Žaloba o ochranu osobnosti žalobcu MUDr. Štefana Zelníka PhD. voči žalovanému Ing. Mariánovi Fillovi

15.10.2020 18:37

MUDr. Štefan ZELNÍK, PhD.
v zastúpení: JUDr. Tatiana POLKOVÁ

Strana 1 žaloby

Strana 1 žaloby

 

Strana 2 žaloby

Strana 2 žaloby

 

Strana 3 žaloby

Strana 3 žaloby

 

Strana 4 žaloby

Strana 4 žaloby

 

Potvrdenie o prijatí návrhu na začatie konania

Potvrdenie o prijatí návrhu na začatie konania

 

Výzva Okresného súdu Žilina žalovanému

Výzva Okresného súdu Žilina žalovanému

 

Strana 1 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

Strana 1 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

 

Strana 2 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

Strana 2 Poučenia o procesných právach a povinnostiach

 

Obálka

Obálka

 

Prehľad celej kauzy tu:


    Len vďaka dobrovoľným príspevkom čitateľov a poslucháčov môže Sloboda v očkovaní prinášať všetkým ľuďom bezplatne dôležité informácie (nielen) o očkovaní. Ak si myslíte, že naša práca má hodnotu, a ak je to vo vašich možnostiach, prispejte, prosím, na ďalší chod tejto stránky. Každé euro a každý cent je dobrý a srdečne ďakujeme zaň!
    Môžete však priložiť ruku k dielu aj iným spôsobom.
    Ak ste tak ešte neurobili, prečítajte si, prosím, Petíciu za slobodu informovaného rozhodovania o očkovaní, adresovanú Európskemu parlamentu a ak s ňou súhlasíte, podpíšte ju, prosím.