Hliník v očkovacích látkach s platnou registráciou na Slovensku — 3x AKTUALIZOVANÉ

17.10.2017 18:05

www.svobodaVockovani.cz Česká verze www.svobodaVockovani.cz

Ing. Marián Fillo

 

Aktualizované: Článok bol pôvodne vydaný 22.I.2012 o 157 a aktualizovaný po zaradení nových a vyradení starých vakcín zo zoznamu vakcín s platnou registráciou na Slovensku 5.IX.2013 o 040. Po vyradení ďalších starých a zaradení ďalších nových vakcín bol článok aktualizovaný 7.V.2016 o 150. Po vyradení ďalších starých a zaradení ďalších nových vakcín bol článok aktualizovaný 17.X.2017 o 1805.

 

hliník - fotografia       V očkovacích látkach sa hliník používa ako adjuvant, tzn. na posilnenie imunitnej odpovede, čiže zvýšenie tvorby protilátok. Hliník je však jedovatý pre mozog  a nervovú sústavu a spôsobuje rôzne neurologické poškodenia, od ľahších až po ťažkú demenciu  a smrť. K tomu viac v článkoch v tomto prehľade.

       V tomto článku Vám prinášame zoznam očkovacích látok s platnou registráciou na Slovensku, ktoré obsahujú výrobcom priznaný hliník, a to zotriedený jednak podľa abecedy, jednak podľa množstva obsiahnutého hliníka.

       Treba pritom podotknúť, že vo vakcíne môže byť viac hliníka, než výrobca udáva, keďže časť hliníka môže byť ako znečistenie (kontaminácia) z výroby. Výrobca v príbalovom letáku priznáva len ten hliník, čo do vakcíny úmyselne pridal, nie ten, čo je vo vakcíne ako neúmyselné znečistenie. Uvedené množstvá hliníka treba preto chápať ako orientačné. Taktiež z vyjadrenia ŠÚKL ku kolísavému množstvu hliníka vo vakcíne Imovax D.T. Adult je jasné, že výrobcami udávané čísla sú len veľmi približné.

 

Zotriedené podľa
názvu očkovacej látky
  Zotriedené podľa
výrobcom priznaného
množstva hliníka
Obchodný názov
očkovacej látky
Výrobcom
priznaný
obsah
hliníka v µg
  Obchodný názov
očkovacej látky
Výrobcom
priznaný
obsah
hliníka v µg
Adacel 330 1. Alteana <1000
Alteana <1000 2. Imovax D.T. Adult 850
Ambirix 450 3. Infanrix Hexa 820
Avaxim 160 U 500 4. Vacteta <700
Bexsero 500 5. Infanrix 625
Boostrix 500 6. Tetavax 600
Boostrix Polio 500 7. Hexyon / Hexacima 600
Boostrix Polio Lag. 500 8. Infanrix Polio 500
Cervarix 500 9. Infanrix-IPV+HiB 500
Encepur Adults 400 10. Boostrix 500
Encepur Children 200 11. Boostrix Polio 500
Engerix-B 10 µg 250 12. Boostrix Polio Lag. 500
Engerix-B 20 µg 500 13. Bexsero 500
Euvax B 10 µg 250 14. Gardasil 9 500
Euvax B 20 µg 500 15. Engerix-B 20 µg 500
Fendrix 500 16. Euvax B 20 µg 500
FSME-Immun 350 17. Fendrix 500
FSME-Immun Junior 175 18. Havrix 1440 500
Gardasil 225 19. Cervarix 500
Gardasil 9 500 20. Avaxim 160 U 500
Havrix 1440 500 21. NeisVac-C 500
Havrix 720 Junior 250 22. Synflorix 500
HBVaxPro 250 23. VacDiTe <500
Hexyon / Hexacima 600 24. Twinrix Adult 450
Imovax D.T. Adult 850 25. Ambirix 450
Infanrix 625 26. Vaqta 50 U 450
Infanrix Hexa 820 27. Encepur Adults 400
Infanrix Polio 500 28. FSME-Immun 350
Infanrix-IPV+HiB 500 29. Adacel 330
Ixiaro 250 30. Vaxelis 320
NeisVac-C 500 31. Tetraxim 300
Prevenar 125 32. Engerix-B 10 µg 250
Prevenar 13 125 33. Euvax B 10 µg 250
Silgard 225 34. Havrix 720 Junior 250
Synflorix 500 35. HBVaxPro 250
Tetavax 600 36. Ixiaro 250
Tetraxim 300 37. TruMenBa 250
TruMenBa 250 38. Silgard 225
Twinrix Adult 450 39. Gardasil 225
Twinrix Paediatric 225 40. Twinrix Paediatric 225
VacDiTe <500 41. Vaqta 25 U 225
VacTeta <700 42. Encepur Children 200
Vaqta 25 U 225 43. FSME-Immun Junior 175
Vaqta 50 U 450 44. Prevenar 125
Vaxelis 320 45. Prevenar 13 125

 


Napísanie, grafická úprava a zverejnenie tohto článku zabrali autorovi približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.