Workshop „Prečo treba odhaľovať pravdu o kultúre smrti“ v Košiciach v sobotu 21.IX.2013 od 13:00 a od 15:00

21.07.2013 13:00
Čo: workshop „Prečo treba odhaľovať pravdu o kultúre smrti“
V rámci: Národného pochodu za život
Kde: Konzervatórium
Timonova 2
Košice
MAPKA
Kto: Ing. Jana Ray-Tutková, M.A.
riaditeľka Centra pre bioetickú reformu
Kedy: sobota
21.IX.2013
od 1300 a
od 1500
O čom:
  • ako fotografie prispeli k zmenám myslenia a zákonov v minulosti
  • direct action - metóda konfrontácie zákonov účinne používaná vo svete mimovládkami
  • používanie obrázkov potratov ako biblické ultimátum
  • eufemizmy prenatálnej genocídy: hormonálna antikoncepcia, umelé oplodnenie, výskum na embryách, vakcíny z potratených plodov
  • medzinárodná kontrola populácie a jej aktéri
  • argumenty proti mýtu o preľudnení