Význam a princípy očkovania

13.10.2010 00:00

       [...]

       Očkovanie je podanie očkovacej látky (vakcíny) jedincovi, ktorý chce byť chránený pred infekčným ochorením. Očkovacie látky môžu byť podané rôznou cestou. Stále najčastejšou cestou je injekčné podanie do svalu, podkožia alebo kože. Očkovacie látky sa väčšinou aplikujú do oblasti stehenného svalu (deti do 1 roku) alebo deltového svalu, obvykle do nedominantnej strany, teda u pravákov do ľavej strany a naopak. Očkovacie látky môžu byť podané aj ako tekutina ústami (očkovanie proti rotavírusovým hnačkám, cholere). Najnovšie sa objavuje spôsob podania inhalačne - vdýchnutie aerosólu nosom. Tieto očkovacie látky však ešte nie sú vo všetkých krajinách registrované. Napriek tomu sa stále hľadá menej a menej bolestivý spôsob podania, tak aby očkovaný podanie takmer necítil. Perspektívne sú mikroihly alebo využitie nanotechnológií vo výrobe aplikačných systémov.

       Podstatou a úlohou očkovania je stimulácia a aktivizácia príslušných buniek imunitného systému, ktoré začnú vytvárať príslušné protilátky a tzv. pamäťové bunky. Protilátky potom vo veľkom množstve cirkulujú krvnými cievami v našom tele. Plnia funkciu akýchsi strážcov, ktorí čakajú na prípadný vstup baktérie či vírusu do organizmu. Ak dôjde k ich prieniku do organizmu, protilátky sa na ne okamžite naviažu, zneutralizujú ich a znemožnia ich množenie, šírenie a napádanie ďalších buniek nášho tela. Tým je znemožnené prepuknutie infekcie a človek neochorie.

 

       Viac na stránke HPL.

       Viď tiež článok "Ad: Význam pravidelného povinného očkovania detí v SR".