Krv na ich rukách: svetovo najslizkejší podvod a kopec smrteľných LŽÍ...

05.11.2010 02:00

Mercola.com - 4.XI.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Blood on Their Hands: The World’s Slickest Con Job and a Stack of Deadly LIES..."
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Začiatkom 50. rokov 20. storočia sa v USA plošne očkovalo proti štyrom chorobám: proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu a pravým kiahňam. Deti dostávali 13 dávok 4 očkovacích látok do dovŕšenia 2 rokov života a najviac 3 očkovacie látky počas jednej návštevy lekára.

       Uprostred 80. rokov 20. storočia to bolo sedem očkovacích látok: proti záškrtu, tetanu, čiernemu kašľu, osýpkam, príušniciam, ružienke a detskej obrne. Deti dostávali 15 dávok 7 očkovacích látok do dovŕšenia 2 rokov života a najviac 4 očkovacie látky počas jednej návštevy lekára.

       Odvtedy bolo do očkovacieho kalendára pridaných mnoho očkovaní.

       Dnes deti v USA dostanú až 37 dávok 14 očkovacích látok do dovŕšenia 2 rokov života a až 8 očkovacích látok počas jedinej návštevy lekára!

       USA odporúčajú viac očkovaní než akákoľvek iná krajina na svete. CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva - pozn. prekl.) odporúča 48 dávok 14 očkovacích látok do dovŕšenia 6 rokov života a 69 dávok 16 očkovacích látok do dovŕšenia 18 rokov života.

       CDC tiež odporúča každoročné očkovanie proti chrípke všetkým obyvateľom USA od 6 mesiacov života až po hrob.

       Čo presne poháňa tento dramatický nárast počtu odporúčaných očkovaní našich detí a dospelých?

 

Sú prenosné ochorenia na vzostupe?

       Okrem príležitostných miestnych epidémií, ako nedávna epidémia čierneho kašľa v Kalifornii, ktorú médiá nesmierne prestrelili, je výskyt ochorení, proti ktorým sú odporúčané očkovania, v USA v 21. storočí v skutočnosti bez veľkých zmien.

       Podľa Dr. Roberta Searsa, autora "The Vaccine Book" ("Kniha o očkovaní"), bol v roku 2007 v USA u detí výskyt chorôb, proti ktorým je odporúčané očkovanie, nasledovný:

 • pneumokokové ochorenia: okolo 10.000 ročne
 • záškrt: 5 prípadov ročne, niekedy aj žiadny prípad
 • tetanus: 1 prípad ročne u detí do 5 rokov
 • čierny kašeľ: okolo 10.000 prípadov ročne
 • nákazlivá žltačka typu B: 30 prípadov u jednoročných, 30 prípadov vo veku 1 až 5 rokov
 • rotavírusové ochorenia: 500.000 prípadov, 50.000 hospitalizácií, 20 až 70 úmrtí
 • detská obrna: 0 prípadov od roku 1985
 • osýpky: 50 až 100 prípadov ročne
 • príušnice (mumps): 250 prípadov ročne
 • ružienka: 250 prípadov ročne
 • ovčie kiahne: 50.000 prípadov ročne
 • nákazlivá žltačka typu A: 10.000 prípadov ročne, prevažne u detí vo veku 5 až 14 rokov
 • chrípka: milióny prípadov
 • meningokokové ochorenia: približne 3.000 prípadov ročne

       Mediálne príbehy o príležitostných miestnych epidémiách, zvyčajne navrhnuté tak, aby vzbudili tak veľa strachu, ako je len možné, zjavne nikdy nie sú podložené skutočnou dostupnou štatistikou detských ochorení v USA.

       Znížil sa výskyt vážnych detských prenosných ochorení v USA iba vďaka plošnému očkovaniu (ako propagátori očkovania vždy tvrdia), alebo hrala veľkú úlohu vylepšená hygiena, zdravotná starostlivosť a životné podmienky pred i po príchode očkovania na scénu?

       Zažívajú iné rozvinuté krajiny, ktoré v súčasnosti odporúčajú pre svoje deti menej očkovaní než USA, podobný pokles prenosných ochorení vďaka vylepšeným životným podmienkam?

       Majú USA s najvyššou zaočkovanosťou na svete aj najzdravšie deti na svete?

       Aby sme mohli lepšie zodpovedať tieto otázky, musíme sa pozrieť na celkovú situáciu v zdraví detí v USA.

 

Viedlo viac očkovaní k lepšiemu zdraviu?

       Nanešťastie, v USA, obzvlášť ak ide o čokoľvek, čo má niečo do činenia so zdravím, platí pomýlené poňatie, že viac je vždy lepšie. Zas a znovu vidieť výrobky v regáloch lekární označené ako "maximálna sila". Dalo by sa povedať, že USA majú obzvláštnu záľubu vo viere, že ak málo je dobre, tak veľa musí byť ešte lepšie.

       Ale nie vždy to tak naozaj je. Zoberte si napr. Aspirin, ktorý mnohí považujú za jeden z najbezpečnejších medikamentov. Ak užijete dva aspiríny, možno zmiznú Vaše bolesti hlavy. Ak ich užijete desať, možno zažijete vážne problémy. Ak ich užijete 50, dúfajte, že je nablízku nejaká nemocnica!

       Treba sa opýtať: viedlo v skutočnosti dramatické zvýšenie počtu očkovaní našich detí počas uplynulých 30 rokov k zdravším či chorľavejším deťom?

       Rastie množstvo dôkazov, že dramatické zvýšenie počtu očkovaní našich detí obohatilo výrobcov očkovacích látok, avšak deti v USA nesmerujú k väčšiemu zdraviu, ale opačným smerom - štatistiky ukazujú že sú v skutočnosti čoraz viac choré...

       Počas uplynulých 30 rokov sa počet očkovaní detí v USA strojnásobil, a počas toho istého obdobia sa počet detí s poruchami učenia, ADHD, astmou a cukrovkou taktiež viac než strojnásobil!

       Výrobcovia očkovacích látok a propagátori očkovania Vám povedia, že tieto štatistiky navzájom nesúvisia. Avšak nejestvuje nijaký dobrý vedecký dôkaz, ktorý by potvrdil, že očkovanie NEPRISPIEVA k zvyšovaniu výskytu chronických chorôb a zdravotných postihnutí u detí v USA.

       Viac než dvojnásobok detí má chronické dysfunkcie mozgu a imunitného systému dnes, než malo v 70. rokoch, keď deti dostávali polovičný počet očkovacích látok.

       Je smutné, že dnes v USA:

 • 1 z 6 detí je diagnostikované s poruchou učenia
 • 1 z 9 detí trpí astmou
 • 1 zo 110 detí sa stane autistom
 • 1 zo 450 detí sa stane diabetikom

       NVIC (National Vaccine Information Center = Celoštátne informačné stredisko o očkovaní; nezisková organizácia snažiaca sa o objektívne informovanie o očkovaní v USA - pozn. prekl.) sa v letáku nazvanom "49 dávok očkovacích látok pred 6. narodeninami" pýta:

"Spôsobuje nezvyčajná manipulácia s imunitným systémom čoraz viac očkovaniami v ranom detstve zvýšenú náchylnosť niektorých detí na chronické ochorenia a zdravotné postihnutia?

NIE JE MENEJ VIAC?"

       Čoraz viac očkovaní očividne nerieši najväčšie zdravotné problémy, ktoré teraz trápia naše deti. Očkovanie v skutočnosti môže byť podstatnou časťou tohto problému.

 

Očkovanie proti chrípke pre VŠETKÝCH obyvateľov USA

       V súčasnosti je najrozšírenejšou detskou nákazou chrípka a v uplynulých rokoch predstavitelia verejného zdravotníctva USA odporučili lekárom očkovať proti chrípke všetkých obyvateľov USA od 6 mesiacov veku až po hrob.

       V New Jersey tiež vstúpil do platnosti zákon požadujúci, aby všetky deti navštevujúce detské jasle alebo škôlku boli každý rok zaočkované proti chrípke, a niektorí zdravotníci sú vyhodení zo zamestnania, ak odmietnu každoročné očkovanie proti chrípke.

       To možno vnímať ako predohru k oveľa väčšej kampani, ktorá v budúcnosti môže skončiť diktátom, či Vám bude umožnené vyššie vzdelanie, zamestnanie, alebo dokonca cestovanie... Jednoducho povedané, tomuto trendu vyžadovania každoročného povinného očkovania proti chrípke sa treba postaviť na odpor a zastaviť ho.

 

Jestvuje nejaký dôkaz, že očkovanie proti chrípke je potrebné, bezpečné a účinné?

       Mnoho štúdií financovaných farmaceutickými firmami predávajúcimi očkovacie látky "dokázalo", že očkovanie proti chrípke je bezpečné a účinné. Avšak nezávislé zhodnotenia týchto štúdií zistili, že to nie je pravda.

       Štúdie ukazujú, čo ľudia odmietajúci očkovanie proti chrípke už dlhý čas vedia: že očkovanie proti chrípke jednoducho nefunguje tak, ako sa nás snaží presvedčiť reklama. Napr.:

 • Podľa štúdie, zverejnenej v časopise Archives of Pediatric & Adolescent Medicine, očkovanie malých detí zrejme nemá nijaký dopad na počet návštev u lekára súvisiacich s chrípkou alebo počet hospitalizácií počas posledných dvoch chrípkových sezón.
 • Podľa veľkého systematického zhodnotenia 51 štúdií, zverejneného v Cochrane Database of Systematic Reviews, očkovanie proti chrípke u detí nie je účinnejšie než placebo.
 • ŽIADNE štúdie nedokázali presvedčivo, že očkovanie proti chrípke znižuje počet úmrtí na chrípku u starších ľudí.
 • Štúdia, zverejnená v časopise Lancet, zistila, že očkovanie proti chrípke NEVEDIE k zníženiu rizika zápalu pľúc u starších ľudí.
 • Výskum, zverejnený v časopise American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, taktiež potvrdzuje, že aj napriek skutočnosti, že zaočkovanosť proti chrípke medzi staršími ľuďmi stúpla z 15% v roku 1980 na 65% dnes, nebol zaznamenaný nijaký pokles úmrtnosti na chrípku a zápal pľúc.

       Ak Vás zaujímajú ďalšie informácie, štúdie a štatistiky o očkovaní proti chrípke, prečítajte si, prosím, tento článok.

       V roku 2009 lekári verejného zdravotníctva vo WHO (World Health Organization = Svetová zdravotnícka organizácia OSN) a v USA vyhlásili pandémiu "prasacej chrípky" H1N1, keď bol v Mexiku rozpoznaný nový vtáčo-prasaco-ľudský kmeň chrípky H1N1.

       Avšak pandémia prasacej chrípky sa ukázala byť veľmi miernou - bola to v skutočnosti jedna z najmiernejších chrípkových sezón v posledných rokoch! - zatiaľčo očkovacia látka proti prasacej chrípke sa ukázala byť VYSOKO reaktívnou (spôsobujúcou nezvyčajne veľa nežiadúcich účinkou - pozn. prekl.).

       Zistilo sa, že očkovacia látka proti prasacej chrípke je oveľa smrteľnejšia než prasacia chrípka samotná. V skutočnosti v roku 2010 Austrália dočasne zakázala použitie očkovacej látky proti sezónnej chrípke, ktorá obsahovala aj pandemický kmeň H1N1, u detí do 5 rokov po tom, čo 99 detí skončilo v nemocnici v kŕčoch po zaočkovaní proti chrípke!

       Očkovacia látka proti sezónnej chrípke, používaná v USA v chrípkovej sezóne 2010/2011, obsahuje ten istý pandemický kmeň H1N1, ktorý spôsobil toľko kŕčov u austrálskych detí.

       Federálny výbor pre zhodnotenie očkovacej látky proti pandemickej chrípke H1N1 v USA zistil možný súvis medzi očkovaním proti prasacej chrípke a Guillain-Barrého syndrómom (GBS), idiopatickou trombocytopenickou purpurou (ITP) - poruchou zrážanlivosti krvi, a Bellovou obrnou, spôsobujúcou ochrnutie tváre.

       Je ohromujúce ako účinne vedia výrobcovia medikamentov manipulovať federálnu zdravotnícku politiku. Dokázali zmanipulovať a zvrátiť verejné zdravotníctvo tak, že teraz môžu predávať jedovaté neúčinné očkovacie látky proti chrípke v lekárňach, na letiskách, univerzitách, v obchodoch s potravinami a množstve iných obchodov, bez AKÝCHKOĽVEK solídnych dôkazov, že očkovanie proti chrípke vôbec funguje, a napriek množstvu pochybných zložiek očkovacích látok, ako napr.:

 • thimerosal, o ktorom je známe, že je veľmi jedovatý pri inhalácii, požití i styku s pokožkou (stále sa nachádza vo viacdávkových baleniach očkovacích látok proti chrípke napriek oprávnenému verejnému protestu, keďže sú známe nebezpečenstvá ortuti!)
 • formaldehyd alebo formalín
 • bunky kuracích obličiek, rozumej kuracia DNA
 • glutaman sodný
 • octoxinol-9 (Triton X-100) používaný tiež ako spermicíd (látka zabíjajúca spermie)
 • polysorbát 80 (Tween 80)

       Keďže nevieme, či mnohé z našich chorých a zdravotne postihnutých detí nie sú chronicky choré práve kvôli tomu, že sú už priveľmi očkované, prečo sa pokúšame vnútiť im viac očkovaní, ako napr. neúčinné a riskantné očkovanie proti chrípke?

       A prečo sa vlády sústavne snažia zaviesť ešte viac povinných očkovaní pre deti?

 

Pozrime sa na peniaze

       Očkovací priemysel, zdá sa, vníma 308 miliónov obyvateľov USA ako o málo viac než vankúšiky na špendlíky (t.j. predmet, do ktorého sa napichajú ihly a špendlíky, slúžiaci na ich uskladnenie - pozn. prekl.) pre svoje ziskové očkovacie látky.

       Zisky farmaceutických firiem vďaka medikamentom týkajúcim sa prasacej chrípky samotnej prudko vzrástli - so zárobkami medzi 10 a 15 miliardami dolárov v roku 2009 (podľa odhadov investičnej banky J.P.Morgan).

       Správa z roku 2007 nazvaná "Potrubie a vhľad do obchodu: očkovacie látky pre deti a mládež", napísaná analytičkou očkovacích látok Hedwig Kresse, uvádza niekoľko zaujímavých pohľadov na budúce zisky z očkovacích látok.

       Táto správa obsahuje zhodnotenie výrobkov a predpoveď veľkosti trhu a zaočkovanosti do roku 2016. Predpovedá, že vďaka "sľubnému obchodnému potenciálu" nových drahých očkovacích látok, trh s očkovacími látkami pre deti a mládež sa zoštvornásobí z približne 4,3 miliardy dolárov v roku 2006 na vyše 16 miliárd dolárov v roku 2016 v USA, Francúzsku, Nemecku, Taliansku, Španielsku, Veľkej Británii a Japonsku.

       Základom úspechu na trhu s očkovacími látkami pre deti, poznamenáva táto správa, je zavedenie výrobkov do celoštátnych očkovacích kalendárov.

       Ako príklad uvádza Dr. Kresse Prevenar od firmy Wyeth (dnes už súčasť firmy Pfizer), čoby prvú drahú očkovaciu látku nasadenú v USA v roku 2000 na očkovanie detí proti zápalu pľúc a meningitíce. Odvtedy bol Prevenar pridaný do očkovacích kalendárov v USA a vyššie uvedených piatich európskych krajinách navzdory jeho vysokej cene 320 dolárov za štyri potrebné dávky (na Slovensku sa však bežne dávajú len tri dávky - pozn. prekl.).

       Smutnou skutočnosťou môže byť, že motiváciou pre sústavné zvyšovanie ako počtu očkovaní, tak aj ceny očkovacích látok, nie je nič iné než túžba farmaceutických firiem po zvýšení "podielu na trhu" a ziskov.

 

Spojenectvo medzi očkovacím priemyslom a vládou

       V samotnom prvom štvrťroku 2010 dostali predstavitelia federálnej vlády USA denne 19 miliónov dolárov od lobistov, celkové výdavky lobistov boli vyše 1 miliardu dolárov, z čoho veľká časť pochádzala z oblasti zdravotníctva.

       Majme na pamäti, že to je iba lobovanie u federálnych inštitúcií. Tieto čísla nezahŕňajú milióny dolárov na lobovanie na úrovni jednotlivých štátov USA, nehovoriac o lobistických dohodách medzi predajcami liekov a jednotlivými lekármi.

       Prečo očkovací priemysel takto masívne lobuje?

       Jedným z dôvodov (určite nie jediným) je ovplyvnenie zoznamu povinných očkovaní. Očkovací priemysel má pochopiteľný záujem na tom (a sústavne na to vynakladá veľké peniaze), aby bolo čoraz viac očkovacích látok a čoraz viac dávok vyžadovaných vládou ako povinné.

       Pre každé spovinnenie, ktoré bolo úspešne pretlačené, jestvuje niekoľko neúspešných pokusov, ktoré zlyhali vďaka činnosti rodičov očkovaním zdravotne postihnutých detí a ďalších ľudí.

       Napr. teraz sa v Kalifornii prejednáva zákon, ktorý má urobiť preočkovanie proti čiernemu kašľu povinné pre všetky deti v 7. až 12. triede.

       A v New Yorku bola bitka o zákon, ktorý má spovinniť očkovanie proti chrípke pre všetkých zdravotníkov, a tým, čo sa odmietnu dať každý rok očkovať proti chrípke, hrozí vyhadzov z práce.

       Na rade je tiež neuveriteľných 145 ďalších očkovacích látok, ktoré sú práve vo vývoji alebo testované v klinických skúškach. Keďže výrobcovia medikamentov chcú stály, predpovedateľný trh v USA pre tieto nové očkovacie látky, budú zrejme tlačiť na povinné očkovanie mnohými z nich, a to ako u detí, tak aj u dospelých.

 

Predsudky voči neočkovaným?

       Jednou z našich základných slobôd čoby ľudských bytostí je právo rozhodnúť sa, čo si vpustíme do tela.

       Obzvlášť ak ide o podstúpenie rizikového zdravotníckeho zákroku, je tu základné ľudské právo byť plne informovaný o všetkých rizikách a mať možnosť odmietnuť podanie látok, ktoré považujete za škodlivé či jedovaté.

       Čelia však tí z nás, ktorí sa pokúšajú využiť právo na informovaný (ne)súhlas s riskantným zdravotníckym zákrokom, predsudkom a diskriminácii?

       Ak ide o vzdelávanie, udržanie si zamestnania alebo povolenie zdravotného poistenia a prístupu k zdravotnej starostlivosti, odpoveď môže byť veľmi skoro "áno".

       Popri možnej hrozbe straty zamestnania pre neočkovaných zdravotníkov v New Yorku, sa od študentov vo všetkých 50 štátoch USA vyžadujú pred vstupom do školy desiatky dávok očkovacích látok. Jestvujú však výnimky z tejto povinnosti, o čom si povieme za chvíľu.

       Navyše sa podľa WebMD môže nová vládna reforma zdravotníctva pokúsiť spovinniť očkovanie, čo znamená skutočnú možnosť, že sa od Vás bude vyžadovať podstúpenie povinného očkovania, ak chcete zdravotné poistenie.

"CDC takmer určite urobí z plošného očkovania proti chrípke oficiálnu politiku USA pre chrípkovú sezónu 2010/2011, keďže sa sústavne pridržiava odporúčaní výboru externých odborníkov, zvaného ACIP (Advisory Committee on Immunization Practices = Poradný výbor pre očkovacie postupy v USA; obdoba slovenskej Pracovnej skupiny pre imunizáciu - pozn. prekl.)"

       Partnerstvo medzi vládnymi zdravotníckymi úradmi a farmaceutickými firmami, založené na ideológii, výrobe zisku a zlej vede, smeruje čoraz viac k diskriminácii tých, čo chcú uplatniť svoje právo na informovaný (ne)súhlas s očkovaním.

 

Boj očkovacieho priemyslu proti výnimkám z povinného očkovania

       Výrobcovia očkovacích látok Vám nielenže chcú zobrať slobodu výberu, ale vyvíjajú tlak aj na odstránenie jestvujúcich nelekárskych zákonných výnimiek z poninného očkovania, t.j.:

 • výnimky z náboženských dôvodov - všetky štáty USA okrem Mississippi a Západnej Virginie povoľujú výnimky z povinného očkovania z náboženských dôvodov
 • výnimky z filosofických dôvodov alebo z dôvodu osobného presvedčenia či výhrady svedomia - nasledujúcich 18 štátov USA umožňuje takúto výnimku z povinného očkovania: Arizona, Arkansas, Kalifornia, Colorado, Idaho, Louisiana, Maine, Michigan, Minnesota, Nové Mexiko, Severná Dakota, Ohio, Oklahoma, Texas, Utah, Vermont, Washington a Wisconsin.

       Očkovací priemysel sa na tieto výnimky zjavne pozerá ako na nespravodlivé praktiky na trhu, ktoré mu bránia v maximalizácii zisku. Niet ničoho, čo by sa výrobcom očkovacích látok páčilo viac než spovinnenie všetkých ich očkovacích látok, a to bez akejkoľvek výnimky. A nanešťastie sa im pomocou extrémne silného lobovania podarilo zmanipulovať politikov a predstaviteľov verejného zdravotníctva, aby im pomáhali pretlačiť ich výrobky.

       Chcete, aby Vám Vaše právo na informovaný súhlas s očkovaním seba a svojej rodiny bolo odobraté?

       Oni to chcú. A bojujú za to, aby sa tak stalo.

       Dovolíte im to?

 

Dr. Paul "pre profit" Offit

       Jedným z mien, ktoré môžete vidieť zas a znovu ako propagátora bezpečnosti a účinnosti očkovania, je Dr. Paul Offit.

       Kto je to Paul Offit?

       Dr. Paul Offit, známy aj ako "Dr. prOffit", je vskutku veľmi známym a častým obhajcom povinného očkovania. Pravidelne popiera mnohé z možných rizík očkovania a propaguje povinné očkovanie. Nie je to však len lekár, ktorý verí, že očkovanie zachraňuje životy. Ani zďaleka.

       Ak si chcete prečítať nejaké oslavné ódy na tohto lekára, prečítajte si článok o ňom zverejnený vo Philadelphia Magazine v roku 2009.

       Dr. Offit je vynálezcom podpísaným na niekoľkých patentoch, ktoré chránia očkovaciu látku RotaTeq od firmy Merck a nesú názov "Reasortovaná očkovacia látka proti rotavírusom". Ide o štyri patenty USA (US5626851, US5750109, US6113910 a US6290968) dva európske patenty (EP323708 a EP493575).

       Je tiež príjemcom grantu vo výške 350.000 dolárov na vývoj očkovacej látky, konzultantom firmy Merck a - čerešnička na torte - predtým bol zamestnaný ako člen ACIPu.

       ACIP je 15-členný výbor odborníkov na očkovanie vybraných Ministrom zdravotníctva USA. Poskytujú rady a smernice pre CDC ohľadom očkovaním preventabilných ochorení.

       Ako člen ACIPu v rokoch 1998 až 2003 sa Dr. Offit podieľal na odporúčaniach CDC očkovať všetky deti proti rotavírusom. V 3 zo 4 hlasovaní ohľadne odporúčania očkovania proti rotavírusom hlasoval "za".

       Aby sme si to ujasnili, Dr. Offit hlasoval za PRVÚ očkovaciu látku proti rotavírusom Rotashield od firmy Wyeth (opičo-ľudský hybridný vírus) schválenú ACIPom v roku 1998 pre plošné očkovanie bábätiek. V roku 1999 sa zdržal hlasovania o stiahnutí Rotashieldu z trhu.

       Nehlasoval o odporúčaní očkovacej látky RotaTeq od firmy Merck (kravsko-ľudský hybridný vírus) pre všetky bábätká, pretože podľa pravidiel ACIPu/vlády mu nebolo dovolené hlasovať o výrobku, na ktorom má osobný finančný záujem.

       Ako výsledok pridania očkovania proti rotavírusom do očkovacieho kalendára CDC sa hodnota Offitovho podielu na očkovacej látke RotaTeq od firmy Mercky, ktorú pomohol vyvinúť, prudko zvýšila.

       V roku 2008 predala Detská nemocnica vo Philadelphii svoj podiel na autorských právach k RotaTequ za 182 miliónov dolárov a Dr. Offit dostal neupresnený podiel: jeho podiel na duševnom vlastníctve bol podľa neho "v miliónoch".

 

Prečo toto nie je ILEGÁLNE?

       Aj keď Dr. Offit odmieta povedať, koľko presne osobne získal, denník Age of Autism oznámil, že Dr. Offit získal prinajmenšom 29 miliónov dolárov a možno až 55 miliónov dolárov za to, že bol spolu-vynálezcom očkovacej látky proti rotavírusom, ktorá bola odporučená úradmi verejného zdravotníctva v USA pre plošné očkovanie všetkých bábätiek v USA.

       Samozrejme, toto všetko vyvoláva otázku: môže byť hlas niekoho v "nezávislom" vládnom výbore, ktorý vytvára očkovaciu politiku, dôveryhodný sťaby "nezaujatý", keď tento človek môže mať zisk z prípadného očkovacieho odporúčania tohto výboru?

       Mohol by byť Dr. Offit alebo ktokoľvek iný v jeho situácii skutočne nezaujatým sudcom vo veci bezpečnosti a účinnosti očkovania, keď má tak veľký osobný finančný záujem na výslednom rozhodnutí?

       Je to rečnícka otázka, ale myslím si, že odpoveď je jasná. Obzvlášť, keď zvážite, že Dr. Offit je tiež práve tým lekárom, ktorý vyriekol neslávne a vedecky nespoľahlivé tvrdenie, že "dieťa môže bezpečne dostať až 10.000 očkovacích látok naraz a až 100.000 počas celého života."

 

Etické otázky očkovacieho priemyslu

       Popri otázkach, či sú očkovacie látky bezpečné a účinné, alebo či bol pôvodne nezávislý poradný výbor pre očkovanie dobytý lekármi s finančnými konfliktmi záujmov, alebo či bola testovaná jedovatosť pochybných zložiek očkovacích látok, treba zvážiť aj iné otázky.

       Žiadna debata o obchodných praktikách očkovacieho priemyslu by nebola úplná bez pojednania o eticky pochybných praktikách dlhý čas spájaných s farmaceutickým priemyslom.

       Za posledných 50 rokov bol mnohokrát obvinený z falšovania výsledkov štúdií o medikamentoch, podplácania, zakrývania či zamlčiavania nežiadúcich účinkov a úmrtí, i odmietania zodpovednosti, keď boli medikamenty stiahnuté z trhu kvôli tomu, že zabíjali ľudí.

       Pre oči-otvárajúci úvod do zločineckej stránky očkovacieho priemyslu si, prosím, prečítajte tento článok.

       Podľa príbehu zverejneného v ABC News v roku 2010 boli obchodní zástupcovia firmy Eli Lilly usmernení, firmou, aby pravidelne dávali lekárom štedré dary, aby títo predpisovali ziskovejšie lieky vo vyšších dávkach a tým maximalizovali zisky spoločnosti - bez ohľadu na bezpečnosť. Podľa tohto príbehu:

"Aby sa predávali ich medikamenty, najímajú si farmaceutické firmy bývalé roztlieskavačky a modelky, aby lekárov hostili v drahých reštauráciách, zveličovali prínosy medikamentov a bagatelizovali ich nežiadúce účinky, povedal pred parlamentným výborom bývalý obchodný zástupca farmaceutickej firmy dnes ráno."

       Ako môžete veriť čomukoľvek, čo povedia firmy s takýmito neetickými praktikami, plnými vyslovených lží, zatajovania, zapierania a úplatkov?

 

Vždy hľadajte skryté motivácie

       Je pochopiteľné, že väčšina ľudí uverí slovám uznávaných vodcov na poli zdravotníctva a slovám firiem, ktoré tvrdia, že vyrábajú výrobky, ktoré zachraňujú životy.

       Nanešťastie, často je veľmi naivné slepo dôverovať.

       Nestačí pozrieť sa na bežné posudky ľudí, ktorí Vám radia a hovoria, aby ste im dôverovali, či už sú za alebo proti nejakej veci alebo sa honosia prestížnymi titulmi. Dnes treba zvažovať aj tajné motivácie skrývajúce sa za ich odporúčaniami:

 • Čomu veria?
 • Komu patrí ich náklonnosť? 
 • Odkiaľ pochádzajú ich príjmy?
 • Čo získa firma finančne z vládou ustatnoveného povinného očkovania?

       Nerád to hovorím, ale niektorí z pre verejnosť najdôveryhodnejších obhajcov bezpečnosti očkovania a politiky povinného očkovania sú úzko spätí s platenými agentmi farmaceutického priemyslu. Ako oznámili CBS News v roku 2008, ide okrem iných o:

 • Americkú akadémiu detského lekárstva (American Academy of Pediatrics = AAP), ktorej dáva očkovací priemysel milióny dolárov na konferencie, granty, vzdelávanie lekárov a dokonca jej pomáha vybudovať jej sídlo.
 • Every Child By Two (každé dieťa v dvoch rokoch) - skupinu, ktorá propaguje skoré očkovanie všetkých detí a pripúšťa, že dostáva peniaze od očkovacieho priemyslu, ale nechce povedať koľko.
 • Dr. Paul Offit, ktorý navyše k peniazom popísaným vyššie zastáva pozíciu výskumníka v detskej nemocnici financovanú firmou Merck sumou 1.500.000 dolárov.

       Takže ak najbližšie narazíte na niekoho, kto obhajuje bezpečnosť a účinnosť očkovacích látok, potrebu väčšieho počtu očkovaní a povinné očkovanie, nájdite si chvíľu času na preskúmanie jeho motivácie.

       Nájdite si čas na preskúmanie informácií, o ktorých nechce diskutovať.

       Myslím, že ak budete pristupovať k obhajcom očkovania týmto spôsobom, vo väčšine prípadov budete veľmi prekvapení informáciami, ktoré zistíte.

 

Vyzývam Vás

       Neuhýbajte tejto výzve! Potrebujeme podniknúť opatrenia TERAZ.

       Mercola.com a NVIC venovali prvý novembrový týždeň uvedomeniu si rizík očkovania. V spoločnom úsilí o zvýšenie verejného povedomia o dôležitých problémoch s očkovaním zverejňujú NVIC a Dr. Joseph Mercola sériu článkov a rozhovorov o očkovaní na stránkach Mercola.com a NVIC. Článok, ktorý ste práve dočítali, je jedným z nich.

       Povedzte to každému - Vašim priateľom, Vašej rodine. S trochou úsilia môžete dosiahnuť značný pokrok vo veci zachovania Vašej slobody činiť dobrovoľné rozhodnutia o zdraví, ovplyvňujúce budúcnosť Vás i Vašich detí.

       Jedným z hlavných cieľov NVIC je zachovanie Vašej slobodnej voľby v tom, či a kedy sa dať očkovať. Súčasťou tohto poslania je boj za Vaše právo činiť informované DOBROVOĽNÉ rozhodnutia o očkovaní od roku 1982.

       Počas Týždňa uvedomenia si rizík očkovania spúšťa NVIC stránku s právnym poradenstvom, ktorá Vám dá prostriedky potrebné na podniknutie opatrení na ochranu zákonnej výnimky z povinného očkovania zo zdravotných, náboženských či filosofických dôvodov vo Vašom štáte (týka sa USA - pozn. prekl.).

       Nájdite si chvíľku na registráciu na poradenskej stránke NVIC ešte DNES! A keď už ste pri tom, prispejte, prosím, finančne NVIC, aby mohlo ďalej bojovať za všetkých obyvateľov USA, aby títo nestratili právo na informovaný (ne)súhlas s očkovaním.

       Vaše finančné príspevky pomôžu NVIC s financovaním úsilia o zvýšenie povedomia o očkovaní, vrátane nasledujúcich výborných zdrojov o očkovaní:

       Viac informácií o očkovaní nájdete na podstránke Mercola.com venovanej očkovaniu (po anglicky. Väčšinu z týchto článkov nájdete v slovenskom preklade na stránke slobodavockovani.sk - pozn. prekl.).

       Čítajte naďalej tieto stránky a sledujte NVIC na Facebooku. Spolu DOKÁŽEME urobiť zmenu!