Výrobca liečiv má zaplatiť pokutu pol miliardy dolárov za ILEGÁLNY marketing

06.06.2010 02:51

Mercola.com - 20.V.2010 - Dr. Joseph Mercola

 

       Pôvodný článok "Drug Company to Pay Half a Billion Dollar Fine for ILLEGAL Marketing"
       z angličtiny preložila Mgr. Nadežda Kravčíková
       a preklad jazykovo upravil Ing. Marián Fillo.
       Komentár Dr. Mercolu preložil
Ing. Marián Fillo.

 

       Výrobca liečiv firma AstraZeneca súhlasila so zaplatením 520 miliónov USD, ktoré jej boli vymerané na základe celoštátneho vyšetrovania marketingových praktík v súvislosti s liekom Seroquel na liečbu schizofrénie. Tým sa AstraZeneca stala štvrtou najväčšou farmaceutickou firmou v posledných troch rokoch, ktorá pripustila celoštátne obvinenie z ilegálneho spôsobu predaja antipsychotických liečiv.

       Farmaceutická firma bola obvinená z podvádzania lekárov a pacientov, nakoľko im predkladala iba tie výskumy, ktoré priaznivo hodnotili spomínaný liek, zatiaľčo zamlčovala tie štúdie, ktoré zistili, že Seroquel zvyšuje riziko vzniku cukrovky.

       Denník The New York Times oznámil: „AstraZeneca ma pred sebou viac než 25.000 občiansko právnych súdnych procesov v mene pacientov, ktorí obviňujú firmu z toho, že nezverejnila riziká lieku.“

 

       (Pozn. prekl.: AstraZeneca je okrem iného i výrobcom proti-chrípkovej vakcíny pre deti.)

 

Zdroje:

 

Komentár Dr. Josepha Mercolu

       Protizákonné a nebezpečné skutky farmaceutických spoločností sa opäť dostali do hlavných správ, keď firma AstraZeneca súhlasila so zaplatením pokuty 502.000.000 dolárov ako mimosúdne vyrovnanie po celoštátnom (v USA - pozn. prekl.) obvinení z použitia protizákonných marketingových taktík na zvýšenie predaja svojho kasového trháku - lieku Seroquel.

       Aj keď to znie ako veľa peňazí, je to len o niečo viac než symbolické plesnutie po ruke, keď zvážite, koľko peňazí už táto firma na tomto lieku zarobila: podľa The New York Times sa len za minulý rok pohyboval obrat z antipsychotického lieku Seroquel okolo 4.900.000.000 dolárov.

       Ako vidíte, zo strany tejto firmy ide len o ďalší náklad pri jej podnikaní. Pokuta činila len čosi málo cez 10% jednoročného obratu čisto za tento liek. Aj keď nie celý zisk bol spôsobený protizákonnými marketingovými praktikami, ide len o jednorazovú pokutu, zatiaľčo zisky z tohto lieku plynú už mnoho rokov a budú plynúť aj v budúcnosti ako výsledok týchto protizákonných aktivít.

 

Ako sa silné antipsychotiká stali najpredávanejšou kategóriou liekov v USA?

       Je prekvapivé (a dokonca ani ja som si to nevšimol, až kým som nezačal písať tento článok), že táto trieda antipsychotík už prekonala lieky na znižovanie úrovne cholesterolu, čoby doposiaľ najpredávanejšiu kategóriu liekov! Tento fakt by sám o sebe mal byť výstražným znamením, že tu nastal nejaký vážny problém, lebo nijaký štát nemôže mať tak veľa duševne chorých obyvateľov.

       A v tom je práve háčik: ani v USA ich toľko nie je!

       Použitím protizákonných marketingových taktík na podporu používania Seroquelu a jemu podobných liečiv sa výrazne zvýšil predaj tohto typu liečiv na liečbu oveľa menej závažných (a niekedy aj úplne nesúvisiacich) chorôb. A čo je ešte horšie, firma silne propagovala použitie tohto liečiva pre deti a starých ľudí, t.j. pre skupiny, pre ktoré tento liek môže byť oveľa nebezpečnejší.

       Zistilo sa napr., že Seroquel spôsobuje prudký nárast telesnej hmotnosti a vznik cukrovky. Ľudia so stareckou demenciou podstupujú zvýšené riziko úmrtia, ak berú tento liek. Je len málo príčin, pre ktoré Seroquel nedostal oprávnenie FDA (= Food and Drug Administration = v USA kontrolný úrad, ktorý schvaľuje používanie potravín a liekov - pozn. prekl.) na ďalšie spôsoby použitia. AstroZeneca - podobne ako mnoho iných farmaceutických firiem - zase raz uprednostnila zisky pred bezpečnosťou a zdravím pacientov.

 

Malé pokuty po dosiahnutí masívnych protizákonných ziskov sa javia byť normou

       Minulý mesiac som hovoril o prípade Pfizeru (najväčšej farmaceutickej spoločnosti na svete), ktorý bol "potrestaný" pokutou vo výške trojmesačného zisku za protizákonný marketing lieku proti bolesti Bextra. V roku 2005, keď bola Bextra stiahnutá z trhu, lebo zvyšovala riziko infarktu a mŕtvice, približne polovica zo zisku 1,7 miliardy dolárov pochádzala z neschválených spôsobov použitia.

       Nepochybne aj to, že Seroquel je jedným z najpredávanejších liekov, je spôsobené nebezpečnými neschválenými spôsobmi použitia. Seroquel bol schválený FDA v septembri 1997 na "liečenie prejavov duševných porúch". O tri roky neskôr FDA zvažoval zúžiť povolenie len na krátkodobú liečbu schizofrénie. V januári 2004 však bol Seroquel schválený na krátkodobú liečbu akútnych manických príhod spojených s bipolárnou poruchou (bipolárnou mániou) a o dva roky neskôr bolo tiež schválené jeho použitie proti bipolárnej depresii.

       Schizofrénia a bipolárna porucha sú vážnymi mentálnymi poruchami, ktoré oprávňujú liečbu psychofarmakami, prinajmenšom krátkodobo. AstraZeneca však odporúčala použitie Seroquelu na zvládanie hnevu (anger management), ADHD (= Attention-Deficit Hyperactivity Disorder = poruchy sústredenia a hyperaktivita - pozn. prekl.), Alzheimerova choroba alebo dokonca ťažkosti so zaspávaním!

       Žiadne federálne trestné oznámenia na výrobcu nikto nepodal, ale zaujíma ma, či by to nebolo oprávnené. Ostatne, výrobca propaguje silný liek ako riešenie zdravotných ťažkostí, na ktorých liečbu nebol nikdy schválený, ba ani len skúmaný. Bez tohto dôležitého dôkazu bezpečnosti a účinnosti vystavil výrobca nespočetné ľudské životy riziku vážnych vedľajších účinkov, vrátane predčasnej smrti.

       Ako je možné, že toto nie je zločin?

       Samozrejme, žiadne trestné oznámenia neboli podané na tieto spoločnosti, lebo (podobne ako bankári z Wall Street) sú "príliš veľké na to, aby zlyhali". Predsa len sa toto deje, keď sú Vaše zisky tak veľké, že si môžete dovoliť lobovať a podplatiť tých správnych ľudí vo vláde, aby vás účinne ochránili od akéhokoľvek súdneho stíhania.

       Áno, tieto firmy sú veľmi šikovné.

 

Používanie liekov neschváleným spôsobom zvyšuje riziká zhubných nežiadúcich účinkov

       Zatiaľčo lekári môžu legálne lieky schválené FDA aj na použitie neschváleným spôsobom, výrobcom liekov nie je dovolené propagovať ich na liečbu čohokoľvek iného než čo schválil FDA. Mnoho praktických lekárov sa však na všetky účely a zámery spolieha výlučne na obchodných zástupcov výrobcov liečiv, ktorí týchto lekárov vzdelávajú o indikáciách liekov a o tom, na čo ich špičkoví praktickí lekári (vraj) používajú, a výrobcovia liečiv sa nezdráhajú odporúčať aj neschválené spôsoby použitia.

       Ako sa ukazuje na nedávnej vlne súdnych sporov, výrobcovia liekov v skutočnosti idú ešte o niekoľko krokov ďalej: presviedčajú totiž lekárov, aby ich lieky používali na liečenie chorôb, na ktoré sa im nepodarilo získať povolenie od FDA. Aby to nebolo také jednoduché, pre lekárov je niekedy problém zistiť zo súhrnu charakteristických vlastností lieku (= Summary of Product Characteristics = SPC), na aké použitie bol daný liek schválený. V skutočnosti bolo podľa štúdie z roku 2009 u zhruba 20% liekov nemožné zistiť, na aké použitie je daný liek schválený, z čoho vyplýva, že lekári sa budú oveľa pravdepodobnejšie spoliehať na názory a návrhy obchodných zástupcov výrobcov liekov.

       Používanie liekov neschváleným spôsobom je v skutočnosti nesmierne rozšírené, a to u všetkých druhov liekov. Podľa štúdie z Veľkej Británie, ak nie je "vhodná alternatíva", lekári používajú (na daný účel) neschválené lieky:

  • u 90% bábätiek na novorodeneckých jednotkách intenzívnej starostlivosti
  • u 70% detí na detských jednotkách intenzívnej starostlivosti
  • u dvoch tretín detí na detských lôžkových oddeleniach všeobecného lekárstva a chirurgie vo Veľkej Británii

       Podľa dvoch takýchto štúdií deti užívajúce takéto lieky čelia vyššiemu riziku nežiadúcich účinkov, pričom jeden z odhadov hovorí o trikrát vyššom počte nežiadúcich účinkov vo výsledku. Preto je dôležité, aby sa výrobcovia liekov zdržiavali takýchto praktík, lebo lekári (pomýlení obchodnými zástupcami výrobcov liekov) potom doslova vystavujú svojich pacientov ohrozeniu života. Ako povedal Michael L. Levy, U.S. štátny právny zástupca pre východnú oblasť Pennsylvanie:

Ľudia majú zákonné právo vedieť, či výrobcovia liekov propagujú svoje lieky len na použitie schválené FDA, a či úsudok ich lekára nebol ovplyvnený dezinformáciou zo strany výrobcu lieku, ktorý sa snaží zvýšiť svoje príjmy,

       Nakoniec, o tom to predsa je. Propagovať lieky na neschválené použitie nemá nič do činenia so snahou pomôcť viac ľuďom. Je to len a len o väčšej tržbe za liek, ktorý má obmedzenú oblasť použitia.

 

Nebezpečné vedľajšie účinky Seroquelu

       Je ťažké uveriť, že by ktokoľvek bol schopný užívať takéto silné antipsychotikum, ak netrpí vážnou duševnou chorobou. Čísla však dokazujú, že mnoho ľudí to skutočne robí. Táto voľba môže mať zničujúce následky. A pamätajte, že to je voľba, lebo žiadny lekár Vás nemôže donútiť užívať akýkoľvek liek, pričom v mnohých prípadoch ľudia vidia reklamu v TV a sami si určitý liek dobrovoľne žiadajú.

       Možných nežiadúcich účinkov Seroquelu je viacero, a niektoré z nich môžu byť osudné. Napr. starší pacienti, ktorí už stratili kontakt s realitou ako následok stareckej demencie, by užívaním Seroquelu podstupovali vyššie riziko úmrtia, čo je dôvod, pre ktorý tento liek na toto použitie nebol schválený. Seroquel tiež zvyšuje riziko samovražedných myšlienok a činov, obzvlášť u detí, mládeže a mladých dospelých.

       Treba poznamenať, že zoznam vážnych nežiadúcich účinkov tohto lieku je oveľa dlhší (a tieto účinky sú oveľa bežnejšie) než zoznam nežiadúcich účinkov neohrozujúcich život. Medzi najčastejšie nežiadúce účinky Seroquelu patria:

  • zvýšená hladina triglyceridov u 23% pacientov
  • prírastok váhy u 23% pacientov
  • triaška u 20% pacientov
  • zvýšená hladina cholesterolu u 17% pacientov

       Pritom menej závažné nežiadúce účinky ako nevoľnosť, zápcha či bolesti žalúdka sa vyskytujú len u 2 až 10% pacientov.

 

Nestaňte sa ďalšou obeťou

       Našťastie, nemusíte sa stať ďalšou obeťou. Môžete tomu predísť tak, že vezmete kontrolu nad svojím zdravím do vlastných rúk. To znamená vzdelávať sa v otázkach Vášho zdravotného stavu a symptómoch, ktoré môžete mať, o liekoch, ktoré Vám lekár odporučí, a o možných alternatívach.

       Neviem, ako to mám dostatočne zdôrazniť: NIE STE POVINNÍ užívať lieky, ktoré Vám lekár odporučí. MÁTE PRÁVO žiadať podrobné odpovede na akékoľvek otázky týkajúce sa lieku, ktorý Vám lekár odporučil, a ak dospejete k záveru, že riziko je väčšie než možné prínosy, môžete "jednoducho povedať: nie" a hľadať alternatívy.

       Zapamätajte si: toto je Váš život a Vaše zdravie, hrajte v nich teda aktívnu úlohu. Ak Vás lekár núti užívať nejaké lieky, uvedomte si, že sú aj iní lekári, a že možno najlepšie, čo môžete urobiť, je nájsť niekoho, kto si Vás skutočne VYPOČUJE.

       Zdravý životný štýl a informovanosť o bez-liekových a neinvazívnych možnostiach liečby sú kľúčom k dlhodobému zdraviu. Nanešťastie, mnohí ľudia si stále nie sú vedomí všeprenikajúcej korupcie na poli výroby a predaja liečiv. Treba pochopiť, že primárna a zásadná je pre každú korporáciu zodpovednosť voči akcionárom, nie voči Vám.

       Výrobcovia liečiv nazhromaždili toľko bohatstva, moci a politického vplyvu, že sú schopní uniknúť akýmkoľvek vážnym dôsledkom toho, že sústavne robia chorými, zdravotne ťažko postihnutými alebo dokonca zabíjajú svojich zákazníkov. Preto je vyslovene nutné, aby ste robili svoje vlastné informované rozhodnutia namiesto slepej dôvery v systém.

       Praktický lekári tiež musia hromadne pochopiť, že obchodným zástupcom výrobcov liekov nemožno veriť. Toto zrejme bude jedna z najťažších vecí, ktoré treba zmeniť, pretože farmaceutický priemysel vymyslel vysoko účinný systém indoktrinácie a veľmi špecifických psychologických techník manipulácie praktických lekárov. Lekári si zvyčajne myslia, že sú imúnni voči taktikám presviedčania a obchodní zástupcovia výrobcov liekov vedia, aké dôležité je udržiavať v nich túto ilúziu. Vďaka tomu to tak dobre funguje. Avšak myšlienka, že obchodní zástupcovia výrobcov liekov poskytujú hodnotnú informatívnu službu praktickým lekárom, je úplnou fikciou - vytvorenou a udržiavanou výrobcami liekov, ktorí chcú udržať v chode túto smrtiacu, ale výnosnú mašinériu.

       Pokým nenastane skutočná zmena, vyzývam Vás neriskovať svoje peniaze a svoje zdravie v systéme, ktorý je navrhnutý na dosahovanie ziskov z toho, že ste chorá/chorý.

       Namiesto toho prevezmite kontrolu nad svojim zdravím osvojením si prirodzeného (prírodného) životného štýlu, ktorý podporí prirodzené samo-liečebné schopnosti Vášho tela bez potreby použiť najnovšie výtvory výrobcov liekov.