XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky v sobotu 25.IX.2010 v Žiline

05.09.2010 09:00

Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť SLS
Slovenská pediatrická spoločnosť SLS
Ústav verejného zdravotníctva JLF UK Martin
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Martine
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiline


pod záštitou Hlavného hygienika Slovenskej republiky

usporiadajú

 

XVI. Vakcinačný deň Slovenskej republiky

 

Kde?

Veľká zasadačka Mestského úradu v Žiline , Predmestská 1

 

Kedy?

v sobotu 25.IX.2010 o 900 - 1430

(registrácia od 800)

 

 

Odborný program
800 - 900 registrácia
900 - 1100
 1. Otvorenie XVI. Vakcinačného dňa SR.
 2. Hudečková, H., Mikas, J.:
  Súčasná legislatíva v očkovaní na Slovensku.
  Diskusia.
 3. Špániková, M.:
  Odmietanie očkovania z pohľadu primárneho pediatra.
  Diskusia.
 4. Kasarda, M.:
  Vírusové ochorenia médií.
  Diskusia.
1130 - 1430
 1. Panelová diskusia - Hlavná téma:
  • očkovací kalendár na rok 2010 a legislatíva
  • udržateľnosť NIP SR
  • antivakcinačné aktivity
  • aktuálne problémy očkovania v SR
 2. Ukončenie a závery zo XVI. Vakcinačného dňa SR.

 

Informácie pre účastníka konferencie:

Konferenčný poplatok 5 € pre členov SEAVS a 10 € pre ostatných účastníkov môžete uhradiť bankovým prevodom na účet Slovenskej lekárskej spoločnosti vo VÚB; číslo účtu: 4532012/0200; variabilný symbol: 10-1118/090  ev. uhradiť pri registrácii. Doklad o zaplatení je potrebné preložiť pri registrácii.

Registrácia bude prebiehať v čase od 800 do 900. Občerstvenie bude zabezpečené pre prihlásených účastníkov do termínu 17.IX.2010.

Záväznú prihlášku nájdete tu.

 

„Konferencia je certifikovaná“