prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: „Varovné signály očkování“

prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.: „Varovné signály očkování“

Väzba: mäkká väzba
Rozmery: cca A5 (20x14 cm)
Rozsah: 288 strán
Vydal: ALMI, Blansko
Rok vydania: 2012
ISBN: 978-80-87494-04-2
EAN: 9788087494042
Objednávky: https://www.daryzivota.sk/Varovne-signaly-ockovani-d13705.htm

 

Anotácia vydavateľa

       Profesorka Strunecká, autorka bestselleru Doba jedová, ponúka v novej knihe o očkovaní zrozumiteľným a jasným spôsobom vysvetlenia mechanizmov imunity a dôsledkov očkovania. Podrobné a pravdivé informácie o očkovaní by mali v demokratickom svete dostávať všetci občania. Rovnako tak by mala byť právom každého rodiča sloboda informovaného (ne)súhlasu s očkovaním svojich detí.

       Očkovanie je invazívny lekársky zákrok, ktorý môže - hoci v ojedinelých prípadoch - spôsobiť poškodenie zdravia i smrť úplne zdravej osoby. Čoraz viac ľudí túži po objekívnych a vedecky podložených informáciách a nehodlá sa spoliehať len na to, čo nám odporúčajú reklamy, oznamovacie prostriedky alebo nariaďujú štátne orgány. "Varovné signály očkovania" poskytujú čitateľom možnosť hľadať svoje vlastné rozhodnutie.

 

"Pediatri neboli zvyknutí s rodičmi o očkovaní príliš hovoriť, bolo to považované za fakt a rodiny neboli zvyknuté klásť také otázky, aké kladú dnes v iných oblastiach zdravotníctva. Nebolo dostatočne zdôrazňované, prečo sa vlastne očkuje a čo by sa stalo, keby deti očkované neboli. A po pravde rečeno: prakticky sa nehovorilo o možných nežiaducich účinkoch očkovania. Očkovanie bolo v ordináciách pediatrov brané ako rutinný výkon... Hlásenia neobvyklých reakcií na očkovanie tiež neboli, bohužiaľ, dôsledne podávané a kontrolované a naši pediatri sa dnes môžu stretnúť s rôznymi kritériami a odporúčaniami..."

prof. MUDr. Jan Janda, CSc. a MUDr. Jitka Škovránková, 2003

 

"Poškodenia zdravia, spôsobené očkovaním, je masové. Je väčšie, než poškodenie zdravia azbestom, väčšie než poškodenie zdravia tabakom, väčšie než čokoľvek, čo ste kedy videli."

Mark Blaxill, MBA, SafeMinds