Firmou Merck sponzorovaná štúdia dáva pochybné výsledky o bezpečnosti Gardasilu

29.10.2010 11:01

NaturalNews.com - 25.X.2010 - Tony Isaacs

 

       Pôvodný článok "Merck Sponsored Study Returns Dubious Gardasil Autoimmune Safety Results"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

       Nová štúdia financovaná farmaceutickou firmou Merck dospela k záveru, že kontroverzný Gardasil - touto firmou vyrábaná očkovacia látka proti HPV (Human Papilloma Virus) - nepredstavuje nijaké riziko vzniku autoimúnnych ochorení. Závery štúdie nie sú žiadnym prekvapením pre tých, ktorí videli účelové výsledky predchádzajúcich štúdií financovaných firmou Merck, z ktorých sa mnohé neskôr ukázali byť nesprávne alebo zavádzajúce. Iróniou osudu, krátko po tom, čo Merck oznámil výsledky štúdie, schválil FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv - pozn. prekl.) schválil dodatok k zoznamu nežiadúcich účinkov inej očkovacej látky proti HPV, a to práve ochorenie spojené s autoimunitou.

       Článok v Infectious Disease News (Správy o prenosných ochoreniach) vydaný 3.IX.2010 oznámil, že údaje zo štúdie boli predstavené na 50. medziodborovej konferencii o antimikrobiálnych prostriedkoch a chemoterapii, a ukázali, že Gardasil od firmy Merck (štvor-zložková očkovacia látka proti HPV) nijak nezvýšila riziko vzniku autoimúnnych ochorení. Štúdia bola sponzorovaná firmou Merck a vypracovaná v prospech bezpečnostného tímu Gardasilu (Gardasil Safety Team).

       Iróniou osudu, len deň predtým - 2.IX.2010 - vydal FDA a Ministerstvo zdravotníctva USA list firme GlaxoSmithKline Biologicals, ktorým vyhovuje jej žiadosti o "doplnenie lymfadenopatie do zoznamu nežiadúcich účinkov" v príbalovom letáku pre Cervarix - očkovaciu látku proti HPV od tejto firmy.

       Vo Wikipedii je lymfadenopatia opísaná ako "pojem znamenajúci 'ochorenie lymfatických uzlín'. Je však používaný takmer ako synonymum k 'opuchnutým/zväčšeným lymfatickým uzlinám'. To môže nastať kvôli nákaze, autoimúnnej chorobe alebo zhubnému nádoru. Autoimúnna etiológia (pôvod ochorenia) zahŕňa sarkoidózu, systémový lupus erythematosus a reumatoidnú artritídu, ktoré všetky môžu spôsobiť generalizovanú lymfadenopatiu."

       Ďalší tieň pochybnosti na štúdiu firmy Merck vrhá fakt, že doposiaľ bolo do VAERS (Vaccine Adverse Event Reporting System = Systém hlásenia nežiadúcich účinkov očkovania v USA) hlásených dobre vyše 300 nežiadúcich účinkov, kde očkovacou látkou je HPV alebo HPV4 (Gardasil) a príznakom je lymfadenopatia. Norma Erickson, prezidentka S.A.N.E. Vax Inc., označila túto štúdiu ako "hanebnú paródiu na vedeckú štúdiu. Do VAERS bolo hlásených vyše 60 rôznych druhov autoimúnnych ochorení a 16 z nich, ktoré sú najzriedkavejšie (dokonca aj u Gardasilu), bolo vybratých pre účely tejto štúdie, pričom percento výskytu bolo zostavené len pre 11 z nich, a aj to bolo pravdepodobne náhodne vygenerované."

       Nová štúdia rozhodne nie je prvou štúdiou financovanou firmou Merck, ktorá potvrdzuje bezpečnosť jej farmaceutických výrobkov, a ktorá sa neskôr ukázala byť sfalšovaná. Najkrikľavejšími príkladmi boli touto firmou zaplatené štúdie o tom, čo sa stalo známe ako "škandál okolo Vioxxu". Okrem účelových štúdií bola firma Merck uznaná za vinnú z utajovania dôkazov o poškodeniach zdravia, obzvlášť o zvýšenom riziku infarktu. Zistilo sa tiež, že firma Merck platila lekárov a výskumníkov, aby sa podpísali pod štúdie, ktoré (bez ich prispenia) napísala táto firma samotná. Kým bol Vioxx konečne stiahnutý z trhu, spôsobil vyše 60.000 úmrtí.

       Firma Merck investovala obrovské množstvo peňazí do lobovania u vlád USA a iných krajín, aby sa očkovanie proti HPV stalo povinným pre mladé školáčky, a energicky tvrdila, že Gardasil je bezpečný. Kritici poznamenali, že skutočné čísla nesúhlasia s tvrdeniami firmy Merck o bezpečnosti.

       Napr. Gardasil spôsobuje o 400% viac úmrtí než iné bežné očkovacie látky, viď: https://www.naturalnews.com/026722_Gardasil_HPV_cervical_cancer.html

       Každý týždeň prináša nové hororové príbehy zo života, v ktorých hlavnú úlohu hrá Gardasil. Podľa VAERS bolo k septembru 2010 s Gardasilom spojených 77 úmrtí a 18461 hlásení nežiadúcich účinkov. Spolu bolo s očkovaním proti HPV spojených 137 úmrtí.

       Krátko po tom, ako firma Merck začala svoju intenzívnu kampaň propagujúcu Gardasil, predseda Judicial Watch (= Dohľad nad súdnictvom; organizácia v USA presadzujúca vysoký štandard etiky a morálky vo verejnom živote v USA a snaží sa zaistiť, aby politici a sudcovia nezneužívali právomoci zverené im občanmi USA, viď https://www.judicialwatch.org/about-us - pozn. prekl.) Tom Fitton varoval: "Hlásenia FDA o nežiadúcich úrinkoch očkovania proti HPV sa vypadajú ako katalóg hororov. Akákoľvek štátna alebo miestna vláda, na ktorú robí nátlak lobistická kampaň firmy Merck, aby povinne vyžadovala očkovanie proti HPV pre mladé dievčatá, by sa mala najprv pozrieť na tieto hlásenia nežiadúcich účinkov."

       Je to varovanie, na ktoré berie ohľad príliš málo vlád i rodičov.

 

Zdroje: