WHO chce zdaniť používanie internetu a zo získaných peňazí financovať očkovanie v krajinách tretieho sveta

27.06.2010 10:08

NaturalNews.com - 24.VI.2010 - Mike Adams

 

       Pôvodný článok "WHO to tax your internet usage to fund vaccines in third-world countries"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       Svetová zdravotnícka organizácia (WHO = World Health Organization) Organizácie spojených národov (OSN) pretláča zavedenie celosvetových spotrebných daní, ktoré by financovali jej rôzne programy, čo zahŕňa aj nový návrh na zdanenie internetu, ktorým by sa zaplatili vakcíny a iné farmaceutické medikamenty pre krajiny tretieho sveta. Áno, rozumiete tomu správne: WHO chce od každej osoby na svete, aby platila za medikamenty, na ktorých veľké farmaceutické spoločnosti ešte viac zbohatnú.

       Môžeme to považovať za činnosť opačnú k činnosti Robina Hooda (či Juraja Jánošíka - pozn. prekl.): okrádajú robotnícku triedu a lup odovzdávajú rozprávkovo-bohatým výrobcom liekov.

       Samozrejme, nie je to prvý krát, čo OSN žiada vlády celého sveta o nelegálne zdanenie svojich občanov za účelom podpory projektov OSN. Táto organizácia nevolených predstaviteľov sa pokúsila pretlačiť legislatívu obchodovania s emisnými povolenkami kvôli údajným klimatickým zmenám len minulý rok, ale nepodarilo sa jej to, lebo mnoho krajín jednoducho odmietlo túto myšlienku.

       V súčasnej schéme WHO ustanovila radu tzv. "odborníkov na zdravotníctvo", aby vypracovala správu, ktorá by osvetlila rôzne spôsoby financovania všetkých projektov, ktoré sa po svete WHO pokúša uskutočniť. Jedným z týchto spôsobov je, aby vlády zdanili používanie internetu vo svojich krajinách a dali peniaze WHO na "medicínsky výskum a rozvoj" v chudobných rozvojových krajinách. To je žargónový názov pre nezákonné presypanie miliárd dolárov z vreciek daňových poplatníkov do pokladní veľkých farmaceutických firiem, a to všetko v mene dobročinnosti.

       Zhrnutie tejto správy si môžete stiahnuť z tejto adresy:

https://www.foxnews.com/projects/pdf/011510_executivesummary.PDF

       Ďalšie nápady na financovanie operácií WHO zahŕňajú zdanenie finančných transakcií, ako napr. platenie účtov e-bankingom alebo vyberanie peňazí z bankomatu, či zdanenie medzinárodného obchodu so zbraňami. WHO tiež navrhla, aby vlády prispievali dobrovoľne, čo je jediná ako-tak legitímna myšlienka v celej správe, keď zvážime, že OSN nemá žiadnu legálnu moc nad akýmkoľvek svojbytným národom, aby ho donútila platiť globálne dane.

       Ako obvykle, celý návrh je zaobalený do vyslovených obáv o zdravie ľudí z chudobnejších národov, ktorí nemajú prístup k rovnakej zdravotnej starostlivosti ako ľudia z bohatých krajín. Aj keď to teoreticky môže znieť dobre a sympaticky, skutočným plánom OSN je presunúť bohatstvo od ľudí z rozvinutých krajín do OSN a z OSN buď bohatým farmaceutickým firmám alebo skorumpovaným vládam chudobnejších národov. Bežní ľudia z týchto národov budú mať len veľmi malý (ak vôbec nejaký) úžitok z týchto daní, odhliadnuc od očkovania, ktoré im bude nanútené, ak ho však vôbec považujete za úžitok.

 

WHO chce ovládať celosvetové zdravotníctvo

       Na strane 8 zhrnutia správy WHO je zaujímavé konštatovanie o globálnych plánoch WHO v zdravotníctve. Keď je reč o vyše 90 návrhoch na získanie financií, organizácia prezrádza, že chce tiež reštrukturalizovať celosvetový zdravotnícky systém a ujať sa jeho vedenia.

       "[Návrhy] zahŕňajú aj vytvorenie štruktúr, ktoré by centralizovali, riadili a uhrádzali platby za zdravotnícky výskum a vývoj," píše sa v správe dodávajúc, že na uskutočnenie tohto plánu treba financovanie a zavedenie určitých "mechanizmov".

       WHO v zásade chce, aby sa všetky národy vzdali svojej svojbytnosti (suverenity), obzvlášť čo sa týka medicínskeho výskumu a vývoja, a odovzdali ju WHO, aby táto "distribuovala zdravie", ako uzná za vhodné. Nikto iný do toho nebude môcť hovoriť, keďže WHO sa stane jedinou zdravotníckou autoritou na celom svete. To výborne zapadá do plánov OSN na ovládnutie sveta inými prostriedkami (napr. ozbrojenými jednotkami "modré prilby").

       Ak sa sny WHO o financovaní a ovládaní svetového zdravotníctva realizujú, drvivá väčšina peňazí, ktoré vyzbiera, pravdepodobne skončí vo vreckách predstaviteľov WHO, skorumpovaných vlád a diktátorov krajín tretieho sveta, ako aj vedenia veľkých farmaceutických firiem. Čokoľvek, čo zvýši, bude použité na zaplatenie syntetických medikamentov a vakcín, pričom jedno aj druhé v skutočnosti poškodzuje miestne prostredie v ľubovoľnej krajine, kde sa používa, a to kvôli chemickým dopadom na vodný ekosystém.

 

Globálne dane sú v USA ilegálne

       Podľa článku 1 odseku 8 Ústavy USA má iba Kongres (parlament) USA moc vyberať dane. V skutočnosti jestvuje celý zoznam účelov, na aké možno vyberať dane, a nie je tam nikde zmienka o financovaní celosvetovej organizácie, ktorá chce ovládať zdravotníctvo (nie je tam dokonca vôbec žiadna zmienka ani o národnom zdravotníctve).

       Ostatne, kedy naposledy akýkoľvek prezident alebo politický vodca v USA skutočne preukázal česť Ústave USA, ktorú prisahal chrániť? To, čo máme teraz vo Washingtone nie je "tlupa" oddaných ochrancov Ústavy, ale skôr ničiteľov Ústavy, ktorí vyzerajú byť rozhodnutí odovzdať našu svojbytnosť nejakej globálnej autorite tak rýchlo, ako je to len možné.

       To, čo sa WHO snaží uskutočniť, nie je ilegálne len v USA, ale uškodilo by to skutočnej zdravotnej starostlivosti po celom svete. Neprinieslo by to skutočné zdravie chudobným, ale len medikamenty, vakcíny a iné patentované chemikálie, na ktorých niekoľko málo ľudí zbohatne, ale všetci ostatní schudobnejú a stanú sa závislejšími na zdravotníckych zákrokoch v nadchádzajúcich rokoch.

       Všimli ste si, že plán WHO sa nepokúša priniesť chudobným národom výživu? Nakŕmiť týchto ľudí potravinami rastlinného pôvodu s obsahom vitamínu D a vitamínu C by urobilo oveľa viac pre skoncovanie s chorobami (vrátane nákazlivých chorôb), než môže urobiť akákoľvek vakcína alebo syntetický medikament. Bolo by to tiež výrazne lacnejšie. Avšak žiadny z plánov WHO na ovládnutie sveta nezahŕňa nič, čo by sa týkalo výživy. Vyzerá to tak, že výživa nemá miesta vo vízii sveta v podaní WHO - všetko je to len o chemikáliách a vakcínach.

       Toto je svet, ktorý nám chcú nanútiť: Svet, v ktorom sme (Vy i ja) zdaňovaní, aby sa zaplatila masová otrava národov celého sveta toxickými medikamentami a nebezpečnými vakcínami. Pamätajte, WHO je tá istá organizácia, ktorá vyhlásila (falošnú) epidémiu prasacej chrípky, pretože jej zdravotnícki poradcovia sú na výplatnej listine farmaceutického priemyslu. WHO je v podstate podplácaná farmaceutickým priemyslom, aby pretláčala plány, z ktorých majú osoh len veľké farmaceutické firmy, nie radoví občania. A jediný dôvod, kvôli ktorému sa teraz snažia zdaniť Vás i mňa, aby sme to všetko zaplatili, je, že marža na ich medikamenty je tak absurdne vysoká, že si pracujúci ľudia chudobných národov nemôžu dovoliť tieto medikamenty kúpiť. Namiesto zníženia cien sa tak výrobcovia (skrz WHO - pozn. prekl.) snažia vnútiť zdanenie všetkých ostatných ľudí.

       WHO, veľmi podobne ako FDA (U.S. Food and Drugs Administration - úrad pre kontrolu potravín a liečiv v USA), funguje ako zločinecký vydierač (výpalník). A podobne ako ľubovoľný iný výpalník, snaží sa donútiť ľudí, aby im platili tak veľa peňazí, ako je len možné. Je to ako vydieranie bandou zločincov: "Zaplať, inak uvidíš!". Veci by sa mali inak, keby boli tieto peniaze použité na financovanie programu výživy s obsahom vitamínu D alebo vlastné vzdelávacie programy o výžive v chudobných národoch, ale také myšlienky sú im na hony vzdialené. Sú úplne zameraní na plány veľkých farmaceutických firiem na "zdrogovanie" (napchávanie syntetickými medikamentami) každého na tejto planéte, zatiaľčo v tom istom čase inkasujú nemravne vysoké zisky.

       Priložte ruku k dielu a požadujte, aby sa USA (Slovensko, Česko, ...  - podľa Vášho občianstva - pozn. prekl.) postavili na odpor voči plánom WHO na ovládnutie celosvetového zdravotníctva a vyslovte sa proti akejkoľvek globálnej dani za používanie internetu, ktorá by bola použitá na vstrekovanie fragmentov vírusov do tiel ľudí z chudobných národov!