Nový dôkaz, že očkovanie proti chrípke je zbytočné a neúčinné

02.11.2010 15:49

Mercola.com - 1.XI.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "New Proof that This Common Medical Treatment is Unnecessary and Ineffective"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Chrípková sezóna 2010/2011 je tu. S ňou prichádza zmes dobrých i zlých správ, ale ak spolu budeme šíriť fakty namiesto strachu, môžeme opäť vychýliť jazýček váh na stranu zdravia v USA a po celom svete.

       Minulý rok bola "pandémia" prasacej chrípky, ktorou nás strašili, že bude katastrofická, v skutočnosti oveľa miernejšia, než nás predstavitelia verejného zdravotníctva varovali.

       Minulý rok sa odhadovaná úmrtnosť na chrípku v USA ukázala byť len tretinová z priemeru za posledné roky, navzdory novému ľudsko-vtáčo-prasaciemu vírusu chrípky, ktorý sa stal známy pod menom "prasacia chrípka".

       Predstavte si to. Svet sa vôbec nezrútil.

       Minulý rok nakúpili USA od výrobcov vyše 170 miliónov dávok očkovacej látky proti prasacej chrípke. Pravdepodobne najvýznamnejším výsledkom tejto stránky (Mercola.com - pozn. prekl.) je, že prispela k tomu, že len 90 miliónov dávok z toho bolo nakoniec v USA aplikovaných.

       Súc vyzbrojená faktami, iba menej než tretina obyvateľstva USA pristúpila na obchod so strachom. A spoločnými silami sa nám to môže opäť podariť. Ale pred nami je niekoľko náročných prekážok.

 

Očkovanie všetkých proti chrípke (čo tam po vede?)

       Po niekoľko minulých rokov trvali lekári v USA na tom, že každé dieťa od 6 mesiacov do 18 rokov by malo byť každý rok očkované proti chrípke. Čo je však ešte horšie, predstavitelia verejného zdravotníctva v USA teraz rozšírili svoje odporúčania, a po novom odporúčajú KAŽDÉMU nad 6 mesiacov veku, aby bol každý rok zaočkovaný, či už je zdravý alebo nie, nízko rizikový či vysoko rizikový.

       Každý. 300 miliónov ľudí, každý rok, od narodenia až po hrob.

       Čo urobí každoročné očkovanie proti chrípke s Vaším imunitným systémom?

       Budete s tými všetkými očkovaniami náchylnejší na komplikácie chrípkového ochorenia a smrť?

       Naozaj nevieme.

       Predstavitelia verejného zdravotníctva urobili veľký skok vpred v odporúčaniach "očkovania proti chrípke pre všetkých" bez bezpečnostných štúdií - takže tým, že sa dáte zaočkovať proti chrípke v skutočnosti ponúkate seba samého/samú ako laboratórnu krysu. Inými slovami: VY ste bezpečnostná štúdia!

 

Nie je žiadnou záhadou, že tieto nežiadúce účinky očkovania proti chrípke SA OBJAVIA aj u nás

       Nie je to len obyčajná očkovacia látka proti chrípke, ktorú nám ponúkajú tento rok - je to nová trojzložková očkovacia látka, ktorá môže byť ešte viac reaktívna než jednozložková. Táto očkovacia látka je tri-v-jednom, obsahuje jeden kmeň chrípky typu A, jeden kmeň chrípky typu B a pandemický kmeň prasacej chrípky.

       Podávanie tejto vysoko podozrivej zmesi 300 miliónom ľuďom sa môže stať pohromou. Varovné signály prichádzali už minulý rok a v tejto sezóne prichádzajú mnohé ďalšie.

       Austrálska chrípková sezóna predchádza našej, takže sa na ňu môžeme pozerať ako na náhľad (predpoveď) problémov s očkovaním proti chrípke. V júni 2010 viedlo vyše 1.000 nežiadúcich účinkov u detí do 5 rokov viedlo austrálsku vládu k zákazu očkovania proti chrípke pre túto vekovú skupinu. Vysoké horúčky, zvracanie a kŕče boli najčastejšie hlásenými reakciami, a spájajú sa tiež s dlhodobými nežiadúcimi následkami na zdravie.

       Očkovacia látka Fluvax od firmy CSL sa zdá byť hlavným zdrojom problémov. Avšak firma CSL namietala proti tomu, že ľubovoľnú z troch ďalších očkovacích látok na austrálskom trhu možno taktiež obviniť.

       Tak ako minulý rok, keď sa skúsenosti s prasacou chrípkou v Austrálii presne zopakovali v USA, uvidíte, že sa to isté stane aj túto jeseň, zimu a jar v USA. To je úplne predpovedateľné, rovnako ako nedostatok správ v médiách, že sa tak stane.

       Zaujímavé je, že denník Sydney Morning Herald nedávno oznámil, že austrálski "odborníci na verejné zdravotníctvo volajú po nezávislom orgáne, ktorý by sledoval bezpečnosť liečiv, keď sa zistilo, že malé deti s väčšou pravdepodobnosťou skončia v nemocnici kvôli nežiadúcim účinkom očkovania proti chrípke než kvôli samotnej chorobe. Táto analýza odporuje vládnemu stanovisku, že riziko chrípky prevažuje nad rizikom očkovania proti nej, a vyvoláva obavy o kompetentnosť Úradu pre liečebné pomôcky (Therapeutic Goods Administration; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) posúdiť bezpečnosť a účinnosť tejto očkovacej látky."

       Poznačte si moje slová: USA zažijú rovnakú skúsenosť, a 9 mesiacov odteraz uvidíte v novinách, že deti zaočkované proti chrípke častejšie skončia v nemocnici než tie, čo sa (súc nezaočkované) nakazia chrípkou.

       Títo výrobcovia očkovacích látok majú príšerne neetickú históriu ohľadne výrobných chýb s ťažkými dopadmi. Mnohé z týchto očkovacích látok sú zbavené zodpovednosti za spôsobené škody.

 

Očkovacia látka proti prasacej chrípke naďalej vyvoláva hlásenia o vážnych nežiadúcich účinkoch

       Medzitým očkovacia látka proti prasacej chrípke, ktorá bola vsunutá do tohtoročnej trojzložkovej očkovacej látky proti sezónnej chrípke, naďalej vyvoláva množstvo hlásení o jej zničujúcich dopadoch:

  • vo Fínsku, Francúzsku a Švédsku bola hlásená narkolepsia u mládeže ako reakcia na jednozložkovú očkovaciu látku proti prasacej chrípke Pandemrix, čo viedlo fínsku vládu k zastaveniu jej používania.
  • v Kórey bolo hlásených k augustu 2010 takmer 2.600 nežiadúcich účinkov po očkovaní proti prasacej chrípke, od alergických reakcií cez horúčky a bolenie hlavy až po 10 úmrtí. 

       Deti, zdá sa, nie sú jedinou skupinou, ktorá reaguje prudkejšie na zložku proti prasacej chrípke. Podľa Barbary Loe Fisher z NVIC (National Vaccine Information Center = Národné informačné stredisko o očkovaní; nezisková organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní v USA - pozn. prekl.) bola zriadená špeciálna vládna komisia na vyšetrovanie minuloročnej očkovacej látky proti H1N1, keďže je zrejme spojená s vyšším výskytom určitých druhov reakcií. Výbor predbežne zistil, že s očkovacou látkou proti prasacej chrípke H1N1 z minulého roka boli spojené tri problémy.

       Barbara Loe Fisher zhrnula tieto tri zásadné zdravotné problémy v nedávno zverejnenom videu:

  1. Guillain-Barrého syndróm (GBS), autoimúnna choroba, ktorá je spájaná s očkovaním proti chrípke už od roku 1976, keď bola očkovacia látka proti prasacej chrípke použitá prvý krát. Navyše, zdravotnícki odborníci britskej vlády priznali spojitosť medzi očkovaním proti prasacej chrípke a zvýšeným rizikom GBS pred dvomi týždňami (16.X.2010). Pred týmto verejným priznaním vláda vždy takúto spojitosť popierala.
  2. Idiopatická trombocytopenická purpura (ITP), autoimúnna choroba, je poruchou zrážanlivosti krvi spôsobenou nedostatkom krvných doštičiek.
  3. Bellova obrna, spôsobujúca dočasné ochrnutie tváre.

       Prečo majú ľudia takéto nepríjemné reakcie?

 

Očkovanie zruinuje Váš imunitný systém

       Všetky očkovacie látky sú imunosupresívne, tzn. potláčajú Váš imunitný systém, ktorý sa nemusí vrátiť do normálu skôr než za niekoľko týždňov až mesiacov. Tu je niekoľko spôsobov, ktorými očkovanie oslabí a pozmení Vašu imunitnú odpoveď:

  • Niektoré zložky očkovacích látok sú nervovými jedmi a môžu potlačiť imunitu a činnosť mozgu, obzvlášť ak ide o konzervanty obsahujúce ortuť alebo adjuvanty s obsahom hliníka.
  • Laboratórne pozmenené očkovacie vírusy samé o sebe môžu oslabiť Vašu imunitnú odpoveď.
  • Cudzia DNA/RNA (genetická informácia) zo zvieracích tkanív môže narobiť spúšť vo Vašom tele a vyvolať u niektorých ľudí autoimunitné ochorenie.
  • Očkovanie môže pozmeniť fungovanie Vašich T-buniek, čo povedie k chronickej chorobe.
  • Očkovanie môže vyvolať alergie tým, že vpravuje do Vášho tela veľké molekuly cudzorodých bielkovín, ktoré neboli poriadne rozbité Vaším zažívacím ústrojenstvom (keďže ho obchádzajú priamym vpichom do svalu/pod kožu). Vaše telo na tieto cudzie častice môže odpovedať alergickou reakciou.

       Očkovanie proti chrípke môže predstavovať priame ohrozenie Vašej srdcovo-cievnej sústavy. Jedna štúdia zverejnená v roku 2007 v časopise Annals of Medicine dospela k záveru, že:

"Abnormality vo funkčnosti tepien a oxidácii LDL (Low-Density Lipoprotein) môžu pretrvávať najmenej 2 týždne po miernej zápalovej reakcii vyvolanej očkovaním proti chrípke.

      To môže čiastočne vysvetliť predtým hlásený nárast srdcovo-cievnych rizík počas prvých týždňov po akútnom zápalovom ochorení."

       Pridajte k týmto faktorom imunitu oslabujúce účinky prebytočného cukru v bežnej americkej strave, navyše nedostatok fyzického cvičenia a ďalšie nedostatky v životnom štýle, a vytvorili ste dokonalé prostredie pre zdravotné problémy oveľa horšie než je chrípka.

       Takže ide o výmenný obchod: ÚPLNÉ potlačenie imunitného systému (Vašej obrany proti miliónom patogénov) za dočasnú imunitu voči JEDNEJ prenosnej chorobe - v tomto prípade voči trom z mnohých kmeňov chrípkového vírusu - a aj táto imunita je otázna.

       Naozaj chcete získať dočasnú imunitu voči pár kmeňom chrípky spolu s autoimúnnym ochorením alebo dokonca rakovinou?

 

Zvláštne varovanie pre starších ľudí!

       Pre starších ľudí môže byť očkovanie proti chrípke túto sezónu jedným z najnebezpečnejších, aké kedy zažili, pretože, ako nedávno oznámil denník Chicago Tribune, pravdepodobne budú zaočkovaní očkovacou látkou ŠTYRIKRÁT silnejšou, než dostane zvyšok obyvateľstva.

       V predbežných odporúčaniach ACIPu (Advisory Committee on Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. prekl.) s dátumom 24.II.2010 sa píše:

"Pre starších ľudí nad 65 rokov bude v chrípkovej sezóne 2010/2011 dostupná inaktivovaná (= mŕtva - pozn. prekl.) očkovacia látka proti sezónnej chrípke s vyšším obsahom antigénov: Fluzone High-Dose, vyrábaná firmou Sanofi Pasteur, schválená FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) dňa 23.XII.2009.

       Fluzone High-Dose obsahuje 4x väčšie množstvo antigénov chrípkových vírusov v porovnaní s ostatnými inaktivovanými očkovacími látkami proti sezónnej chrípke. ...

       Prebiehajú štúdie, ktoré majú zhodnotiť pomernú účinnosť Fluzone High-Dose v porovnaní s bežnou dávkou inaktivovanej očkovacej látky proti chrípke, ale výsledky týchto štúdií nebudú k dispozícii pred začiatkom chrípkovej sezóny 2010/2011."

       Takže ak ste obyvateľom USA starším ako 65 rokov, CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) chce, aby ste sa dali túto jeseň zaočkovať očkovacou látkou, ktorá nielenže obsahuje antigén, proti ktorému už pravdepodobne máte protilátky (H1N1), ale ktorá je tiež 4x silnejšia, a to bez toho, že by bolo PRED začiatkom chrípkovej sezóny k dispozícii akékoľvek vyhodnotenie bezpečnosti tejto očkovacej látky!

       To je šialenstvo. Starí ľudia sú už beztak skupinou, ktorá dokáže zvládnuť škodlivé účinky tejto očkovacej látky najmenej zo všetkých vekových skupín.

       Opäť: CDC Vás žiada, aby ste sa stali časťou obrovského pokusu v oblasti verejného zdravia, a preto Vás varujeme.

 

Je očkovanie proti chrípke bezpečné pre tehotné ženy? Nikto nevie!

       Ak ste tehotnou ženou, Vy a Vaše doposiaľ nenarodené dieťa môžete byť najbezbrannejšími zo všetkých možných obetí očkovania v celoštátnom pokuse s očkovaním proti chrípke.

       Barbara Loe Fisher hovorí, že má veľké obavy o tehotné ženy očkované proti chrípke kvôli nedostatku vedeckých údajov o účinkoch tejto očkovacej látky (obzvlášť jej zložky proti prasacej chrípke) na tehotné ženy a ich doposiaľ nenarodené deti:

"Minulý rok (2009 - pozn. prekl.) v lete oznámil NIH (National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravia v USA - pozn. prekl.), že robí štúdie na deťoch, dospelých a tehotných ženách s očkovacou látkou proti prasacej chrípke H1N1. Okolo 120 tehotných žien sa malo zúčastniť štúdie začiatkom septembra 2009... Doposiaľ sme však nevideli nijaké výsledky týchto štúdií."

       A bez akýchkoľvek vedeckých dôkazov bezpečnosti budete snáď slepo veriť tomu, že očkovanie proti chrípke je bezpečné pre Vás a Vaše doposiaľ nenarodené dieťa?

       Ďalšou znepokojujúcou skutočnosťou, ktorá robí tohtoročnú očkovaciu politiku ešte nehoráznejšou, je, že očkovacia látka proti chrípke bola teraz oficiálne zaradená na zoznam liečiv kategórie C.

       Čo to presne znamená?

       Kategória C je pre lieky, u ktorých nie je dostatok štúdií na ľuďoch alebo zvieratách, ktoré by potvrdili bezpečnosť, ALEBO sa v štúdiách na zvieratách vyskytli nežiadúce účinky na ich plody, ale o účinkoch na ľudí nie je dostatok údajov. Podľa FDA:

"Liečivá kategórie C sú liečivá, ktoré s vyššou pravdepodobnosťou spôsobujú problémy matke alebo plodu. Kategória tiež zahŕňa liečivá, pre ktoré neboli štúdie bezpečnosti doposiaľ dokončené. Väčšina týchto liečiv prichádza s varovaním, že by nemali byť použité, pokým prínosy ich užívania neprevážia nad rizikami."

       Ak ste tehotnou ženou, možno Vás Váš lekár tlačí do užitia liečiva, ktoré pre Vás nie je schválené! To je jednoducho idiotské.

       Očkovacie látky s obsahom thimerosalu sa považujú za nebezpečný odpad a nesmú byť vyhodené do odpadkového koša, vyliate do umývadla, ani spláchnuté v záchode, a to kvôli ortuti, ktorá sa považuje za jedovatú pre životné prostredie. Aj napriek tomu ich však chcú vstreknúť Vášmu bábätku.

       Prečo by si ktokoľvek, či už tehotná žena alebo niekto iný, dal vpichnúť látku, ktorá je príliš jedovatá na to, aby bola spláchnutá v záchode?

 

Medicína založená na dôkazoch spláchnutá v záchode: OČKOVANIE PROTI CHRÍPKE NEFUNGUJE

       Očkovacie látky proti chrípke nielenže oslabujú Váš imunitný systém, vystavujú Vás jedom a spôsobujú alergie a iné nežiadúce účinky, ale ony ani nefungujú.

       Áno, čitate správne. Popri záťaži zdravotnými ťažkosťami očkovanie proti chrípke jednoducho neznižuje výskyt ani úmrtnosť na chrípku. Očkovanie proti chrípke dostáva na frak v jednej štúdii za druhou - a to poriadne, - keď príde na merateľné dopady na to najdôležitejšie, a to je zníženie výskytu a úmrtnosti na chrípku.

       Po najväčšej očkovacej kampani v dejinách Kanady, dospela kanadská štúdia (vypracovaná Cochrane Collaboration, vysoko uznávanou medzinárodnou sieťou výskumníkov, ktorí skúmajú vedecké dôkazy, vrátane metodológie, použité v klinických skúškach) k záveru, že očkovanie pracovníkov domovov sociálnych služieb nemalo nijaký účinok na počet potvrdených prípadov chrípky u starších ľudí - obyvateľov domova.

       Vedúci výskumník Dr. Roger Thomas vysvetlil:

"Čo nám robí starosti je, že očkovanie nemalo nijaký účinok na počet laboratórne potvrdených prípadov chrípky. Hľadali sme dôkaz, že chrípka ... ustúpi.

       Nenašli sme.

       Hľadali sme dôkaz, že počet prípadov zápalu pľúc sa zníži.

       Nenašli sme.

       Hľadali sme dôkaz, že počet úmrtí na zápal pľúc sa zníži.

       Nenašli sme."

       V skutočnosti v apríli Michael Osterholm, riaditeľ federálneho Strediska pre výskum prenosných ochorení a súvisiacu politiku (= Center for Infectious Disease Research and Policy = CIDRAP), verejne pripustil, že očkovanie proti chrípke u starších ľudí nefunguje.

       Jedným z možných vysvetlení je efekt "zdravého užívateľa".

 

Efekt "zdravého užívateľa" podľa Lisy Jackson

       Dr. Lisa Jackson, praktická lekárka a odborná vyšetrovateľka vo Výskumnom stredisku skupinového zdravia (Group Health Research Center) v Seattle v USA, zistila, že zdraví ľudia sa skôr dajú očkovať proti chrípke, zatiaľčo "vetchí starci" nechcú alebo nemôžu. Jej výskum naznačil, že očkovanie proti chrípke samo o sebe vôbec neznižuje úmrtnosť.

       Zdraví (a zdravia si vedomí) ľudia sa skôr dajú zaočkovať A ZÁROVEŇ menej často ochorejú na chrípku - nie kvôli očkovaniu, ale kvôli ich všeobecne lepšiemu zdravotnému stavu. Dr. Jackson dospela k záveru:

"Zníženie rizika nákazy chrípkou pred chrípkovou sezónou je spôsobené tým, že zaočkovať sa väčšinou dajú len pomerne zdraví starší ľudia...  veľkosť tohto skreslenia, preukázaná spojitosťami pred začiatkom chrípkovej sezóny, bola dostatočná, aby zahrnula aj všetky spojitosti pozorované počas chrípkovej sezóny."

       Nanešťastie, štúdie Dr. Jackson odmietli popredné lekárske časopisy zverejniť.

 

Ak si myslíte, že máte chrípku, s pravdepodobnosťou 4:1 ju nemáte

       Možno neviete, že podľa CDC je v skutočnosti len okolo 20% chrípke podobných ochorení spôsobených chrípkou typu A alebo B. Zvyšných 80% chrípke podobných ochorení spôsobuje vyše 200 rôznych iných mikroorganizmov, ktoré vo Vás vyvolajú chorobu s rovnakými príznakmi: respiračný synciciálny vírus (RSV), bocavírus, koronavírus, rinovírus a mnohé ďalšie.

       Každý deň ste obklopení vírusmi a baktériami, a keď ste zdraví, zvyčajne neochoriete. Alebo dokonca ak aj ochoriete, väčšina zdravých dospelých i detí s chrípkou nemá problém.

       Ak Vás skolí chrípka a máte dobrú imunitnú odpoveď, pravdepodobne sa rýchlo zotavíte bez vážnych komplikácií, pričom získate prirodzenú imunitu voči danému kmeňu chrípky a kmeňom jemu podobným.

       Nákazy dýchacieho ústrojenstva sú štatisticky častejšie s rastúcim vekom, keďže imunitný systém zvyčajne postupne slabne. Ak osoba nad 65 rokov zomrie na zlyhanie dýchacieho ústrojenstva po chrípke podobnom ochorení, ako príčina smrti je takmer vždy označená chrípka, hoci v skutočnosti mohlo ísť aj o bakteriálny zápal pľúc.

       Očkovací priemysel s obľubou pripisuje chrípke veľa úmrtí u starších ľudí, pretože to nafukuje štatistiku úmrtnosti na chrípku a pomáha to zdôvodniť potrebu očkovania proti chrípke.

       Ale každá smrť musí mať nejaký dôvod a úmrtia na ochorenia dýchacieho ústrojenstva sú celkom bežné. Pamätajte na to, keď čítate štatistiky úmrtnosti: len veľmi málo úmrtí na choroby dýchacieho ústrojenstva je skutočne spôsobených chrípkovými vírusmi typu A alebo B.

 

Možno už ste voči chrípke imúnni!

       Očkovaním získaná imunita je dočasná, zatiaľčo imunita získaná prirodzeným prekonaním chrípky je trvácnejšia. Pozrime sa napr. na ľudí narodených pred rokom 1957. Je dokázané, že títo ľudia sú viac chránení a majú nižšie riziko nákazy prasacou chrípkou, ktorá bola v obehu v roku 2009, ako aj príbuznými kmeňmi chrípky.

       Prečo?

       Lebo majú dlhotrvajúce protilátky, ktoré pomáhajú odolávať chrípke, protilátky, ktoré získali zotavením sa z podobného kmeňa chrípky v minulých desaťročiach. Nanešťastie, predstavitelia verejného zdravotníctva, výrobcovia a predajcovia očkovacích látok majú svoje spôsoby: deťom a vnúčatám týchto ľudí nemá byť poskytnutá príležitosť vyvinúť si prirodzenú imunitu na kmene chrípky typov A a B.

       Otázkou teda je: prečo by sme mali naďalej robiť niečo, čo sa už veľakrát ukázalo byť neúčinné? Ako hovorí porekadlo:

"Šialenosť je opakovanie tej istej veci znovu a znovu za očakávania odlišných výsledkov."

       Skutočným spôsobom prevencie chrípky je optimálny životný štýl a výživa, ako aj dostatok vitamínu D, zníženie stresu a dostatok spánku, a Západná lekárska veda práve toto prehliada.

       Tom Jefferson je praktickým lekárom v Ríme a je vedúcim oddelenia očkovacích látok u Cochrane Collaboration. Jefferson vedie medzinárodný tím výskumníkov, ktorí sa prehrýzli stovkami štúdií o očkovaní proti chrípke a zistili, že väčšina z nich má "hlboké nedostatky". Dr. Jefferson hovorí:

"Odpad nie je vedeckým pojmom, ale myslím si, že to je to správne označenie pre tieto štúdie... Zostavili sme politiku plošného očkovania obrovského počtu obyvateľov na tých najchatrnejších vedeckých dôkazoch. Najnemravnejšou vecou je pokračovať v tejto politike, ako keby sa nechumelilo."

       Úplne súhlasím.

 

Môžete urobiť zmenu!

       Neuhýbajte tejto výzve. Dostali sme ich "do pohybu".

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Jedným z hlavných cieľov NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní v USA; nezisková mimovládna organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní - pozn. prekl.) je zachovanie Vašej slobodnej voľby v tom, či a kedy sa dať očkovať. Súčasťou tohto poslania je boj za Vaše právo činiť informované DOBROVOĽNÉ rozhodnutia o očkovaní od roku 1982.

       Počas Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spúšťa NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

       Práve teraz by ste sa mali zaregistrovať na poradenskej stránke NVIC! A keď už ste pri tom, prispejte, prosím, finančne NVIC, aby mohlo ďalej bojovať za všetkých obyvateľov USA, aby títo nestratili právo na informovaný (ne)súhlas s očkovaním.

       Vaše finančné príspevky pomôžu NVIC s financovaním úsilia o zvýšenie povedomia o očkovaní, vrátane nasledujúcich výborných zdrojov o očkovaní:

       Ak si tento týždeň objednáte výrobky od Mercola.com, z každej objednávky venujeme časť obnosu NVIC.

       Spomeňte si, že minulý rok SME niečo zmenili: očkovanie proti chrípke sa nestalo povinným! Ale sú tu nové hrozby pre našu slobodu aj tento rok, keďže zdravotníkom hrozí vyhadzov, ak sa nedajú zaočkovať proti chrípke. Musíme zasiahnuť teraz, alebo - ako nedávno povedala predsedkyňa NVIC - môžeme byť ďalším cieľom represií, ak sa nedáme každý rok očkovať proti chrípke.

       Vzdelávaním ľudí informáciami, ktorých sa im nedostáva, sme minulý rok spôsobili zmenu. A tento rok to môžeme urobiť opäť. Pridajte sa ku mne a k NVIC a zapojte sa do nášho úsilia.

       Čítajte naďalej tieto stránky a sledujte NVIC na Facebooku. Spolu DOKÁŽEME urobiť zmenu!