Žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií adresovaná MUDr. Petrovi Liptákovi

11.03.2011 16:36

Bratislava - 7.III.2011

 

       Vážený pán MUDr. Lipták,

 

       občas zachytím Vaše vyjadrenia v masmédiách ohľadom očkovania. Musím povedať, že Vám držím palce v boji proti polopravdám a neovereným informáciám, ktoré niekedy zaznievajú z prostredia odporcov očkovania. Pri tomto boji by ste sa však mali vyhnúť argumentom, ktoré sú rovnakého charakteru resp. by ste mali svoje tvrdenia patrične aj doložiť hodnovernými informáciami, inak sa argumentačne dostávate na tú istú platformu ako oni. Reagujem tak na Váš článok uverejnený ako reakciu na vysielanie relácie Reflex na Markíze dňa 22.II.2011. Budem uvádzať len oficiálne zdroje poprípade zdroje z provakcinačných stránok, takže obvinenie z príslušnosti k antivakcinačnej sekte prosím vynechajte.

       Ohľadom TBC si Vás dovoľujem požiadať o nasledovné doplňujúce informácie:

  1. Uvádzate, že očkovanie TBC chráni deti iba pred zápalom mozgových blán a miliárnou TBC pľúc. Mohli by ste mi prosím zaslať biologický popis tohto deja? Mám na mysli, prečo protilátky vytvorené na základe BCG vakcíny nepôsobia na pľúcnu TBC ale len na tieto iné formy? Poprosím o nejakú anotáciu na štúdiu, ktorá tento dej objasňuje.
  2. Predpokladám, že v súvislosti s bodom 1 máte k dispozícii nejakú environmentálnu štúdiu, ktorá potvrdzuje zvýšený výskyt týchto vážnejších foriem v krajinách, kde sa už roky proti TBC plošne neočkuje a kde je výskyt TBC porovnateľný ako u nás. Myslím, že pre Vás ako človeka z odboru by nemal byť problém vykonať takéto porovnanie napr. s Rakúskom.
  3. Pokiaľ nepovažujeme Českú Republiku za vyspelú krajinu, tak je naozaj pravda, že vyspelé krajiny od očkovania TBC neustupujú a to najmä preto, že toto plošné očkovanie už dávnejšie neuplatňujú a to napríklad Austrália, Rakúsko, Dánsko, Taliansko, Izrael, Japonsko, Luxembursko, Malta, Belgicko, Kanada, Nemecko, Nórsko, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Veľká Británia (viď WHO, UNICEF: "Immunization Summary 2008").
  4. Krajiny ako USA a Holandsko dokonca nikdy BCG vakcínu plošne nezaviedli (viď Paul Allan: "Vaccines"). Napriek tomu je výskyt TBC v USA je 4,1 - 3,8/100.000 (viď https://apps.who.int/ghodata/?vid=510, CDC Reported Tuberculosis in USA 2009) a v Holandsku 7,5/100.000 (viď https://apps.who.int/ghodata/?vid=510). Ako je možné, že v týchto krajinách s veľkým prisťahovalectvom sú v incidencii TBC pred krajinou, ktorá zahájila plošné očkovanie v roku 1953 a je prakticky pre masové prisťahovalectvo uzavretá?
  5. Vo svojej reakcii píšete, že keď výskyt TBC na Slovensku klesne pod 10/100 000, že prejdeme na očkovanie rizikových skupín. Predpokladám, že ste tento krok už inicializovali, nakoľko bol výskyt TBC v roku 2009 v SR 9,49/100.000 (viď https://www.hagy.sk/view.php?cisloclanku=2010030001) a Národný ústav tuberkulózy hodnotí situáciu ako stabilizovanú.
  6. Ďalej píšete, že zdravotným problémom nie je očkovanie proti TBC ale samotná choroba. Tu by som Vám doporučil do pozornosti príspevok pána prof. Dluholuckého na stránke www.sprievodcaockovaním.sk, ktorý popisuje riziko vážnejších vedľajších účinkov pri použití BCG na 1/1870 (viď https://www.sprievodcaockovanim.sk/myty-a-famy-o-ockovani/ockovanie-proti-tuberkuloze-je-neucinne-a-neposkytuje-ochranu.html). Pravdepodobnosť, že dostanete mimopľúcnu TBC, je 1,74/100.000 (viď https://www.hagy.sk/storage/Analyza_2009_sgrafmi_web.pdf). Takže riziko vedľajších účinkov vakcíny je 30-násobne väčšie než riziko TBC.
     

       Ohľadom nákazlivej žltačky typu B nerozumiem, prečo je u nás potrebné plošne očkovať, keď (ako sám tvrdíte) je výskyt v krajinách ako Dánsko a Švédsko nízky vzhľadom k vysokej životnej úrovni a sexuálnej výchove. Máte za to, že toto nie sme schopní dosiahnuť? Okrem toho výskyt nákazlivej žltačky typu B napr. v Českej Republike neustále klesal aj pred zavedením očkovania a zavedenie očkovania v roku 2001 neprinieslo žiadnu zmenu dlhodobého trendu (viď https://www.vakciny.net/pravidelne_ockovani/HBV.htm).

       Váš prípad s autobusom francúzskych detí by to chcelo trochu rozviesť. Zaočkovanosť na MCV v tých dobách bola vo Francúzsku nad 80%. Aký bol vakcinačný status detí, ktoré ste hospitalizovali? A aké trvalé poškodenie ostalo týmto deťom po vyliečení osýpok?

       Píšete, že stupeň preočkovania detí, je kritériom zdravotnej starostlivosti. Vidíte, a ja som si myslel, že to je detská úmrtnosť a chorobnosť populácie. Takže to, že tu máme vysokú zaočkovanosť, a stále sa zvyšujúci podiel chronických chorôb: astma, diabetes, alergie atď. (netvrdím, že z očkovania) je vlastne dobre a je to znakom nášho vyspelého zdravotníctva.

       Súhlasím s Vami, že pri každom prípade, ktorý nastane v časovej súvislosti s očkovaním, je potrebné dôsledné vyšetrenie kauzality a nie je potrebné hneď obviňovať očkovanie. Rovnako však nie je možné bez týchto vyšetrení takúto hypotézu zamietnuť.

 

       S pozdravom

Kamil Baďo

 

Diskusia: Žiadosť o poskytnutie doplňujúcich informácií adresovaná MUDr. Petrovi Liptákovi

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok