Vynikajúce zdravie neočkovaných detí

26.09.2011 10:01

International Medical Council on Vaccination - 25.VI.2010Dr. Françoise Berthoud

 

       Pôvodný článok "The Marvellous Health of Unvaccinated Children"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo
.

 

       Jedného pekného dňa - v apríli 2009, aby som bola presná - som bola pozvaná prednášať na konferencii o očkovaní. Mala som hovoriť po dvoch najlepších rečníkoch na túto tému, akých Francúzsko má, po novinárke Sylvie Simon a biológovi Michelovi Georgetovi. Po tom, čo som ich v minulosti počula hovoriť, mi bolo úplne jasné, že najlepšou možnosťou je držať sa tak ďaleko od očkovania, ako je len možné. Jednoducho som nevedela, čo mám namiesto toho robiť, aby som čo najlepšie zaistila, že zostanem živá a zdravá.

       Ako detská lekárka a homeopatka, kvalifikovaná hovoriť na túto tému, som sa rozhodla usporiadať konferenciu zvanú "Vynikajúce zdravie neočkovaných detí" spolu s mojimi priateľmi - Silvie a Michelom. Táto práca neskôr vyústi do knihy, ktorá bude analyzovať rôzne životné rozhodnutia, čo robia rodiny, ktoré nedávajú svoje deti očkovať, vrátane: domácich pôrodov, dojčenia, jednoduchej liečby, dobrého jedla (často vegetariánskeho), pokojného životného prostredia a dôvery v schopnosti ľudského tela uzdraviť sa samo.

       V mojom živote detskej lekárky som strávila mnoho času rozhovormi s rodičmi, ktorí často potrebovali vyjadriť svoj strach ako z chorôb, tak z očkovania. Spolu sme pracovali na čo najlepšej ceste pre ich deti. Niektorí sa rozhodli vôbec neočkovať. Iní sa držali strachu z choroby, obzvlášť z tetanu. V takých prípadoch sme odložili očkovanie na čo najneskôr a použili homeopatickú ochranu a "čistenie" zvané nozóda.

       Pracovala som vo Švajčiarsku, kde nie je žiadna skutočná povinnosť očkovať, iba veľký spoločenský tlak. Vo Francúzsku, len pár kilometrov od mojej ordinácie, boli v tom čase 4 povinné očkovania (BCG vakcína proti tuberkulóze bola našťastie zrušená v roku 2007 a tri zostali: záškrt, tetanus a detská obrna).

       Určité základy mojej schopnosti hovoriť o vynikajúcom zdraví neočkovaných detí pochádzajú z mojej osobnej skúsenosti lekárky, čo má za sebou roky spätnej väzby od rodičov.

  • “Moje dieťa začalo kašlať okamžite po očkovaní.”
  • “Mal neprestajné bolesti ucha odkedy bol očkovaný.”
  • “Moja 16-ročná dcéra je úplne neočkovaná. Takmer nikdy nie je chorá. Ak ochorie, tak to trvá najviac dva dni.”
  • “Susedove deti boli očkované podľa štandardného očkovacieho kalendára. Sú neprestajne choré a stále užívajú antibiotiká.”
     

       To by však nestačilo na napísanie knihy. Ako sa však ukázalo, takéto pozorovania sa súbežne vyskytujú zas a znovu po celom svete. Nasledujte ma pri ceste po našej planéte:

 

Európa

        V Anglicku Dr. Michel Odent ukázal v dvoch štúdiách, že deti, čo neboli očkované proti čiernemu kašľu, mali 5x-6x menšiu pravdepodobnosť vzniku astmy oproti deťom zaočkovaným proti čiernemu kašľu. Prvá štúdia bola na 450 bábätkách z La Leche League (organizácia podporujúca dojčenie - pozn. prekl.), druhá štúdia na 125 deťoch z waldorfskej školy.1

       Po celej Európe skupina prevažne detských lekárov študovala zdravie 14.893 detí vo waldorfských školách v Rakúsku, Nemecku, Holandsku, Švédsku a Švajčiarsku, a zistila, že deti žijúce v "antroposofickej kultúre" (ktorá sa vo veľkom vyhýba očkovaniu) mali lepšie zdravie než kontrolná (očkovaná) skupina.2

       V Nemecku jeden z výskumníkov štúdie na európskych waldorfských školách napísal: "Vo východnej časti Berlína pred pádom Berlínskeho múru bolo menej alergií než v Západnom Berlíne. Obyvateľstvo tam bolo chudobnejšie, bližšie k prírode a menej očkované."

       Prílišná hygiena nie je vždy dobrá. Britský výskumník a autor "hygienickej hypotézy" David Strachan by povedal: "Choroboplodné zárodky naše každodenné daj nám dnes".

       V Španielsku Dr. Xavier Uriarte a Dr. J. Manuel Marãn zverejnili v roku 2000 štúdiu 314 detí, ktoré sledovali v rokoch 1975 až 2000.3 Táto skupina detí je charakteristická prevahou domácich pôrodov a prirodzených pôrodov, dlhodobého dojčenia, neočkovania, celostného prístupu ku zdraviu a vyhýbania sa alopatickej medicíne. Medzi týmito deťmi nedošlo k žiadnym vážnym chorobám, hospitalizácií mali veľmi málo (prevažne kvôli úrazom) a astmou trpelo len 3,3% týchto detí v porovnaní s 20% v bežnom obyvateľstve. A samozrejme - ušetrilo sa množstvo peňazí na zdravotníctve!

 

USA

       Výskyt autizmu v USA je teraz nemysliteľných 1 zo 100. Tí, čo nie sú očkovaní, sa pýšia číslami, čo sú v šokujúcom kontraste s celoštátnymi štatistikami. Možno poznáte prácu novinára Dana Olmsteda, ktorá ukazuje neuveriteľnú absenciu autizmu v neočkovaných komunitách Amišov (náboženská skupina, ktorá okrem iného zásadne odmieta akékoľvek očkovanie) v Pennsylvánii a Ohiu.

       Ďalšou pozoruhodnosťou je klinika Homefirst v Chicagu, prevádzkovaná skupinou lekárov a vedená Dr. Mayerom Eisensteinom, MPH. Nemajú medzi svojimi pacientami nijaký autizmus a alergie len extrémne zriedkavo. Mnohé z týchto detí boli porodené doma a drvivá väčšina z nich nie je vôbec očkovaná. V roku 1985 som preložila do francúzštiny knihu amerického pediatra Dr. Roberta S. Mendelsohna "Ako vychovávať zdravé dieťa napriek vášmu lekárovi". Teraz nachádzam konkrétne výsledky vo vynikajúcom zdraví detí, ktorých lekári sú žiakmi Dr. Mendelsohna! Páčia sa mi tieto synchronicity v mojom živote.

 

Austrália

       V roku 1942 Leslie Owen Bailey, zakladateľ Austrálskej spoločnosti pre prirodzené zdravie (Natural Health Society of Australia), prijal do starostlivosti 85 detí, ktorých matky neboli schopné postarať sa o ne. Týchto 85 detí nebolo nikdy očkovaných, nikdy neužívali syntetické medikamenty a nepodstúpilil nijaké operácie. Jediná choroba, čo ich postihla, boli ovčie kiahne u 34 detí. Okamžite si ľahli do postele a bola im podávaná len čistá voda a čerstvá ovocná šťava. Všetky sa zotavili rýchlo a bez následkov. Následné vyšetrovanie odhalilo, že tieto deti si v škole vymieňali svoje zdravé obedy za nezdravé bežné jedlo, takže táto epidémia vlastne vôbec nebola prekvapením.

       Mnoho z týchto detí zdedilo chabé zdravie kvôli chorobám a podvýžive svojich matiek. Napriek tomu a napriek faktu, že neboli nikdy dojčené a ani nemohli mať normálne väzby dieťaťa k matke, boli schopné vyrásť a stať sa zdatnými a samostatnými.

 

Nový Zéland

       Dve štúdie vypracované na Novom Zélande v rokoch 1992 a 1995 ukazujú, že neočkované deti zjavne majú menej alergií, menej nákaz uší (otitíd) menej zápalov krčných mandlí, menej nádchy, menej epilepsie a menej ADHD.4

 

Japonsko

       Zaujímavým obdobím v Japonsku boli roky 1975-1980, keď bolo rozhodnuté, že s očkovaním sa má začať v dvoch rokoch namiesto v dvoch mesiacoch. Dôvodom bola spojitosť očkovania s náhlymi úmrtiami dojčiat (SIDS). Štúdia, zverejnená v časopise Pediatrics, ukázala, že od roku 1970 do januára 1975 bolo 57 prípadov vážnych nežiaducich účinkov očkovania, vrátane 37 úmrtí. Od februára 1975 do augusta 1981 bolo 8 prípadov vážnych nežiaducich účinkov očkovania, vrátane 3 úmrtí. Nanešťastie pre deti a ich rodičov, japonský očkovací kalendár je teraz znovu "normalizovaný". Táto štúdia dobre ukazuje, že imunitný systém je silnejší v 2 rokoch než v 2 mesiacoch. Ako dobre by sa týmto deťom darilo, keby neboli vôbec očkované?

       To isté pozorovanie nájdeme v štúdii, zverejnenej v časopise Journal of Allergy and Clinical Immunology. Z 11.531 študovaných detí vo veku 7 rokov bolo spomedzi tých, čo boli očkované od 2. mesiaca 13,8% astmatikov, spomedzi očkovaných od 3./4. mesiaca 10,4% astmatikov a spomedzi očkovaných až po 4. mesiaci 5,9% astmatikov. Opäť: ako dobre by sa vodilo týmto deťom, keby neboli vôbec očkované?

 

Poučenie

       Ako starostlivá, súcitná a ohľaduplná detská lekárka môžem dospieť len k jednému záveru: Neočkované deti majú jednoznačne najlepšiu šancu tešiť sa z vynikajúceho zdravia. Akékoľvek očkovanie znižuje šance na dobré zdravie.

 

Zdroje

1. https://www.birthworks.org/primalhealth
2. Allergic diseases and atopic sensitization in children related to farming and anthroposophic lifestyle – Parsifal study. Allergy 2006, 61 (4), str. 414-421
3. https://www.vacunacionlibre.org
4. https://www.ias.org.nz

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 1,5 hodiny čistého času.