Žiadosť o zaslanie zápisníc z rokovaní PSPI o povinnom očkovaní proti pneumokokom

16.06.2011 09:07
Komu: ÚVZ SR podateľňa <podatelna@uvzsr.sk>,
ÚVZ SR <uvzsr@uvzsr.sk>
Kedy: 16.VI.2011 o 08:54
Predmet: Žiadosť o informácie na základe Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
Na vedomie: Minister zdravotníctva SR - MUDr. Ivan Uhliarik <minister@health.gov.sk>,
Predsedkyňa vlády SR - prof. PhDr. Iveta Radičová, PhD. <premierka@vlada.gov.sk>,
Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania <kontakt@rizikaockovania.sk>

 

Dobrý deň,

 

týmto e-mailom Vás žiadam o poslanie v elektronickej forme e-mailom:

  • záznamu (zápisnice) zo zasadnutia (rokovania) Pracovnej skupiny pre imunizáciu (PSPI), na ktorom bolo schválené (resp. odporúčané) povinné plošné očkovanie dojčiat proti pneumokokom. V prípade, že sa tohto rozhodnutia (odporúčania) týkalo viacero zasadnutí PSPI, pošlite mi, prosím, záznamy zo všetkých.
  • záznamu zo zasadnutia PSPI, ktoré malo prehodnotiť očkovanie proti pneumokokom, ako o tom informoval denník Pravda 23. marca 2011 o 13:05 tu:
    https://spravy.pravda.sk/ockovanie-proti-pneumokokom-mozno-zrusia-fjp-/sk_domace.asp?c=A110323_130513_sk_domace_p29
  • všetky prípadné prílohy k vyššie požadovaným záznamom, napr. farmako-ekonomickú analýzu plošného očkovania proti pneumokokom.

Za zaslanie vyššie uvedených dokumentov v zákonom stanovenej lehote vopred srdečne ďakuje
a pekný deň praje

 

Ing. Marián FILLO
Jaseňová 26
01007 ŽILINA
tel.: 0904 827 031
e-mail: mfillo@gmail.com

 

 

Na vedomie:

  1. Minister zdravotníctva Slovenskej republiky
  2. Predsedkyňa vlády Slovenskej republiky
  3. Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania

 


 

Súvisiace články: