Zdravotní a společenská rizika povinného dětského očkování

15.08.2011 00:16

       [...]

       Očkování, stejně jako každý jiný farmaceutický produkt, obnáší řadu rizik. Je tedy na uváženou, zda je možné v demokratickém státě, kterým by Česká republika měla bezpochyby být, upravit zákonem očkování jako „povinné“. Takový zákon by byl v rozporu s Úmluvou o lidskych právech a biomedicíně, kterou Česká republika ratifikovala v r. 2001. Ve čl. 5 Úmluvy je uvedeno: „Jakýkoliv zákrok v oblasti péče o zdraví je možno provést pouze za podmínky, že k němu dotyčná osoba poskytla svobodný a informovaný souhlas.“

       Povinné očkování je bezesporu velmi kontroverzní téma. Na jedné straně stojí očkující rodiče spolu s lékaři, kteří často nemají ani snahu pohlédnout na problematiku z druhého pohledu. Očkování je jimi obvykle vnímáno jako nutná a spolehlivá prevence. Možné nežádoucí účinky, mezi které může v tom nejhorším případě patřit i smrt dítěte, jsou lékaři v drtivé většině případů bagatelizovány a nebývají korektně hlášeny. Dnešní typický rodič, obvykle plně důvěřující svému pediatrovi, často ani nenahlédne do příbalového letáku jednotlivých vakcín, pokud je mu vůbec k přečtení lékařem nabídnut. Na straně druhé potom stojí rodiče ti, kteří své děti očkovat nechtějí, a ti, kteří u svých dětí odmítají očkování další, mnohdy z důvodu, že mohou mít z jejich pohledu své děti očkováním postižené, ať už dočasně, či trvale. Někde mezi potom stojí ti, kteří očkují, nebo by rádi očkovali pouze proti některým nemocem, dle svého uvážení, nebo v jiném časovém rozpoložení, než je stanoveno.

 

       Viac na stránke blog.iDNES.cz.