Zákony farmaceutického priemyslu

02.05.2010 12:52

Pôvodné znenie tohto článku vydala Dr. Rath Health Foundation.
Z anglickej pôvodiny: https://www4.dr-rath-foundation.org/PHARMACEUTICAL_BUSINESS/laws_of_the_pharmaceutical_industry.htm
preložil Ing. Marián FILLO

 

Hlavné princípy riadiace farmaceutický „obchod s chorobami.“
 

V obchodnom záujme farmaceutického priemyslu nie je predchádzať bežným chorobám. Udržiavanie a rozširovanie chorôb je totiž nutným predpokladom rastu ziskov tohto priemyslu.
 

1.

Farmaceutický priemysel je investičným priemyslom poháňaným ziskami svojich akcionárov.

Zlepšovanie zdravia obyvateľstva nie je hnacou silou tohto priemyslu.
 

2.

Farmaceutický investičný priemysel bol umelo vytvorený a strategicky vyvíjaný počas celého storočia tými istými investičnými skupinami, ktoré ovládajú aj svetový petrochemický a chemický prie­mysel.
 

3.

Obrovské zisky farmaceutického priemyslu sú založené na patentovaní nových liekov.

Tieto patenty v zásade dovoľujú výrobcom liekov svojvoľne určovať zisky zo svojich výrobkov.
 

4.

Trhoviskom pre farmaceutický priemysel je ľudské telo – ale len dovtedy, dokým je toto telo hostiteľom chorôb.

Preto je udržiavanie a rozširovanie chorôb nevyhnutným predpokladom pre rast farmaceutického priemyslu.
 

5.

Kľúčovou stratégiou pre dosiahnutie tohto cieľa je vývoj liekov, ktoré len odstraňujú príznaky, ale vyhýbajú sa liečeniu a odstraňovaniu chorôb samotných.

Tým sa vysvetľuje, prečo väčšina dnes predávaných liekov na predpis nemá preukázanú účinnosť, ale zameriava sa len príznaky.
 

6.

Výrobcovia liekov, aby ešte viac rozšírili svoj farmaceutický trh, sústavne hľadajú nové a nové spôsoby použitia (indikácie) pre lieky, ktoré už predávajú.

Napr. Aspirín (pilulku proti bolesti od firmy Bayer) teraz užíva 50 miliónov zdravých občanov USA v ilúzii, že tým predídu infarktom.
 

7.

Ďalšou kľúčovou stratégiou pre rozširovanie farmaceutických trhov je spôsobovať „liekmi“ nové choroby. Väčšina liekov na predpis užívaných v súčasnosti miliónmi pacientov, zatiaľčo z krátkodobého hľadiska len skrýva príznaky chorôb, spôsobuje množstvo nových chorôb sťaby výsledok svojich známych dlhodobých vedľajších účinkov.

Napr. o všetkých v súčasnosti na trhu dostupných liekoch na znižovanie hladiny cholesterolu je známe, že zvyšujú riziko vzniku rakoviny – ale len po niekoľko-ročnom užívaní.
 

8.

Graf úmrtí na známe vedľajšie účinky liekovZnáme smrteľné vedľajšie účinky liekov na predpis sú 4. najčastejšou príčinou smrti v rozvinutých krajinách. Prekonávajú ich len počty úmrtí na infarkt, rakovinu a mŕtvicu (Journal of the American Medical Association, 15.IV.1998).

Táto skutočnosť ostatne vôbec neprekvapuje, pretože patenty na lieky sa vydávajú v prvom rade na nové syntetické molekuly. Všetky syntetické molekuly treba detoxikovať a vylúčiť z tela. To je systém, ktorý často zlyháva, čo vedie k epidémii vážnych a smrteľných vedľajších účinkov.
 

9.

Zatiaľčo podnecovanie a rozširovanie chorôb zvyšuje obrat farmaceutického investičného priemyslu, predchádzanie chorobám a liečba ich skutočných príčin znižujú dlhodobú ziskovosť tohto prie­myslu, preto sa im tento snaží vyhnúť alebo dokonca zabrániť ich rozšíreniu.
 

10.

Najhoršie zo všetkého je, že vyhubenie chorôb je vo svojej bytostnej podstate v nesúlade a príkrom rozpore so záujmami farmaceutického investičného priemyslu. Vyhubenie chorôb, ktoré sú teraz považované za obchodné príležitosti, by zničilo miliardy investičných dolárov a nakoniec by viedlo k zániku celého tohto priemyslu.
 

11.

Vitamíny a iné účinné prírodné ozdravovacie prostriedky, ktoré optimalizujú bunkový metabolizmus, ohrozujú farmaceutický „obchod s chorobami“, pretože sa zameriavajú na bunkovú príčinu dnes najbežnejších chorôb a nie sú patentovateľné.
 

12.

Počas vyše sto-ročného jestvovania farmaceutického priemyslu boli vitamíny a iné dôležité živiny, ktoré sú súčiniteľmi v bunkovom metabolizme, najneľútostnejšou konkurenciou a najväčšou hrozbou pre dlhodobý úspech farmaceutického investičného priemyslu.
 

13.

Vitamíny a iné účinné prírodné ozdravovacie prostriedky, ktoré účinne bránia vzniku chorôb, sú v ostrom rozpore s povahou farmaceutického „obchodu s chorobami“.
 

14.

Na ochranu strategického vývoja svojho investičného obchodu proti hrozbe účinnej prírodnej a nepatentovateľnej liečby použil farmaceutický priemysel (počas celého storočia) najbezočivejšie mysliteľné postupy, ako napr.:

  1. Neposkytovanie život zachraňujúcich vedomostí miliónom ľudí. Je jednoducho neprijateľné, že dnes tak málo ľudí vie, že ľudské telo nevie vyrábať ani vitamín C ani lyzín (aminokyse­lina) – dve kľúčové molekuly potrebné pre stálosť (stabilitu) pojivého tkaniva a predchádzanie chorobám.

  2. Spochybňovanie a lživé ohováranie prírodných ozdravovacích postupov, najčastejšie skrz celosvetové reklamné kampane organizované farmaceutickým kartelom, ktoré šíria lži o údajných vedľajších účinkoch prírodných molekúl používaných prírodou po tisícročia.

  3. Zakazovanie šírenia informácií o prírodných ozdravovacích postupoch zákonom. Za týmto účelom dosadil farmaceutický priemysel svojich lobistov na kľúčové miesta v politike kľú­čových krajín – krajín s významným trhom i krajín, ktoré sú významnými vývozcami liekov.
     

15.

Farmaceutický obchod s chorobami je najväčším klamstvom a podvodným obchodom v dejinách ľudstva.

Výrobok „zdravie“ – sľubovaný výrobcami liekov – nielenže nie je dodaný miliónom chorých, ale miesto neho sú najčastejšie dodávané opačné „výrobky“: nové choroby a často i smrť.
 

16.

Farmaceutický priemysel potrebuje pre svoje prežitie odstrániť účinné prírodné ozdravovacie pro­striedky, a to akýmkoľvek spôsobom.

Tieto prírodné a nepatentovateľné postupy sú liečbou, ktorú si milióny ľudí vybrali navzdory súbežnej ekonomickej, politickej a mediálnej opozícii tohto celosvetovo najväčšieho investičného prie­myslu.

 
 

Dr. Rath Health Foundation (= Zdravotnícka nadácia Dr. Ratha)

Jej prvoradým cieľom je založiť nové svetové zdravotníctvo, ktoré môže byť zavedené jednoducho a bez veľkých nákladov v ľubovoľnej krajine, od miestnej úrovne až po úroveň národnej politiky verejného zdravia. Na základe prevratných vedeckých objavov v oblasti výskumu vitamínov a zdra­via buniek, je už teraz možné, že srdcové choroby, rakovina, AIDS a ďalšie bežné choroby budú pre budúce pokolenia niečím neznámym, ak sa toto nové zdravotníctvo zavedie v dohľadnej dobe.