XVIII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky z Žiline v sobotu 29.IX.2012

29.07.2012 09:00
Názov podujatia: XVIII. Vakcinačný deň Slovenskej republiky
Typ podujatia: Odborná konferencia
Termín: 29. septembra 2012
Miesto: Kongresová hala mestského úradu
Nám. obetí komunizmu 1
01131 Žilina
MAPKA
Organizátori: Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
Slovenská pediatrická spoločnosť
RÚVZ Žilina
Odborný garant: Prof. MUDr. Henrieta Hudečková, PhD, MPH
Ústav verejného zdravotníctva
Jeseniova lekárska fakulta UK
Sklabinská 26
03753 Martin
Kontakt: Tel.: 043/413 25 07
e-mail: hudeckova@jfmed.uniba.sk
Organizačné zabezpečenie: Katarína Lamošová
Ústav verejného zdravotníctva
Jeseniova Lekárska fakulta UK
Sklabinská 26
03753 Martin
Kontakt: Tel.: 043/413 25 07
e-mail: klamosova@jfmed.uniba.sk