Výskyt epidémie osýpok v Európe - Aktuálne informácie

02.08.2010 12:00

       Osýpky sú akútne vysoko infekčné vírusové ochorenie, ktoré patrí medzi ochorenia najčastejšie spôsobujúce úmrtia v detskom veku. Celosvetovo zomrie na osýpky až 160 000 detí. Napriek všeobecnému poklesu počtu ochorení zostávajú osýpky zdravotným problémom v mnohých krajinách EÚ. Jedná sa najmä o krajiny, v ktorých je nízka úroveň zaočkovanosti. Svetová zdravotnícka organizácia odporúča zabezpečiť 95 %-tnú zaočkovanosť po podaní druhej dávky očkovacej látky na dosiahnutie dostatočnej kolektívnej imunity. V krajinách s výskytom epidémií je táto zaočkovanosť pod odporúčanú hranicu.

       Národné centrum pre infekčné a parazitárne ochorenia v Sofii hlásil 93 ochorení na osýpky v priebehu 29. kalendárneho týždňa 2010. Epidémia osýpok v Bulharsku začala v apríli 2009. Ochorenie sa naďalej šíri medzi vnímavé osoby. Od roku 2010 počet nakazených osôb začal narastať a podľa posledných údajov bolo od začiatku epidémie zaznamenaných spolu 23 791 ochorení, z ktorých sa 21 542 (90,5 %) vyskytlo v priebehu roku 2010. Z celkového počtu chorých bolo zaznamenaných 24 úmrtí. Najviac postihnuté sú deti do 15 rokov, ktoré tvoria 70 % prípadov ochorení. Väčšina chorých nebola voči ochoreniu chránená očkovaním. Prebiehajúca epidémia osýpok jasne demonštruje existenciu vakcinačných dier v populácii, predovšetkým v rómskej populácii.

 

       Viac na stránke ÚVZ SR.