Bezpečnost očkování — pár dobrých nápadů!

08.04.2012 05:50

fotografia autorky článku - Jennifer HutchinsonVacTruth.com - 28.III.2012Jennifer Hutchinson

 

       Pôvodný článok "Vaccine Safety — Some Great Ideas!"
       z angličtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

ilustračný obrázok       Tento článek vás může přimět k tomu, abyste kladli víc otázek o očkování.[1]

„Veřejnost musí klást ty správné otázky. Očkování již nemůže být považováno za program typu »jedna míra pro všechny«.“

       Na internetu rozhodně není nedostatek informací o očkování. Když jsem dělala průzkum pro svou knihu „Unlocking Jake: The Story of a Rabies Vaccine, Autism & Recovery“, četla jsem doslova stovky článků o očkování a vakcínách. Přitom jsem objevila mnoho skvělých citátů, o které se s vámi chci podělit.

       Pro účely tohoto článku jsem je seskupila do dvou kategorií. První obsahuje výroky o vedlejších účincích vakcín. Druhá se zaměřuje na obavy ohledně bezpečnosti vakcín a nabízí zlepšení očkovacích programů.

 

Nežádoucí reakce

 • „Očkování…jim způsobuje nemoci.“ „… nemoci včetně autismu a epilepsie po sérií očkování.“ „… dramatické změny v chování … během měsíců po očkování.“[2]
 • „Nežádoucí účinky tohoto strašlivého nadměrného očkování, které se provádí již dlouhou dobu, mohou být významné a závažné.“[3]
 • „… očkování způsobí víc škody než užitku.“[4]
 • „Bez váhání říkám, že mnoho chronických nemocí je způsobeno očkováním, často jsem zjistil, že zdravotní problém začal krátce po očkování. Jsem si jist, že nejde o shodu okolností.“[5]
 • „Rutinní očkování, jak je dnes praktikováno, není vždy účinné… S používáním kombinovaných vakcín (4 v 1, 6 v 1 apod.), které se dávají opakovaně každý rok, dramaticky vzrostla frekvence a závažnost nežádoucích účinků.“[6]
 • „… narůstá povědomí odborníků i veřejnosti, že vakcíny nejsou tak neškodné, jak se původně věřilo…“[7]

 

Obavy a doporučení

 • „Nejsme proti vakcínám. Říkáme, že jich dostávají příliš mnoho příliš brzy.“ „Společnosti lačnící po zisku vytváří strach, aby se očkovalo víc, než je potřeba.“[2]
 • „Určitě se příště, až bude doporučováno očkovat, zeptejte - je to skutečně nezbytné? A nebudete-li spokojeni s odpovědí, zvažte, že požádáte o druhý názor.“[3]
 • „… neexistuje žádný „perfektní“ očkovací program… ačkoli existuje tendence léčit všechny stejně, očkovací program by měl být navržen podle potřeb jedince, nikoli masy. Zdravotní stav, věk a nežádoucí reakce na předchozí očkování – to vše je třeba vzít v úvahu.“ „Nikdy není rozumné očkovat…“ když je „imunitní systém zaměstnán něčím jiným“ jako je např. infekce.[8]
 • „Byl proveden výzkum, který měl podpořit redukci doporučovaných očkování. Co je ještě důležitější, výzkum ukazuje, že nepotřebné opakované očkování nemá žádný účinek… Každoroční odběr krve a následné zjištění hladiny protilátek by měly nahradit automatické přeočkovávání, které nehledí na to, zdali ho pacient potřebuje nebo ne.“[5]
 • „Kriticky nám schází podrobnější, vědecké a statisticky platné vyhodnocení očkování, které by praktickým lékařům poskytlo základ pro návrh očkovacího programu, jenž by maximalizoval prospěch a minimalizoval riziko pro pacienty v jejich péči.“[9]

 

Rozpoltěnost

       Většina z vás asi není zvyklá, že by něco podobného slyšela z úst svých lékařů. Možná jen někdy, tu a tam. Zní to podobně jako rada Jenny McCarthy a dalších:

„Příliš mnoho příliš brzy“

a

„Nelze měřit všem jedním metrem.“

       Moje matka vždy říkala, že když něco vypadá příliš dobře na to, aby to byla pravda, obvykle tomu tak je. Musím k vám být upřímná a přiznat, že výše uvedené výroky nelze připsat AAP (American Academy of Pediatrics = Americká akadémia detského lekárstva - pozn. red.), CDC (Centers for Disease Control and Prevention = Stredisko pre kontrolu a prevenciu chorôb v USA; obdoba slovenského Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ SR) - pozn. red.) nebo FDA (U.S. Food and Drug Administration = Úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA; obdoba slovenského Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) - pozn. red.). Nevyšly ani z úst pediatrů nebo jiných lékařů, kteří léčí děti. Citovala jsem VETERINÁŘE, tzn. lékaře, kteří léčí zvířata. Jejich organizaci American Veterinary Medical Association (AVMA). Jejich studie. Ano, aktuální studie o nežádoucích účincích vakcín u zvířat. O očkovaných a neočkovaných zvířatech.

       Přemýšlejte o tom, skutečně přemýšlejte. Veterináři si dělají starosti o bezpečnost vakcín pro kočky a psy. Říkají, že zvířata trpí nežádoucími účinky, že to na nich vidí. Připouštějí, že vakcíny nejsou vždy účinné. Dělají si starosti a aplikací kombinovaných nebo několika vakcín najednou. Kladou si otázku, jestli je možné očkovat všechny podle jednoho metru. Jeden z nich to nazval „strašlivé nadměrné očkování“ a jasně říká, že je to důsledek honby za ziskem. Doporučují zjistit protilátky, aby se vyhnuli zbytečným vakcínám. Vidí, že je potřeba další výzkum bezpečnosti vakcín. Pro psy. Pro kočky. Pro zvířata.

       Ve svém posledním článku Vaccines and Autism?“ („Vakcíny a autizmus?“) jsem se zmínila o tom, že naše veterinářka řekla, že neočkuje „nemocná nebo stresovaná zvířata“. „Stres“ - mimochodem - zahrnuje i zvíře, které se nedávno stěhovalo. Máte domácí zvíře a stěhujete se do nového domu. Tento druh stresu. Jakeova kočka byla stresována nejen změnou majitele i domu, ale navíc byla předtím vyhozena v pytli z auta. Nemocné zvíře je i zvíře se zánětem oka. Ano, správně. Zánět spojivky. Taková maličkost. Takže přestože Garfield měl dostat již před časem dvě očkování, veterinářka trvala na tom, že ho očkovat nebude, dokud nebude v pořádku. Bez diskuze, bez váhání. Naopak řekla:

„Protože má infekci, měli byste raději počkat, až se uzdraví, než ho dáte očkovat.“

       Prosté a jednoduché:

„neočkujeme nemocná nebo stresovaná zvířata“.

       Standardní postup

 

Studie

       Viděli jste studii provedenou Veterinární fakultou University v Purdue (Purdue University School of Veterinary Medicine)?[10] Nebudu zabíhat do detailů, měli byste si ji přečíst, ale několik výroků je třeba zdůraznit:

„Studie ukázala některé dramatické výsledky, s konkrétními a jasnými důkazy, že došlo k nežádoucím reakcím v důsledku dodržení postupu podle doporučení výrobce vakcín.“

„Mají-li mnozí chovatelé pravdu, pak psi jsou „kanárky v dole“ a musí existovat podobně postižení lidé. Je-li tomu tak, jak identifikujeme psy nebo lidi, kteří jsou geneticky náchylní k těmto reakcím?“

„Dalším krokem je vývoj bezpečnějších vakcín nebo úprava doporučených dávek a načasování očkování.“

       Studie v zásadě zjistila, že očkovaní psi vytvářeli autoprotilátky proti mnoha substancím jejich vlastního těla, včetně DNA. Následovaly zdravotní problémy včetně autoimunitních onemocnění mozku, neurologických poruch, onemocnění srdce, artritidy a různých druhů rakoviny.

       V průzkumu, který byl prováděn neziskovkou Canine Health Concern (CHC), zasazující se o zdraví psů, téměř tři čtvrtiny majitelů psů hlásili, že se u jejich psů během tří měsíců po očkování projevily nesoustředěnost, epilepsie a/nebo úzkostné stavy. Epilepsie se objevila obvykle do tří dnů po očkování.[11] V jiném přehledu 4.000 psů, který provedl CHC, se 68,2% psů nemocných parvovirem, 55,6% psinkou, 63,6% s hepatitidou, 50% s parainfluenzou a 100% s leptospirózou těmito nemocemi nakazilo během 3 měsíců od očkování.[12] To nevypadá, že by vakcíny fungovaly, že ne?

 

Jádro pudla

       Je tragické, že toto všechno je pro mnoho z vás až příliš známé. Vaše dítě je nemocné. Nebylo nemocné, dokud nebylo očkované tou nebo jinou vakcínou. Nebo šesti vakcínami najednou. A vy víte, že to způsobila vakcína nebo jejich kombinace. Víte to. Stejně jako vědí všichni ti majitelé zvířat — a dokonce to připouští mnoho veterinářů — že vakcína nebo jejich kombinace způsobily jejich zvířeti nemoc. Běžte a řekněte to. Vakcíny mohou způsobit autismus a další nemoci. Pro nikoho nejsou bezpečné. Nemohou být bezpečné. Nevím jak vy, ale mně je špatně a jsem unavená ze vší té ignorance, popírání, lží a zametání pod koberec. Farmaceutické firmy produkují čím dál více vakcín. Kombinují jich čím dál více do jedné injekce (aby vaše dítě nemuselo podstupovat víc injekcí – myslí to vážně?). Úplně ignorují všechny naše děti, které zažily život ohrožující, život negativně ovlivňující a doživotní (nebo všechny najednou) nežádoucí reakce na vakcíny. Je to ohavné. Veterináři jsou v oblasti očkování na míle před „humánními“ lékaři.

 

Dobře řečeno

       Na závěr dva mé oblíbené citáty o očkování.

       Catherine O’Driscoll, Canine Health Concern:[13]

„Nemůžete si dovolit, aby vaše zvířata nebo vaše děti podstoupily lékařský zákrok, kterému nerozumíte. Systém přesvědčení, na kterém je založen model konvenční medicíny, je tak chybný, tak zkorumpovaný a tak nebezpečný, že si prostě nemůžete dovolit ho slepě následovat… Tento systém zajišťuje, že zdravotníci jsou vyučováni na fakultách, které jsou závislé na finančních zdrojích velkého průmyslu, což znamená, že jejich vyučování je chybné. Vědecké instituce jsou také finančně závislé na průmyslu, což znamená, že jen vzácně lze věřit výsledkům jejich výzkumu. Média také spoléhají na financování průmyslu, takže můžeme jen zřídka věřit tomu, co čteme. A zdravotníci jsou závislí na farmaceutickém průmyslu, aby mohli zůstat v profesi. A ještě více znepokojující je skutečnost, že to vypadá, že naše vlády … dávají přednost zájmům průmyslu před životem.“

       A Deirdre Imus, Deirdre Imus Environmental Center:[14]

„Jak to, že veterináři jsou schopni pochopit, že nadměrné očkování vakcínami obsahujícími různé toxiny a viry může přetížit imunitní systém domácího mazlíčka, ale mainstreamoví lékaři nejsou schopni přijmout tak logický předpoklad, když jde o naše děti? Pokud může očkování způsobit nemoci u zvířat, není pak možné, že přílišné očkování našich dětí může být stejně jako u zvířat nejen zbytečné, ale dokonce může přispívat k narůstajícímu výskytu chronických nemocí a poruch nervového vývoje, které postihují dnešní děti?“

       K tomu není co dodat.

 

Zdroje:

[1]  https://www.the-happy-dog-spot.com/dog-vaccinations.html
[2]  https://www.dailymail.co.uk/news/article-1255863/Vaccines-making-dogs-sick-vets-cash-in.html
[3]  https://www.healthyhappydogs.com/Vaccinate
[4]  https://www.dogsnaturallymagazine.com/purdue-vaccination-studies/
[5]  https://www.shirleys-wellness-cafe.com/petvacc.htm
[6]  https://www.thewholedog.org/id63.html
[7]  https://www.healthy-holistic-living.com/vets-and-vaccines.html
[8]  https://www.whole-dog-journal.com/issues/13_8/features/Annual-Pet-Vaccinations_20036-1.html
[9]  https://www.avma.org/issues/vaccination/vaccination.asp
[10]  https://vonhapsburg.homestead.com/haywardstudyonvaccines.html
[11]  https://www.canine-health-concern.org.uk/PetVaccination.html
[12]  https://www.canine-health-concern.org.uk/PetVaccineMyths.html
[13]  https://vonhapsburg.homestead.com/petvaccineaninstitutionalisedcrime.html
[14]  https://www.huffingtonpost.com/deirdre-imus/over-medicated-and-overva_b_73300.html

 

Ďalší preložený článok autorky:

 


Zverejnenie tohto článku (korektúra prekladu + grafická úprava + klikateľné odkazy na zdroje) zabrali správcovi www.slobodaVockovani.sk približne 2,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.