21 důvodů, proč se nedat očkovat - 4. časť

10.07.2011 20:10

Alternative-Doctor.com - 4.V.2011 - prof. MUDr. Keith Scott-Mumby, MB, ChB, PhD., FRCP

 

       Pôvodný článok "21 reasons not to get vaccinated"
       z angličtiny do češtiny preložila MUDr. Ludmila Eleková a jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť

 

17. Neetické experimenty na (vašich) dětech

       Dokážete s tím žít, celé roky, zejména jde-li o postvakcinační poškození?

 

„Ke zjištění účinku různých množství vakcíny, vědci v nemocnici očkovali novorozence převážně z chudých černošských rodin dávkami, které až 100-násobně překračovaly dávky doporučené pro dospělé.“

média

 

„Nejhorší noční můrou každého rodiče je riziko, že vaše dítě bude využito jako pokusný králík v potenciálně škodlivém experimentu s vakcínou. Ta nastala v letech 1989-1991, když nemocnice Kaiser Permanente v Jižní Kalifornii a Centers for Disease Control (CDC) společně prováděli pokus s vakcínou proti spalničkám. Jugoslávská, „vysokotitrová“ spalničková vakcína Edmonston-Zagreb byla bez řádného souhlasu rodičů testována na 1500 chudých, převážně černošských a hispánských dětch z vnitřního Los Angeles. Na základě vysoce kladného doporučení WHO, byla tato vysoce reaktogenní, experimentální vakcína předtím testována na dětech v Mexiku, Haiti a Africe. Testy byly v těchto zemích ukončeny, když se zjistilo, že děti ve velkém počtu umíraly.“

Dr. Alan Cantwell

 

Když dojde na zisky, končí ohled na bezpečí dětí

"Až 300 případů souvisí s vakcínou Pluserix, která byla ministerstvem zdravotnictví v roce 1992 zakázána poté, co byla spojena s případy meningitidy. Bylo to dva roky poté, co byla stejná vakcína zakázána v Kanadě."

média

 

"Ministerstvo zdravotnictví nařídilo lékařům, že musejí spotřebovat zásoby vakcín obsahujících rtuť, i když byly staženy z bezpečnostních důvodů."

média, srpen/august 2001

 

       Vakcína MMR s kmenem příušnic Urabe byla stažena za 2-3 roky poté, co byla prokázána její nebezpečnost:

 

"Domnívám se, že dokumenty zcela jasně odhalují, jak ústřední vláda tajila nežádoucí údaje a zpozdila stažení MMR vakcíny," řekl právník Tatsuro Shigemura.

média, 2002

 

"V roce 1990 si vědci z Queen’s Medical Centre v Nottinghamu všimli, že některé děti dostaly meningitis po tomto očkování. Ale vláda přesto pokračovala v používání této vakcíny déle než dva roky. Kanadská vláda, která tuto vakcínu také používala, okamžitě přešla na bezpečnější verzi. Britské ministerstvo zdravotnictví až v září 1992 dodalo do lékáren bezpečnější verzi vakcíny a nařídilo stažení dosavadních šarží."

Sunday Express, 1.IV.2001

 

       A o 7 let později se stále ještě používá v Brazílii:

 

"Epidemie aseptické meningitidy spojována s masovým očkováním MMR vakcínou obsahující kmen přiušnic Urabe"

média, 1997

 

       A používala se i o 12 let později:

 

"Úředníci vyšetřují, jak se mohlo stát, že jednomu z dodavatelů vakcín pro NHS byla poslána zásilka potenciálně nebezpečné příušnicové vakcíny. Ukázalo se, že vakcína, poslaná německým distributorem, obsahovala kmen Urabe a je v Británii od roku 1992 zakázána, protože způsobuje virovou meningitis u dětí."

média, 2002

 

       Z této historie vidíte, že jim vůbec nejde o pravdu, ale jen o její zakrývání. Děti jsou až na druhém místě, když je v sázce obrovský biliónový byznys (v dolarech). Historie to ukazuje stále znovu a znovu.

 

       A trvalo jim 30 let po vymizení pravých neštovic (sk: kiahní), než vzdali očkování proti nim:

 

„30 let děti umíraly po očkování proti neštovicím, přestože jim už dávno nehrozilo žádné nebezpečí této nemoci.“

Dr. Robert S. Mendelsohn

 

       A připouštějí, že jen v západních zemích toto očkování zabilo 20 dětí ročně. A připouštějí, že v letech 1924-1963 po tomto očkování zemřelo 826 dětí.

 

18. Genocida?

„Planeta je v alarmující míře ovládána elitami, nebo lépe řečeno kartely. Existuje mnoho kartelů, ale sedm z nich je nejmocnějších. Vyvíjejí se, učí se jeden od druhého, současně soutěží a spolupracují. Naneštěstí trend jde stále více v jejich prospěch. Těchto sedm kartelů reprezentují tyto oblasti: VLÁDA, ARMÁDA, TAJNÉ SLUŽBY, ENERGETIKA, PENĚŽNICTVÍ, MÉDIA A MEDICÍNA... Tuto mapu kartelů jsem objevil během svého vlastního výzkumu medicínského monopolu. Tam to začalo, v roce 1986... Jakmile porozumíte těmto elitářským kartelům, začnete si třídit informace podle vrstev důležitosti, např. o které úrovni ovládání právě mluvíme. Protože to je jen o vrstvách. A ve většině vrstev účastníci provádějí agendu, o které nevědí, jak zapadá do agendy vyšších a mnohem více destruktivnějších úrovní.“

Jon Rappoport

 

       Nyní víte, proč média chtějí, abychom si mysleli, že neexistuje žádné spiknutí a proč chtějí, abychom si mysleli, že autoři „konspiračních teorií“ jsou paranoidní cvoci. Je to jen efektivní propaganda.

       Skrytá genocida. Když jdete k jádru věci, narazíte na velmi tajné a odporné vládní metody, kterými se provádí skrytá genocida Afričanů za použití vakcín:

 

„Můj konečný závěr po 40 letech v tomto byznysu (medicíně) je, že neoficiální politikou WHO a neoficiální politikou fondu „Save the Children’s Fund“ a... [dalších, očkování propagujících] organizací je vražda a genocida... Nedokážu najít jiné možné vysvětlení.... Nemůžete očkovat nemocné, podvyživené děti a očekávat úspěch. Tímto způsobem zabijete mnohem více dětí, než kolik by jich zemřelo na přirozenou infekci.“

Dr. Archie Kalokerinos
(International Vaccine Newsletter VI.1995 =
= mezinárodní zpravodaj o očkování)

 

„Byly učiněny úmyslné pokusy, aby se domorodé děti v mé péči nechaly zemřít. Skuteční vládci nechtějí, aby tyto děti žily. Jejich skutečným úmyslem je genocida.“

Harry V. Martin
("Was the AIDS Virus tested on Expendable People?" =
= "Byl virus AIDS testován na postradatelných lidech?")

 

       Existuje obrovské množství důkazů o temné straně vládní politiky a jejich skryté válce proti lidstvu.

 

19. Když nastane problém, obviní vás

       Syndrom třeseného dítěte (jinak známý jako postvakcinační poškození) je jedním z největších skandálů a nespravedlností všech dob.

       Očkování způsobuje zánět mozku, s typickým otokem, krvácením na povrchu mozku a krvácením do sítnice. Také se mohou objevit vodou naplněné cysty.

       Šarlatánští, pitomí, nekompetentní patologové se po dlouhou dobu domnívali, že tyto příznaky jsou důkazem týrání dítěte. NIKDY nezkoumali, jestli se poškození očkováním neprojevuje podobně (protože očkování přece nemůže způsobit jakékoliv poškození mozku, že?).

       Nespočet rodičů bylo posláno do vězení na základě nekvalitního patologického důkazu v nepřítomnosti žádného dalšího důkazu násilí na dítěti; byli shledáni vinnými s týrání dítěte třesením. Mnoho dalších prošlo stresem soudního procesu navíc k bolesti ze ztráty dítěte.

       Popírání viny a protesty rodičů nejsou nikdy brány vážně a tento krutý moloch se valí dál, obviňujíc rodiče z toho, co je bez jakýchkoli pochyb běžným vedlejším účinkem současného šíleného očkovacího programu.

       V roce 1998 byl Alan Yurko shledán vinným z vraždy svého dítěte a odsouzen na 10 let do vězení, bez možnosti podmínečného propuštění. Byl propuštěn v roce 2004, kdy se ukázalo, že důkazy proti němu byly falešné a byly vyrobeny pouze k ochraně vakcinačního průmyslu.

       Zastánci očkování rychle upozorní na fakt, že Alan Yurko byl odsouzený lupič (a proto musel zabít své dítě, že?).

       No, já bych nechtěl být ve vaší kůži, pokud by vaše dítě mělo tu smůlu, že by utrpělo tento až příliš častý nežádoucí účinek vakcíny.

 

20. S obětmi očkování a jejich rodinami je zacházeno s naprostým despektem

       S oběťmi očkování zacházejí s despektem a často zakrývají poškození očkováním obviňováním rodičů.

       Oběti očkování (mějte na paměti, že jde o děti, které podle propagandy obětovaly zdraví nebo životy v zájmu vyššího dobra) a jejich rodiny se dočkají jen pohrdání a jen málo zemí třetího světa, pokud vůbec nějaké, oběti odškodňují a dokonce Kanada začala odškodňovat teprve nedávno a pouze v jedné provincii:

       [média, Kanada, XI.2002] Pouze Quebec platí za poškození očkováním.

       (U nás žádné odškodnění za poškození očkováním neexistuje - pozn. překl.)

 

Odmítají jakoukoli souvislost a mohou

a. ztratit vaše lékařské záznamy

"Hlavním důvodem byl nedostatek medicínských důkazů, v mnoha případech byla dokumentace „ztracena“ nebo „zničena“. Sami jsme udělali tuto zkušenost, když jsme žádali o odškodnění a zjistili jsme, že záznamy z prvních čtyř let Paulova života v jeho kartě chybějí...Kolik dalších lidí nedostalo odškodnění z důvodu „ztracených“ lékařských záznamů se můžeme jen dohadovat."

Wm. H. Wain, BEM

 

"Ministerstvo zdravotnictví připouští, že nejméně 400 záznamů, které byly v 80.letech zaslány jeho Výboru pro bezpečnost léků, již neexistuje. Důsledkem toho je, že tucty rodin s poškozenými dětmi nedostaly odškodnění. Byly nuceny upustit od právní snahy o odškodnění, protože chyběly zásadní informace, které by prokázaly, že jejich dítě netrpělo danou nemocí nebo postižením před očkováním."

média, I.2003

 

b. měnit zákony, aby se vyhnuli placení odškodnění a náklady přesunou na daňové poplatníky

"Výrobci vakcín a další osoby a subjekty jsou chráněni před právní odpovědností za škodu speciálním zákonem z roku 1986 (viz zákon USA 42 USC 300aa.). Tento zákon zakládá fond na kompenzaci poškozených očkováním, kteří dokáží vážné poškození očkováním."

Roger Schlafly, PhD.

 

"Je těžké představit si pitomější nebo nebezpečnější způsob tvorby rozhodnutí než ten, kdy se právo na rozhodnutí vloží do rukou lidí, kteří neplatí žádnou cenu za omyl."

Thomas Sowell, PhD.

 

"Dále vezměte do úvahy, že výrobci vakcíny sami nemají téměř žádnou právní odpovědnost za své výrobky, což je bezprecedentní ochrana pro jakýkoli lék. Jakýkoli jiný lék, který by musel čelit tolika soudním sporům, by již dávno nebyl na trhu. Federální zákony určily, že výrobci vakcín a lékaři, kteří je podávají, nemohou být žalováni u soudu za odpovědnost, dokud vláda neschválí nebo nezamítne kompenzaci prostřednictvím National Vaccine Injury Compensation Program (VICP). Je zajímavé, že právníci našeho vlastního ministerstva spravedlnosti úmyslně zdržují a narušují jednání žadatelů o odškodnění z VICP, někdy až na 10 let, než rozhodnou. To znamená, že tyto rodiny nemohou pohnat výrobce před soud až 10 let nebo déle po způsobení poškození nebo smrti. Tento zdlouhavý proces činí vedení procesu velmi obtížným, oběti si musí najmout některé z mála právníků v zemi, kteří jsou ochotni a schopni investovat tolik času. Jakkoli je vedení sporu nepříjemné, je to jedna z mála pojistek a kontrol, které konzumenti mají, aby mohli důvěřovat produktům, které užívají, které dokonce nechávají injikovat do svých dětí."

Sally Tuker

 

       A píší barbarské zákony (které by snad i George Orwell považoval za příliš neuvěřitelné pro fikci), aby se ještě víc vyhnuli placení odškodného:

 

"Někteří byli uznáni invalidními méně než na 80%, což je požadováno tímo zákonem, což bylo rodiči vždy považováno na nespravedlivé. Pokud dítě bylo uznáno invalidním z 79%, nebylo to dost na odškodnění, ale 80% by již stačilo."

Wm. H. Wain, BEM

 

„znám rodiče, kteří byli odmítnuti, protože jejich dítě bylo uznáno invalidním jen z 79.5% (nikoli 80%).“

Ann Coote

 

       Zajímalo by mě, který bezcitný bastard něco takového vymyslel?

       Ale pak ve skutečnosti žijeme ve fašistickém státě, podle experta na fašismus:

 

„Fašismus by se měl správněji nazývat korporatismem, protože jde o spojení státní a korporátní moci.“

Benito Mussolini

 

       Korporace vládnou medicíně a vládám.

 

c. měnit lékařské definice nemoci, aby se vyhnuli odpovědnosti

"Překlasifikovali encefalopatii, takže diagnóza požaduje jako nutnou podmínku sníženou úroveň vědomí, která trvá nejméně 24 hodin, což je mnohem více restriktivní kritérium, než bylo použito v hlavní epidemiologické studii o poškození pertusovou vakcínou - v britské National Childhood Encephalopathy Study (NCES). Kromě toho, byly ze seznamu vyňaty záchvaty křečí, ačkoli je nesporné, že tato vakcína může způsobit křeče (je to uvedeno dokonce v příbalovém letáku výrobce)."

Marcel Kingsbourne

 

       Nebo se dokonce rozhodnou popírat, že vakcína DPT (vakcína proti záškrtu, tetanu a černému kašli - pozn. red.) způsobuje vážné poškození mozku, aby vyhráli soudní spor. Dokonce to tvrdí poté, co jen v Británii vyplatili během let odškodnění 900 dětem:

 

„Proces zahájený v říjnu 1987 před soudcem lordem Stuart-Smithem u Nejvyššího soudu. Zneklidnilo mě, když jsem zjistil, že soudce rozhodl o tom, který případ chce slyšet a kteří svědkové budou povoleni a že pak bude vyhlášeno moratorium na všechny další žádosti o odškodnění z Legal Aid Certificates. Soudce lord Stuart-Smith... zjistil, že žalobce nedokázal s dostatečnou pravděpodobností, že vakcína mohla způsobit trvalé poškození mozku malých dětí... Rozhodnutí Jeho Lordstva mě ani ostatní nepřekvapilo, protože nemohl slyšet klíčová svědectví rodičů dětí poškozených vakcínami, jejich lékařských expertů, nezávislých lékařských expertů z Vaccine Damaged Tribunals a zpráv ze systému Žlutých karet. Před začátkem projednávání případu jsem napsal lordu kancléři a tajemníkovi, že případ byl vybrán tak, aby byl zamítnut a oni odpověděli, že budou intervenovat. Také jsem napsal úředníkovi Lorda Stuart-Smithe o svědcích, kteří měli být předvoláni a on mi odpověděl, že to je na rozhodnutí soudce.

       Není pochyb o tom, že v případu Loveday vs. Renton zbylo mnoho nevyřešeného v zájmu přirozené spravedlnosti. V případě slečny Lovedayové bylo již zamítnuto odškodnění podle speciálního zákona a dvakrát byla odmítnuta v soudních žalobách. Existovaly stovky případů, které mohly být vybrány, které byly již předtím odškodněny a kde mohly být předloženy lékařské důkazy.“

Wm. H. Wain, BEM

 

d. schovávat úmrtí po očkování za syndrom náhlého úmrtí kojence (SIDS) nebo syndrom třeseného dítěte

 „Scott Warren Walters, 28 let, byl zproštěn obvinění z vraždy své tříměsíční dcery Rikki-Lee poté, co Nejvyšší soud zjistil, že její smrt mohla být způsobena i jinými faktory než je syndrom třeseného dítěte...Dr. Archivides Kalokerinos řekl, že pravděpodobnou příčinou smrti Rikki-Lee bylo „krvácení v důsledku kurdějí zhoršené očkováním proti černému kašli“. Jiný lékař, Dr. Mark Donohoe řekl, že Rikki-Lee mohla trpět poruchou krvácivosti, která v kombinaci s jinými faktory vedla ke krvácení.“

média

 

e. bojovat proti vám po celý čas na soudu, kde se jen pár rodin dočká odškodnění

„Bez ohledu na změny v zákonech v roce 2000 uspěl pouze jeden z 171 případů a v dalším roce byly úspěšné jen dva z 176. Počet žalob stoupl v roce na 2002 až na 406, ale jen osm rodin dostalo odškodnění, 183 nikoli… Kay Stait stále bojuje za odškodnění pro svého syna Bena, u kterého se v roce 1994 rozvinula epilepsie po aplikaci trojsložkové vakcíny a který má denně záchvaty. „Potřebuje nepřetržitou péči a několik let je velmi často hospitalizován. Do té doby byl perfektní dítě, nádherné. Cítím velkou hořkost a cítím se podvedená, ale nepřestanu usilovat.“

média, 2004

 

"NVIC obvinil ministerstvo zdravotnictví a sociálních věcí i ministerstvo spravedlnosti, že porušují „duch a účel zákona“ a že změnili Kongresem slibovaný „nesoutěživý, rychlý a neformální proces” ve „vysoce soutěživou, zdlouhavou, traumatickou a nespravedlivou imitaci soudního procesu.“ NVIC poukazuje také na to, že třem ze čtyř dětí je odmítnuta kompenzace z federálního fondu za trvalé poškození imunitního a nervového systému po povinném očkování.“

tisková zpráva NVIC, září/september 1999

 

f. kupovat si experty, aby snížili pravděpodobnost své prohry u soudu

„A pak si očkovací mafie začala kupovat experty“ a citoval případ Jamese Cherryho, dobře známého experta na pertusi, který sloužil jak ACIP, tak i vakcinačnímu poradnímu výboru AAP.“

Congressional Quarterly Researcher

 

       Případ č. 82-1232, Cossette Krause vs Dr. F. K. Abbousy a kol. (stát Ohio), přepis videozáznamu Dr. Edwarda Mortimera, 6.IX.1984. Na straně 11 se píše:

„V důsledku stoupajícího množství žalob kvůli DTP členové tzv. "Výboru červené knihy" (Red Book Committee) Americké pediatrické akademie (American Academy of Pediatrics = AAP) před několika lety souhlasili s tím, že bychom měli případy jaksi vytřídit, abychom výrobcům v těchto procesech pomohli a proto jsem já a mnoho mých kolegů souhlasili, že budeme svědčit jako experti.”

 

g. používat pseudovědu/vědecké podvody, aby se vyhnuli placení odškodného

„Taylorova studie je v mnoha směrech vadná, jak bylo uvedeno v mnoha dopisech editorovi Lancetu a v mnoha dalších dopisech na toto téma, které byly dány na internet. Studie se stala předmětem silného útoku na nedávném setkání Britské statistické společnosti. Celý svůj profesionální život jsem pracoval na plný úvazek jako vědecký pracovník, téměř 50 let a zdvořile jsem Dr. Taylora požádal, aby mi poskytl kopie základních dat, abych je mohl znovu analyzovat. Odmítl tuto běžnou profesionální zdvořilost a já jsem následně napsal editorovi Lancetu a požádal ho, aby Taylorovy statistické metody přezkoumal nezávislý výbor. A pokud to znovu odmítne, důrazně jsem žádal, aby Lancet jeho článek stáhl.“

Dr. Bernard Rimland

 

Ukázky pseudovědy

       Přečtěte si, čím musejí denně procházet rodiče dětí poškozených MMR, aniž jim vláda jakkoli pomůže, v tomto případě po dobu celých 20 let:

 

"Potřebujeme pomoc pro našeho syna Erika, který má autismus po MMR"

Raymond Gallup

 

„Poškození očkováním znamená kompletní destrukci dítěte jako jedince. Tyto děti nemluví. Jsou úplní idioti. Často mají spastické obrny a trpí svalovými křečemi. Někdy jsou zničeny celé rodiny.“

Dr. Gerhard Buchwald

 
       Zkuste se na chvíli zamyslet nad duševním uspořádáním lidí, kteří dokáží s oběťmi očkování zcházet s takovou neúctou, a pak si uvědomte, že jde o stejné osoby, které prohlašují, že MMR nezpůsobuje autismus a že vakcíny jsou bezpečné.

 

21. Mnoho zkušených lékařů odrazuje od očkování

       Mnoho lékařů, kteří byli zastánci očkování, je nyní proti němu, tak proč bych já jako rodič měl své dítě nechat očkovat?

 

„Největší nebezpečí dětských nemocí je v nebezpečném a neefektivním úsilí zabránit jim prostřednictvím masového očkování...Neexistuje žádný přesvědčivý vědecký důkaz, že masové očkování vymýtilo jakoukoli dětskou nemoc.“

Dr. Robert S. Mendelsohn

 

„Donutilo mě to podívat se blíže na otázku očkování. Čím více jsem toto téma studoval, tím více šokován jsem byl. Zjistil jsem, že celý očkovací byznys je jeden velký podvod. Většina lékařů je přesvěčena, že očkování je prospěšné, ale když se podíváte na řádné statistiky a studujete případy nemocí, uvědomíte si, že je to jinak.“

Dr. Archie Kalokerinos
(International Vaccine Newsletter VI.1995 =
= mezinárodní zpravodaj o očkování)

 

1. časť       2. časť       3. časť       4. časť