokmi techniky, čo nasledujú naučené dogmy, za ktorých opakovanie boli odmeňovaní, dokonca aj keď sa pred nimi rozprestrie pravda, hovoriaca niečo úplne iné.

       Drvivá väčšina lekárov nevie, že dejiny očkovania proti detskej obrne sa vyznačujú obrovskými zmenami vo verejnom zdravotníctve v čase, keď živý smrtonosný kmeň vírusu detskej obrny nakazil Salkove vakcíny proti detskej obrne, kvôli ktorým potom ochrnuli stovky detí a ľudí, čo s nimi prišli do styku. To boli práve tie vakcíny, ktorým údajne vďačíme za ústup detskej obrny v rokoch 1955 až 1961! Pre tento "pokles" však jestvujú oveľa temnejšie dôvody. V roku 1955 totiž došlo k veľmi vynachádzavej zmene definície detkej obrny, aby sa "zakryl" fakt, že mnohé prípady ochrnutia "detskou obrnou" nemali v sebe žiadny vírus detskej obrny. Zachránilo to povesť Salkovej vakcíny, ale tiež významne zakalilo vody histórie.

       Dokonca aj na vrchole epidémie bol samotný vírus detskej obrny, vedúci k dlhodobému ochrnutiu, niečím zriedkavým,[2] čo však bolo mylne označované za nespútaného násilníka, spôsobujúceho mrzačenie, v reklamných kampaniach "March of Dimes" Basila O'Connora. V tom istom čase, keď Basil O'Connor tlačil 45 miliónov dolárov ročne do vývoja Salkovej vakcíny, si vedci začali všímať, že iné vírusy, ako napr. Coxsackie vírusy, echovírusy a enterovírusy, taktiež spôsobujú ochrnutia. Diskutovali tiež o skutočnosti, že olovo, arzén, DDT a iné bežne používané nervové jedy môžu verne napodobiť detskú obrnu. Počas veľkej epidémie v USA dokázali alternatívni lekári s veľkým úspechom zvrátiť tzv. detskú obrnu pomocou v tom čase dostupne detoxikácie. Napriek tomu boli úplne ignorovaní.[3]

       Teraz sa už v lekárskej literatúre pripúšťa, že aj iné vírusy spôsobujú "detskú obrnu", ale málokto z laickej verejnosti o tom vôbec vie.

       Pred 1954 sa za diagnózou "detská obrna" skrývalo toto všetko: transverzná myelitída, vírusová či "aseptická" meningitída, Guillain-Barrého syndróm (ktorým trpel Franklin Delano Roosevelt),[4] akútna motoricko-axonálna neuropatia, chronický únavový syndróm, epidemická cholera, letná cholera, spinálna meningitída, apoplexia, inhibičná obrna, striedavá horúčka, týfus, helmintiáza, žlčníková remitujúca horúčka, ergotizmus, akútna chabá obrna (chabá hemiplégia/paraplégia/tetraplégia).

       Pod "akútnou chabou obrnou" sa skrývajú detská obrna, transverzná myelitída, Guillain-Barrého syndróm, enterovírusová encefalopatia, traumatická neuritída, Reyeov syndróm ai.

       Ak sa domnievate, že detská obrna bola takmer vyhubená, pozrite sa na graf akútnej chabej obrny a detskej obrny:Graf nárastu akútnej chabej obrny

       Keď sa ma ľudia pýtajú, kde sú teraz všetky tie deti na "železných pľúcach", odpovedám, že by sa mali spýtať Dr. Douglasa Kerra z Nemocnice Johna Hopkinsa, ktorý na str. xv predslovu ku knihe Donny Jackson Nakazawa "The Autoimmune Epidemic" ("Epidémia autoimúnnych ochorení") píše:

"Už 5-mesačné deti môžeu dostať transverznú myelitídu a niektoré zostanú trvale ochrnuté a závislé na dýchacích prístrojoch... ja a moji kolegovia v Nemocnici Johna Hopkinsa poznáme alebo liečime stovky nových prípadov ročne."

       Má verejnosť vôbec potuchy o tom, že tu sú stovky prípadov niečoho, čo sa kedysi nazývalo "detská obrna", a že niektoré z týchto detí budú závislé na modernej verzii "železných pľúc"? Nie. Rodičia si dnes myslia, že Salkova vakcína odstránila akúkoľvek potrebu dýchacích prístrojov, pretože obrázky týchto detí so "železnými pľúcami" už nie sú ľuďom predvádzané za účelom vytvorenia strachu. Popri tom, dnešné "železné pľúca" nevyzerajú ako prototyp ponorky. Dnes ich nazývame "ventilátormi".

       Vakcína proti detskej obrne bola v dejinách FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. prekl.) najrýchlejšie schváleným medikamentom. Do sériovej výroby bola schválená po len dvoj-hodinovej porade schvaľovacieho výboru, pod silným nátlakom. Vedci boli svedkami toho, ako bola táto vakcína rýchlo uvedená na trh - skôr, než mali vedci vôbec príležitosť prečítať si ľubovoľný zo zverejnených článkov o jej bezpečnosti, a skôr, než sa vôbec dostali výsledky veľkej klinickej skúšky tejto vakcíny do nejakého lekárskeho časopisu. Keby títo vedci mali väčšie slovo, pravdepodobne by nedošlo k nešťastiam ako bol "Cutter incident" (40.000 ochorení, 169 ochrnutí, 10 úmrtí - pozn. prekl.) a "Wyeth problem" (podobný, aj keď menší incident - pozn. prekl.), ktoré viedli k zmrzačeniu a úmrtiam zaočkovaných osôb len pár týždňov po uponáhľanom schválení vakcíny.

"Predtým bola vakcína distribuovaná ako experimentálny výrobok, nie schválený výrobok... výbor bol požiadaný, aby rozhodol veľmi rýchlo... diskutovalo sa o správe Dr. Francisa, ale nemohli sme ju prediskutovať veľmi do hĺbky, keďže sme túto správu nevideli skôr než toho dňa ráno a bola nám distribuovaná až po prezentácii... bol na nás vyvíjaný tlak v tom zmysle, že nám povedali, že rýchlosť je podstatná, a keď sme sa priblížili času 5:00, niektorí z nás mali pocit, že by túto vec bolo treba prediskutovať viac. Bolo nám povedané, že ďalšie prediskutovanie tejto veci by sa pretiahlo do nasledujúceho týždňa a museli by sme ísť do Washingtonu alebo Bethesdy, pričom väčšina členov to nebola ochotná urobiť. Vo výsledku sme boli tlačení k skoršiemu rozhodnutiu, než by sme za bežných okolností učinili... Bola to súčasť tlaku udalostí, ak to tak mám nazvať."[5]

       A to je len začiatok príbehu o detskej obrne, ktorý dnes slúži ako základ pre modernú vieru v očkovanie, dokonca aj u tých, čo majú pochybnosti ohľadne súčasnej očkovacej politiky.

       Žiadna vakcína nie je bezpečná. "Účinnosť" znamená, že sa vytvoria protilátky a nie že Vás protilátky uchránia od choroby. Sú aj mnohé iné spôsoby, ako udržať zdravie detí, než vpichovať im choroboplodné zárodky, chemikálie, zvieraciu DNA, zvieracie bielkoviny, detergenty a surfaktanty, ktoré oslabujú hemato-encefalickú bariéru (filter, ktorý bráni vstupu škodlivých látok z krvného obehu do mozgu - pozn. prekl.), čo môže spôsobovať zápaly a iné problémy.

       Viete, koľko sa toho lekári na lekárskej fakulte učia o očkovaní? V rámci výučby pediatrie sa učíme, že očkovanie sa má vykonávať podľa očkovacieho kalendára. Učíme sa, že pravé kiahne a detská obrna boli vyhubené očkovaním. Učíme sa, že netreba vedieť, ako liečiť záškrt, lebo sa s ním už nikdy nestretneme. Sme zblbnutí mantrou "očkovanie je bezpečné a účinné", pričom ani jedno z toho nie je pravdou.

       Dnešní lekári dostávajú rozsiahle školenie o tom, ako hovoriť s "odporujúcimi" rodičmi - ako ich vystrašiť šialeným nafukovaním rizík prirodzenej nákazy. Sú školení v tom, ako priškripnúť rodičov, aby sa podriadili, alebo ako ich vyhodiť, keď sa podriadiť nechcú. Sú školení, že o očkovaní nesmú povedať NIČ zlé, bodka.

       V minulosti (už od čias smrtonosnej vakcíny proti pravým kiahňam) bolo bežné zastrašovať alebo umlčiavať učenú, rozvážnu a opatrnú opozíciu voči politike plošného očkovanie. To je, jednoducho povedané, politika, ktorá v atmosfére rodinkárstva a korporativizmu napadla údajne zdravotnícky priemysel.

       Názory študovaných proti-očkovacích lekárov nie sú povolené na CNN, Fox News či v mainstreamovej literatúre. Pravdepodobne preto, že keby boli vysielané v takýchto médiách, dôverčivá verejnosť by urobila "čelom vzad". Namiesto toho mainstreamové médiá pustia k slovu len rodiča, odporujúceho očkovaniu po tom, čo jeho dieťa bolo očkovaním poškodené, a pozvú si k nemu nejakého mediálne známeho lekára, obhajujúco očkovanie. Dr. Stork mal vrcholne zlú náladu po tom, čo mal J. B. Handley svojho druhu vstup (z publika!) počas rozhovoru s Jenny McCarthy, viď:

       Nateraz si nevšímajme úplne klamné predstavy Dr. Searsa o dejinách očkovania a ústupe prenosných ochorení. To, že v tomto programe bol J.B.Handley, pričom obecenstvo mu tlieskalo a nebol vystrihnutý, je nezvyčajná udalosť. Štandardný prístup komerčnej televízie je predstierať, že nejestvuje žiadny proti-očkovací lekár, ktorý by sa vyrovnal známemu lekárovi kalibru Dr. Paula Offita. Preto môžu pozvať a verejne poraziť len tých, ktorých podceňujú. Som veľmi rada, že J.B.Handley mal navrch. Očkovacia hra sa jednoducho vždy hrala tak, že názory rozvážnych a informovaných lekárov a vedcov boli mimo záber kamery a lekárskych časopisov, pričom proti-očkovacie názory mali len obmedzené zastúpenie.

       Ak máte pochybnosti o bezpečnosti a účinnosti očkovania, udržujte si svoju zvedavosť, keďže životy vašich detí na nej môžu závisieť. Pravdepodobne budete musieť podstúpiť veľa "deprogramovania", podobne ako väčšina z nás.

 


[1] Výpoveď Clintona R. Millera, Intensive Immunization Programs, 15. a 16.V.1962, Vypočúvanie pred Committee on Interstate and Foreign Commerce House of Representatives (výborom pre medzištátny a zahraničný obchod Snemovne reprezentantov), 87. kongres USA, druhé zasadanie k H.R. 10541.

[2] Meier P., 1978: The biggest public health experiment ever: The 1954 trial of the Salk poliomyelitis vaccine
Tanur J. M. a kol.: Statistics: A Guide to the Unknown, str. 3-15, San Francisco: Holden Day

[3] Scobey R., 1952: The poison cause of poliomyelitis and obstructions to its investigation, Arch Pediatr, April;69(4):172-193

[4] Goldman A. S. a kol., 2003: What was the cause of Franklin Delano Roosevelt’s paralytic illness?, J Med Biog, 11:233-240

[5] Opening brief of Defendant and Appellant Cutter Laboratories Gottsdanker v. Cutter Laboratories (1960), 182 Cal. App.2d 602, str. 31-33

 


Preklad tohto článku a vloženého grafu zabral prekladateľovi približne 4 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.