Výzkum homeopatické „vakcinace“

15.08.2012 08:32

MUC. Bc. Ludmila Sedláková

 

Vážení čtenáři,

 

       od mnohých z vás denně dostávám emaily na téma homeopatické „vakcinace“ či — chcete-li — imunizace.

       Ptáte se mě na nosody, jejich možnosti využití v prevenci chorob, proti kterým se očkuje, na možnost či nemožnost tvorby protilátek pomocí nosod (tj. homeopaticky ředěných patogenů dané choroby).

       Protože mě samotnou neuspokojuje argumentace o ochraně na „jiné“ úrovni, než je tvorba protilátek, byť ji nepopírám, a protože sama chci být ke všem svým pacientům maximálně zodpovědná, oznamuji Vám, že jsem ještě se svými dvěma kolegy, kteří mi pomohou s technickou stránkou a případnou jazykovou bariérou (mj. španělština — tu neumím :-) započala výzkum na toto téma.

       Cílem výzkumu je prokázat, jakým způsobem funguje homeopatická imunizace. Zda se generují či negenerují protilátky. Pokud ano, za jak dlouho a pomocí jakých ředění a jakým dávkovacím způsobem. Jak dlouho vydrží ochrana… a mnoho, mnoho dalších otázek.

       Oslovila jsem lékaře, homeopaty i světově uznávané kapacity v tomto oboru po celém světě (USA, Kanada, Austrálie, Izrael, Indie, Rusko, Řecko, Mexiko) a navíc mám k dispozici obrovskou řadu materiálů, které hodlám zpracovat. Jedná se o velmi seriózní studie.

       Do výzkumu vstupuji bez předsudků s tím, že výsledek může být na úrovni vědecky prokazatelné či nikoli.

       Podaří-li se nám prokázat, že po nosodách se protilátky vytvářejí, mnoho dětí by mohlo být ušetřeno vakcinace a přesto bude chráněno. Navíc budou mít maminky pádný argument, proč neočkovat — děti budou mít prokazatelné protilátky.

       Pokud se neprokáže tvorba protilátek, ale přesto na základě výzkumu zjistím, že — vzato statisticky — děti neonemocní o nic více, než děti naočkované (i na to existují studie, např. v případě epidemií, kdy byla podávána homeopatika), pak můžeme být klidní a sami se rozhodnout, zda jít cestou klasické vakcinace či nikoli.

       Protože zpracování materiálů a korespondence, kterou nyní vedu s odborníky, se kumuluje, dala jsem si čas do listopadu.

       S výsledky výzkumu bych vás pak ráda seznámila na přednášce, kterou chci odprezentovat v Praze, případně i jinde.

       Věřím,že můj počin bude pro všechny velmi užitečný a děkuji své klientce paní Evě Č., která mne na tuto myšlenku nepřímo přivedla.

       Prosím, abyste odkaz na tento můj článek přeposlali co největšímu počtu lidí, kteří se o tuto problematiku zajímají. Třeba i vašim pediatrům. Jsem převědčena, že ať už se doberu jakékoli pravdy, bude to pro všechny prospěšné.

       Přikládám pozvánku na přednášku (viz níže). Pozvánka v PDF ke stažení zde.

 

MUC. Bc.Ludmila Sedláková
Homeopatická a psychologická poradna
ariadni@seznam.cz
tel: (+421) 608 414 419
https://poradna-ariadni.webnode.cz/

 


 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA PŘEDNÁŠKU

Homeopatická imunizace - zbožné přání či utajovaná realita ?

 

 

 

Na přednášce budete seznámeni s výsledky výzkumu na tato témata:

  • jakým způsobem funguje homeopatická imunizace – rozdíl oproti klasické imunizaci
  • na jaké úrovni působí homeopatické „vakcíny“ (mohou plně nahradit klasické očkování ?)
  • je možné získat na základě homeopaticky podávaných vakcín protilátky – za jak dlouho a za jakých podmínek?
  • jak dlouho vydrží ochrana proti chorobám?
  • jaké choroby je možno homeopaticky eliminovat
  • studie ve světě – analýza
  • seznámení s metodikou homeopatické imunizace
  • diskuze a další aktuální témata, která vyplynou z výsledků výzkumu

 

Datum konání: 17. listopadu/novembra 2012 od 1300 do 1800

Místo konání: HOTEL GLOBUS, Gregorova 2115/10, Praha 4

Cena: 1.100 Kč - účast potvrďte platbou do 15. září/septembra 2012

Kapacita sálu je omezena, rozhoduje pořadí došlých plateb.

Účet: 2234484043/0800 – daňový doklad obdržíte na místě