Ako vôbec môže niekto hovoriť o argumentoch „ZA“ očkovanie? (4. časť)

18.05.2018 09:53

Age of Autism16.XII.2016Laura Hayes

 

    Pôvodný článok Vaccines: What is there to be "Pro" About? Laura Hayes to Weston A. Price Foundation Conference
    z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 

Laura Hayes    Teraz sa bližšie pozrieme na príbalové letáky k vakcínam, ktoré lekári, zdravotné sestry, lekárnici, rodičia a očkované osoby len zriedkakedy (ak vôbec) čítajú. Prehľad všetkých príbalových letákov k vakcínam nájdete na adrese: www.bit.ly/vakciny

    Prečítam vám úryvky z len jedného príbalového letáku, ale dúfam, že si nájdete čas na prečítanie aspoň niekoľkých príbalových letákov. To postačuje na to, aby ste pochopili, že tieto prípravky nemali nikdy byť schválené, a už vôbec nie zo zákona povinné.

    Zameriam sa na vakcínu Recombivax HB (na Slovensku sa predáva pod značkou HBVaxPro) od firmy Merck (na Slovensku vystupuje ako MSD = Merck Sharp & Dohme, prípadne ako spoločný podnik Sanofi Pasteur MSD s firmou Sanofi Aventis — pozn.prekl.) proti nákazlivej žltačke (infekčnej hepatitíde) typu B (ďalej len hepB). Táto vakcína sa odporúča v USA všetkým novorodencom do niekoľkých hodín od pôrodu. V štáte New York je povinná pre novorodencov hepB-pozitívnych matiek, jedine že by matka vedela, že si môže uplatniť náboženskú výnimku a odmietnuť toto očkovanie. Oficiálne by túto vakcínu nemali dostať iba predčasne narodené bábätká s telesnou hmotnosťou pod 2 kg. HepB je choroba, ktorá sa prenáša pohlavným stykom a používaním tých istých ihiel narkomanmi, čo si drogy pichajú do žily. Ak má matka hepB, môže ju preniesť na svoje bábätko. Napriek skutočnosti, že drvivá väčšina novorodencov v USA má nulové riziko nákazy hepB, je táto vakcína odporúčaná a/alebo povinne nanucovaná všetkým. A práve tu vychádza na povrch niečo veľmi zlé: niekoho bohatstvo má prednosť pred zdravím vášho bábätka.

    Keď sa pozriete na klinické skúšky tejto vakcíny u dojčiat a detí, vykonané ešte pred jej schválením, zistíte, že v nich nebola žiadna kontrolná skupina, iba očkovaní jedinci. Bolo skúmaných len 147 dojčiat a detí do veku nanajvýš 10 rokov, ktoré boli všetky zdravé. Zaujímalo by ma, koľko z nich bolo vo veku, kedy ešte nevedia hovoriť a popísať príznaky choroby (nežiaduceho účinku očkovania). V príbalovom letáku sa to nepíše. Všimnime si, že účastníci skúšky boli sledovaní len 5 dní od podania vakcíny. Znie to vašim ušiam ako rozumný, bezpečný alebo dostatočný časový interval? Takýto krátky časový interval nezodpovedá dokonca ani Tabuľke poškodení zdravia očkovaním, ktorá sa používa v NVICP (National Vaccine Injury Compensation Program = Program pre odškodňovanie očkovaním poškodených ľudí v USA), v ktorej sa priznáva, že mnohé očkovaním spôsobené poškodenia zdravia, vrátane úmrtí, sa môžu prejaviť do týždňa, mesiaca či až pol roka. A, samozrejme, niektorým očkovaním spôsobeným poškodeniam zdravia, ako napr. tomu, čo lekári nazývajú „autizmom“, hoci to je katastrofálne poškodenie zdravia očkovaním, môže trvať ešte dlhšie, kým sa naplno prejavia a sú diagnostikované. Preto 5-dňové časové okno sledovania a hodnotenia účastníkov štúdie v žiadnom prípade nie je dostatočné, ani etické, a nemalo by byť dovolené príslušnými vládnymi úradmi.

    Tu sú príznaky, hlásené počas tejto klinickej skúšky, t.j. počas prvých 5 dní po očkovaní: podráždenosť, horúčka, hnačka, únava/slabosť, znížená chuť do jedla a rinitída (podráždenie a opuch sliznice v nose). Chceli by ste, aby sa čo len jedno z toho prihodilo vášmu novorodencovi?

    Snáď oveľa dôležitejšie však sú nežiaduce účinky, hlásené po schválení a uvedení vakcíny na trh. Preložím teraz niektoré lekárske výrazy do reči, zrozumiteľnej bežnému smrteľníkovi, aby ste lepšie chápali tie strašné veci, čo boli hlásené po očkovaní hepB vakcínou od Mercku.

 

Poruchy imunitného systému:

 • precitlivenosť, vrátane anafylaktických/anafylaktoidných reakcií (závažné, prípadne až život ohrozujúce alergické reakcie, ktoré môžu nastať do niekoľkých sekúnd až minút od vystavenia niečomu, na čo ste alergickí);
 • bronchospazmus (kŕč hladkého svalstva priedušiek, ktorý má za následok zúženie priedušiek, čo spôsobuje ťažkosti pri dýchaní, ktoré môžu byť mierne až závažné);
 • urtikária (žihľavka; červené okrúhle vyrážky na pokožke, ktoré nesmierne svrbia, niekedy v spojení s nebezpečným opuchom, spôsobeným alergickou reakciou) do niekoľko málo hodín od očkovania;
 • syndróm očividnej precitlivenosti (sérová choroba) s neskorším nástupom (dni až týždne od očkovania), vrátane artralgie/artritídy (bolesti resp. zápalu kĺbov), horúčky a dermatologických (kožných) reakcií, ako je urtikária, multiformný erytém (druh precitlivenosti, prejavujúci sa na pokožke), ekchymóza (sfarbenie pokožky, spôsobené podkožným krvácaním) a nodózny (nodulárny) erytém (zápal pokožky v tukovej vrstve, ktorý vedie k začervenaným bolestivým citlivým hrčkám);
 • autoimunitné choroby, vrátane systémového lupusu (chronické zápalové ochorenie, ktoré nastáva, keď váš imunitný systém napadne vaše vlastné bunkové tkanivá a orgány; lupusom spôsobené zápaly môžu ovplyvňovať viaceré orgánové sústavy, vrátane kĺbov, pokožky, obličiek, krviniek, mozgu, srdca a pľúc), erytematózy (začervenania pokožky alebo slizníc, spôsobeného roztiahnutím a upchatím vlásočníc = tenkých ciev), lupusu podobného syndrómu, vaskulitídy (zápalu krvných ciev) a nodóznej polyartritídy (závažného ochorenia krvných ciev, kde malé a stredne veľké tepny opuchnú a poškodia sa).

 

Žalúdočno-črevné poruchy

 • zvýšenie pečeňových enzýmov (čo je známkou poškodenia buniek pečene alebo zápalu pečene);
 • zápcha (ktorá môže viesť k neschopnosti zbaviť sa jedov a k bolesti).

 

Poruchy nervovej sústavy

 • Guillain-Barrého syndróm (choroba, pri ktorej imunitný systém napáda nervy, čo sa považuje za lekársky naliehavý prípad; môže viesť k ochrnutiu);
 • roztrúsená skleróza (demyelinizujúce, nepredvídateľné ochorenie centrálnej nervovej sústavy, ktoré narušuje tok údajov vnútri mozgu a medzi mozgom a zvyškom tela; často spôsobuje invaliditu);
 • zhoršenie roztrúsenej sklerózy;
 • myelitída, vrátane transverzálnej myelitídy (zápal miechy, ktorý môže viesť k trvalému ochrnutiu);
 • kŕče a febrilné (s horúčkou spojené) kŕče;
 • periférna neuropatia (poškodenie periférnych nervov, ktoré spôsobuje slabosť, znecitlivenie a bolesť rúk a nôh), vrátane Bellovej obrny (poškodenie nervu na tvári, ktoré spôsobuje ovisnutie jednej strany tváre);
 • radikulopatia (poškodenie miechových koreňov, spôsobené priškrtením nervu v chrbtici, ktoré spôsobuje bolesť, znecitlivenie, tŕpnutie alebo slabosť pozdĺž tohto nervu);
 • herpes zoster (pásový opar);
 • migréna;
 • svalová slabosť;
 • hypestézia (znížená citlivosť pokožky na tlak či teplotu);
 • encefalitída (zápal mozgu).

 

Kožné a podkožné poruchy

 • Stevens-Johnsonov syndróm (život ohrozujúca kožná choroba s opuchom tváre, jazyka, žihľavkou, pľuzgierami na koži a slizniciach a odlupovaním kože);
 • alopécia (vypadávanie vlasov, plešatosť);
 • petéchie (drobné červené až fialové bodky na koži, spôsobované podkožným krvácaním);
 • ekzém (svrbiaca červená suchá pokožka, spôsobená zápalom).

    Mimochodom: dve najhoršie veci pre vyvíjajúce sa bábätko sú otrava (toxicita) a zápal, pričom vakcíny sú odborníkmi na spôsobovanie jedného aj druhého.

 

Poruchy svalovo-kostrových a spojivových tkanív

 • artritída;
 • bolestivosť končatín.

 

Poruchy krvného obehu a lymfatickej sústavy

 • zvýšená sedimentácia erytrocytov (následok zápalu v tele);
 • trombocytopénia (nedostatok krvných doštičiek v krvi, spôsobujúci vnútorné krvácanie, podliatiny a pomalé zrážanie krvi po úraze).

 

Psychiatrické poruchy

 • podráždenosť;
 • nervozita;
 • somnolencia (chorobná spavosť).

 

Poruchy očí a uší

 • optická neuritída (zápal očného nervu);
 • tinitus (zvonenie alebo hučanie v ušiach, často nasledované stratou sluchu);
 • konjunktivitída (zápal alebo nákaza vonkajšej membrány očnej gule a vnútornej strany viečka; zápal spojiviek);
 • poruchy videnia;
 • uveitída (zápal strednej vrstvy oka).

    Inými slovami: problémy, ktoré môžu mať nepriaznivý dopad na schopnosť vášho bábätka dobre počuť a vidieť, čo mu prekáža v jeho správnom vývine.

 

Poruchy srdca

 • synkopa (mdloby);
 • tachykardia (nenormálne rýchly tep srdca, nesúvisiaci s telesnou činnosťou).

 

    V tomto zozname chýba kategória Smrť. Koľko z vyššie spomenutých očkovaním spôsobených poškodení zdravia malo za následok smrť? Neprekvapuje však, že táto kategória nápadne a neoprávnene chýba.

    Povedal niekto tým z vás, čo ste dnes tu a čo ste dovolili pichnúť túto vakcínu vášmu dieťaťu, o všetkých týchto možných nežiaducich účinkoch, ktoré môže vaše dieťa zakúsiť a prípadne s nimi aj žiť po zvyšok svojho života? Povedali vám, že pri skúmaní účinkov tohto očkovania vo vekovej skupine 0 až 10 rokov nebola použitá žiadna kontrolná skupina? Povedali vám, že v klinických skúškach na tejto vekovej skupine bolo len 147 účastníkov? Povedali vám, že účinky vakcíny sledovali len 5 po sebe nasledujúcich dní? Povedali vám, akým spôsobom by sa vaše dieťa mohlo nakaziť hepB a o tom, že je krajne nepravdepodobné, že sa tak stane počas dojčenského veku, batolenia a detstva? Ak nie, vykonáva váš lekár svoju lekárku prax eticky? Mal by byť zbavený hmotnej zodpovednosti za podanie tejto vakcíny svojim pacientom? Ak by nebol zbavený hmotnej zodpovednosti, očkoval by touto vakcínou?

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť       5. časť

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.