Vykonštruovaný podvod — 8. časť, v ktorej sa BMJ pokúša odhaliť pravú podstatu nesporného prípadu regresívneho autizmu

25.12.2011 01:30

Age of Autism10.XI.2011Dan Olmsted

 

       Pôvodný článok "An Elaborate Fraud, Part 8: In Which The British Medical Journal Tries to Debunk a Clear-Cut Case of Regressive Autism"
       z angličtiny preložil Ing. Marián Fillo.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 

       Vo svojom januárovom útoku na Dr. Andrewa Wakefielda povedal British Medical Journal (BMJ; britský lekársky časopis), že Dr. Wakefield "vyrobil" údaje na to, aby vykonštruoval spojitosť medzi očkovaním proti osýpkam, príušniciam a ružienke (MMR) a vznikom autizmu u 12 detí, čím spustil celosvetovú paniku okolo (ne)bezpečnosti vakcín.

       Autor článku - Brian Deer - spochybňoval, či tieto deti vôbec trpeli touto chorobou. Ak netrpeli, tak by to samozrejme bolo smrteľnou ranou pre prácu Dr. Wakefielda. "Prvou trhlinou bol 'regresívny autizmus', základný kameň jeho tvrdení," napísal Deer na základe jeho 7-ročného vyšetrovania štúdie Dr. Wakefielda z roku 1998. Iba jedno dieťa – dieťa č. 2 – malo zjavne regresívny autizmus, prehlásil Deer.

       Ale toto obvinenie je nepravdivé. Zoberme si dieťa č. 11, ktorého okolnosti sme popísali v minulom článku tohto seriálu. Dieťa č. 11 zjavne malo regresívny autizmus – rovnako ako sa uňho objavil autizmus po očkovaní MMR vakcínou, nie pred ním, ako Deer nepravdivo napísal v článku v BMJ.

       Deer teda opäť tvrdí niečo iné.

* * *

 

       Keď som sa pred niekoľkými mesiacmi prvýkrát rozprával s otcom č. 11, bolo to cez telefón. Nechal som výtlačok mojej knihy na vrátnici jeho oplotenej enklávy v Južnej Kalifornii, spolu s poznámkou na zadnej strane mojej navštívenky, že robím rozhovory s rodinami 12 detí, popísaných v štúdii Dr. Wakefielda, a rád by som sa s ním porozprával, kým som v oblasti, kde žije.

       Zavolal mi nasledujúci deň dopoludnia. "Môjmu synovi bol diagnostikovaný autizmus v roku 1994," povedal mi. Do svojich 15 mesiacov "môj syn bol zdravým bábätkom, a po tom, čo bol zaočkovaný MMR vakcínou, ochorel na zápal stredného ucha a následne na zápal pľúc. Jednoducho pomaly postupne upadal počas niekoľkých mesiacov. Bolo to takmer nebadateľné."

       Dohodol som sa s týmto otcom na stretnutí o hodinu v nedaľekej kaviarni. V tej chvíli ešte nemal prečítaný Deerov článok a nebol si vedomý jeho obsahu – jednoducho len opísal, čo sa stalo jeho synovi. Ukázal mi list, ktorý napísal Dr. Wakefieldovi do Royal Free Hospital (RFH; Slobodná kráľovská nemocnica) v Londýne v roku 1997. Tento list potvrdzoval to, čo mi povedal.

"Môj syn Vahe bol vo veku 15 mesiacov očkovaný MMR vakcínou od firmy Merck a ochorel na niekoľko nasledujúcich mesiacov. Ako naznačujú jeho zdravotné záznamy, ochorel na vírusovú nákazu a krátko na to na vírusový zápal pľúc. Jeho stav sa postupom času pomaly zhoršoval a vo veku 3 rokov mu bol diagnostikovaný autizmus. Autistické správanie sa sa uňho začalo prejavovať okolo 18 mesiacov veku."

       To bola priamočiara časová následnosť, bez ohľadu na to, čo by si kto mohol myslieť o probléme príčinnej súvislosti: Normálny vývoj. Očkovanie. Choroba. Úpadok. Autizmus. A nehovoril to len tento otec. List pokračuje:

"Po návšteve troch špičkových detských nemocníc v Kalifornii za účelom vyhodnotenia jeho zdravotného stavu sa lekárska obec zhodla na tom, že ide o psychologickú chorobu a že situácia je beznádejná. Bol mu diagnostikovaný stredne ťažký až ťažký autizmus, bez reči, bez očného kontaktu a s poznávacou schopnosťou na úrovni 6-mesačného bábätka."

       V marci 1994 zobral svojho syna k odborníkovi z významnej americkej univerzity. V tomto článku nebudem menovať tohto lekára, ale poznám jeho identitu, ako aj necenzurovanú verziu jeho komentárov, ktoré predniesol pár rokov neskôr istému celoštátnemu zväzu rodičov autistických detí. Povedal:

"Jedným z prekvapivých rysov všetkých autistických pacientov, ktorých sme skúmali, je silná spojitosť medzi očkovaním MMR vakcínou a vznikom autizmu (regresívneho autizmu)."

       Odložme teraz nabok otázku, či MMR vakcína vyvolala autizmus. Tu máme lekára, ktorý verejne tvrdí, že všetci – VŠETCI! – autistickí pacienti, ktorých skúmal, mali regresívny autizmus. To zahŕňalo aj dieťa č. 11. A to je navrch k diagnózam z troch špičkových detských nemocníc. Táto rodina mala peniaze na to, aby sa pokúsila pomôcť svojmu synovi, a využila ich, vďaka čomu bol vytvorený nezvyčajne podrobný záznam o povahe a načasovaní jeho choroby. Všetko to sa stalo skôr, než by sa toto dieťa vôbec dostalo niekam do blízkosti RFH.

       Možno sa pýtate, ako vôbec mohli dospieť Deer a BMJ k názoru, že diagnóza tohto dieťaťa je pochybná, že bola súčasťou pochybného vzorca, podľa ktorého Dr. Wakefield "sfalšoval" fakty, aby nimi podložil "podvod"? Že tieto deti dokonca neboli autistické? Nuž, to si vyžaduje trochu ďalšieho pátrania.

 

* * *

 

       Článok o Dr. Wakefieldovi, uverejnený v BMJ, je postavený ako bludisko. Môžete sa stratiť na každej zákrute. Prvý článok z 5.I.2011 začína otcom č. 11 a používa ho na usvedčenie – nielen na obvinenie – Dr. Wakefielda z toho, čo Deer nazýva "podvodmi". Ale chcete súvislý zoznam údajov o každom "podvode", musíte si prečítať bočný stĺpec, nazvaný "Ako bola táto spojitosť vykonštruovaná". V prvej odrážke sa píše, že "zjavne len jedno dieťa malo regresívny autizmus."

       A aké sú podrobnosti tohto mega-obvinenia?

       Nuž, tabuľka v rámci článku v BMJ má za cieľ porovnať skutočné lekárske záznamy týchto 12 detí s tými, ktoré sfalšoval Dr. Wakefield vo svojej štúdii. V tej sa píše, že dieťaťu č. 11 bol diagnostikovaný regresívny autizmus, ale Deer tam dal otáznik.

       Potiaľ tlačený článok. Ale drobným písmom na konci článku je napísané: "Táto verzia článku na BMJ.com obsahuje plné znenie poznámok pod čiarou."

       Pri hľadaní dôkazov o pochybnosti diagnózy "regresívny autizmus" u dieťaťa č. 11 sa pozrieme na BMJ.com. Klikneme na "Web Extra". Tam nájdeme tú istú tabuľku ako v tlačenej verzii, tentokrát však s poznámkami pod čiarou, vrátane poznámky č. 87 za otáznikom k diagnóze dieťaťa č. 11. Píše sa tam:

"Dokumentácia je neúplná. Ako aj iné deti v predmetnej štúdii, ani dieťa č. 11 zrejme nebolo neuropsychiatricky vyšetrené v RFH, keďže táto nemocnica nemá nijaké oddelenie detského vývoja ani pediatrického neurológa. Prepúšťacia správa nemocnice hovorí o "autizme" a otec dieťaťa si spomína na diagnózu z Kalifornie, že jeho syn je "autistický". Podľa otca tento chlapec nikdy nezačal hovoriť v primeranom veku. "Nezačal hovoriť," povedal otec. "So ženou sme rozmýšľali o prípadnom druhom dieťati a ona povedala: "Nie, budem čakať, kým nezačne hovoriť." Ani vo veku 2 rokov nehovoril. Dieťa č. 11 bolo zaočkované MMR vakcínou vo veku 14 mesiacov."

       Toto sú všetky podklady pre spochybnenie diagnózy dieťaťa č. 11. Prinajmenšom 4 taktiky stoja za povšimnutie:

  • Vykročenie nesprávnym smerom. Či je oddelenie pediatrickej gastroenterológie v RFH schopné diagnostikovať problémy vo vývoji, je nepodstatné vo svetle už vykonaných kvalifikovaných profesionálnych vyšetrení.
  • Opomenutie. Deer napísal, že otec si spomína na to, že jeho synovi bol diagnostikovaný "autizmus". Vynechal však kľúčovú skutočnosť, že sa na tom zhodli viacerí profesionálni lekári. Spochybňujúce označenie "si spomína" tu nebudeme riešiť. Úvodzovky okolo slova "autistický" vyzerajú skôr, ako keby to bola na západnom pobreží USA nejaká populárna diagnóza, než ako potvrdený klinický popis zdravotne ťažko postihnutého dieťaťa.
  • Potlačenie. Bez ohľadu na vývoj jazykových zručností – ktorý sa u malých chlapcov môže dosť líšiť – kriticky dôležitým faktom je. že stratil už nadobudnuté schopnosti a upadol do autizmu po očkovaní MMR vakcínou vo veku 15 mesiacov (nie 14 mesiacov). Veta "Ani v dvoch rokoch nezačal hovoriť" je úplne falošnou stopou, keďže akýkoľvek vývojový problém po 15. mesiaci by mohol byť spôsobený MMR vakcínou a nie nejakým problémom, prítomným už pred očkovaním.
  • Nepravdivosť. Niet nijakého faktického podkladu pre tvrdenie, že "neúplné" záznamy spochybňujú diagnózu.
     

       Samotné "Web Extra" sú nezvyčajné: Začínajú:

"Toto je podkladový dokument autora, ktorý podáva dodatočné informácie k recenzovanému článku Briana Deera 'Ako bola žaloba proti MMR vakcíne sfalšovaná', zverejnenému v BMJ v januári 2011."

       Redaktorka BMJ Fiona Godlee sa vyjadrila, že články v BMJ sú hodnotené ďalšími odborníkmi a starostlivo kontrolované po faktickej stránke. Znamená to teda, že "Web Extra" nepodlieha týmto podmienkam? Je to však jediný podklad pre zásadné tvrdenia v tlačenej verzii BMJ.

       Bez ohľadu na to sme už dokázali, že dieťaťu č. 11 – v rozpore s tvrdeniami BMJ – nepochybne bol diagnostikovaný regresívny autizmus pred tým, ako sa jeho otec vôbec spojil s Dr. Andrewom Wakefieldom z RFH, a že tieto príznaky sa v skutočnosti objavili po očkovaní MMR vakcínou. Keďže dieťa č. 11 bolo úvodným a najpodrobnejšie rozoberaným prípadom v článku v BMJ, – a keďže otec č. 11 je jediným z rodičov skúmaných detí, ktorý nemá na prácu Dr. Wakefielda pozitívny názor, čo z neho robí najlepšieho a jediného Deerovho svedka, – človek sa môže oprávnene pýtať, či sú iné deti zo štúdie Dr. Wakefielda ešte viac postihnuté tým istým vzorcom: vykročením nesprávnym smerom, opomenutím, potlačením a nepravdivosťou.

       Pozrieme sa na to, ale naprv sa treba ešte vysporiadať s ďalšími tvrdeniami BMJ o dieťati č. 11.

 

1. časť      2. časť      3. časť      4. časť      5. časť      6. časť      7. časť      8. časť      9. časť      10. časť

 


Preklad tohto článku zabral prekladateľovi približne 3 hodiny čistého času.

Ak sú pre Vás tieto informácie zaujímavé či prínosné, môžete našu činnosť podporiť.