Vykonštruovaný podvod — 9. časť, v ktorej obvinenie Dr. Wakefielda z podvodu skolabuje, ale nikto to nevidí

30.12.2011 00:06

Age of Autism22.XI.2011Dan Olmsted

 

       Pôvodný článok An Elaborate Fraud, Part 9: in Which the BMJ's Fraud Claim Collapses – and No One Hears It Fall
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       Za 37 rokov v odvetví spravodajstva som nezažil nič podobné.

       Veľkolepý kolaps obvinenia Dr. Andrewa Wakefielda z podvodu, ktoré vzniesol britský lekársky časopis British Medical Journal (BMJ), a to ani nie rok odkedy bolo toto obvinenie zverejnené s veľkými fanfárami, vyvoláva neodbytnú otázku: Kedy si mainstreamové (hlavnoprúdové) médiá uvedomia, čo urobili, a čo s tým budú robiť?

       Kedy si všimnú, že tieto obvinenia nielenže boli zrecyklované z 2 roky starého článku, vytvoreného Murdochovým mediálnym impériom pomocou hanebných metód, ale aj že celý tento domotaný zmätok pristál rovno pri dverách BMJ na Trafalgarskom námestí v Londýne?

       TERAZ je ten správny čas všimnúť si to – teraz, keď jadro celého článku v BMJ bolo samotným BMJ označené za „otázku interpretácie“ – a nie vykonštruovaný podvod, vykonaný Dr. Wakefieldom, ktorý bol priamo na očiach svojim 12-im uznávaným spoluautorom v jednej z najlepších kliník na svete. Teraz, keď „početné nezrovnalosti“, ktoré údajne mali byť zvyšnými dôkazmi o vine Dr. Wakefielda, sa ukazujú byť nezrovnalosťami, vytvorenými samotným BMJ a nie Dr. Wakefieldom.

       „Syndróm si nevyhnutne vyžaduje aspoň trochu konzistencie,“ napísal v januári 2011 Brian Deer, autor článku How the Case Against the MMR Was Fixed“ („Ako bola žaloba proti MMR vakcíne sfalšovaná“), v ktorom napadol tvrdenie zo štúdie Dr. Wakefielda, že sa v Royal Free Hospital (RFH; Slobodná kráľovská nemocnica v Londýne) v druhej polovici 90. rokov 20. storočia postupne objavila séria detí s príznakmi regresívneho autizmu a zároveň ochorenia čriev, z ktorých niektorí rodičia obviňovali MMR vakcínu (proti osýpkam, príušniciam a ružienke). „Ale keď boli zdravotné záznamy sprístupnené, Wakefieldove tvrdenia sa rozpadli.“

       To, čo sa teraz rozpadá, je dôveryhodnosť časopisu British Medical Journal.

 

* * *

 

       Obvinenie z podvodu sa skladá z troch častí. Podľa redaktorky BMJ Fiony Godlee, ktorá prednášala v NIH (National Institutes of Health = Federálny výskumný ústav zdravotnícky v USA - pozn. prekl.), tento podvod pozostával z tvrdení Dr. Wakefielda o „zápalovom ochorení čriev, regresívnom autizme, a tvrdení rodičov, že MMR vakcína bola ich príčinou. Tieto články Briana Deera tiež hovoria, že keď sa tieto tri veci neukázali jasne na 12 deťoch zahrnutých v štúdii Dr. Wakefielda, ako ani na ďalších deťoch, Dr. Andrew Wakefield pozmenil údaje, aby z nich tieto tri veci vyplynuli.“

       Zmenené údaje o týchto troch veciach? To vyzerá dostatočne jasne. Bočný stĺpček, nazvaný „Ako bola sfalšovaná táto spojitosť“, obsahuje tie isté tvrdenia:

  • Trom z 9 detí, ktoré údajne mali regresívny autizmus, vôbec nebol diagnostikovaný autizmus. Iba jedno dieťa malo jasný regresívny autizmus.
  • Napriek tomu, že podľa štúdie Dr. Wakefielda bolo všetkých 12 detí „predtým normálnych“, 5 z nich malo už pred očkovaním MMR vakcínou zdokumentované obavy o ich ďalší vývoj.
  • V 9 prípadoch boli bežné výsledky rektálnej histopatológie – podľa ktorých sa nediala žiadna alebo len minimálna fluktuácia v populáciách zápalových buniek – zmenené po zhodnotení vyšetrení na lekárskej fakulte na „nešpecifickú“ kolitídu.

       A kto vykonal tieto podvodné zmeny? „Musel to byť Dr. Wakefield,“ napísala Fiona Godlee. On bol tým, kto „zmenil údaje, aby „nastali“ tieto tri veci.“

       Tak moment! Fiona Godlee to teraz odvolala – bez toho, aby to nazvala „odvolaním“ svojho tvrdenia. Ona skutočne hovorí, že nič také nikdy nepovedala. Dôvodom, prečo sa teraz dištancuje od týchto jasných tvrdení, je, že tento mesiac (november 2011 – pozn. prekl.) nezávislý mikrobiológ David Lewis oboznámil BMJ so „stupňujúcimi sa záznamami“ o skutočnej patológii čriev, ktoré vytvoril iný člen výskumného teamu – Dr. Amar Dhillon. Fiona Godlee rýchlo zohnala odborníkov, ktorí tvrdili, že táto patológia sa nejaví byť až tak problematická, ako tvrdí štúdia Dr. Wakefielda, avšak citovala aj externého odborníka, ktorý povedal, že tu niet žiadneho dôkazu o podvode!

       Ak si myslíte, že si vymýšľam, pozrite sa na tento citát z časopisu Scientific American:

„Ešte pred zverejnením Lewisovho listu sa BMJ opýtal Dr. Ingvara Bjarnasona, gastroenterológa z King's College Hospital (Nemocnice kráľovskej vysokej školy) v Londýne, aby zhodnotil tieto zdravotné záznamy. Dr. Bjarnason sa vyjadril, že sa nedomnieva, že by boli dostatočné na podporu tvrdení v štúdii Dr. Wakefielda o novom chorobnom procese. Taktiež spochybňuje, či sa slovo „nešpecifická“ na stupňujúcich sa záznamoch týka kolitídy, pretože podľa neho sa môže týkať ľubovoľnej zmeny v črevách . Hovorí však, že tieto formuláre nepodporujú obvinenia Dr. Wakefielda z úmyselnej dezinterpretácie týchto záznamov: „Tieto údaje sú subjektívne. Niečo iné je povedať, že je to úmyselné falšovanie,“ hovorí Dr. Bjarnason.“

       Áno, pán doktor, niečo iné je povedať, že to je „vykonštruovaný podvod“ a že „to musel byť Dr. Wakefield“, kto sa ho dopustil. Teraz zasiahol sám Dr. Dhillon obhajobou procesu, ktorým boli snímky tejto patológie vyhodnotené. Deer a BMJ nepochopili, o čom vypovedajú, povedal Dhillon. Posledná veta jeho listu BMJ je doslova dynamitom: „Stanovená diagnóza „kolitída“ sa mi javila byť vierohodná.“

       Fiona Godlee teraz volá po parlamentnom vyšetrovaní a obviňuje každého, kto mal do činenia so štúdiou Dr. Wakefielda, – Dr. Dhillona nevynímajúc – zo spoluúčasti na falšovaní. Deer povedal, že „nikdy neobvinil Dr. Wakefielda z podvodu ohľadne jeho interpretácie záznamov o patológii čriev.“ Časopis Scientific American píše: „Deer však hovorí, že záznamy, ktoré mu predložila patologická služba v RFH, jasne konštatovali, že biopsie čriev týchto detí boli v rámci normálnych hodnôt, hoci boli v štúdii Dr. Wakefielda za enterokolitídu.“

       Deerovo ustupovanie a vyhováranie sa nie je o nič presvedčivejšie než to, čo predvádza Fiona Godlee. V článku v BMJ Deer napísal: „Moje vyšetrovanie kauzy MMR odhalilo podvody vo výskume Dr. Wakefielda.“

 

* * *

 

       Čo teraz zostáva po tom, čo Fiona Godlee priznala, že jedna tretina troj-zložkového podvodu je len otázkou interpretácie? Hovorí, že to vždy bolo o „početných nezrovnalostiach“ – že Wakefield zmenil zásadné fakty, aby poslúžili jeho účelom.

       Ako sme však v tomto seriáli článkov už ukázali, článok v BMJ je skazený od úplného začiatku nepravdivými tvrdeniami, ktoré podkopávajú obvinenie Dr. Wakefielda z podvodu.

       Písali sme už o príbehu, ktorým začal seriál článkov v BMJ, o Deerovom stretnutí s otcom dieťaťa č. 11, jediným rodičom spomedzi rodičov detí, skúmaných Dr. Wakefieldom, ktorý je zaujatý proti Dr. Wakefieldovi a sympatizuje s Deerovým útokom na Dr. Wakefielda. Ak by niekto mal jednoznačne usvedčiť Wakefielda z podvodu, mal to byť rozhodne tento otec.

       Keď som však vyhľadal tohto otca a on prvý krát videl Deerov článok v BMJ, okamžite povedal, že Deer sa mýli v rozhodujúcom bode. Deer tvrdil, že príznaky dieťaťa č. 11 začali pred podaním MMR vakcíny – čo by bol smrteľný úder pre akúkoľvek spojitosť medzi očkovaním a autizmom. Deer dokonca napísal, že otec č. 11 bol veľmi nahnevaný na tento „podvod“.

       „To nie je pravda,“ povedal mi tento otec otvorene o Deerovom výroku. Najprv bolo očkovanie a je to aj dobre zdokumentované. Tento otec sa naďalej domnieva, že problémy jeho syna spôsobilo očkovanie MMR vakcínou, zakrátko po ktorom sa tieto problémy objavili. Napísal tiež, že Deerov článok ho „vykreslil ako iracionálneho“, keď hovorí niečo iné. Tieto dôkazy som predložil Fione Godlee a BMJ pred niekoľkými mesiacmi, ale ani mi nepotvrdili prijatie, ani neopravili predmetný článok.

       Akýkoľvek novinársky kódex – a Deer dostal ocenenie novinár-špecialista roka od Zväzu britskej tlače (British Press Association) za svoje články v BMJ – požaduje čo najrýchlejšiu opravu takéhoto hmatateľného faktu. Napriek tomu BMJ i Deer zostávajú ticho. Čo je ešte horšie, Fiona Godlee opakovane povedala, že článok prešiel kontrolou faktov a bol zhodnotený ďalšími odborníkmi, že sa do jej pozornosti nedostali žiadne chyby v článku, a že bezvýhradne za Deerovým článkom stojí.

       Tiež som písal o tom, že Deerovo spochybňovanie diagnózy dieťaťa č. 11 – tzn. druhý z troch pilierov „podvodu“ – bolo falošné. Otec č. 11 (na rozdiel od Deera) predložil nezávislú dokumentáciu regresívneho autizmu, keď sa prvýkrát stretol s Wakefieldom v RFH v januári 1997. Tento otec mi ukázal svoj list. Niet dôvodu spochybňovať ho a snažiť sa vyrobiť pochybnosti o tejto diagnóze.

       Spolu s teraz už nepodvodnými patologickými správami takéto „početné nezrovnalosti“ v článku v BMJ vyvolávajú otázky, ktoré majú novinári, čo vytrúbili do sveta toto obvinenie z podvodu, povinnosť opýtať sa: Ako je to možné? Prečo to nebolo opravené? Aké ďalšie chyby tam sú? „Mimoriadne tvrdenia si vyžadujú mimoriadne dôkazy,“ ako povedal Carl Sagan. To je zásada, ktorou sa mainstreamoví lekári a vedci veľmi radi riadia. To, čo tu je mimoriadne, je absencia dôkazov pre takéto zničujúce tvrdenie.

       Médiá, ktoré celý ten „vykonštruovaný podvod“ zhltli aj s navijakom, by mali už teraz mať zažívacie problémy. Je to kľúčová záležitosť, pretože tu nie je v stávke len dobré meno Dr. Wakefielda. Problémom je spôsob, akým sa lekársky priemysel vysporadúva s „nepravovernými“ a jeho zisky ohrozujúcimi informáciami, ako o tom médiá píšu, a či zostanú nezodpovedanými otázky Dr. Wakefielda: Je spojitosť medzi regresívnym autizmom a nezvyčajným ochorením čriev skutočná? Dá sa týmto deťom pomôcť? Naozaj sa rodičia domnievajú (ako o nich povedal Dr. Wakefield), že environmentálny spúšťač ako napr. MMR vakcína hral významnú úlohu v niektorých prípadoch úpadku do autizmu?

 

* * *

 

       Keď sa rôzni ľudia pokúšali oponovať tvrdeniu BMJ o podvode, stretli sa s opovržlivými osobnými útokmi, ktoré sú poriadne mimo mainstreamové novinárske správanie sa. To tiež malo vyburcovať skepticizmus novinárov, ktorí rozumejú zásadám tohto povolania. Deer nazval Dr. Wakefielda „šarlatánom“ a „slizkým lubrikantom na kondómy“.

       Alebo si zoberme nedávny list Davida Lewisa, adresovaný BMJ. Predstavil stupňujúce sa zdravotné záznamy a napísal BMJ list o tom, o čom sa domnieval, že je pre BMJ dôležité.

       Deer sa odtrhol z reťaze. Napísal:

„Využijúc tohto chlapíka Lewisa, ktorý bol v zásade kúpený anti-vakcinačnou lobby veľmi podobným spôsobom, ako si farmaceutický priemysel kupuje lekárov a vedcov (cestovanie do cudziny a luxusné ubytovanie), Dr. Wakefield pristúpil k tomu istému druhu podvádzania.

       Skrz Lewisa vyslovil klamstvo, že naše články tvrdili, že podvod spočíval v patológii (pritom, keďže sme nemali teraz už zverejnené záznamy, asi ťažko sme mohli predvídať úmysel použiť ich), a potom povedal (po odhalení, že sme tieto formuláre posúdili), že sú dvojznačné a preto tu niet žiadneho podvodu.“

       Inde, zdanlivo si protirečiac, Deer píše:

„Som vďačný za tieto formuláre, ktoré ešte viac osvetľujú, ako bola spojitosť medzi MMR vakcínou a autizmom vyrobená vykonštruovaným podvodom.“

       Ako Lewis hovorí:

 „Ako môže hocikto vôbec ešte brať Deera vážne, keď on len chodí dokola a vypľúva falošné obvinenia doprava i doľava bez toho, že by sa zapodieval s akýmkoľvek overovaním si faktov?“

      Hocikto? Hocikto?

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad a zverejnenie tohto článku zabrali prekladateľovi približne 3,5 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.