Vývoj vakcinácie očami klinického farmaceuta

19.09.2010 12:00

       [...]

       Ak sa niekto zaoberá tzv. "evidence based medicine" (čo podľa Wikipédie znamená: "vedomé, zreteľné a súdne používanie najlepších súčasných dôkazov pri rozhodovaní o starostlivosti o jednotlivých pacientov"), veľmi rýchlo narazí na neprítomnosť štúdií, ktoré by poskytovali dostatočné dôkazy o úžitkovej hodnote očkovania s objektívnymi výsledky z hľadiska uplatnenia dvojitého slepého pokusu (teda metódy, kedy okrem tých, ktorí dostávajú skutočný testovaný prípravok, dostáva časť skupiny tzv. placebo alebo neúčinnú látku podávanú v rovnakej podobe ako testovaný liek. A ani lekár nevie, komu dáva účinnú látku a komu len placebo.).

       Chýbajúcimi štúdiami a niekedy aj ich nedostatočným rozsahom alebo nedostatočne preverovanými dôkazmi sa tak lekárska veda sama zbytočne vystavuje riziku odôvodneného podozrenia, že registrácia očkovacích vakcín nespĺňa zákonné podmienky požadované u prípravkov určených pre injekčnú aplikáciu. (Diskusiu na tému "evidence based medicine" nájdete predovšetkým na stránkach www.impf-report.de, kde je aj množstvo odkazov na ďalšie zdroje informácií. Článok v češtine na tému "medicína založená na dôkazoch" na stránkach: https://www.nezavislyporadce.cz/str/clanky3.php)

 

       Viac na stránke Matrix 2001.