Žaloba o ochranu osobnosti žalobcu prof. MUDr. Vladimíra Oleára CSc. voči žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi

08.03.2018 13:47

Strana 1 žaloby

Strana 1 žaloby

 

Strana 2 žaloby

Strana 2 žaloby

 

Strana 3 žaloby

Strana 3 žaloby

 

List prof. MUDr. Zuzany Krištúfkovej PhD. MPH žalobcovi

List prof. MUDr. Zuzany Krištúfkovej PhD. MPH žalobcovi

 

Potvrdenie o prijatí návrhu na začatie konania

Potvrdenie o prijatí návrhu na začatie konania

 

Oznámenie o zmene zákonného sudcu

Oznámenie o zmene zákonného sudcu

 

Výzva Okresného súdu Žilina žalovanému

Výzva Okresného súdu Žilina žalovanému

 

Strana 1 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

Strana 1 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

 

Strana 2 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

Strana 2 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

 

Obálka

Obálka

 

Prehľad celej kauzy tu:

 


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.